Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
С.Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011 - перейти до змісту підручника

69. Яким шляхом вносяться зміни і доповнення до установчих документів Європейського Союзу?


Установчі документи Європейського Союзу за формою є міжнародними договорами (Договір про ЄС і Договір про Евратоме 1957 р., Договір про Європейський Союз 1992 р.). Отже, їх перегляд здійснюється також у договірному порядку, вимагає згоди всіх держав-членів.
Процедура перегляду установчих документів передбачена ст. 48 Договору про Європейський Союз і підрозділяється на три основних етапи:
- будь-яка держава-член або Комісія представляє в Рада Європейського Союзу "проекти, спрямовані на перегляд договорів, на яких заснований Союз" (таким чином, установчі документи переглядаються в комплексі, а не окремо);
- якщо Рада підтримує реформу, то після консультації з Європейським парламентом і, коли необхідно, з Комісією та Європейським центральним банком його Голова скликає конференцію представників урядів держав-членів. Міжурядова конференція готує текст ревізійного договору, який потім підписується всіма державами-членами;
- ревізійний договір підлягає ратифікації в кожній з держав-членів відповідно до національних конституційними правилами. Лише після цього він вступає в силу, а внесені ним поправки включаються (инкорпорируются) відповідно в Договір про Європейський Союз, Договір про ЄС, Договір про Евратоме чи інші джерела первинного права Союзу (див. питання N 24).
Поряд із загальною (стандартною) процедурою установчі документи передбачають можливість перегляду окремих своїх положень у спрощеному порядку. У цьому випадку або не потрібно проводити міжурядову конференцію (наприклад, щоб розширити перелік основних прав громадян, закріплених у частині другій Договору про ЄС), або поправки вносяться Радою зовсім без ратифікації з боку держав-членів. Таким шляхом дозволяється змінювати, наприклад, чисельний склад Європейської комісії і союзних судів, деякі положення Статуту Європейської системи центральних банків та Європейського центрального банку, норми Статуту Суду.
Загальна процедура перегляду установчих документів у новій редакції (після набуття чинності Лісабонського договору 2007 року) про реформу Європейського Союзу) буде схожа з нині діючої: міжурядова конференція, підписання та ратифікація поправок всіма державами-членами .
Однак правом ініціювати поправки наділяється також Європейський парламент. Крім того, для обговорення найважливіших реформ передбачено скликання тимчасового представницького органу - Конвенту - у складі представників національних парламентів і урядів, а також Європейського парламенту і Комісії (див. питання N 17). Конвент повинен буде представляти свою рекомендацію міжурядової конференції на підставі консенсусу, тобто з правом вето у будь-якої держави-члена, а одно у Європейського парламенту і Комісії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 69. Яким шляхом вносяться зміни і доповнення до установчих документів Європейського Союзу? "
 1. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  якимись груповими інтересами, наприклад, клубними, професійними, службовими; учасники кредитної спілки періодично вносять в його складеного капіталу грошові внески; акумульовані таким способом фінансові ресурси служать джерелом кредитів, які можуть надаватися тільки членам кредитної спілки [4]. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб.,
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  якоюсь вимогою, а умовне право власності - якимось правом власності (див.: Larenz K., Wolf M.Op. cit. S. 962; Крашенинников Е.А. Дозвіл умови. С. 31. Прим. 13). * (593) У разі відчуження очікують речі як вже належить йому набувач згідно ст. 302 ГК може негайно ж стати її власником. Якщо це відбувається, то витребування умовно розпорядився речі у
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  якими правами з єдиною метою перенести їх на замовника. Правило п. 2 ст. 703 ЦК саме по собі не здатне забезпечити встановлення власника підрядного результату. Вирішення цього питання (практичне значення якого виключати не можна) залежить від ряду обставин, а саме: a) від того, яка сторона надала матеріал для виконання роботи, б) від юридичної замінності
 4. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  яким чином конкретна ситуація має зв'язок з даною правовою системою. Більш того, "застосування імперативних норм будь-якого іншого держави має бути обгрунтоване з точки зору його природи і мети". --- Jayme E. The Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (1980) / / International Contracts and Conflicts of Laws. A collection of Essays.
 5. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
  -небудь причин не береться за реалізацію та розміщення таких товарів, експортер (виробник, постачальник) може самостійно пропонувати їх покупцям на зазначеній території. Конкретні умови реалізації подібної домовленості сторони погоджують у договорі (порядок направлення запитів, термін для відповіді, тощо). Подібний тип домовленості, що зустрічається досить часто в деяких
 6. 1. Загальні питання застосування методу прямого внутрінаціонального регулювання
  яким чином законодавство і доктрина зарубіжних країн вирішують проблему, яка розглядається. Як ми вже відзначали вище, німецька і англо-американська доктрина висловлюються проти включення «права іноземців» в міжнародне приватне право. Водночас французькі автори традиційно робить акцент на цьому виді норм і відстоюють необхідність їх спільного вивчення в рамках
 7. 24. Які джерела становлять первинне право Європейського Союзу?
  Шляхом між Калінінградською областю та іншими частинами Російської Федерації ", прикладений до Акту 2003 р. про умови приєднання країн Східної Європи і Середземномор'я (у силі з 1 травня 2005 р.). Юридична сила раніше укладених договорів про приєднання, включаючи всі прикладені до них документи, не зачіпається положеннями Лісабонського договору 2007 р. про реформу Європейського Союзу (див.
 8. § 2. Характерні риси та особливості правової системи Євросоюзу. Особливості її легітимації і констітуціоналізаціі
  яким є Договір про заснування Європейського економічного співтовариства, "в конституційний акт квазіфедеральной Європи" * (228). Адже якщо суворо дотримуватися букви і духу Договору, в якому закріплюється правовий статус Європейського суду справедливості, здійснює процес констітуціоналізаціі правової системи Євросоюзу, то Суд, як і будь-якій іншій подібний орган, наділяється юрисдикцією в
 9. § 2. Види джерел права Європейського союзу. Джерела первинного права
  якими термінами свого існування "," має своє власне обличчя, свою власну правоздатність і право бути представником на міжнародній арені ", а головне - має" реальну владу, що виникла в результаті добровільного обмеження свого суверенітету "державами - членами Європейського співтовариства в деяких областях і передачі ними відповідних повноважень наднаціональним
 10. § 4. Загальні принципи як джерела права Євросоюзу: питання теорії та методології дослідження
  каким требованиям и критериям принципы-идеи и положения должны хотя бы в минимальной степени отвечать. Представляется вполне очевидным, что без удовлетворительного решения данных и других им подобных вопросов будет весьма трудно, если вообще возможно, провести изначальное, более или менее четкое, различие между идеями и положениями-принципами, с одной стороны, и идеями (положениями), которые не
© 2014-2022  yport.inf.ua