Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
С.Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011 - перейти до змісту підручника

37. Які основні контрольні інститути та органи Європейського Союзу?


Відштовхуючись від досвіду сучасних держав, в організаційному механізмі Європейського Союзу були засновані спеціалізовані інститути та органи, які здійснюють контрольну функцію. Найважливіші серед них - Рахункова палата і Омбудсман.
Європейська рахункова палата * (78) створена в 1977 р. як єдиного органу фінансового контролю Європейських співтовариств. У 1992 р. поправками Договору про Європейський Союз її статус був підвищений: Рахункова палата була визнана в якості п'ятого інституту Союзу поряд з Європарламентом, Радою, Комісією та Судом.
"Рахункова палата забезпечує контроль за рахунками" (ст. 246 Договору про Європейське співтовариство) і з цією метою перевіряє їх щодо "всієї сукупності доходів і витрат Співтовариства" (ст. 248 Договору про ЄС) .
З цією метою Рахункова палата проводить аудиторські перевірки як на основі бухгалтерської документації, так і безпосередньо на місці, зокрема в приміщеннях інших інститутів та органів Співтовариства, фізичних та юридичних осіб, які отримують кошти з союзного бюджету.
За результатами перевірок Рахункова палата представляє доповіді (спеціальні та щорічні), а також виносить ув'язнення. Правом самостійно карати порушників вона не володіє.
Рахункова палата щорічно представляє Європарламенту і Раді заверительную декларацію щодо бухгалтерської документації, що відноситься до виконання загального бюджету Європейського Союзу.
Двадцять сім членів Рахункової палати (по одному від кожної держави-члена) призначаються на посаду Радою Європейського Союзу після консультації з Європейським парламентом, строком на шість років. Зі свого складу вони обирають Голову Рахункової палати (на три роки).
При здійсненні повноважень члени Рахункової палати повністю незалежні і можуть бути усунуті від посади тільки Судом Європейських співтовариств.
Рахункова палата функціонує на постійній основі і має власним апаратом близько 500 осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 37. Які основні контрольні інститути та органи Європейського Союзу? "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 3. 1. Загальні питання застосування методу прямого внутрінаціонального регулювання
  У ситуації, коли держава допускає іноземні компанії до ведення підприємницької діяльності на своїй території з використанням організаційно-правових форм вітчизняних юридичних осіб (через створення вітчизняних юридичних осіб, засновниками яких є іноземні компанії), колізійних метод не може принести бажаного правового
 4. § 5. Європейська комісія в системі інститутів Євросоюзу
  1. В силу своєї різнобічної - соціально-економічної, політико-правової та іншої значимості для Європейського союзу в цілому і для його окремих інститутів, Європейська комісія, або просто Комісія, офіційно іменована Комісією Європейських співтовариств, традиційно привертала поряд з іншими інститутами до себе постійну увагу дослідників і, як правило, викликала найрізноманітніші оцінки та
 5. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  Поняття приватизації. Загальновідомо, що проведення економічної реформи з неминучістю вимагало вирішення ряду завдань: корінний ломки існуючої адміністративно-командної системи, демонополізації народного господарства, створення шару приватних власників, розвитку конкурентного середовища, поступового перетворення більшої частини державної власності в приватну. На жаль, названі
 6. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  Поняття і структура банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі.
 7. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 8. 3.3. Частноправовая уніфікація і lex mercatoria
  Ідея lex mercatoria виникла на початку 60-х років минулого століття. Теоретичним обгрунтуванням її виникнення послужив ряд теорій: соціологічна теорія Жоржа Селла, що вважав, що окремі групи всередині суспільства створюють власні юридичні правила, тому міжнародна спільнота комерсантів також прагне створити юридичні правила для організації діяльності своєї спільності та
 9. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 10. Тема 2.5. Місцеве самоврядування в Російській Федерації
  Характеристика природи місцевого самоврядування зумовлена основними особливостями самоврядування взагалі. Остання являє собою таку форму соціального регулювання, при якій суб'єкт управляє своїми власними справами, діє на основі принципів самоорганізації, самофінансування, самоконтролю. Місцеве самоврядування - одна з форм самоврядування як соціального явища. Воно
© 2014-2022  yport.inf.ua