Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

4. Конституційні основи політичної системи

Слід відзначити те, що Федеральна конституція Швейцарії на відміну від конституцій багатьох інших країн визначила в розділі першому статус г о с у д а р с т в а в цілому, а особливо такого його інституту, як Збройні сили.
Конфедерація, згідно зі ст. 2 Конституції, має на меті: утвердження незалежності вітчизни від будь-якої зовнішньої сили, підтримку внутрішнього спокою і порядку, захист свободи і прав кантонів (нім.: «клятвених товаришів») та сприяння їх спільному добробуту. 700 років існування Конфедерації свідчать з усією переконливістю, що завдання ці виконуються успішно.
Федеральним і кантональним законодавцям і посадовим особам Конституція в ст. 12 забороняє приймати від іноземних урядів пенсії, зміст, титули, подарунки або ордена. Порушення цієї заборони тягне за собою втрату мандата або посади. В армії заборонено прийняття і носіння іноземних орденів і звань.
Конфедерація, відповідно до ст. 13 Конституції, не може містити постійне військо. Кантон або напівкантони може без дозволу федеральної влади містити збройні формування чисельністю до 300 чоловік, не рахуючи сільській жандармерії.
Військові питання регулюються далі ст. 19 - 22 Конституції. Згідно з цими положеннями, федеральна армія включає військові формування кантонів і всіх військовозобов'язаних швейцарців, які не перебувають у цих формуваннях. Командування федеральною армією, включаючи розпорядження належними їй за законом військовими матеріалами, належить Конфедерації. У часи небезпеки Конфедерація має виключне і безпосереднє право розпоряджатися не входять у федеральну армію формуваннями та іншими бойовими засобами кантонів. Кантони розпоряджаються збройними силами своєї території, оскільки не обмежені федеральними конституційними або законодавчими приписами.
Законодавство з військових питань, все військове навчання і озброєння відносяться до ведення Конфедерації. Кантони виконують військове законодавство під наглядом федеральних властей. Обмундирування та спорядження, турбота про їх зміст покладені на кантони, але їх витрати на ці цілі відшкодовуються Конфедерацією за встановленими нею нормам. При відсутності перешкод військового характеру військові формування повинні комплектуватися з жителів одного і того ж кантону. Кантони на основі федерального законодавства повинні піклуватися про склад цих формувань, про призначення та просуванні їх офіцерів. Конфедерація вправі знаходяться в кантонах гарнізони і призначені для військових цілей будівлі з обладнанням брати в користування або у власність за невелике відшкодування, регульоване федеральним законодавством.
У ст. 22-біс до федерального відання віднесено законодавство про цивільну оборону, що захищає осіб та майно від впливу військових подій. Кантони повинні бути до видання відповідних законів вислухані, і на них може бути покладено виконання цих законів під вищим наглядом Конфедерації.
У розділі першому Конституції досить докладно врегульовані основи фінансового, зокрема податкового, права (ст. 38, 39, 41-біс, 41-тер, 42, 42-біс, 42-тер, 42 -Кватер, 42-квінквіес).
Щодо політичних партій, то Конституція особливо про них нічого не говорить, хоча в політичному житті партії відіграють важливу роль.
Однією з найстаріших партій є Ліберально-демократичний союз, який має вплив у кантонах Во, Женева, Нев-Шатель і Базель і виступаючий за захист особистої свободи, приватної власності і федералізму. Приблизно на тих же позиціях стоїть, відрізняючись можливо дещо більшим радикалізмом, Вільна (раніше - Радикальна) демократична партія, що має у Федеральному зборах чверть місць. Обидві ці партії суперничали ще в період подій 1848 р., хоча Ліберально-демократичний союз як такої оформився лише в 1913 р.
Відокремилася від Радикальної демократичної партії в 1919 р. нинішня Швейцарська народна партія, що має в федеральних зборах 12% місць, виражає інтереси середніх верств селянства і ремісників. У франкомовних кантонах вона іменує себе Демократичним союзом центру.
У 1919 р. була заснована і протестантська Євангелістська народна партія. Вона відкидає засилля церкви і держави, виступає за соціальну ринкову економіку, розглядаючи політичні питання з євангелістських позицій, і має у федеральному зборах 1% місць.
Християнсько-демократична народна партія, що сформувалась в 1912 р. і займає схожі позиції з соціально-економічних питань, орієнтується на прихильників католицького віросповідання і має 22% місць у Федеральних зборах.
У 1888 р. виникла в якості партії робітничого класу Соціал-демократична партія Швейцарії, яка на початку XX в. придбала марксистський характер. Надалі, проте, у міру розвитку соціальних рис швейцарського держави і суспільства партія відмовилася від марксистських ідей і нині має в своєму розпорядженні 19% місць у Федеральних зборах. Вона входить в Соціалістичний інтернаціонал. На противагу їй марксисти-ленінці, що слідували курсом говетскіх комуністів, створили в 1944 р. Швейцарську партію праці, яка ніколи не користувалася значним впливом, хоча і має у Федеральному зборах 1% місць. Екстремістський характер носить колишня Революційна марксистська ліга, що іменує себе нині Соціалістичної робочої партією і не має представництва в швейцарському парламенті.
З 1935 р. існує Ліга незалежних, яка виступає на захист споживача, проти державного сектора в економіці і однобічної політики спілок підприємців.
На базі боротьби проти припливу іноземної робочої сили після Другої світової війни з'явився ряд політичних угруповань (наприклад, партія Швейцарські демократи).
Нарешті, слід зазначити дві екологічні партії - Зелену партію Швейцарії та Вільний список, мають разом у Федеральних зборах 6% місць, а також Автомобільну партію, яка виступає проти зростаючого регулювання дорожнього руху і має 3% парламентських мандатів.
Помітну роль у політичному житті країни відіграють соціально-професійні об'єднання - профспілки, союзи підприємців та роботодавців тощо, які тісно співпрацюють з політичними партіями і часом надають їм фінансову підтримку. Вище ми вже наводили приклади конституційних положень, що передбачають участь таких об'єднань при здійсненні функцій публічного управління але ці приклади, зрозуміло, не є вичерпними.
Союзи підприємців і роботодавців об'єднані в Торгово-промислове об'єднання і Центральний союз швейцарських роботодавців. Їх партнером і противником виступає Швейцарський професійний союз, який об'єднує 15 галузевих профспілок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Конституційні основи політичної системи "
 1. § 3. Злочини, що посягають на основи політичної системи Російської Федерації
  конституційна основа її функціонування, а також безперешкодне здійснення своїх політич-ських функцій державними і громадськими діячами. До цієї групи злочинів відносяться діяння, передбачені ст. 277-279
 2. Контрольні запитання до розділу 6
  політичної партії. 2. Функції політичних партій. 3. Класифікація політичних партій. 4. Поняття "групи тиску". 5. Організаційна структура політичних партій. 6. Основні види партійних систем. 7. Сутність однопартійної системи. 8. Методи інституціоналізації політичних
 3. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  конституційно-правовий інститут економічної системи? 3. У чому відмінність між публічною і приватною власністю? У яких формах виступають обидва типи власності? Чи може орган публічної влади бути приватним власником? А посадова особа? 4. У чому полягає соціальна функція власності? 5. Порівняйте конституційне регулювання економічних відносин в Конституції КНР (з
 4. 4. ВИБОРЧА СИСТЕМА
  конституційним правом, але не зводиться тільки до конституційних правовідносин. Вона. Регулюється і неправовими нормами - корпоративними нормами громадських об'єднань, що беруть участь у виборах (насамперед статутами та іншими документами політичних партій), звичаями та традиціями, нормами політичної моралі, етики та ін На практиці існують також пов'язані з виборами суспільні відносини,
 5. ЛІТЕРАТУРА
  конституційному механізмі США. М.: Наука, 1984. Чернишова О.В. Церква і демократія. Досвід Швеції. М.: Наука, 1994. Четвернин В.А. Демократичне конституційне держава: введення в теорію. М.: ІДП РАН, 1993. Чиркин В.Є. Основи порівняльного державознавства: Навчальний курс. М.: Артикул, 1997. Ентін В.Л. Засоби масової інформації в політичній системі сучасного капіталізму. М.: МО,
 6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  конституційне (державне) право »? 2. Чим конституційне право відрізняється за своїм предмету і методу від інших галузей права? 3. Як будується система конституційного права? 4. Які характер і особливості конституційно-правових відносин? 5. У чому специфіка джерел конституційного права? 6. Чим обумовлена і в чому проявляється провідна роль конституційного права в правовій
 7. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  конституційного права зарубіжних країн? 2. У чому сенс конституційних характеристик держави як демократичної, соціальної, правової, світської? 3. У чому сенс конституційного встановлення принципів внутрішньої і зовнішньої політики держави? 4. У чому відмінність між державним механізмом і государсгвенним апаратом? 5. Як відрізнити державний орган від державного
 8. 1.3. Предмет і межі конституційного регулювання. Зміст і структура конституцій
  конституційного регулювання, як і в цілому правового регулювання, - суспільні відносини. Конституційні норми впливають на учасників (суб'єктів) відносин, встановлюючи основи їх статусу, передумови, а то й досить певні правила функціонування. Що, в якому обсязі, яким чином і в якій послідовності відобразити в конституції - складне питання. За політичним цілям
 9. 4. Звичайне право
  конституційного права звичайне право грає більшу роль, ніж судові прецеденти. Конституційні звичаї, іменовані також угодами, регулюють вельми важливі питання державного життя *. Наприклад, відповідно до звичаю монарх не може не підписати акта, прийнятого обома палатами Парламенту. Британські юристи у зв'язку з цим жартують, що Король буде змушений підписати акт Парламенту навіть у тому
 10. Г.А. Василевич . КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
 11. Контрольні запитання до розділу 8
  конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 12. Стаття Політичне та ідеологічне різноманіття
  конституційного ладу в Російській Федерації, порушення її цілісності, підрив безпеки держави, а також тих громадських об'єднань, діяльність яких тягне расову , національну, соціальну, релігійну ворожнечу і ненависть, насильство, тероризм, війну; забороняється створення неконституційних структур державної влади, незаконних озброєних і воєнізованих
 13. Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997

 14. Глава 6. ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  політичних системах зарубіжних країн політичні партії займають одне з найважливіших місць. Сам термін "партія" походить від латинського pars - частина, що стосовно до політичної системи означає групу однодумців, що мають одну спільну мету. З посиленням ролі партій у політичному процесі, із зростанням їх організованості партії стали розглядатися як свого роду соціальний механізм, де
 15. Глава 15. Політичні інститути та конституційне право Болгарії
  конституційне право є продуктом прострочених процесів початку 90-х років. Відмова Болгарії від соціалістичного шляху розвитку і прагнення перейти від тоталітарної державності до демократичної, здобути самостійність і знайти своє місце в сучасному світі призвели до зміни політичної сис-теми цієї країни і перетворенню конституційного права. У травні 1989 р. були внесені
 16. Глава 1. Політичні інститути та конституційне право США
  конституційне право
© 2014-2022  yport.inf.ua