Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право
ЗМІСТ:
С.Ю . Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011
У посібнику розкрито основні теми програми курсу "Право Європейського Союзу" ("Європейське право"), враховані поправки, внесені Ніццьким договором 2001 р., Договором про приєднання 2005 р., і основні положення Лісабонського договору. Призначено для вивчення навчального курсу "Право Європейського Союзу" ("Європейське право"), "Міжнародне публічне право", "Конституційне право". Для студентів юридичних вузів і факультетів, аспірантів, викладачів, науковців та юристів-практиків, а також усіх зацікавлених читачів. 3-е видання, перероблене і доповнене.
До читача
Передмова
Розділ I. Поняття права Європейського Союзу
1. Що таке "право Європейського Союзу"?
2. Яка географічна сфера дії права Європейського Союзу?
3. Хто виступає суб'єктами права Європейського Союзу?
4. Які предмет і зміст права Європейського Союзу?
5. Які методи використовує право Європейського Союзу?
6. На скількох мовах існує право Європейського Союзу?
7. Де публікуються нормативні акти та інші документи Європейського Союзу?
Розділ II. Виникнення і розвиток права Європейського Союзу
8. Ким створюється право Європейського Союзу?
9. Чи існує в Європейському Союзі лобізм?
10. Як відбувалося формування Європейського Союзу та його правової системи?
11. Які передумови освіти Європейського Союзу?
12. Як розвивалася "європейська ідея" до Першої світової війни?
13. Як розвивалася "європейська ідея" після закінчення Першої світової війни до початку формування Європейського Союзу?
14. Як влаштований Європейський Союз в даний час?
Пристрій Європейського Союзу
Європейський Союз
15. Що являють собою установчі документи Європейського Союзу?
16. Що являють собою Договори про приєднання 2003 і 2005 рр..?
17. Що являє собою Лісабонський договір про реформу Європейського Союзу 2007?
Розділ III. Принципи права Європейського Союзу
18. Що таке "принципи права Європейського Союзу"?
19. Що означають принципи верховенства і прямої дії права Європейського Союзу?
20. Де закріплені принципи верховенства і прямої дії права Європейського Союзу?
21. У чому полягають загальні принципи права?
22. У чому полягають спеціальні принципи права?
23. Які найважливіші принципи діяльності Європейського Союзу?
Розділ IV. Джерела права Європейського Союзу
24. Які джерела становлять первинне право Європейського Союзу?
25. З яких джерел складається вторинне право Європейського Союзу?
26. Які види правових актів видають інститути Європейського Союзу?
27. Як зміниться система правових актів інститутів Європейського Союзу після набуття чинності Лісабонського договору 2007?
28. Які джерела прецедентного права Європейського Союзу?
Розділ V. Правова природа Європейського Союзу
29. Яка правова природа Європейського Союзу?
30. У чому проявляється міжнародно-правова складова права Європейського Союзу?
31. У чому проявляються елементи державності в праві Європейського Союзу?
32. Як співвідносяться між собою право Європейського Союзу, міжнародне право і національне право держав-членів?
Розділ VI. Інститути та органи Європейського Союзу
33. З яких елементів складається організаційний механізм Європейського Союзу?
34. Де закріплюється правове становище інститутів і органів Європейського Союзу?
35. Який статус політичних інститутів Європейського Союзу?
Європейський парламент
Рада Європейського Союзу
Європейська комісія
36. Що таке Європейська рада?
37. Які основні контрольні інститути та органи Європейського Союзу?
Європейський омбудсман
38. Якими правоохоронними органами розпорядженні Європейський Союз?
39. Які органи Європейського Союзу здійснюють консультативні функції?
40. Які спеціалізовані органи функціонують в рамках економічного і валютного союзу?
41. Чим займається Європейський інвестиційний банк?
42. Які агентства існують в Європейському Союзі?
43. Чи використовується принцип поділу влади у формуванні та діяльності органів Європейського Союзу?
44. Де розміщені інститути та органи Європейського Союзу?
Розділ VII. Судова система Європейського Союзу
45. Яку роль відіграє судова влада в Європейському Союзі?
46. Скільки ланок включає судова система Європейського Союзу?
47. Чому в назвах судів Європейського Союзу використовується застаріла термінологія?
48. Що таке "Статут Суду"?
49. Чи входить Європейський суд з прав людини в судову систему Європейського Союзу?
50. Хто і в яких випадках може залучати держави-члени до відповідальності перед судами Європейського Союзу?
51. Чи розглядають суди Європейського Союзу міждержавні суперечки?
52. Чи можна подавати до судів Європейського Союзу позови до його інституцій та органів?
53. Що таке "позови про договірну і позадоговірної відповідальності Співтовариства"?
54. У яких випадках фізичні та юридичні особи мають право звертатися до судів Європейського Союзу?
55. Що таке "преюдиційні запити"?
56. Як розподіляється юрисдикція між судами Європейського Союзу?
57. Які додаткові категорії справ правомочні розбирати суди Європейського Союзу?
58. Як формуються суди Європейського Союзу?
59. Чи існують кваліфікаційні вимоги для призначення до судів Європейського Союзу?
60. Які посадові особи існують в судах Європейського Союзу?
61. Яка структурна організація судів Європейського Союзу?
62. Як організована діяльність судів Європейського Союзу?
63. Чи допускаються в судах Європейського Союзу особливі думки суддів?
64. У якому порядку порушуються справи в судах Європейського Союзу?
65. Чи дозволяється участь третіх осіб у справах, розглянутих судами Європейського Союзу?
66. З яких стадій складається розгляд справ в судах Європейського Союзу?
67. Які характерні риси процедури в судах Європейського Союзу?
68. Чи дозволяється оскарження рішень судів Європейського Союзу?
Розділ VIII. Правотворчі процедури в Європейському Союзі
69. Яким шляхом вносяться зміни і доповнення до установчих документів Європейського Союзу?
70. Що розуміється в Європейському Союзі під законодавчим процесом?
71. У чому полягає процедура консультацій?
72. Що являє собою процедура співпраці?
73. Як здійснюється процедура спільного ухвалення рішень?
74. У якому порядку здійснюється процедура санкціонування?
75. Що являє собою бюджетна процедура?
76. Як укладаються угоди Європейського Союзу з іноземними державами та міжнародними організаціями?
77. За допомогою яких процедур в Європейському Союзі видаються акти делегованого законодавства?
Розділ IX. Компетенція та сфери правового регулювання Європейського Союзу
78. У яких джерелах закріплюється компетенція Європейського Союзу?
79. Які сутність і походження компетенції Європейського Союзу?
80. Що таке "політика Союзу"?
81. На які види (категорії) підрозділяється компетенція Європейського Союзу?
82. Чи планується подальше розширення компетенції Європейського Союзу?
Розділ X. Європейське право у галузі прав людини
83. Що таке "європейське право в галузі прав людини"?
84. Які основні джерела європейського права у галузі прав людини?
85. У чому полягають особливості Хартії Європейського Союзу про основні права?
86. Які утримання і значення громадянства Європейського Союзу?
87. Чи поширюється Хартія Європейського Союзу про основні права на іноземців?
88. В які інстанції слід звертатися у разі порушення прав і свобод, гарантованих Європейським Союзом?
Розділ XI. Правовий режим внутрішнього ринку ЄС
89. Що являють собою принципи внутрішнього ринку Європейського співтовариства?
90. Що являє собою свобода пересування товарів?
91. Як визначаються кількісні обмеження та заходи, рівнозначні їм у праві ЄС?
92. Які можливі обмеження свободи пересування товарів?
93. Як здійснюється свобода пересування осіб?
94. Як вирішуються питання, пов'язані з працевлаштуванням громадян Європейського Союзу?
95. Хто визнається працівником-мігрантом?
96. Які обмеження існують щодо свободи пересування?
97. Що являє собою свобода установи?
98. Які винятки та обмеження з волі установи?
99. Що означає свобода надання послуг?
100. Що являє собою свобода пересування капіталу?
101. Які обмеження свободи пересування капіталу між державами-членами закріплені в Договорі про Європейське співтовариство?
102. Що таке свобода пересування платежів?
103. Які перспективи формування єдиного договірного права ЄС?
104. Як розвивалася єдина політика ЄС у сфері захисту прав споживачів?
105. Які обмеження право ЄС накладає на ліцензійну торгівлю?
Розділ XII. Правові основи економічного і валютного союзу
106. Що являє собою Економічний і валютний союз?
107. Як здійснюється правове регулювання єдиної валюти євро?
108. Як було здійснено перехід на євро на практиці?
Розділ XIII. Антимонопольне право Європейського Союзу
109. Які цілі і завдання антимонопольної політики ЄС?
110. Що розуміється під підприємством для цілей права конкуренції ЄС?
111. Як Європейська комісія бореться з антиконкурентними діями підприємств?
112. У якому випадку антиконкурентну угоду може бути визнано правомірним?
113. Яким обмеженням піддаються монополісти на ринку ЄС?
114. У чому суть контролю ЄС за злиттями підприємств?
Розділ XIV. Корпоративне право Європейського Союзу
115. Які тенденції правового регулювання юридичних осіб у ЄС?
116. Яким питанням присвячені найважливіші директиви ЄС у галузі корпоративного права?
117. Що таке Європейське акціонерне суспільство?
118. Які інші наднаціональні юридичні особи відомі праву ЄС?
Розділ XV. Правове регулювання надання банківських, страхових і транспортних послуг в Європейському Союзі
119. У чому специфіка правового регулювання банківських і страхових відносин в ЄС?
Міжнародне приватне право:
  1. Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право - 2012 рік
  2. Шевчук Д. А. Міжнародне приватне право - 2009 рік
  3. М.І.Савченко. Морське право - 2008 рік
  4. Л.П. Ануфрієва. Міжнародне приватне право. Том 1. Загальна частина - 2002 рік
  5. Л.П. Ануфрієва. Міжнародне приватне право: У 3-х т. Том 2. Особлива частина - 2000
© 2014-2022  yport.inf.ua