Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
С.Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011 - перейти до змісту підручника

56. Як розподіляється юрисдикція між судами Європейського Союзу?


Суд Європейських співтовариств, який спочатку (до створення Трибуналу першої інстанції і спеціалізованих трибуналів) розглядав всі позови і преюдиціальні запити, передбачені в установчих договорах, сьогодні концентрує свою діяльність на вирішенні найважливіших з правової та політичної точок зору категорій справ.
В даний час до його відання, зокрема, віднесені всі преюдиційні запити національних судів, а також найбільш політизовані справи позовного провадження, в яких позивачем виступають держави - члени або органи Союзу ("Німеччина проти Європейського парламенту і Ради "," Комісія проти Європейського центрального банку "і т.д.).
Трибунал першої інстанції розглядає тільки справи позовного провадження, як правило, порушувані фізичними та юридичними особами. До його відання також віднесені деякі позови про анулювання і з бездіяльності, що подаються державами-членами або інститутами.
Нарешті, Трибунал у справах публічної служби - єдиний до 2010 р. із спеціалізованих трибуналів Європейського Союзу - як судового органу спеціальної юрисдикції розглядає і вирішує виключно трудові (службові) спори між Європейським Союзом і його службовцями та іншими співробітниками.
Зазначені правила розподілу юрисдикції збережені Лісабонським договором 2007 р. про реформу Європейського Союзу (див. питання N 17). Надалі планується розширення юрисдикції Трибуналу першої інстанції, перейменованого Лісабонським договором в "Трибунал" (див. питання N 47). До юрисдикції Трибуналу додатково можуть бути віднесені нові види позовних справ, а також окремі категорії преюдиціальних запитів.
З іншого боку, частина суперечок, які в даний час розглядає Трибунал, в подальшому можуть бути передані в юрисдикцію нових спеціалізованих трибуналів.
Позови до держав-членів (позови про порушення зобов'язань) як самі політично відповідальні справи і надалі планується зберегти у виключній компетенції Суду.
Перерозподіл юрисдикції всередині судової системи Союзу в даний час, а одно після набуття чинності Лісабонського договору, може проводитися шляхом зміни Статуту Суду, поправки до якого вносяться у спрощеному порядку (див. питання N 48).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 56. Як розподіляється юрисдикція між судами Європейського Союзу? "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  Вихід російських підприємств на зовнішній ринок і реалізація ними міжнародних комерційних контрактів, що укладаються з іноземними фірмами, створення ними в європейських країнах підприємств з іноземними інвестиціями, введення в країнах Європейського союзу правил, спрямованих на захист прав споживача і внутрішнього ринку та обов'язкових для іноземних експортерів товарів і послуг, обумовлюють
 3. 1. Загальні питання застосування методу прямого внутрінаціонального регулювання
  У ситуації, коли держава допускає іноземні компанії до ведення підприємницької діяльності на своїй території з використанням організаційно-правових форм вітчизняних юридичних осіб (через створення вітчизняних юридичних осіб, засновниками яких є іноземні компанії), колізійних метод не може принести бажаного правового
 4. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 5. § 1. Основні правові системи сучасності
  Поняття правової системи. В якості основоположного об'єкта порівняльного правознавства виступає категорія "правова система". У зв'язку з цим стрижневим є питання про те, що слід розуміти під правовою системою. Потім потрібно з'ясувати, які основні правові системи існують сьогодні. У сучасній юридичній літературі представлені різні визначення правової системи. Це
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 7. 9.1. Поняття міжнародного цивільного процесу та визначення підсудності в міжнародному приватному праві
  Під міжнародним цивільним процесом у науці міжнародного приватного права розуміється сукупність питань процесуального характеру, пов'язаних із захистом прав іноземців та іноземних юридичних осіб в суді та державному арбітражі. У доктрині МПП до складу цього поняття також традиційно включають міжнародний комерційний арбітраж і питання, що виникають у процесі забезпечення нотаріатом
 8. 9.4. Виконання рішень іноземних судів
  Дія рішення, винесеного судовим органом конкретної держави, обмежена межами території даної країни. Тому допустимість визнання і виконання такого рішення за кордоном буде визначатися національним законодавством відповідної іноземної держави та міжнародними договорами, в яких вона бере участь. При цьому слід мати на увазі, що більшість країн висувають
 9. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  Дослідження методології уніфікації права міжнародних комерційних контрактів неможливе без виявлення особливостей історичного розвитку руху до уніфікації. Історичне дослідження будь-якого явища дозволяє виявити логіку і динаміку його розвитку; осмислення минулого не тільки збагачує сьогодення, а й дає можливість прогнозувати еволюцію майбутнього. Рух часу накладає
 10. 3.3. Частноправовая уніфікація і lex mercatoria
  Ідея lex mercatoria виникла на початку 60-х років минулого століття. Теоретичним обгрунтуванням її виникнення послужив ряд теорій: соціологічна теорія Жоржа Селла, що вважав, що окремі групи всередині суспільства створюють власні юридичні правила, тому міжнародна спільнота комерсантів також прагне створити юридичні правила для організації діяльності своєї спільності та
© 2014-2022  yport.inf.ua