Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Судова система

В основному законі ФРН має спеціальний дев'ятий розділ, що регулює організацію і діяльність судів та інших органів юстиції. В акті не дається вичерпного опису судової системи, лише встановлюється, що судова влада довіряється суддям і що вона здійснюється Федеральним конституційним судом і зазначеними в основному законі федераль-ними судами і судами земель.
В конституції говориться про дію в країні п'яти гілок юстиції: загальної, адміністративної, фінансової, трудової та со-ціальної. Верховними органами в кожній з названих "гілок" відповідно є Федеральна судова палата, Фе-деральному адміністративний суд. Федеральний фінансовий суд. Федеральний суд з трудових справ і Федеральний суд з соціальних справ. Основний закон також встановлює, що федерація може заснувати федеральний суд у справах про правовий захист промислової власності; вона ж може утворити федеральні суди для збройних сил - військово-кримінальні суди; останні можуть здійснювати свою юрисдикцію лише в разі введення стану оборони, а також у від -носінні осіб зі складу збройних сил, направлених за кордон або знаходяться в морі на військових кораблях. Верхів-ним органом для цих судів є Федеральна судова палата. Вельми коротко врегульовані питання, що стосуються су-Дебні системи в землях. У їх конституціях докладно говориться лише про конституційні судах.
У ФРН відсутній єдиний акт, комплексно визначав би всі питання, що стосуються судової системи. Діючий до теперішнього часу закон про судоустрій 1877 р. у редакції 1975 встановлює загальні початку діяльності юстиції та організацію судів загальної юрисдикції. Статус судів спеціальної юрисдикції регулюється окремими законами або нормативними актами. Спеціальний закон регулює статус суддів.
В основному законі закріплені положення про призначення суддів, точніше норми про їх незмінності (судді призначаються без зазначення строку повноважень), а також про незалежність суддів і підпорядкування їх тільки закону. У ФРН надзвичайно суди не допускаються і ніхто не може бути вилучений з ведення свого суду; суди спеціальної юрисдикції, згідно з основним законом, можуть бути засновані тільки законом (ст. 101). Нечасто зустрічається нормою в зарубіжному конституційному законодавстві з'явилося і положення про скасування смертної кари (ст. 102).
Організація судової системи ФРН визначається двома факторами: 1) федеративним устроєм держави і 2) нали-чием як судів загальної юрисдикції, так і судів спеціальної юрисдикції.
Система загальних судів включає в себе діючі в землях дільничні суди, земельні суди, вищі земельні суди та діючу на рівні федерації Федеральну судову палату, тобто чотири інстанції.
Система спеціальних судів має, як правило, три рівні: наприклад, суд з трудових справ, земельний суд з трудових справ. Федеральний суд з трудових справ.
Суди загальної компетенції розглядають кримінальні та цивільні справи. До компетенції судів з трудових справ відно-сятся суперечки між профспілками і союзами роботодавців, між окремими підприємцями, з одного боку, і ра-ками найманої праці (робітники, службовці), з іншого. У віданні адміністративних судів знаходяться всі суперечки публічно-правового характеру, крім конституційно-правових, і перш за все позови громадян до різних державних органів, спори про права державних службовців, а також спори між деякими адміністративними одиницями (наприклад, між містом і громадами); ці ж суди вирішують конфлікти, пов'язані з забороною масових виступів і демонстрації, охороною навколишнього середовища, наданням політичного притулку і т.д. Суди з соціальних справ, що розглядаються в спеціальній літературі як особливий вид адміністративної юстиції, розбирають позови громадян до державних установ з питань про соціальне страхування, про виплату допомог на дітей і пр. На 1-е січня 1993 р. в ФРН ("старі землі" , тобто без урахування земель на території колишньої НДР) діяло 95 судів з трудових справ, 35 адміністративних судів, 50 судів по соціальних справах і 14 фінансових судів.
Судом першої інстанції, як правило, завжди є або дільничний суд, або суд землі. Дільничний суд вправі розглядати більшість кримінальних і цивільних справ. Судочинство в цих судах зазвичай здійснюється одноосібним суддею. Суд землі також розглядає в порядку першої інстанції деякі кримінальні і цивільні справи і є також апеляційною інстанцією відносно дільничних судів. Верховний суд землі перевіряє відповідність винесеного рішення як фактичної сторони справи, так і дотримання закону. Федеральна судова палата контролює тільки дотримання закону.
На 1-е січня 1993 р. в "старих" землях ФРН діяли 555 дільничних судів, 94 суду земель і 30 верховних судів зе-мель.
Зазначені вище п'ять вищих судових органів, що очолюють окремі "гілки" судової влади, самостійні і незалежні у відношенні один одного. Якщо між ними виникають розбіжності з істотних правових питань, то відповідно до конституції (ст. 95) скликається спільний Сенат вищезазначених органів, який виносить рішення, що забезпечують єдність судової практики.
Організація і діяльність прокуратури не регламентується основним законом ФРН. Прокуратура організаційно свя-зана з судами різних інстанцій: федеральна прокуратура на чолі з федеральним генеральним прокурором знаходиться при Федеральній судовій палаті; генеральні прокуратури на чолі з генеральними прокурорами - при вищих земельних судах; прокуратури на чолі з обер-прокурорами - при судах землі; при дільничних судах - свої прокурори. Посадові особи прокуратури зобов'язані виконувати законні вказівки вищестоящих прокурорів. Цікаво, що всі федеральні прокурори перебувають під загальним керівництвом міністра юстиції ФРН. Загальне керівництво прокурорів у землях здійснює відповідний земельний міністр юстиції.
Прокуратура проводить розслідування кримінальних справ відносно невеликий і складної категорії злочині. Це робиться за допомогою поліцейських служб. Звинувачення пред'являється прокуратурою; а у справах приватного обвинувачення - потрапив-шим, але судовий розгляд у всіх випадках проводиться з участю прокурора. У передбачених законом випадках представники прокуратури беруть участь і в розгляді цивільних справ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Судова система "
 1. Контрольні питання
  судовий прецедент в англо-американській правовій системі? 4. Романо-германська правова система та її особливості. 5. Місце і роль закону в системі континентального права. 6. Роль і значення судового контролю в континентальному праві. 7. Мусульманське право і його основні джерела. 8. Взаємодія російського права з іншими правовими системами
 2. 4. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи (ст. 52 Основ).
  Судово-медичної експертизи, залученими для виробництва експертизи, на підставі постанови особи, яка провадить розслідування, або ухвали суду. Судово-психіатрична експертиза проводиться в призначених для цієї мети установах державної системи охорони здоров'я. Громадянин або його законний представник мають право клопотати перед органом, що призначив
 3. Тема 13. Правова система Англії
  судової правотворчості. Судові доктрини і концепція норм права. Своєрідність основних правових інститутів і галузей права. Основні тенденції в розвитку сучасної англійської права. Зростання ролі статутного права (законодавства). Зростання делегованого законодавства. Реформа права. Правові системи Шотландії: особливості історичного розвитку і системи джерел
 4. Стаття 5. Здійснення правосуддя тільки судами
  судовій системі РФ "). Судова влада самостійна і діє незалежно від законодавчої та виконавчої влади (п. 2 ст. 1 ФКЗ від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ" Про судовій системі РФ "). Судова влада здійснюється за допомогою конституційного, цивільного, адміністративного та кримінального судочинства (п. 3 ст. 1 ФКЗ від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ" Про судову систему РФ ").
 5. Стаття 239. Імунітет бюджетів
  судового акта, за винятком випадків, встановлених статтями 93.3, 93.4, 93.6, 142.2, 142.3, 166.1, 218 і 242 цього Кодексу. (в ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 2. Звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації службою судових приставів не про-випроваджує, за винятком випадків, встановлених цим Кодексом. 3.
 6. Стаття 13. Обов'язковість судових постанов
  судовій системі РФ "). Невиконання постанови суду, а так само інше прояв неповаги до суду тягнуть відповідальність, передбачену федеральним законом (п. 2 ст. 6 ФКЗ від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ "Про судову систему РФ"). Обов'язковість на території Російської Федерації постанов судів іноземних держав, міжнародних судів і арбітражів визначається міжнародними договорами
 7. Тема 15. Правові системи країн Британської Співдружності
  систем Британської Співдружності. Класифікація національних правових систем країн Британської Співдружності. Прецедентне право і загальне правовий спадок країн Британської Співдружності. Особливості правових систем Канади, Австралії та Нової Зеландії: Співвідношення англійського права та місцевого звичайного права. Джерела права. Судова система. Розділ четвертий Релігійні та традиційні
 8. Тема 20. Змішані правові системи
  систем. Особливості історичної взаємодії і поєднання елементів романо-германської правової сім'ї та англійського загального права в правових системах різних країн. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіани. Правова система Ізраїлю. Правова система ПАР. Інші змішані правові системи. Розділ шостий Порівняльне правознавство та національні
 9. Тема 9. Судова система ВКЛ
  система
 10. Стаття 73. Судові доручення
  судовому дорученні обов'язково для арбітражного суду, якому дано доручення, і має бути виконано не пізніше ніж у 10-денний термін з дня отримання копії ухвали. З метою дотримання судом, що розглядає справу, правил про належному повідомленні особи, заявив клопотання про участь у судовому засіданні шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку, в тому числі способами, зазначеними в ч.
 11. Стаття 29. Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації
  судових актів з обраще-нию стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації. (В ред. Федеральних законів від 27.12.2005 N 197-ФЗ, від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 08.05.2010 N
 12. Дмитрієв Ю.А., Шапкін М.А., Шумілов Ю.И.. Правоохоронні органи Російської Федерації: підручник, 2009
  судової системи, поняття і ознаки судової влади та правосуддя, принципи судоустрою та правосуддя. Розглядаються організація, система і структура Прокуратури РФ, Міністерств юстиції та внутрішніх справ РФ, Федеральної служби безпеки, Федеральної служби наркоконтролю, органів митної служби, адвокатури, нотаріату, організацій, які здійснюють приватну детективну і охоронну
 13. Глава VI. Судова система Європейського союзу
  система Європейського
 14. Розділ VII. Судова система Європейського Союзу
  система Європейського
 15. Стаття 82. Комплексна експертиза
  судових експертиз може бути доручено органом або особою, що їх призначили, декільком установам (міжвідомча комісійна або міжвідомча комплексна судові експертизи). Організація і виробництво зазначених судових експертиз покладаються на керівника СЕУ або на керівників декількох судово-експертних установ. Керівник СЕУ, організуючий її діяльність, може
 16. Судова система.
  судової системи, вона також залишалася архаїчною і складною. У деяких частинах Франції аж до XVIII в. збереглася сеньориальная юстиція . Королівські ордонанси лише регламентували порядок її здійснення. Іноді королі викуповували сеньйоріальні право суду, як, наприклад в 1674 році в сеньйор, що примикають до Парижу. Самостійну систему представляли собою церковні суди, юрисдикція яких
 17. Контрольні питання до чолі 12
  судової влади в системі поділу влади. 5. Механізм взаємодії виконавчої та законодавчої влади в рамках системи стримувань і противаг. 6. Односторонні повноваження глави виконавчої влади (в рамках системи стримувань і противаг). 7 . Повноваження законодавчої влади (в рамках системи стримувань і противаг). 8. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої
 18. Контрольні питання
  судову систему ВКЛ? 3. Назвати всесословние суди, що діють на території білорусько-литовських земель в 14-16 століттях 4. Назвати порядок формування та компетенцію місцевих судових установлень Великого Князівства
 19. П. В. Крашенинников. Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009

 20. Тема 14. Правова система США
  системи США. Федеральне право і право штатів. Особливості загального права США. Кодифікація та систематизація законодавства США. Судовий контроль. Джерела американського права. Сучасні тенденції розвитку американського
© 2014-2020  yport.inf.ua