Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

3. Агентський договір і суміжні договори

Для агентського договору в силу зазначеної вже вище його специфіки найбільший інтерес представляє співвідношення, притому одночасно, двох договорів - доручення та комісії. З цього приводу Г.Є. Авілов, зіставляючи агентський договір з цими двома останніми, справедливо звернув увагу на те, що "спосіб участі агента у відносинах з третіми особами, який є конституюють ознакою для договорів доручення та комісії (і який лежить в основі розмежування цих договорів), для агентського договору , навпаки, значення не має. Сенс агентського договору полягає саме в тому, що діяльність, здійснювана агентом за дорученням і в інтересах принципала, породжує для принципала майнові наслідки. Що ж до характеру взаємовідносин агента з третіми особами, то сторони вправі використовувати будь-яку модель - та доручення, і комісії, і їх поєднання "" * ".
---
"*" Авілов Г.Є. Агентування (глава 52) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Тексти, коментарі, алфавітно-предметний покажчик. М., 1996. С. 525 - 526.
Хоча легальна конструкція агентського договору і використовує моделі договорів доручення і комісії, він не може бути віднесений до числа змішаних. Принципову особливість цього останнього становить вже те, що його формують кожен раз сторони. Стосовно до агентського договору це зробив за них законодавець, визнавши самостійність цього договору.
До прийняття ЦК у випадках, коли виникала потреба у сторони в наданні представницьких послуг, перед контрагентом стояла одна задача - визначити, чи буде укладений договір побудований за моделлю прямого або непрямого представництва. Тепер же ситуація змінюється. Через виділення ГК агентського договору, який, конкуруючи в цьому сенсі з комісією і поручительством, може охопити обидва види представництва, у сторін виникне необхідність здійснити ще й вибір між одним з традиційних договорів - відповідно доручення або комісії - або укласти агентський договір. Подібний вибір передбачає врахування індивідуальності порушують агентський договір ознак. Перший з них становить широкий предмет договору. Якщо в договорі доручення - це юридичні дії, в договорі комісії - з їх числа тільки угоди, то в договорі агентській - це дії в рівній мірі і юридичні, і фактичні.
Можна вказати далі на те, що, якщо повірений зобов'язується вчинити певні юридичні дії (п. 1 ст. 971), комісіонер - вчинити один або кілька правочинів (п. 1 ст. 990 ЦК), то в обов'язок агента входить необхідність здійснювати дії (п. 1 ст. 1005 ЦК). Саме наведена особливість агентського договору робить найбільш імовірним його використання у випадках, коли мова йде про обслуговування принципала професіоналом-агентом. При цьому мається на увазі не тільки притаманна агентським договором тривалість відносин сторін, тобто розтягнутість дії договору в часі, але перш за все багаторазовість надання послуг у поєднанні з їх різноманіттям. До цього слід додати, що якщо доручення і комісія увазі завжди певні доручені особі дії, то в агентському договорі мова може йти про набір дій. Притому не виключено, що набір деяких з них може бути визначений лише пізніше - або при видачі агенту нових доручень, або в розвиток вже їм отриманих, тобто визначитися вже в ході виконання договору. Тим самим агентський договір може прийняти організаційний характер.
Визнання агентського договору Кодексом дає можливість, серед іншого, більш широко його використовувати, в тому числі замінивши ним раніше застосовувалися договори.
Передумовою для цього, в усякому разі, повинна служити зацікавленість сторін у використанні того особливого правового режиму, який закріплений тепер в гол. 52 ГК. У цьому сенсі заслуговує на увагу діяльність патентних повірених. Мова йде про те, що патентні повірені є самостійними підприємцями, які надають поряд з послугами, що припускають виступ від імені звернулися до них осіб, також послуги вже фактичного характеру (наприклад, надання інформації та (або) консультацій контрагенту). Заслуговує на увагу і те, що складові неодмінний елемент особливого режиму агентських договорів заходи, спрямовані на обмеження можливої конкуренції агентів, передбачені і в спеціальному, що відноситься до патентних повірених законодавстві. Мається на увазі заборона їм приймати доручення осіб, чиї інтереси суперечать інтересам того, хто вже дав їм раніше доручення. З цієї причини може виявитися, що закріплення в Положенні "права патентного повіреного представляти будь-яка особа, що уклала з ним договір доручення або інший договір аналогічного змісту відповідно до законодавства Російської Федерації", може бути в певних випадках реалізовано шляхом використання саме агентського договору.
Як вже зазначалося раніше в розділах книги, присвячених дорученням і комісії, представництво є предметом принаймні і ще одного договору - довірчого управління. Спільним для них є те, що подібно агентським договором, договір довірчого управління може охоплювати будь-які, як юридичні, так і фактичні, дії. Необхідно лише, щоб ці дії могли укладатися в рамки "управління" відповідним об'єктом. У числі відмінностей цих договорів серед іншого може бути названо й таке: якщо агентський договір охоплює поряд з разовими і що тривають відносини, то при договорі довірчого управління триває характер відносин сторін складає його конститутивний ознака. Нарешті, важливо відзначити і те, що довірчий керуючий має право здійснювати операції тільки від власного імені, причому в особливому порядку, який передбачає необхідність зазначення його правового становища (мається на увазі неодмінна позначка "Д.У.") на письмових документах.
Та обставина, що агентський договір може охоплювати поряд з юридичними і фактичні дії, служить підставою для його зіставлення з договорами, предмет яких складає вчинення фактичних дій. Зокрема, це відноситься до одного з традиційних договорів - за поданням маклерських послуг. Принципове значення для розмежування зазначених договорів має те, що власне вчинення правочину, тобто дії юридичні, маклером від свого імені чи від імені іншого рівною мірою перебуває за межами його, агента, функцій.
Чи не є агентськими, на що вже зверталася увага в розділі "Доручення", договір, за яким довший доручення і отримав його пов'язані трудовими відносинами.
Стосовно до чинним ЦК зберігає своє значення зазначене в свій час Л. Талем відміну агентського договору від договору підряду. "Особливість агентського договору, - писав він, - що виражається в тому, що винагорода агента майже завжди ставиться в залежність від успішно скоєних ним або за його сприяння угод, наближає агентурний договір до підряду. Але поспіль передбачає обіцянку певного результату або виконання цілком конкретно вказаним" підприємства ". Ні того, ні іншого агент не обіцяє" "*". Все ж найбільше значення для розмежування відповідних договорів має, природно, те, що договір підряду опосередковує виключно фактичні дії, в той час як для агентського договору ці відносини не єдині і навіть не головні.
---
"*" Таль Л.С. Указ. соч. С. 102.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Агентський договір і суміжні договори "
 1. § 1. Поняття і значення договору довірчого управління майном
  агентський договір. На відміну від договору доручення, зміст якого передбачає вчинення повіреним певних юридичних дій від імені довірителя, довірче управління передбачає вчинення довірчим керуючим від власного імені будь-яких фактичних і юридичних дій з управління майном в інтересах вигодонабувача. Від договору комісії, який передбачає
 2. § 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії
  агентського договору та договору комісії, в рамках договору комерційної концесії користувач діє за свій рахунок, а не за рахунок принципала або комітента, і на свій ризик. Іншими словами, економічний ефект від дій агента або комісіонера, будь то прибуток або збитки, відноситься головним чином на принципала, який не тільки фінансує відповідну угоду, а й приймає на себе ризик
 3. § 2. Суб'єкти авторського права
  агентського типу. Тому на практиці реально працює організацією з колективного управління залишалося лише РАВ. Зарубіжний досвід показує, що найбільш оптимальною є ситуація, коли в країні діє кілька досить великих організацій такого роду, сфера діяльності яких розмежовується або предметно, або територіально. Хоча Закон РФ "Про авторське право і суміжні
 4. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  агентського договору від договорів доручення та комісії. Зміст агентського договору. Виконання і припинення агентського договору . Субагентский договір. Тема 44. Зобов'язання з договору довірчого управління майном Поняття довірчого управління майном. Відмінність довірчого управління від юридичних послуг. Об'єкти довірчого управління. Особливості правового режиму
 5. 2. Особливості цивільно-правового положення керуючих організацій
  агентським договором представницького характеру. Будь-який автор, його спадкоємець або інший володар авторських і суміжних прав може передати за договором здійснення своїх майнових прав керуючої організації, а організація зобов'язана прийняти на себе здійснення цих прав, якщо управління ними ставиться до її статутної діяльності. При цьому організація не має права здійснювати використання
 6. 1. Поняття агентського договору
  агентського договору в російському праві переслідує мету цивільно-правового оформлення відносин, в яких посередник (представник) здійснює в чужих інтересах як угоди та інші юридичні дії (що характерно для відносин доручення і комісії), так одночасно і дії фактичного порядку, що не створюють правовідносин принципала з третіми особами. Наприклад, особа, що діє в
 7. А
  агентському договорі XIII, 57, § 3 (1) - с. 266 - морський А. XIII, 57, § 3 (1) - с. 268 - розрахунковий А. XIV, 62, § 8 (1) - с. 543 - страховий А. XIV, 59, § 4 (4) - с. 336 - 337 Агентський договір - виконання і припинення А. д. XIII, 57, § 3 (3) - с. 270 - 271 - поняття А. д. XIII, 57, § 3 (1) - с. 265 - 268 - вміст А. д. XIII, 57, § 3 (2) - с. 268 - 270 - суб-А. д. XIII, 57 , §
 8. Д
  договору XIV, 60, § 2 (1) - с. 414 - ліміт залишку Д. с. XIV, 62, § 2 (2) - с. 490 - 491 Гроші - безготівкові Д., см. Грошові кошти - готівка Д. XIII, 58, § 1 (3) - с. 280; XIV, 60, § 1 (1) - с. 394 Депозит, см. Банківський вклад Депозитарний сертифікат, см. Ощадний сертифікат Диспач XIII, 55, § 5 (2) - с. 162 диспаш XIII, 55, § 6 (5) - с. 182 Довіреність XIII, 57,
 9. 3. Договір доручення і суміжні договори
  агентський договір і представляє собою конгломерат договорів. Про нього до недавнього часу лише згадувалося в роботах, присвячених трьом іншим правовим моделями. --- --- У дореволюційній літературі це були книги А.О. Гордона "Представництво в цивільному праві", Л.Н. Казанцева "Вчення про представництво в цивільному праві", Н.О . Нерсесова "Поняття
 10. 3. Договір комісії та суміжні договори
  агентського договору або договору транспортної експедиції. І близькість, і одночасно відміну обох договорів від комісії полягають у тому, що і агент, і в такій же мірі експедитор залежно від змісту договору можуть вчиняти дії або від імені іншої сторони (відповідно принципала і клієнта), або від власного імені. Це означає використання в першому випадку моделі прямого, а
© 2014-2022  yport.inf.ua