Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
С.Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011 - перейти до змісту підручника

Європейський омбудсман

* (79)
Посада спеціального парламентського уповноваженого з контролю за адміністративними органами з'явилася в середньовічній Швеції, а в XX ст. була запозичена більшістю сучасних держав, у тому числі Росією. У 1992 р. аналогічний пост введений і в Європейському Союзі.
Європейський омбудсман - одноосібний орган, який обирається Європарламентом строком на п'ять років (вибори завжди альтернативні). У своїй діяльності Омбудсман повністю незалежний, в тому числі від самого Європарламенту. Його повноваження можуть бути достроково припинені лише в судовому порядку (Судом Європейських співтовариств).
Завдання Омбудсмана - розслідувати справи за скаргами на "випадки порушення порядку управління в діяльності інститутів чи органів Співтовариства", крім судових (ст. 195 Договору про ЄС) * (80). Зі скаргами до Омбудсмана можуть звертатися громадяни Союзу, а одно будь-яка юридична або фізична особа, яка проживає (що має місцезнаходження) на його території. Омбудсман має право проводити розслідування також за власною ініціативою.
Інститути та органи ЄС повинні надавати Омбудсману будь-які необхідні відомості, а їх співробітники можуть бути запрошені для дачі свідчень. Обов'язок надавати інформацію Омбудсману поширюється і на всі держави-члени (крім відомостей, які відповідно до законодавства країни носять секретний характер).
Якщо в ході розгляду скарги підтвердиться, що конкретний інститут чи орган допустив порушення, то Омбудсман спочатку намагається досягти "полюбовногоурегулірованія" (франц. solution a l'amiable), яке дозволить усунути порушення і задовольнити справедливі вимоги особи, яка звернулася із скаргою * (81).
Коли досягти примирення сторін не вдається, Омбудсман готує доповідь, що містить проекти критичних рекомендацій * (82). Інститут або орган, на адресу якого спрямований доповідь, зобов'язаний протягом трьох місяців дати на нього свою відповідь Омбудсману (докладний висновок) з можливим зазначенням заходів, прийнятих на виконання критичних рекомендацій.
Якщо відповідь інституту / органу визнаний Омбудсманом незадовільним, то він направляє спеціальну доповідь Європейському парламенту. Ця доповідь завершує розгляд скарги. Надалі Європарламент може вжити відповідних заходів в рамках своїх повноважень.
Термін давності для направлення скарги Європейському омбудсмана - два роки з моменту, коли особі стало відомо про факти, що послужили її основою. Поданні скарги має передувати звернення до зацікавленій інституту чи органу. З метою полегшити дану процедуру Омбудсман затвердив типовий формуляр скарги, опублікований в Офіційному журналі Європейського Союзу * (83).
У 2000 р., виходячи з потреби забезпечити більш ефективний захист прав особи при обробці інститутами та органами Союзу інформації про їх приватного життя, було введено посаду спеціального інформаційного омбудсмана, який офіційно іменується Європейський контролер по захисту даних . Правовий статус цього нового органу Спілки закріплений у Регламенті Європейського парламенту та Ради від 18 грудня 2000 р. "Про захист фізичних осіб стосовно обробки даних особистого характеру інститутами та органами Співтовариства та про вільний обіг таких даних".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Європейський омбудсман "
 1. 88. В які інстанції слід звертатися у разі порушення прав і свобод, гарантованих Європейським Союзом?
  Омбудсман, якому підвідомчі скарги тільки на інститути й органи цієї організації (див. питання N 37). Широке поширення набула також практика скарг на держави-члени в Європейську комісію. Визнавши скаргу обгрунтованою, вона має право почати розслідування проти держави-порушника, яке може завершитися накладенням на нього штрафу (див. питання N
 2. 57. Які додаткові категорії справ правомочні розбирати суди Європейського Союзу?
  омбудсмана, власних членів (а також суддів Трибуналу), членів Дирекції Європейського центрального банку та ряд інших посадових осіб Союзу у випадку, якщо вони перестали відповідати умовам перебування на посаді або вчинили "серйозний проступок". Члени та колишні члени Комісії можуть бути також позбавлені Судом права на пенсію чи інших замінюють її пільг (ст. 213 Договору про
 3. 44. Де розміщені інститути та органи Європейського Союзу?
  європейських інститутів " особливий округ, що має власний суверенітет ", тобто вступити за зразком США (федеральний округ Колумбія, де розташована столиця Вашингтон). * (97) Ця ідея не отримала реалізації. Прикладений в 1997 р. до установчих договорів Протокол" Про встановлення місцезнаходжень інститутів, деяких органів і служб Європейських співтовариств "остаточно закріпив режим
 4. Європейський парламент
  європейські парламентарії в різних державах-членах обираються згідно з правилами, що містяться в національному законодавстві: Закон Бельгії "Про вибори до Європейського парламенту" 1989 р., британський "Акт про вибори до Європейського парламенту" 1978 р. і т.д. Ці документи, однак, повинні відповідати загальним принципам, які закріплені в особливому джерелі первинного права Європейського Союзу -
 5. 33. З яких елементів складається організаційний механізм Європейського Союзу?
  омбудсман; - правоохоронні органи: Європол, Євроюст та Європейське відомство по боротьбі з шахрайством; - консультативні органи: Економічний і соціальний комітет, Комітет регіонів та ін; - органи спеціальної компетенції, що мають власну правосуб'єктність (як юридичної особи) і звані, як правило, агентствами: Європейське агентство з оцінки медикаментів,
 6. 61. Яка структурна організація судів Європейського Союзу?
  З метою більш оперативного розгляду справ у Суді Європейських співтовариств і Трибуналі першої інстанції утворені палати. Ці внутрішні підрозділи комплектуються з суддів кожного з судів, і їх не слід ототожнювати з судовими палатами Європейського Союзу, які становлять окрему ланку його судової системи * (105). У Суді Європейських співтовариств є палати, які розглядають справи в
 7. 37. Які основні контрольні інститути та органи Європейського Союзу?
  Відштовхуючись від досвіду сучасних держав, в організаційному механізмі Європейського Союзу були засновані спеціалізовані інститути та органи, які здійснюють контрольну функцію. Найважливіші серед них - Рахункова палата і Омбудсман. Європейська рахункова палата * (78) створена в 1977 р. як єдиного органу фінансового контролю Європейських співтовариств. У 1992 р. поправками Договору про
 8. 26. Які види правових актів видають інститути Європейського Союзу?
  європейської моделі curriculum vitae ". Якщо, як у наведених прикладах, рекомендації містять положення загального характеру, то у західній доктрині їх розглядають в якості джерел "м'якого права" (англ. soft law) Європейського Союзу. Норми останнього хоча і не супроводжуються санкціями, проте добровільно використовуються в якості стандартів поведінки учасниками суспільних відносин.
 9. § 3. Джерела муніципального права.
  Джерелами муніципального права є: 1. Конституція Російської Федерації, яка закріпила місцеве самоврядування як одну з основ конституційного ладу , а також встановила, що органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве
 10. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Гарантії здійснення місцевого самоврядування в Російській Федерації визначаються і забезпечуються державою в особі федеральних і регіональних органів державної влади. Вони мають різноманітний характер і можуть бути об'єднані в дві основні групи: загальні гарантії місцевого самоврядування та спеціальні (юридичні) гарантії місцевого самоврядування. У статті 12 Конституції Російської
© 2014-2022  yport.inf.ua