Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Конституційно-правове становище особи

На відміну від багатьох постсоціалістичних конституцій основний закон Болгарії не використовує термінологію Загальної декларації прав людини і громадянина 1946. Глава друга конституції називається "Основні права і обов'язки гро-мадян"; вона охоплює і правовий статус іноземців.
Відкривається ця глава ст. 25, досить докладно регулює питання болгарського громадянства. У цій статті знайшли відображення такі найважливіші принципи громадянства, як: заборона позбавлення громадянства громадян за народженням (натуралізовані особи можуть бути позбавлені громадянства), заборона вигнання громадянина з країни і видачі іншій державі, полегшений порядок набуття громадянства особами болгарського походження.
Перелік прав і свобод, в цілому, традиційний; він відповідає міжнародним актам і вельми обширний. Починається він з права на життя, причому "зазіхання на людське життя карається як найтяжчий злочин (ст. 28)". Конституція Болгарії не містить заборони смертної кари. У ході обговорення проекту конституції вчені та громадськість активно обговорювали це питання і звертали увагу на те, що ставлення до нього неоднозначно у світової спільноти. Серед інших особистих прав зафіксовані право на особисту свободу та недоторканність, заборона мук, жорстокого, нелюдського або принизливого поводження, а також насильницької асиміляції.
Остання заборона продиктований подіями недавнього минулого Болгарії. Своєрідним було "рішення" національного питання в країні під час правління Т.Жівкова: проводилася політика обмеження прав і утиску національного досто-інство тисяч мусульман. Її апогеєм стала вироблена в 1984 р. на підставі рішення пленуму БКП насильницька зміна імен болгарських громадян турецького походження. У Декларації Народних зборів 1990 зазначалося, що "були порушені людські права і життєво важливі духовні і матеріальні інтереси. Посилилася прірву між різними етнічними групами болгарських громадян". Ця політика стала причиною масових переселень громадян до Туреччини влітку 1989 р.; виїхало близько 300 тисяч; в результаті держава втратила близько 170 тисяч працівників, головним чином, у тваринництві та традиційної експортної галузі - тютюнництво; загалом же, ця політика торкнулася близько 900 тисяч осіб (близько 10% населення Болгарії). Після відсторонення Т.Жівкова від влади було прийнято низку заходів, в т.ч. законодавчого характеру для виправлення ситуації (наприклад, прийнятий закон про імена 1990 р.). Конституційна норма про заборону асиміляції є однією з цих заходів.
До особистих прав, закріпленим на конституційному рівні, відноситься також недоторканність особистого життя громадян і житла, свобода і таємниця листування та інших повідомлень, свобода вибору місця проживання, пересування по території країни і виїзду за її межі, свобода совісті, свобода думки і свобода віросповідання, свобода інформації.
Політичні права і свободи болгарських громадян включають виборче право, свободу зборів і маніфестацій і об'єднань.
Соціально-економічні та соціально-культурні права відображені в конституції також досить докладно: утримуються право на працю, відпочинок, матеріальне забезпечення в старості і по непрацездатності, проте, їх формулювання і гарантії зазнали істотних змін.
У конституції немає пишного словесного оформлення так званих матеріальних гарантій (державної системи заходів в даній області), зроблено акцент на юридичні гарантії.
Пункт 3 ст. 48 конституції говорить: "Кожен громадянин вільно обирає свою професію і місце роботи". У ст. 50 за-міцніла право робітників і службовців на "страйк для захисту своїх колективних економічних і соціальних інтересів". У болгарській соціалістичної конституції це право не зустрічалося, оскільки соціалістичне суспільство мислилося як безконфліктно "за своєю природою" і дозволяє всі конфлікти самим фактом його існування (інакше кажучи, бюрокра-тичні шляхом).
Не можна не згадати і про правовий статус іноземців у сфері економіки. У Болгарії встановлені додаткові кон-ституційні гарантії для іноземців з метою залучення іноземного капіталу. Ст. 19 конституції Болгарії говорить про охорону інвестицій болгарських та іноземних громадян і юридичних осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Конституційно-правове становище особи "
 1. Контрольні питання до розділу 15
  конституційного ладу постсоціалістичних держав. 3. Особливості конституційного закріплення прав і свобод особистості. 4. Питання конституційної економіки в постсоціалістичних державах. 5. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій. 6. Форми правління в постсоціалістичних державах. 7. Інститут президентської влади. 8. Правовий статус
 2. Контрольні запитання до розділу 1
  конституційне право ". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4 . Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 3. Контрольні запитання до розділу 3
  конституційні гарантії прав і свобод . 9. Концепція правового статусу людини і громадянина в Хартії основних прав Європейського союзу від 7 грудня 2000
 4. Конституційний закон
  конституційного закону (теоретичні аспекти): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Алма-Ата: 1991. Миронов О.О., Шафір М.А. Конституція РСР і конституційні закони / / Державно-правові проблеми реалізації Радянської Конституції: Межвуз. СБ науч. тр. - Свердловськ: 1987. Морозова Л.А. Конституційні закони в радянській правовій системі / / Рад. держава і право. - 1982. N 10. Стовповая Н.В. Про
 5. Контрольні запитання до розділу 8
  конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 6. Список літератури
  правова відповідальність: проблеми Росії, досвід зарубіжних країн. М., 2001. 7. Конфліктологія. СПб., 1999. 8. Коузера Л.А. Основи конфліктології. СПб., 1999. 9. Кудрявцев В.Н. Причини правопорушень. М., 1976. 10. Кудрявцев В.Н. Право і поведінку. М., 1978. 11. Кудрявцев В.Н. Правове поведінка: норма і патологія. М., 1982. 12. Лейст О.Е. Санкції і відповідальність за радянським праву.
 7. Контрольні питання
  правові акти про права і свободи людини і громадянина. 6. Конституція Російської Федерації та права людини. 7. Правовий статус особистості в Російській Федерації. 8. Юридичні механізми забезпечення і захисту прав і свобод людини і
 8. Стаття Цілісність і стійкість конституційного ладу
  конституційного ладу Російської Федерації. (2) Інші положення Конституції Російської Федерації не можуть суперечити основам конституційного ладу Російської Федерації. (3) Зміна положень цього розділу Конституції здійснюється референдумом Російської Федерації - всенародним
 9. 32. Обмеження прав і свобод особистості
  конституційного ладу відповідно до федеральним конституційним законом встановлення окремих обмежень прав і свобод громадян із зазначенням меж і терміну їх дії. Мета обмеження прав і свобод: захист основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави . Федеральним конституційним
 10. Контрольні питання до розділу 13
  конституційна економіка ". 2. Основні риси конституційної регламентації власності. 3. Регламентація в конституціях питань оподаткування. 4. Вимоги, що пред'являються конституціями до бюджету. 5. Особливості конституційно-правового статусу центральних банків. 6. Критерії незалежності центральних банків. 7. Механізми економічної інтеграції у федеративних
© 2014-2022  yport.inf.ua