Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Вибори і референдум

В основному законі ФРН записано, що державна впасти здійснюється народом шляхом виборів і голосувань, а також через спеціальні органи - законодавчі, виконавчі та судові (абз. 2 ст. 20). У ньому також встановлено, що вибори (до Бундестагу і представницькі органи земель, округів і громад) загальні, прямі, вільні , рівні і таємні (абз. 1 ст. 28, абз. 1 ст. 38). Стосовно до виборів у Бундестаг визначено, що право обирати мають особи, які досягли 18 років, а право бути обраним - з віку громадянського повноліття (абз. 2 ст. 38) і що подробиці встановить федеральний закон (абз. 3 ст. 38).
Нині діє федеральний закон про вибори до Бундестагу в редакції 1975 р. (з наступними змінами та доповненнями) . У ньому записано, що активним виборчим правом володіють всі німці, які досягли 18-річного віку, володіють не менш 3-х місяців житлом, які у межах території, на яку поширюється дія цього за-кону, або звичайно там проживають і не позбавлені виборчого права (абз. 1 § 12). Більш високі вимоги встановлено в законі стосовно до пасивного виборчого права (§ 15).
Особливістю виборчої системи ФРН є поєднання в ній елементів системи пропорційного представ-тва і мажоритарної системи: оскільки половина депутатів Бундестагу обирається в одномандатних виборчих округах, а інші за партійними списками (земельних списками) за наявності "п'ятивідсоткової застереження", що означає, що партіям, що отримали менше 5% голосів виборців на території всієї країни місць у Бундестазі не надається.
Кожен виборець має два голоси - перший для обрання депутата по виборчому округу, другий - для голосування по земельному списку кандидатів. У першому випадку обраним вважається кандидат, що набрав найбільшу кількість голосів; при рівній кількості голосів питання вирішується жеребкуванням. Дуже складний порядок розподілу мандатів по земельних списками; коротенько це відбувається таким чином: підраховуються тільки "другі" голоси, отримані кожною партією; відповідно до їх числом і співвідношенням визначається все кількість мандатів, одержуваних конкретною партією, потім половина мандатів розподіляється між кандидатами , що перемогли у виборчих округах, а інші віддаються кандидатам, включеним в партійні списки.
При виборах у виборчому окрузі пропозицію про кандидатів можуть вносити політичні партії, а також особи, обла-дають активним виборчим правом (НЕ менше 200). При цьому пропозиція про кандидата повинно містити ім'я тільки одного кандидата; кожен кандидат може бути запропонований тільки в одному виборчому окрузі, і тільки в одному запропонованого-жении про кандидата по даному виборчому округу. Земельні списки кандидатів можуть бути представлені тільки пар- тиями. Кожен кандидат може бути висунутий тільки в одній землі, і в ній він може бути внесений тільки в один партійний список.
Лень виборів призначає федеральний президент, він повинен припадати на неділю або на встановлений законом неробочий день. Голосування здійснюється особисто виборцем, до нього допускається лише той, хто внесений до списку вибор-лей або має посвідчення на право голосування; передбачена і можливість голосування поштою. Виборець голосує за допомогою офіційних виборчих бюлетенів в офіційних конвертах, дозволено використовувати і рахункові машини - при забезпеченні таємниці голосування - для "полегшення голосування та підрахунку голосів"; в цьому випадку виборчий бюлетень, конверти та урни не використовуються.
Якщо місце якого депутата стає вакантним, то мандат отримує кандидат у списку відразу за останнім обраним, навіть якщо звільнився мандат був отриманий в окрузі. Якщо звільняється місце незалежного кандидата, обраного в окрузі уніномінальним голосуванням, то у відповідному окрузі проводяться часткові вибори. Ці вибори повинні відбутися протягом 60 днів по відкриття вакансії.
Основний закон закріплює можливість проведення референдуму, здійснення народної ініціативи, а також проведе-ня народного опитування у зв'язку із змінами територіального поділу Федерації. Він визначає, що територія Федерації може бути змінена федеральним законом з тим, щоб землі відповідно їх величиною і економічним можливостям могли ефективно виконувати покладені на них завдання. При цьому, підкреслюється в конституції, повинні прийматися до уваги спільність земель, історичні та культурні зв'язки, господарська доцільність, вимоги розвитку регіональної інфраструктури та територіального планування.
При цьому в конституції передбачено, що заходи щодо нового поділу федеральної території визначаються фе-деральним законом, який потребує затвердження шляхом референдуму; думку зацікавлених федеральних земель має бути враховано (абз. 2 ст. 29).
Референдум проводиться в землях, з територій або частин територій яких повинна бути утворена нова земля або земля з новими кордонами (зацікавлені землі). Голосування проводиться з питання: чи повинні зацікавлені зем-ли залишатися в колишніх межах або повинна бути утворена нова земля або земля з новими кордонами.
Народна ініціатива можлива на обмеженій території зі взаємопов'язаним населенням і господарством, частини яких знаходяться в декількох землях, причому населення цієї території складає не менше 1 млн. чоловік. Суть її полягає в тому, що 1/10 частина виборців, що проживають на такій території і мають право вибирати в Бундестаг, може зажадати вирішення питання про приналежність цієї території до одній землі, то протягом 2-х років федеральний закон має визначити, чи буде змінена її приналежність до землі або в зацікавлених землях буде проведений народне опитування.
Мета народного опитування - встановити, чи отримає схвалення пропоноване законом зміна приналежності території (до одній землі). Народний опитування може стосуватися різних пропозицій (однак не більше 2-х).
Для дійсності рішень, прийнятих на референдумі і шляхом народного опитування, необхідно їх прийняти большинст-вом голосів, причому вона повинна складати не менше чверті голосів виборців, що користуються правом вибирати в Бун-дестаг.
Детальний регулювання питань проведення референдуму, народного опитування та здійснення народної ініціативи, як встановив основний закон, має бути вироблено спеціальним федеральним законом. Відповідні норми визна-делени законом 1979 про процедуру референдуму, народної ініціативи і народного опитування, які проводяться згідно зі ст. 29 основного закону.
У цьому законі встановлено, що процедура народної ініціативи може бути здійснена за клопотанням про її разреше-ванні, підписаним особисто і власноручно не менше ніж 1% виборців, що брали участь на останніх виборах до Бундестагу і проживають на території, про долю якої належить прийняти рішення, що предметом народної ініціативи є акт про придбання територією єдиної земельної власності.
Процедура народної ініціативи полягає в так званій реєстрації її учасників, тобто осіб, що володіють правом обирати до Бундестагу і не менше ніж протягом 3-х місяців володіють на відповідній території житлом, спеціальними органами. Особа, що володіє правом на реєстрацію і бажає брати участь у процедурі народної ініціативи, повинна особисто і власноруч зробити реєстрацію на реєстраційному листі в місцезнаходженні органу, що відає цією процедурою. Реєстрація триває 2 тижні, години роботи цих органів встановлюються так, щоб кожен, що володіє правом на реєстрацію, мав можливість взяти участь у процедурі народної ініціативи.
У законі також записано, що предметом народного опитування є прийнятий закон про зміну приналежності терри-торії до тієї чи іншої землі. У ньому підкреслено, що питання слід формулювати так, щоб опитуваний міг однозначно відповісти, чи згоден він з пропонованим зміною приналежності території або бажає збереження колишнього її статусу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Вибори і референдум"
 1. Стаття 5.15. Порушення встановленого законодавством про вибори і референдуми права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму
  виборах і референдумах права зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативних груп з проведення референдуму на користування на рівних умовах користування приміщеннями, що знаходяться в державній або муніципальній власності, для зустрічей з виборцями, учасниками референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в
 2. Стаття 5.10. Проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму поза агітаційного періоду і в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми
  виборна агітація, агітація з питань референдуму поза агітаційного періоду, встановленого законодавством про вибори і референдуми, або в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти
 3. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів при фінансуванні виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
  виборах і референдумах, а одно витрачання іншими особами в цілях досягнення певного результату на виборах, референдумі грошових коштів, що не перераховані до виборчого фонду, фонд референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або перевищення встановлених законом граничних розмірів витрачання коштів виборчого фонду, фонду референдуму, або витрачання
 4. Стаття 5.10. Проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму поза агітаційного періоду і в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  виборна агітація, агітація з питань референдуму поза агітаційного періоду, встановленого законодавством про вибори і референдуми, або в місцях , де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів; на посадових осіб - від двох тисяч до п'яти тисяч рублів; на
 5. Стаття 5.16. Підкуп виборців, учасників референдуму чи здійснення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  виборах і референдумах - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від трьох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на юридичних осіб - від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 6. Стаття 5.16. Підкуп виборців, учасників референдуму чи здійснення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми
  виборах і референдумах - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати
 7. Стаття 5.50. Порушення правил перерахування коштів, внесених до виборчого фонду, фонд референдуму (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  виборах і референдумах термін пожертвувань (їх частини), перерахованих у виборчий фонд, фонд референдуму з порушенням вимог законодавства про вибори і референдуми, неперерахування в зазначений термін в дохід відповідного бюджету пожертвувань, внесених анонімними жертводавцями, - (в ред. Федерального закону від 09.02.2009 N 3-ФЗ) тягне накладення адміністративного штрафу на
 8. Стаття 5.20. Незаконне фінансування виборчої кампанії, кампанії референдуму, надання забороненої законом матеріальної підтримки, пов'язані з проведенням виборів, референдуму виконання робіт, надання послуг, реалізація товарів безкоштовно або за необгрунтовано заниженими (завищеним) розцінками (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  виборів, референдуму і спрямованих на досягнення певного результату на виборах, на висунення ініціативи проведення референдуму, на досягнення певного результату на референдумі, або виконання оплачуваних робіт, реалізація товарів, надання платних послуг, спрямованих на досягнення певного результату на виборах, на висунення ініціативи проведення референдуму, на досягнення
 9. Стаття 5.7. Відмова у наданні відпустки для участі у виборах, референдумі
  виборів, референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати
 10. Стаття 5.14. Умисне знищення або пошкодження друкованих матеріалів, які до виборів, референдуму
  виборів і референдумів, призначених після дня набрання чинності зазначеного
 11. Стаття 5.7. Відмова у наданні відпустки для участі у виборах, референдумі
    виборів, референдуму - (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
© 2014-2022  yport.inf.ua