Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1, 1996 - перейти до змісту підручника

Державний лад.

Візантійський держава IV-VII ст. успадкувало, з тими чи іншими особливостями, основні риси державного ладу позднеримской імперії. На чолі держави стояв імператор, спадкоємець влади римських цезарів. Він володів всією повнотою законодавчої, судової та виконавчої влади і був верховним покровителем і захисником християнської церкви. Візантійська православна церква відігравала величезну роль у зміцненні авторитету імператора.
Саме церква розробила і освятила офіційну доктрину божественного походження імператорської влади і проповідувала єднання держави і церкви, духовної та світської влади (їх симфонію). На відміну від католицької (західної) візантійська церква в набагато більшій мірі економічно і політично залежала від імператора, тому що існувала в умовах потужного централізованої держави.
Ранньовізантійського церква була прямо підпорядкована імператору. Найбільш повновладно втручався в керівництво справами церкви імператор Юстиніан I, нерідко який звертався з вищими церковними ієрархами (єпископами та патріархами) як зі своїми чиновниками.
Влада візантійського імператора в IV-VII ст. була довільною. При всій широті повноважень імператора вона зменшувалася необхідністю слідувати "загальним законам" імперії і особливо відсутністю принципу спадковості престолу. Новий візантійський імператор обирався сенатом, "народом Константинополя" і армією, роль якої в обранні імператора Візантії неухильно падала.
Важливим чинником політичного життя Візантійської держави цього часу було схвалення кандидатури імператора "народом Константинополя". Ще в IV ст. імператорським указом "народу Константинополя" - різним соціальним верствам і угрупованням населення столиці, збиралися на константинопольському іподромі, було надано право висловлювати прохання та пред'являти імператору вимоги. На цій основі у Візантії виникли особливі політичні організації - так звані міські партії (діми). Соціальну опору двох найбільш великих Дімов - вони називалися "блакитні" та "зелені" - складали різні угруповання панівного класу. Перших підтримувала сенаторская і муніципальна аристократія, друге - торгово-фінансова верхівка візантійських міст. Діми мали певну організацію і навіть збройні загони. У V ст. аналогічні організації за типом столичних Дімов були створені і в інших містах Візантійської імперії. Вони перетворилися з часом на свого роду общеимперские організації, тісно пов'язані один з одним. У IV-VI ст. роль Дімов в політичному житті була значною. Візантійські імператори повинні були нерідко робити ставку у своїй політиці на одну з названих партій.
Іншим фактором, що стримує самовладдя імператора, було наявність особливого державного органу візантійської аристократії - константинопольського сенату. У сенаті могли розглядатися будь-які справи імперії. Його вплив забезпечувалося самим складом сенату, що включав практично всю правлячу верхівку панівного класу Візантії. До V в. число сенаторів становило 2 тис. чоловік. Обговорення державних справ сенатом, а також його право брати участь в обранні нового імператора забезпечувало візантійської аристократії відому частку участі в керівництві справами імперії.
Саме тому ранневизантийские імператори, включаючи найбільш могутнього Юстиніана I, визнавали в законодавчих актах необхідність "згоди великого сенату і народу". Це свідчить про стійкість деяких політичних традицій, що зберігаються з часів республіканської державності.
З VIII в. починається нове зміцнення центральної влади Візантії. Воно надовго визначило шляхи розвитку візантійської державності. Базою централізації і широкої завойовницької політики Візантії в IX-Х ст. послужила стабілізація економіки на новій феодальної основі. Візантійський держава, досягла найвищого розвитку під час правління Македонської династії (867-1057 рр.)., Прагнуло контролювати за допомогою величезного бюрократичного апарату всі сторони економічного, політичного і культурного життя країни. Жорстко централізований характер імперії різко відрізняв Візантію від сучасних їй феодальних держав Європи.
У VIII в. політичні організації та установи, які раніше стримували всевладдя візантійського імператора, занепадають або повністю ліквідуються. З IX в. навіть номінальне проголошення імператора "народом Константинополя" припиняється. Політична роль константинопольського сенату, що впала ще наприкінці VII в., Остаточно зводиться нанівець імператорським указом кінця IX ст., Лишившим сенат права участі в законодавстві імперії.
Єдиною великою політичною силою в Візантійському державі залишається православна (грецька) церква. Її авторитет і вплив зміцнюються. Зокрема, зростає роль глави церкви константинопольського патріарха в суспільно-політичному житті Візантії. Патріархи нерідко стають регентами малолітніх імператорів і безпосередньо втручаються в політичну боротьбу за трон, користуючись тим, що єдиною процедурою, узаконює "поставлення на царство", стає з VII ст. вінчання імператора патріархом у храмі Св. Софії. Однак і в цей час візантійської церкви не вдалося домогтися незалежності від імператорської влади. Імператор зберіг право вибирати патріарха з трьох кандидатів, рекомендованих церковними ієрархами, і скидає неугодного патріарха.
Зміцнення основ імператорської влади в VIII-IX ст. супроводжувалося зміною її атрибутів. За візантійськими імператорами остаточно затверджуються грецькі титули василевса (царя) і автократора (самодержця). Культ імператора-василевса сягає небачених раніше розмірів. Божественний імператор вважався владикою всесвіту (Ойкумени). Його прерогативи були необмеженими. Василевс видавав закони, призначав і звільняв вищих чиновників, був верховним суддею і командувачем армією і флотом.
Характерно, що при такій всевладності його положення не було дуже міцним. Приблизно половина всіх візантійських імператорів була позбавлена влади насильно. Система престолонаслідування тривалий час у візантійців була відсутня: син ва-сілевса не розглядалося звичаєм як обов'язковий законний спадкоємець. Імператором робило не народження, а "божественне обрання". Тому імператори широко практикували інститут співправителів, вибираючи, таким чином, ще за життя спадкоємця, принцип законного престолонаслідування починає затверджуватися в Візантії тільки з кінця XI в.
Традиціоналізм, рутина церемониалов, відпрацьованих до найдрібніших подробиць і освячених звичаєм, серйозно сковували особисті можливості імператорів. Їх реальна влада, на думку ряду дослідників, починає неухильно слабшати. Цьому сприяли нові тенденції, породжені впливом феодальних відносин. У міру розвитку у Візантії феодалізму між імператорами і великими феодальними землевласниками (динатами) складаються нові для візантійської державної практики сеньйоріальної-васальні відносини. Починаючи з Х ст. візантійський самодержець нерідко змушений укладати феодальні договори з деякими своїми підданими - динатами, беручи на себе обов'язки феодального сеньйора.
Для державного ладу Візантії на основних етапах його розвитку характерна наявність величезного бюрократичного апарату, як центрального, так і місцевого. У його основі лежали початку суворої ієрархії. Всі візантійське чиновництво було розділено на ранги (титули). Їх система була глибоко розроблена. У Х в. у візантійській "табелі про ранги" налічувалося 60 таких рангів. Центральне управління імперією зосереджувалося в Державному раді (консисторії, а пізніше синкліті). Це був вищий орган при імператорі, керував поточними справами держави. Його функції не були чітко визначені, і на практиці він грав неабияку політичну роль. Державна рада складався з вищих державних і палацових чинів, які є найближчими помічниками імператора. У їх число входили обидва префекта Преторія, префект Константинополя, магістр і квестор палацу, два коміта фінансів. Ці вищі чиновники імперії володіли великими повноваженнями, зокрема судовими. Так, два префекта Преторія були вищими керівниками місцевого державного апарату; префект Константинополя був цивільним правителем столиці та головою сенату.
Важливі функції мали і вищі палацові чини: магістр - начальник палацу і квестор - головний юрист і голова консисторія. Вони здійснювали безпосередньо управління справами імперії за допомогою розгалуженого бюрократичного апарату. Загальна чисельність візантійських чиновників у цей час була величезною. Тільки у відомствах двох префектів преторія служило не менше 10 тис. цивільних чиновників.
Роль центрального державного апарату зросла в IX-XI ст. Державний бюрократичний апарат у цю пору контролював всі сфери політичного, економічного і навіть культурного життя Візантії. Його структура стала ще більш складною і громіздкою. Кількість відомств ("секретів") збільшилася до 60. З IX в. внаслідок зростання імператорського господарства та двору ускладнюється палацова адміністрація. Відмінності між державними відомствами і палацовими службами стають все менш чіткими. Палацова адміністрація все частіше вторгається в керівництво загальнодержавними справами. Інша риса, характерна для центрального управління Візантії цього часу, - розпорошення окремих державних функцій між різними, нерідко дублюючими один одного державними відомствами. Так, фінансове управління було розділено з VII ст. на кілька непідлеглою один одному "секретів". Судові функції були розділені між різними установами: судом патріарха, судом міського префекта (єпарха), особливим судом для палацових служб імператора та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Державний лад."
 1. § 1. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД НІМЕЧЧИНИ ДО ОБ'ЄДНАННЯ
  § 1. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД НІМЕЧЧИНИ ДО
 2. § 2. КОНСТИТУЦІЯ І ДЕРЖАВНИЙ ЛАД ГЕРМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
  § 2. КОНСТИТУЦІЯ І ДЕРЖАВНИЙ ЛАД ГЕРМАНСЬКОЇ
 3. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД ФРАНЦІЇ ВІД ПЕРШОЇ Республ
  ДЕРЖАВНИЙ ЛАД ФРАНЦІЇ ВІД ПЕРШОЇ
 4. Тема 10. Суспільно-політичний устрій Речі Посполитої
  Тема 10. Суспільно-політичний устрій Речі
 5. Тема 4. Громадський і політичний лад ранньофеодальних держав-князівств на території Білорусі (1Х-Х11 ст.)
  Тема 4. Громадський і політичний лад ранньофеодальних держав-князівств на території Білорусі (1Х-Х11
 6. Тема 14. Суспільно-політичний лад БССР в міжвоєнний період (1920-1939 р.р.)
  Тема 14. Суспільно-політичний лад БССР в міжвоєнний період (1920-1939
 7. Тема 11. Суспільно-політичний лад білоруських земель у складі Російської імперії
  Тема 11. Суспільно-політичний лад білоруських земель у складі Російської
 8. Тема 12. Суспільно-політичний лад і право Білорусі в період проведення буржуазних реформ в Росії
  Тема 12. Суспільно -політичний лад і право Білорусі в період проведення буржуазних реформ в
 9. Контрольні питання
  : 1. В який період на території білоруських земель починають формуватися перші державні утворення? 2. Які терміни в 9-12 століттях вживалися для назви держави? 3. Назвати теорії утворення держав у слов'ян Східної Європи. 4. Назвати характерні ознаки періоду військової демократії 5. Каекой суспільний лад склався на території білоруських земель в 9-12
 10. Поняття об'єкта злочину та його кримінально-правове значення
  . Об'єкт переступив-я. Значущі заг-ті отнош-я: 1) заг-ті отнош-я, що охороняють пр. і свободи людини і громадянина, 2) власність, 3) заг-ий порядок і заг-ую безпеку, 4) навколишнє середовище, 5)-К-буд РФ, 6) мир і безпека людства. Об'єктом переступив-я заг-ті отнош-я стають, коли відбувається конкр-е діяння, що заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди. =>, Об'єкт
 11. Насильницьке захоплення влади або насильницьке утри-мання влади (ст. 278 КК).
  Безпосереднім об'єктом пре-ступления є основи політичної системи Російської Федерації в частині легітимності, конституційного порядку встановлення та функціонування державної влади та її органів. Додатковим об'єктом виступають здоров'я, тілес-ная недоторканність, честь і гідність осіб, постраждалих від насильницьких дій. Об'єктивна сторона злочину може
 12. 8. Нормативні правові акти. Закон
  Нормативно-правовий акт - це виданий в особливому порядку правовий акт, прийнятий повноважним на те органом і містить правові норми. Ознаки нормативно-правового акта: 1) владно-вольовий характер, 2) неодноразовість застосування; 3) адресованность невизначеному колу осіб. Нормативні акти можна класифікувати за юридичною силою на закони та підзаконні акти. Закон - це
© 2014-2022  yport.inf.ua