Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
Наступна »
С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур' зін . Цивільне право: підручник, 2011 - перейти до змісту підручника

Автори

С.С. Алексєєв, д-р юрид. наук, проф., чл-кор . РАН, засл. діяч науки РРФСР, лауреат Державної премії СРСР (гл. 1-11, 24-27, висновок); Б.М. Гонгало, д-р юрид. наук, проф. (гл. 12-14); Д.В. Мурзін, канд. юрид. наук, доц. (гл. 15-17, § 3 гл. 20, 28-33); С.А. Степанов, д-р юрид. наук (гл. 18-19 , § 1, 2 гл. 20, 21-23); Г.Г. Пілікін, канд. юрид. наук, доц. (доповнення); В.В. Прохоренко, канд. юрид. наук (складання схем).
Під загальною редакцією доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента РАН С.С. Алексєєва
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Автори"
 1. Стаття 1257. Автор твору
  Автором твору науки, літератури чи мистецтва визнається громадянин, творчою працею якої вона створена. Особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору, вважається його автором, якщо не доведено
 2. Стаття 1410. Автор селекційного досягнення
  Автором селекційного досягнення визнається селекціонер-громадянин, творчою працею якої створено, виведено або виявлено селекційне досягнення. Особа, зазначена як автор у заявці на видачу патенту на селекційне досягнення, вважається автором селекційного досягнення, якщо не доведено
 3. Стаття 1450. Автор топології інтегральної мікросхеми
  Автором топології інтегральної мікросхеми визнається громадянин, творчою працею якої створено таку топологія. Особа, зазначена як автор у заявці на видачу свідоцтва про державну реєстрацію топології інтегральної мікросхеми, вважається автором цієї топології, якщо не доведено
 4. Стаття 1267. Охорона авторства, імені автора і недоторканності твору після смерті автора
  1. Авторство, ім'я автора і недоторканність твору охороняються безстроково. 2 . Автор вправі в порядку, передбаченому для призначення виконавця заповіту (стаття 1134), вказати особу, на яку він покладає охорону авторства, імені автора і недоторканності твору (абзац другий пункту 1 статті 1266) після своєї смерті. Ця особа здійснює свої повноваження довічно. При
 5. Обов'язки автора (АВТОРСЬКОГО колективу)
  . Автор подає рукопис Видавництву у встановлений договором строк и підготовленій відповідно до ВИДАВНИЧИЙ вимог. ВІН відповідає за достовірність и повнотіла матеріалу та відомостей у рукопісі або на магнітному носії (діскеті). У разі спожи на пропозіцію видавництва автор зобов'язаний Доопрацювати твір в обумовлення рядків, Виконати авторське коригування тексту та такоже вічітаті верстку. Если
 6. Стаття 1347. Автор винаходу, корисної моделі чи промислового зразка
  Автором винаходу, корисної моделі чи промислового зразка визнається громадянин, творчою працею якої створено відповідний результат інтелектуальної діяльності. Особа, зазначена як автор у заявці на видачу патенту на винахід , корисну модель або промисловий зразок, вважається автором винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, якщо не доведено
 7. Стаття 1265. Право авторства і право автора на ім'я
  1. Право авторства - право визнаватися автором твору і право автора на ім'я - право використовувати або дозволяти використання твору під своїм ім'ям, під вигаданим ім'ям (псевдонімом) або без зазначення імені, тобто анонімно, невідчужуваними і не передається, в тому числі при передачі іншій особі або перехід до нього виключного права на твір та за надання іншій
 8. Стаття 1290. Відповідальність за договорами, що укладаються автором твору
  1. Відповідальність автора за договором про відчуження виключного права на твір і за ліцензійним договором обмежена сумою реального збитку, заподіяного іншій стороні, якщо договором не передбачено менший розмір відповідальності автора. 2. У разі невиконання або неналежного виконання договору авторського замовлення, за яке автор несе відповідальність, автор зобов'язаний
 9. Стаття 1291. Відчуження оригіналу твору та виключне право на твір
  1. При відчуженні автором оригіналу твору (рукописи, оригіналу твору живопису, скульптури і тому подібного), у тому числі при відчуженні оригіналу твору по договором авторського замовлення, виключне право на твір, зберігається за автором, якщо договором не передбачено інше. У разі, коли виключне право на твір не перейшло до набувача його оригіналу,
 10. Стаття 1266. Право на недоторканність твору і захист твору від спотворень
  1. Не допускається без згоди автора внесення до його твір змін, скорочень і доповнень, постачання твори при його використанні ілюстраціями, передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було поясненнями (право на недоторканність твору). При використанні твору після смерті автора особа, що володіє винятковим правом на твір,
 11. Суб'єкти авторських прав
  . Автори. Існує презумпція того, що особа , зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору, вважається його автором. Громадянин вважається автором з моменту створення твору. --- T --- --- T --- --- | Вид твори | Об'єкт прав | Автор |
 12. Стаття 1228. Автор результату інтелектуальної діяльності
  1. Автором результату інтелектуальної діяльності визнається громадянин, творчою працею якої створено такий результат. Не визнаються авторами результату інтелектуальної діяльності громадяни, які не внесли особистого творчого внеску у створення такого результату, у тому числі що зробили його автору тільки технічну, консультаційне, організаційне чи матеріальне сприяння або допомогу або
© 2014-2022  yport.inf.ua