Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Том 4. Частина Особлива: країни Америки та Азії, 2001 - перейти до змісту підручника

6. Конституційно-правова ситуація на Тайвані

Як вже було зазначено вище - в п. 1 § 1 цієї глави, гоминьдановское керівництво Китайської Республіки після поразки в громадянській війні перемістилося в 1949 р. на острів Тайвань, де отримало захист з боку США. Довгий час провідні західні держави на відміну від СРСР, відразу визнав КНР, продовжували визнавати адміністрацію лідера Гоміньдану Чан Кайши представником Китаю на міжнародній арені, і більше 20 років саме тайванський режим представляв Китай в ООН. Однак навіть після того, як США встановили з КНР дипломатичні відносини і КНР отримала повноцінне міжнародне визнання як великої держави, зайнявши місце постійного члена в Раді Безпеки ООН, острів Тайвань, який вона вважає однією зі своїх провінцій, зберігає донині свою фактичну незалежність під заступництвом США і продовжує іменувати себе Китайською Республікою.
На острові вважається діючою Конституція Китайської Республіки 1946 р., яка в ст. 1 характеризує "Китайську Республіку" як демократичну республіку народу, керовану народом і для народу. Однак необхідно відзначити, що протягом досить тривалого часу після 1949 р. Конституція була в значній своїй частині фіктивна, так як Гоміньдан встановив на острові вельми авторитарний політичний режим, який мало відрізнявся від режиму, введеного комуністами в континентальній частині країни. Формально це був режим надзвичайного стану, мотивований громадянською війною. Крім Гоміньдану була дозволена діяльність тільки ще двох партій-сателітів - Младокітайской і Партії демократичного соціалізму. Практикувалося замість виборів продовження президентських повноважень Чан Кайши і його сина Цзян Цзинго, що став Президентом після смерті батька. Лише з середини 50-х рр.. стали обиратися місцеві органи влади, а лише з кінця 60-х - вищі.
Слід зазначити, що економіка Тайваню розвивалася в наступні десятиліття дуже інтенсивно, і це сприяло демократизації політичного життя, що почалася з середини 80-х рр.. Ліквідована політична монополія Гоміньдану, і в даний час на острові зареєстровано більше 80 політичних партій, з яких найбільший вплив знаходить Демократична прогресивна партія (ДПП), притому що Гоміньдан зберігає досить значний електорат. Лідер ДПП обраний у 2000 р. Президентом, а Віце-президентом вперше обрана жінка. Новий Президент призначив в керівництво виконавчою владою ряд діячів Гоміньдану. Впливовою стає також Нова партія (НП). Цей процес отримав віддзеркалення у ряді конституційних реформ, які посилили демократичні риси Конституції, а сама Конституція все більше перетворюється в реально діючий правовий документ, пристосований до того ж до умов острова. У 1991-2000 рр.. Конституція зазнала ряду реформ.
Конституція встановила, що все що населяють республіку расові групи рівні між собою (ст. 5). У ст. 7 Конституція проголошує рівність перед законом усіх громадян незалежно від статі, релігійної, расової, класової і партійної приналежності, а в ст. 8 містить широкий перелік процесуальних гарантій особистої свободи. Заборонено віддавати до суду військового трибуналу осіб, які не перебувають на дійсній військовій службі (ст. 9). Гарантуються свобода вибору та зміни місця проживання, свобода слова, викладання, писемної творчості і друку, таємниця листування, свобода віросповідання, свобода зборів і асоціацій, право на життя, працю і власність, право на подачу петицій, скарг та позовів, право на вибори, відгуки , ініціативи та референдуми, право брати участь в іспитах на посади та займати ці посади за результатами іспитів (ст. 10-18). Крім того, гарантуються Конституцією (ст. 22) всі інші свободи і права громадян, які не завдають шкоди громадському порядку і суспільним інтересам. Всі ці свободи і права не можуть обмежуватися законом, крім випадків, коли необхідно запобігти порушення свободи інших громадян, уникнути насувається серйозної небезпеки, зберегти громадський порядок, зміцнити суспільний добробут (ст. 23). Згідно ст. 24 державні службовці, незаконно посягають на свободи і права громадян, крім дисциплінарних стягнень, що накладаються відповідно до закону, підлягають кримінальної та цивільної відповідальності, а постраждалі від їхніх дій громадяни можуть за законом вимагати відшкодування державою заподіяної їм шкоди.
Встановлені також конституційні обов'язки громадян: платити податки, нести військову обов'язок згідно із законом (ст. 19, 20). Отримання освіти визначається в ст. 21 як право й обов'язок.
Далі в ряді глав Конституції регулюється статус органів влади і самоврядування та місцевих колективів.
Особливе місце в системі вищих державних органів займає Національні збори, які, не входячи в систему п'яти влади і грунтуючись на положеннях Конституції, "здійснює політичну владу від імені всіх громадян республіки" (ст. 25). Воно не являє собою постійно діючий орган, а обирається і збирається в кожному випадку протягом шести місяців після прийняття Законодавчою палатою рішення про необхідність конституційної реформи або зміни території країни або протягом трьох місяців після рішення Законодавчої палати про необхідність усунути з посади Президента або Віце- президента. Національні збори складається з 300 депутатів, обраних за принципом пропорційного представництва.
Повноваження Національних зборів дозволяють охарактеризувати його як орган установчої влади, що виконує також деякі інші функції. Воно вносить зміни і доповнення до Конституції, а також проводить референдум по поправках до Конституції, ініційованим Законодавчої палатою. Крім того, Національні збори вирішує 2/3 загальної кількості депутатів питання про відмову від посади Президента або Віце-президента, якщо відповідна ініціатива внесена Законодавчої палатою, стверджує вироблені Президентом призначення на вищі державні посади.
Згідно Закону про вибори і відкликання публічних посадових осіб * активне виборче право надається громадянам по досягненні 20 років, пасивне - 23 років. Не допускаються до виборів особи, позбавлені цивільних прав, і недієздатні. Встановлено чотиримісячний ценз проживання у виборчому окрузі. Від кандидатів у вищі органи влади потрібно повне середню або вищу освіту, від кандидатів до органів повітового рівня і нижче - хоча б неповну середню освіту. Не можуть обиратися військовослужбовці і поліцейські на дійсній службі, штатні учні, професійні організатори виборів, а також засуджені, банкрути та особи, яким заборонено заняття публічних посад. За кандидата вноситься виборча застава, який повертається, якщо кандидат збере хоча б 10% голосів. Голосування - таємне. Застосовується система єдиного непередаваного голосу.
* Див докладніше: Гудошников Л., Кокарев К. Політична система Тайваню. Друге доп. вид. М., 1999. С. 26-46.
З 1996 р. Президент та Віце-президент обираються не Національними зборами, як раніше, а прямими виборами на чотири роки з правом одноразового переобрання. Дострокова вакансія посади Віце-президента заміщається на термін, що залишився за пропозицією Президента рішенням Законодавчої палати. У разі одночасної вакантності посад Президента та Віце-президента їх повноваження тимчасово переходять до голови Виконавчої палати і проводяться довибори на термін, що залишився. Голосування виборців з відкликання Президента або Віце-президента може мати місце з ініціативи 1/4 всіх депутатів Законодавчої палати, схваленої 2/3 того ж їх числа. Для відкликання необхідно більше половини дійсних голосів за умови, що в голосуванні взяли участь більше половини виборців "вільної території". Пропозиція про відмову від посади Президента або Віце-президента за зраду чи заколот може ініціюватися абсолютною більшістю і потребує схвалення 2/3 складу Законодавчої палати і лише за цих умов вноситься в Національні збори.
Президент призначає і зміщує голови Виконавчої палати і з схвалення Законодавчої палати ряд інших посадових осіб, може без контрасігнатури розпускати Законодавчу палату і зобов'язаний це зробити після консультації з її головою протягом 10 днів у разі висловлення недовіри голові Виконавчої палати. Розпуск не допускається в період воєнного чи надзвичайного стану.
Виконавча палата несе політичну відповідальність перед Законодавчою палатою і володіє правом відкладеного вето щодо рішень останньої, яке Законодавча палата може подолати, прийнявши рішення повторно абсолютною більшістю.
Законодавча палата складається з 225 членів. З них 168 обираються не менш як по одному від міст центрального підпорядкування, повітів і міст "вільної території", 4 - від аборигенів, 8 - від громадян, які проживають за кордоном, і 41 - від загальнонаціонального виборчого округу. Для жінок резервується близько 1/10 місць. Вибори проводяться в тому ж порядку, що і в Національні збори.
Палата здійснює законодавчу владу від імені народу і вирішує питання про проекти законів, бюджету, введення воєнного стану, загальної амністії, питання війни і миру, про укладення договорів та ін
Судова палата дозволяє цивільні, кримінальні, адміністративні справи, приймає дисциплінарні заходи відносно державних службовців, може тлумачити Конституцію і домагатися однаковості в тлумаченні законів та указів. Палата складається з великих суддів, призначених довічно Президентом за згодою Законодавчої палати. У тому ж порядку призначені голова Палати і його заступник. З 2003 р. Палата повинна складатися з 15 великих суддів, включаючи голову та його заступника, індивідуально призначаються Президентом за згодою Національних зборів на вісім років без можливості перепризначення, причому 8 членів, включаючи голову та його заступника, будуть призначені в 2003 р. на чотири року. Крім здійснення звичайних повноважень великі судді складуть Конституційний трибунал, який розглядатиме справи про розпуск політичних партій, які порушили Конституцію.
До компетенції Екзаменаційної палати входить проведення іспитів, відбір і атестація державних службовців, вирішення їх соціальних і правових проблем. Голова, його заступник та члени Палати призначаються Президентом зі схвалення Національних зборів.
Контрольна палата здійснює повноваження "по відмові від посади, осуду і аудиту". Вона складається із29 членів, включаючи голову та його заступника, які призначаються Президентом за згодою Законодавчої палати на шість років. Процедури імпічменту відносно чиновників центрального або місцевих урядів, членів Судової або Екзаменаційної палати збуджуються двома або більше членами Контрольної палати і завершуються рішенням більше 9 її членів. Члени Палати не повинні перебувати в політичних партіях і здійснюють свою компетенцію незалежно.
Система управління та самоврядування в провінціях і повітах організована таким чином.
Провінція тут єдина. Хоча тільки на неї і розповсюджується фактична юрисдикція влади "Китайської Республіки", існує і передбачено тепер конституційно провінційний уряд з 9 членів, включаючи голову, яких призначає Президент за поданням голови Виконавчої палати. Засновано також консультативна рада, члени якого призначаються в тому ж порядку. Таким чином, на рівні провінції самоврядування немає, а є лише місцеве управління.
У повітах засновані повітові уряду на чолі з начальниками повітів, що обираються виборцями повітів. Це вже органи самоврядування.
Провінції повинні виконувати розпорядження Виконавчої палати і контролювати вирішення питань, віднесених до компетенції повітів.
На Тайвані проживають дев'ять груп аборигенів, які нині розраховують на повернення їм прав самоврядування.
Конституція містить положення, які орієнтують економічну і соціальну політику держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Конституційно-правова ситуація на Тайвані "
 1. Контрольні питання і завдання
  конституційного розвитку Китаю? 2. Скільки конституцій було в історії Китаю? 3. У чому проявляється соціалістичний характер Конституції КНР 1982? 4. Який порядок зміни Конституції КНР? Охарактеризуйте його з точки зору жорсткості і порівняйте з порядком зміни Конституції в Росії. 5. З чим пов'язані основні особливості конституційно-правового статусу громадян в КНР? 6. Перерахуйте
 2. ЛІТЕРАТУРА
  правове дослідження. М.: Наука, 1995. Канада: місцеве управління і самоврядування. М.: ИНИОН РАН, 1995. Місцеві органи в політичній системі капіталізму. М.: Наука, 1985. Москальов А.А., Жоголєв Д.А., Пузіцкій Є.В., Лазарева Г.В.Національний питання в КНР (1949 - 1994 рр..). М.: ПДГ РАН, 1996. Остром В. Сенс американського федералізму. М.: Арена, 1993. Реформи місцевого управління в країнах
 3. Література
  Китайська Народна Республіка. Конституція і законодавчі акти. М.: Прогресс, 1984. Китайська Народна Республіка. Законодавчі акти. М.: Прогресс, 1989. Конституція Китайської Народної Республіки / / Конституції соціалістичних держав. Т. 1. М.: Юрид. література, 1987. Законодавчі акти про громадянство. Т. 2-3 (т. 2: Країни Америки; т. 3: Країни Азії, Океанії, Австралії). М.: Терра,
 4. Контрольні запитання до розділу 1
    конституційне право ". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
    конституційне (державне) право »? 2. Чим конституційне право відрізняється за своїм предмету і методу від інших галузей права? 3. Як будується система конституційного права? 4. Які характер і особливості конституційно-правових відносин? 5. У чому специфіка джерел конституційного права? 6. Чим обумовлена і в чому проявляється провідна роль конституційного права в правовій
 6. Конституційний закон
    конституційного закону (теоретичні аспекти): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Алма-Ата: 1991. Миронов О.О., Шафір М.А. Конституція РСР і конституційні закони / / Державно-правові проблеми реалізації Радянської Конституції: Межвуз. СБ науч. тр. - Свердловськ: 1987. Морозова Л.А. Конституційні закони в радянській правовій системі / / Рад. держава і право. - 1982. N 10. Стовповая Н.В. Про
 7. Контрольні запитання до розділу 8
    конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 8. Контрольні запитання до розділу 15
    конституційного ладу постсоціалістичних держав. 3. Особливості конституційного закріплення прав і свобод особистості. 4. Питання конституційної економіки в постсоціалістичних державах. 5. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій. 6. Форми правління в постсоціалістичних державах. 7. Інститут президентської влади. 8. Правовий статус
 9. Контрольні запитання до розділу 13
    конституційна економіка ". 2. Основні риси конституційної регламентації власності. 3. Регламентація в конституціях питань оподаткування. 4. Вимоги, що пред'являються конституціями до бюджету. 5. Особливості конституційно-правового статусу центральних банків. 6. Критерії незалежності центральних банків. 7. Механізми економічної інтеграції у федеративних
 10. § 4. Проголошення рішення Конституційного Суду
    Рішення Конституційного Суду проголошуються в його засіданні у строки, встановлені Конституційним Судом відповідно до цього законом, вони є остаточними оскарженню і опротестування не підлягають. Конституційний Суд має право після оголошення рішення виправити допущені в ньому неточності в найменуваннях і позначеннях, описки, лічильні та інші помилки редакційного характеру.
 11. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
    конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
 12. Додаток Бібліографія з питань Конституції
    конституційність Конституції та статути суб'єктів Російської Федерації (загальні питання, окремі
 13. Висновок
    правову систему нашої держави, все більше наближаючи її до стандартів, які склалися в країнах з давніми демократичними традиціями, стверджуючи принципи правової держави. При цьому слід зазначити величезну увагу нашої держави до потреб громадян. Воно проводить з урахуванням наявних матеріальних ресурсів активну соціальну політику. Хоча поза увагою в даній книзі виявилися
 14. § 5. Опублікування рішення
    правових актів Республіки Білорусь, рішення Конституційного Суду публікуються в газеті "Звязда" (білоруською мовою) і "Народній газеті" (російською мовою). Офіційне опублікування рішень Конституційного Суду здійснюється на білоруською та російською мовами відповідно до підписаного оригіналом. Напрямок рішень Конституційного Суду для офіційного опублікування здійснюється
 15. Конституційне регулювання
    конституційного регулювання / / Журнал російського права. - 1997. N 2. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: БЕК. 1994. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: Фонд "Правова культура". 1996. Кузнєцов І.М. Про способи конституційного регулювання суспільних відносин в соціалістичних країнах / / Праці ВНДІ радянського законодавства: т. 6. - М.: 1976. Ломовский
 16. Введення
    конституційного контролю за відповідністю Основному Закону країни нормативних правових актів. Конституційний Суд Республіки Білорусь покликаний захищати правові цінності, забезпечувати верховенство Конституції в ім'я головної мети, для якої створюється держава, служити людям, затверджувати їх права, свободи, а коли це необхідно, то і сприяти належному виконанню покладених
 17. г) право на національну приналежність, користування рідною мовою
    конституційне право кожної людини. На практиці були випадки (сподіваюся, що до теперішнього часу вони викорінені) зневажливого ставлення до використовуваних мов, зокрема до білоруського. Так, до Конституційного Суду надійшла скарга про те, що працівникові було пред'явлено вимогу переписати заяву, написану білоруською мовою. З метою попередження таких ситуацій, а в разі
 18. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
    конституційно-правовий інститут економічної системи? 3. У чому відмінність між публічною і приватною власністю? У яких формах виступають обидва типи власності? Чи може орган публічної влади бути приватним власником? А посадова особа? 4. У чому полягає соціальна функція власності? 5. Порівняйте конституційне регулювання економічних відносин в Конституції КНР (з
 19. ЛІТЕРАТУРА
    конституційного права. М.: Изд-во БЕК, 1998. Конституційне право: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів / Відп. ред. проф. В.В. Лазарєв. М.: Изд-во БЕК, 1998. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник для вузів / Під ред. чл.-кор. РАН М.В. Баглая, проф. Ю.І. Лейбо, проф. Л.М. Ентіна. М.: Норма, 1999. Михальова Н.А. Конституційне право зарубіжних країн СНД: Підручник. М.: МАУП,
© 2014-2022  yport.inf.ua