Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
С.Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011 - перейти до змісту підручника

67. Які характерні риси процедури в судах Європейського Союзу?


Поряд з ознаками, зазначеними вище (дві стадії процедури, можливість участі генеральних адвокатів у справах, розглянутих Судом, та ін.), необхідно відзначити ряд інших суттєвих аспектів, що характеризують судочинство в судах Європейського Союзу.
Строки розгляду справ. Справи розглядаються в порядку їх надходження. Водночас, з причини великої завантаженості союзних судів, чітких термінів для вчинення ними процесуальних дій не встановлено.
У більшості випадків необхідні тимчасові інтервали визначає головуючий (наприклад, дату відкриття усного розгляду). За наявності особливих обставин він може, зокрема, вирішити питання про проведення усного розгляду конкретної справи в пріоритетному порядку (ст. 55 Процесуального регламенту Суду).
В останні роки з метою прискорення роботи союзних судів були введені різні види спрощених процедур, однак проблема затягнутих строків розгляду залишається. Саме в цілях її вирішення Ніццьким договором 2001 передбачено формування третьої ланки судової системи ЄС - судових палат (спеціалізованих трибуналів) - у рамках якого вже функціонує Трибунал у справах публічної служби Європейського Союзу.
Представництво. У судах Європейського Союзу встановлено принцип обов'язкового представництва сторін, тобто сторони повинні здійснювати процесуальні дії тільки через своїх представників.
Представниками держав-членів та інституцій Союзу служать їхні агенти (посадові особи), призначені на конкретну справу. Фізичні та юридичні особи зобов'язані діяти через адвокатів, які мають такий статус відповідно до законодавства держав-членів. Як адвокати також можуть допускатися університетські професори.
Якщо сторона не має коштів для оплати послуг адвоката, то на підставі її вмотивованого клопотання Судом або Трибуналом може надаватися безкоштовна юридична допомога: призначення безкоштовного адвоката, кандидатуру якого вправі запропонувати порушує клопотання сторона.
Клопотання про призначення безкоштовного адвоката може передувати подачі позову.
Судові витрати. Процедура в судах Європейського Союзу безкоштовна; мито при подачі позовів не стягується.
Витрати, понесені сторонами, відшкодовуються ними самими, якщо тільки виграла сторона не зажадала стягнути їх з програла. До підметом відшкодуванню витрат належать, зокрема, витрати на оплату послуг представника, суми, належні свідкам, експертам.
У разі часткового задоволення позову Суд / Трибунал розподіляє між сторонами понесені ними витрати, але може постановити, що кожна зі сторін сама оплачує власні витрати.
Докази і доказування. Питання збору доказів і доказування мають значення головним чином при розгляді справ прямий юрисдикції (позовного провадження). Навпаки, в справах непрямої юрисдикції спеціальне дослідження фактичних обставин не проводиться, так як в обов'язки Суду Європейських співтовариств тут входить аналіз лише правових проблем, а рішення по суті виносить національний суд, який звернувся з преюдиціальним запитом.
На етапі порушення провадження докази подаються сторонами: позивачем, відповідачем і, можливо, особами, що вступили в справу (інтервентами).
Згодом докази збирають суддя-доповідач і генеральний адвокат. З цією метою вони можуть запитувати від сторін "будь-які відомості, що відносяться до фактів, будь-які документи або будь-які матеріали, які вони вважають доречними" (ст. 54bis Процесуального регламенту Суду). Такі дії уповноважених членів Суду називаються підготовчими заходами. У Трибуналі першої інстанції коло попередніх заходів більш широкий, і вони іменуються заходами щодо організації процедури. Це обумовлено особливостями юрисдикції Трибуналу, який розглядає справи за позовами фізичних та юридичних осіб і вимушеного частіше звертатися до дослідження фактичних обставин.
За найбільш складних справах з метою отримання додаткових доказів Суд і Трибунал можуть призначати слідство (франц.: instruction). Як правило, воно має попередній характер: проводиться перед початком усного розгляду суддею-доповідачем в рамках палати за можливої участі генерального адвоката. Процесуальні регламенти Суду і Трибуналу передбачають п'ять видів слідчих заходів (франц. mesures d'instruction):
- персональну явку сторін у цілях дачі ними необхідних свідчень у справі;
- запит про надання відомостей та пред'явлення документів, які необхідні Суду / Трибуналу;
- отримання доказів від свідка;
- експертизу;
- виїзд на місце.
Отримання свідчень свідків і призначення експертизи виробляються Судом / Трибуналом з власної ініціативи, а також за клопотанням сторін або генерального адвоката. Свідки викликаються повісткою і після дачі показань приносять присягу: "Я клянусь, що сказав правду, всю правду, нічого окрім правди".
У разі неявки свідка, який був належним чином повідомлений, а також відмови його від дачі показань або принесення присяги, він може бути оштрафований Судом / Трибуналом на суму до 5000 євро. У разі дачі свідком завідомо неправдивих показань зазначені суди направляють подання в міністерство юстиції відповідної держави-члена на предмет порушення кримінальної справи.
Подібні обов'язки і міри відповідальності діють відносно експертів, призначених Судом / Трибуналом.
Активна роль судів Європейського Союзу в збиранні доказів свідчить про те, що процедура в них побудована за яскраво вираженої континентальної (романо-германської) моделі. Ця модель, запозичена, в основному, з практики французького правосуддя, істотно відрізняє їх від англо-американської моделі, для якої характерна велика пасивність судових органів. Аналогічна процедура діє і в третьому, нижчому, ланці судової системи Європейського Союзу, представленим в даний час Трибуналом у справах публічної служби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 67. Які характерні риси процедури в судах Європейського Союзу? "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  яке його співвідношення з законодавством та договором (п. 2); крім того, в п. 2 ст. 5 ГК йдеться про обов'язкові положеннях законодавства, а також умовах договору, при цьому якщо положення імперативних норм та умови договору обов'язкові завжди (безумовно), то положення диспозитивних норм обов'язкові під умовою (якщо вони сприйняті договором). Навпаки, ст. 422 ЦК присвячена
 2. § 3. Джерела вторинного права Європейського союзу
  яким може бути окрема держава або декілька держав, а також юридичні та фізичні особи * (584). Як індивідуальний акт, рішення завжди має пряме застосування і, як правило, приймається по конкретному випадку. Права і обов'язки юридичних та фізичних осіб, що виникають на основі того чи іншого рішення, "можуть служити предметом розгляду в суді, не припускаючи будь-яких
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  яким може виступати лише термін "квазіпретерпеваніе". * (829) Див: Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des bьrgerlichen Rechts. 8 Aufl. Mьnchen, 1997. S. 865; Крашенинников Е.А . Указ. соч. С. 11. * (830) Питання про допустимість вживання поняття "непряме (посереднє) представництво" стосовно договору комісії є спірним. Деякі автори відповідають на нього негативно
 4. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  характерно для робіт Р. Давида, Шмиттгофф, Б. Нольде, М. Матеуччі, Роя Гуде, К. Бергера; інші, виходячи з географічного підходу, зосереджують увагу на результатах, досягнутих на окремих континентах (в цьому зв'язку можна виділити роботи А. Гарро, А. Боджіано, М. Кеба, К. Мбайє, М. Ндуло, Г. Бамоду, П. Мейер, К. Імхоос і Г. Кенфак Дуажні , Ж. Мбокко); третій розглядають розвиток
 5. Глава 13. Застосування іноземного права та порядок встановлення його змісту
  якими мають бути дії суду, якщо зміст іноземного права не вдається встановити, по-друге, які юридичні наслідки неправильного встановлення або неправильного застосування іноземного закону? Повсюдно прийнятим відповіддю на перший з питань виступає положення, що при неможливості встановити належне утримання іноземного права застосовується національне право суду - lex
 6. § 1. Поняття комерційного права
  який він і тепер в інших державах ». Метою торгового права« має бути виключно суспільне благо ». Для цієї мети потрібен той« спосіб тиску, який давно застосовувався, метод « соціального подстегивания »[7]. На озброєння береться ідея господарського права як галузі права, яка повинна, як вважають прихильники цієї концепції, об'єднати регулювання всіх майнових відносин,
 7. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
  характерні риси. Продаж державного або муніципального майна на комерційному конкурсі з інвестиційними та (або) соціальними умовами. Конкурс, поряд з аукціоном, є формою проведення торгів. Виграв комерційний конкурс визнається особа, яка за висновком конкурсної комісії, заздалегідь призначеної організатором торгів, запропонувало найбільш високу ціну за приватизований
 8. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  яка природа тих чи інших суб'єктів права, є чи не є вона державною, а в тому, накладає на себе держава самообмеження, вибудовуючи модель взаємин з цими суб'єктами, чи ні. Таким чином, "публічність" - це якраз те спільне, що об'єднує місцеве самоврядування і державну владу. Ю.А. Тихомиров справедливо вказав на те, що в даний час
 9. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  якими є по своїй суті авторські твори і різні технічні нововведення; що на відміну від права власності, яке в принципі безстроково і не схильне будь-яким територіальним обмеженням, права авторів, винахідників і їхніх правонаступників споконвічно обмежені в часі і в просторі; що авторські і патентні права захищаються за допомогою інших правових засобів по
 10. 1. Категорії "кредит" і "кредитні правовідносини" в цивільному праві
  якісь, звичайно ж, не обмежують кредитора -позикодавця в його праві поступатися право вимоги повернення суми позики. Дане право вимоги в силу реального характеру договору позики "очищено" від будь-яких обов'язків на стороні позикодавця і є абсолютно оборотоздатності. Так, Л.А. Новосьолова вірно зауважує: "Зобов'язання позичальника щодо повернення грошових коштів, отриманих на підставі
© 2014-2022  yport.inf.ua