Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Глава 15. Політичні інститути та конституційне право Болгарії

Чинне в даний час в Болгарії конституційне право є продуктом прострочених процесів початку 90-х років. Відмова Болгарії від соціалістичного шляху розвитку і прагнення перейти від тоталітарної державності до демократичної, здобути самостійність і знайти своє місце в сучасному світі призвели до зміни політичної сис-теми цієї країни і перетворенню конституційного права.
У травні 1989 р. були внесені зміни до діяло раніше законодавство про громадянство, паспорти і ряд інших нормативних актів, що призвело до істотного розширення правового статусу болгарських громадян. Закон про зміну конституції від 15 січня 1990 виключив положення про керівну роль Болгарської комуністичної партії з що діяли в той час конституції Болгарії 1971 Прийнятий 29 січня 1990 Закон про збори, ходи і маніфестаціях ввів повідомний порядок проведення цих політичних акцій і тим самим розширив сферу політичної свободи. За-кон про імена болгарських громадян від 6 березня 1990 р. був покликаний забезпечити національну рівноправність громадян НРБ, вос-становить їхні порушені права та законні інтереси. Наступного дня Народні збори прийняло Закон про вирішення колективних трудових спорів, який створив правову основу проведення страйків. Закон про зміну і доповнення конституції від 3 квітня 1990 містив цілий ряд радикальних змін підходу до регулювання суспільних відношень і повністю виключив соціалістичну термінологію. Цей акт вперше в післявоєнній Болгарії проголосив принцип поділу влади, створив конституційну основу рівноправності всіх політичних партій (ці положення були деталізовані в прийнятому в цей же день Законі про політичні партії), і їх однакового правового статусу.
Важливим етапом перетворення конституційного права Болгарії стало прийняття в 1991 р. її нового основного закону. На основі його становищі були розроблені і прийняті акти про різних державних органах.
Таким чином, ухвалення нової конституції передувало перетворення колишнього законодавства, ба-зірующегося на принципово іншому, ніж соціалістичний, підході до правового регулювання суспільних відносин. З прийняттям нового основного закону цей процес набув великої чіткість і глибину. Перемога соціалістів і їх прихильників на виборах 18 грудня 1994, на думку опозиції, може спричинити суттєві зміни у внутрішній політиці і конституційному праві Болгарії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 15. Політичні інститути та конституційне право Болгарії "
 1. Глава 1. Політичні інститути та конституційне право США
  інститути та конституційне право
 2. Глава 9. Політичні інститути та конституційне право Індії
  інститути та конституційне право
 3. Глава 2. Політичні інститути та конституційне право Великобританії
  інститути та конституційне право
 4. Глава 8. Політичні інститути та конституційне право Японії
  інститути та конституційне право
 5. Глава 13. Політичні інститути та конституційне право Польщі
  інститути та конституційне право
 6. Глава 12. Політичні інститути та конституційне право Китайської Народної Республіки
  інститути та конституційне право Китайської Народної
 7. Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1998

 8. Глава 8. Захист політичних прав і свобод Конституційним Судом
  політичних прав і свобод Конституційним
 9. 35. Який статус політичних інститутів Європейського Союзу?
  Політичним інститутам Союзу прийнято відносити ті з них, які розробляють і здійснюють політику Союзу: Європейський парламент, Раду та Комісію. У цій якості їх протиставляють "неполітичним" інститутах (Суд, Рахункова палата), які в ході прийняття рішень повинні керуватися нормами права, стояти "поза політикою". Саме від злагодженої, скоординованої роботи трьох
 10. Конституційний контроль
  глава 8 конституції. У ній не зазначено, до якої з гілок влади суд відноситься, а його правовий статус визначається нормами 8 глави, яка слід за главою про місцеве самоврядування. У рішенні від 16 грудня 1993 р. Конституційний суд вказав, що він не є судовим органом і стоїть поза трьох гілок влади. Конституційний суд складається з дванадцяти суддів, одна третина яких обирається Народним
 11. 6. Конституції та питання міжнародного права
  конституційних норм, які відображають розвиток інтеграційних процесів. В окремі конституції включені положення про можливість передачі частини суверенних прав держави міжнародним наднаціональним організаціям. Практично всі конституції визнають обов'язковий характер загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та необхідність приведення внутрішнього законодавства у
 12. Конституція Російської Федерації
  конституційного ладу (ст.ст. 41 - 48) Глава 7. Державний устрій (ст.ст. 49 - 53) Глава 8. Особливі форми державного управління (ст.ст. 54 - 55) Глава 9. Правова система (ст.ст. 56 - 58) Розділ третій. Влада (ст.ст. 59 - 105) Глава 10. Законодавча влада (ст.ст. 59 - 73) Глава 11. Виконавча влада (ст.ст. 74 - 84) Глава 12. Судова влада (ст.ст. 85 - 95) Глава
 13. Конституція Болгарії
  глава "Основні початку", що складається з 24 статей, містить характеристику держави, закріплює основопола- гающие принципи функціонування політичної та економічної системи Болгарії, принципи діяльності держави в соціальній сфері. Як вказувалося в одному з рішень Конституційного суду Болгарії, принципове значення включених в цю главу норм "визначається їх призначенням
 14. Глава Основні віхи конституційного розвитку Росії
  глава присвячена історії , зробимо огляд конституційного регулювання у відповідні
 15. Контрольні запитання до розділу 8
  конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 16. Конституційно-правове становище особи
  глава ст. 25, досить докладно регулює питання болгарського громадянства. У цій статті знайшли відображення такі найважливіші принципи громадянства, як: заборона позбавлення громадянства громадян за народженням (натуралізовані особи можуть бути позбавлені громадянства), заборона вигнання громадянина з країни і видачі іншій державі, полегшений порядок набуття громадянства особами болгарського походження.
 17. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  політичних, економічних, соціальних прав та
© 2014-2022  yport.inf.ua