Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
С.Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011 - перейти до змісту підручника

57. Які додаткові категорії справ правомочні розбирати суди Європейського Союзу?


Крім розглянутих у попередніх питаннях справ позовного провадження (прямий юрисдикції) і преюдиціальних запитів (непряма юрисдикція), суди Європейського Союзу уповноважені розбирати деякі інші категорії справ. Вони підсудні Суду Європейських співтовариств, і найбільше практичне значення серед них отримали запити про перевірку не вступили в силу міжнародних договорів ЄС.
Ці запити можуть виходити від будь-якої держави-члена або інституту (крім Рахункової палати) і повинні бути спрямовані на з'ясування того, чи відповідає плановане угоду ЄС з третіми країнами його "конституції", тобто установчого договору.
Якщо Суд констатує факт суперечності між двома джерелами, то плановане угода може набрати чинності лише за умови внесення поправок в Договір про ЄС або в текст самої угоди (що на практиці і робиться).
Крім попереднього контролю міжнародних договорів ЄС Суд Європейських співтовариств також правомочний:
- за зверненням держав-членів санкціонувати проведення обшуку чи інші примусові заходи щодо будівель і решти майна Європейських спільнот, яке за загальним правилом є недоторканним (ст. 1 Протоколу "Про привілеї та імунітети Європейських спільнот");
- перевіряти дотримання процедури в ході залучення держав-членів до відповідальності за порушення демократичних принципів конституційного ладу - за зверненням заінтересованої держави (ст. 46 Договору про Європейський Союз);
- отрешать від посади комісарів (членів Європейської комісії), Європейського омбудсмана, власних членів (а також суддів Трибуналу), членів Дирекції Європейського центрального банку та ряд інших посадових осіб Союзу у випадку, якщо вони перестали відповідати умовам перебування на посаді або вчинили "серйозний проступок". Члени та колишні члени Комісії можуть бути також позбавлені Судом права на пенсію чи інших замінюють її пільг (ст. 213 Договору про ЄС).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 57. Які додаткові категорії справ правомочні розбирати суди Європейського Союзу? "
 1. Глава 16. Набувальна давність
  Освоєння набувальною давністю, малоукорененной у вітчизняному праві, поряд з абсолютно необхідним залученням класики потребує і в спробі дати їй обгрунтування з позицій здорового глузду в надії хоча б таким чином подолати історичне віддалення. Можна, взагалі кажучи, знайти кілька пояснень сутності цього інституту. Насамперед набувальна давність (usucapio в римському
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї цілі 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  Вихід російських підприємств на зовнішній ринок і реалізація ними міжнародних комерційних контрактів, що укладаються з іноземними фірмами, створення ними в європейських країнах підприємств з іноземними інвестиціями, введення в країнах Європейського союзу правил, спрямованих на захист прав споживача і внутрішнього ринку та обов'язкових для іноземних експортерів товарів і послуг, обумовлюють
 4. 3.3. приватноправове уніфікація і lex mercatoria
  Ідея lex mercatoria виникла на початку 60-х років минулого століття. Теоретичним обгрунтуванням її виникнення послужив ряд теорій : соціологічна теорія Жоржа Селла, що вважав, що окремі групи всередині суспільства створюють власні юридичні правила, тому міжнародна спільнота комерсантів також прагне створити юридичні правила для організації діяльності своєї спільності та
 5. § 1. Види договорів, що застосовуються в міжнародному господарському обороті. Купівля-продаж
  Зовнішньоекономічна діяльність носить досить різноманітний і багатогранний характер. Господарські відносини партнерів міжнародного цивільного обороту можуть підпадати під самі різні договірні види. Особливістю правового регулювання відносин у даній сфері, пов'язаній переважно з операціями з експорту-імпорту (у широкому сенсі слова) робіт, товарів і послуг, виступає
 6. § 4. Колізійні формули прикріплення
  Безумовно, різні суспільні відносини у реальному житті досить своєрідні і вимагають спеціального підходу до себе при регулюванні. У цьому сенсі може матися чимало особливих факторів та обставин, що обумовлюють «прикріплення» даного відношення до конкретної правовій системі - праву певної держави або міжнародному договору. Зрозуміло, що всі вони не можуть бути враховані при
 7. 1. Загальні питання застосування методу прямого внутрінаціонального регулювання
  У ситуації, коли держава допускає іноземні компанії до ведення підприємницької діяльності на своїй території з використанням організаційно-правових форм вітчизняних юридичних осіб (через створення вітчизняних юридичних осіб, засновниками яких є іноземні компанії), колізійних метод не може принести бажаного правового
 8. § 2. Види джерел права Європейського союзу. Джерела первинного права
  1. Питання про види джерел правової системи Євросоюзу, так само як і будь-який інший правової системи, - це питання не тільки і навіть не стільки теорії, скільки практики та ефективності їх використання. Від того, які теоретично значущі акти визнаються і використовуються як джерел права і як вони класифікуються, значною мірою залежить життєздатність, а разом з тим і ефективність
 9. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  Поняття "економічна основа місцевого самоврядування "було введено Федеральним законом 1995 Воно не втратило актуальності і в даний час. Ресурсну базу місцевого самоврядування становлять муніципальна власність, місцеві фінанси, майно, що перебуває у державній власності і передане в управління органам місцевого самоврядування, а також інша власність, яка служить
 10. § 1. Основні правові системи сучасності
  Поняття правової системи. В якості основоположного об'єкта порівняльного правознавства виступає категорія "правова система". У зв'язку з цим стрижневим є питання про те, що слід розуміти під правовою системою. Потім потрібно з'ясувати, які основні правові системи існують сьогодні. У сучасній юридичній літературі представлені різні визначення правової системи. Це
© 2014-2022  yport.inf.ua