Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право
ЗМІСТ:
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996
Розглядаються конституційне право і політичні інститути 15 держав: США, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Швейцарії, Японії, Індії, Індонезії, Бразилії, Китайської Народної Республіки, Польщі , Угорщини та Болгарії. Враховані як зміни в законодавстві цих країн, так і нові підходи до вивчення і сприйняття конституційного права цих держав в Росії. Для викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів. Цей навчальний посібник написаний відповідно з країнознавчої частиною програми курсу Конституційного (державно-го) права зарубіжних країн, що діє в Московської державної юридичної академії. Посібник з-тримає виклад основних питань кожної з обов'язкових для засвоєння студентами конституційно-правових систем. У ньому розглянуто політичні інститути та конституційне право 15 держав: США, Великобританії, Франції, Герма-ванні, Італії, Іспанії, Швейцарії, Японії, Індії, Індонезії, Бразилії, Китайської Народної Республіки, Польщі, Угорщини та Болгарії. Необхідність видання викликається катастрофічною нестачею літератури з названої навчальної дисципліни, а також відбулися останнім часом змінами у підходах до вивчення і сприйняття зарубіжного права взагалі і констатує-Ціон права зокрема. Читачі повинні мати на увазі, що в посібнику викладається матеріал, який зазнає постійних змін. Факти-чний і нормативний матеріал, в основному, дан станом на середину 1995 Посібник адресується в першу чергу студентам юридичних вузів і факультетів, аспірантам та викладачам і всім, хто цікавиться зарубіжним правом.
Глава 1. Політичні інститути та конституційне право США
Політична система
Конституція США
Конституційний статус особи
Виборче право і система
Вищі органи держави
Американський федералізм
Місцеве самоврядування
Глава 2. Політичні інститути та конституційне право Великобританії
Політична система
Конституція Великобританії
Правове становище особистості
Виборче право і виборча система
Центральні органи державної влади
Регіоналізм і місцеве управління
Основи судової системи
Глава 3. Політичні інститути та конституційне право Франції
Конституція Франції
Права і свободи громадян
Виборче право і виборча система. Референдум
Центральні органи державної влади
Органи конституційного контролю
Консультативні і контрольні органи
Регіональне і місцеве управління і самоврядування
Судова система
Глава 4. Сучасне конституційне право Німеччини
Політичні партії і профспілки
Основний закон ФРН
Правове становище особистості
Вибори і референдум
Центральні органи державної влади
Німецький федералізм
Адміністративно-територіальний устрій земель і місцеві органи
Судова система
Глава 5. Політичні інститути та конституційне право Італії
Конституція Італії
Права і обов'язки громадян
Виборче право і система. Референдум
Центральні органи державної влади
Конституційний суд
Обласна автономія і місцеве управління
Судова система
Глава 6. Політичні інститути та конституційне право Іспанії
Конституція Іспанії
Права, свободи та обов'язки громадян
Виборче право і референдум
Центральні органи державної влади
Конституційний суд
Автономія і місцеве управління
Судова система
Глава 7. Політичні інститути та конституційне право Швейцарії
Конституція Швейцарії
Права, свободи та обов'язки громадян
Виборче право і виборча система
Інститути безпосередньої демократії
Центральні органи державної влади
Федералізм та місцеве управління
Федеральний суд і судова система
Глава 8. Політичні інститути та конституційне право Японії
Політична система
Конституція Японії
Виборча система
Вищі органи держави
Регіоналізм і місцеве управління
Основи судової системи; конституційний контроль
Глава 9. Політичні інститути та конституційне право Індії
Партійна система
Конституція Індії
Особливості конституційного статусу громадян
Виборче право і виборча система
Вищі органи законодавчої і виконавчої влади Союзу
Індійський федералізм і його особливості
Вищі органи штатів, союзних територій і місцеве самоврядування
Конституційні основи судової системи та конституційного контролю
Глава 10. Політичні інститути та конституційне право Індонезії
Особливості політичної системи
Конституційне розвиток Індонезії
Виборче право і виборча система
Законодавча влада
Президент і уряд
Адміністративно-територіальний поділ і місцеві органи
Суд і прокуратура
Глава 11. Політичні інститути та конституційне право Бразилії
Конституція Бразилії
Правове становище особистості
Виборче право і виборча система
Центральні органи державної влади
Федералізм та місцеве управління
Судова система
Глава 12. Політичні інститути та конституційне право Китайської Народної Республіки
Загальна характеристика конституційного права КНР
Конституційні основи суспільного ладу КНР
Конституційно-правовий статус громадян в КНР
Виборче право і виборча система
Система державних органів КНР
Національно-державний устрій КНР
Громадське самоврядування в КНР
Судова система
Глава 13. Політичні інститути та конституційне право Польщі
Конституційне розвиток Польської Республіки
Політична система Польщі
Конституційний статус особи
Виборче право
Вищі органи влади Польщі
Політико-адміністративний устрій. Територіальне самоврядування та органи урядової адміністрації
Судова система. Прокуратура
Глава 14. Основи угорського конституційного права
Конституційне розвиток
Правове становище особистості
Конституційно-правове регулювання політичної системи
Конституційні основи економічної і соціальної системи
Вибори і референдум
Державні збори
Президент Республіки
Уповноважені Державних зборів
Державна рахункова палата
Уряд
Конституційний суд
Суд і прокуратура
Місцеве самоврядування
Глава 15. Політичні інститути та конституційне право Болгарії
Конституція Болгарії
Конституційно-правове регулювання основ суспільного ладу і державної політики
Конституційно-правове становище особи
Вибори і референдум
Система вищих органів Болгарії
Конституційний контроль
Територіальний устрій Болгарії, місцеве самоврядування та управління
Конституційне право:
 1. А.П. Галоганов. Науково-практичний коментар до Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" (постатейний) - 2012 рік
 2. О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011 - 2011 год
 3. Дмитрієв Ю.А., Шапкін М.А., Шумілов Ю.И.. Правоохоронні органи Російської Федерації: підручник - 2009 рік
 4. Джеррі Спенс. Настільна книга адвоката: мистецтво захисту в суді - 2009 рік
 5. Грудцине Л.Ю.. Адвокатське право. Навчально-практичний посібник - 2009 рік
 6. П. В. Крашенинников. Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації - 2009 рік
 7. А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн - 2008 рік
 8. Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу" - 2006
 9. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ - 2003
 10. О. В. Петришин та ін. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар - 2003
 11. Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру" - 2003
 12. Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Том 4. Частина Особлива: країни Америки та Азії - 2001 рік
 13. С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність - 2000
 14. Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2 - 2000
 15. Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи - 1997 рік
 16. О. Г. Румянцев. Основи конституційного ладу Росії (поняття, зміст, питання становлення) - 1994
© 2014-2022  yport.inf.ua