Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
С.Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011 - перейти до змісту підручника

58. Як формуються суди Європейського Союзу?


Суд Європейських співтовариств включає дві категорії членів: 27 суддів (по одному від кожної держави-члена) і вісім генеральних адвокатів.
Судді - повноправні члени Суду, що у розгляді та вирішенні справ. Генеральні адвокати - посадові особи, які проводять паралельне розслідування матеріалів надходять справ і представляють по ним своє мотивований висновок. Наявність генеральних адвокатів дозволяє Суду виносити більш компетентні і обгрунтовані рішення, так як їх підготовку здійснюють, з одного боку, один із суддів (суддя-доповідач), з іншого - генеральний адвокат, призначений на відповідну справу.
Незважаючи на свій титул, генеральні адвокати не є захисниками чиїхось персональних інтересів. Вони зобов'язані діяти "повністю неупереджено і незалежно" (ст. 222 Договору про ЄС) і користуються всіма гарантіями суддівської незалежності.
Судді та генеральні адвокати призначаються на шість років урядами держав-членів за спільною згодою, причому оновлення складу Суду відбувається по частинах: кожні три роки замінюються половина (14 або 13) суддів і половина генеральних адвокатів. Члени Суду можуть бути повторно призначені на свої посади необмежену кількість разів.
При здійсненні своїх функцій судді і генеральні адвокати повністю незалежні (у тому числі від своїх держав). Вони можуть бути усунуті тільки самим Судом, причому одноголосно (щоб достроково звільнити з посади будь-якого із суддів або генеральних адвокатів, потрібно згоду всіх інших членів Суду).
Порядок формування та статус членів Трибуналу першої інстанції в цілому аналогічні Суду Європейських співтовариств. Головна відмінність - відсутність в Трибуналі генеральних адвокатів. В даний час він включає 27 суддів.
Порядок формування спеціалізованих трибуналів (судових палат) визначається рішеннями Ради Європейського Союзу про їх створення. Так, відповідно до Рішення Ради від 2 листопада 2004 р. "Про створення Трибуналу по справах публічної служби Європейського Союзу" даний орган складається з семи суддів, які призначаються Радою строком на шість років з числа незалежних кваліфікованих експертів. Хоча кількість суддів Трибуналу по справах публічної служби значно менше числа держав-членів, при їх призначенні Рада зобов'язаний піклуватися про "рівномірному представництві" на максимально широкій географічній основі і з точки зору присутності різних правових систем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 58. Як формуються суди Європейського Союзу? "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. 3.3. Частноправовая уніфікація і lex mercatoria
  Ідея lex mercatoria виникла на початку 60-х років минулого століття. Теоретичним обгрунтуванням її виникнення послужив ряд теорій: соціологічна теорія Жоржа Селла, що вважав, що окремі групи всередині суспільства створюють власні юридичні правила, тому міжнародна спільнота комерсантів також прагне створити юридичні правила для організації діяльності своєї спільності та
 3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  У сучасному світі все більшого поширення набувають багаторівневі системи державного управління. Основою відносин між рівнями влади в будь-якій державі є питання про розподіл повноважень, відповідальності та гарантії їх діяльності. В даний час принципом формування компетенції кожного рівня влади є найбільша ефективність виконання на відповідному
 4. 1. Загальні питання застосування методу прямого внутрінаціонального регулювання
  У ситуації, коли держава допускає іноземні компанії до ведення підприємницької діяльності на своїй території з використанням організаційно-правових форм вітчизняних юридичних осіб (через створення вітчизняних юридичних осіб, засновниками яких є іноземні компанії), колізійних метод не може принести бажаного правового
 5. 1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
  Процес економічної і політичної інтеграції країн Західної Європи є справді унікальним явищем. Європейським державам вдалося, долаючи численні розбіжності, розробити гнучкі політичні та правові механізми для поступового об'єднання в союз, в рамках якого проводиться єдина економічна, правова, соціальна, культурна, аграрна,
 6. § 6. Основні шляхи і форми зближення європейських правових систем і сімей
  1. У плані загальної характеристики правової системи Європейського союзу теоретично і практично важливим видається звернути увагу не тільки на процес зближення (конвергенції) правових сімей і систем, що відбувається в рамках загальноєвропейського права, а й вказати на основні шляхи розвитку та форми прояву цього процесу. Широко відоме серед авторів, що займаються проблемами порівняльного
 7. § 2. Види джерел права Європейського союзу. Джерела первинного права
  1. Питання про види джерел правової системи Євросоюзу, так само як і будь-який інший правової системи, - це питання не тільки і навіть не стільки теорії, скільки практики та ефективності їх використання. Від того, які теоретично значущі акти визнаються і використовуються в якості джерел права і як вони класифікуються, значною мірою залежить життєздатність, а разом з тим і ефективність
 8. § 2. Прецедентний характер рішень Європейського суду справедливості
  1. Питання про юридичну природу і характер рішень Європейського суду справедливості є частиною більш загального питання про можливість і допустимість правотворчості судових органів за межами системи загальної, часто іменованого прецедентним, права, зокрема в межах романо-германського права, і "прийнятності" існування в ній прецеденту як джерело права. Проблема є
 9. § 2. Міжнародне та європейське право: спільне та особливе. Характер їх взаємозв'язку і взаємодії
  1. Розглядаючи питання про співвідношення європейського права - права Євросоюзу і Співтовариств з міжнародним правом в плані виявлення у них загального та особливого, а також встановлення характеру їх взаємозв'язку та взаємодії, слід, як видається, спочатку, щоб уникнути недомовок і непорозумінь у цьому питанні, звернути увагу на те, що традиційно міжнародне право розуміється як
 10. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Гарантії здійснення місцевого самоврядування в Російській Федерації визначаються і забезпечуються державою в особі федеральних і регіональних органів державної влади. Вони мають різноманітний характер і можуть бути об'єднані в дві основні групи: загальні гарантії місцевого самоврядування та спеціальні (юридичні) гарантії місцевого самоврядування. У статті 12 Конституції Російської
© 2014-2022  yport.inf.ua