Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
С.Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011 - перейти до змісту підручника

41. Чим займається Європейський інвестиційний банк?


Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) - це особливий орган Європейського співтовариства і Союзу, який функціонує в якості кредитної організації. Відповідно до Договору про ЄС та доданим до нього Протоколом "Про Статут Європейського інвестиційного банку" він має статус юридичної особи та має власним статутним капіталом, передплатниками на який є всі держави-члени (в якості членів Банку).
ЄІБ був утворений в 1957 р. (одночасно з установою Співтовариства) для того, щоб сприяти вирівнюванню економічного розвитку між різними країнами і регіонами створюваного спільного ринку ЄС. "З цією метою, шляхом надання позик і гарантій, не прагнучи до отримання прибутку, він допомагає фінансуванню наступних проектів у всіх секторах господарства" (ст. 267 Договору про ЄС):
- спрямованих на підвищення добробуту менш розвинених регіонів Співтовариства (наприклад, південь Італії);
- по модернізації або конверсії підприємств або щодо створення нових видів діяльності, які не можуть бути повною мірою профінансовані окремими державами-членами;
- становлять спільний інтерес для кількох держав-членів, для реалізації яких їм також не вистачає фінансових коштів (наприклад, будівництво тунелю під Ла-Маншем в 1980-і рр.)..
В останні роки Європейський інвестиційний банк все більш активно підключається до фінансування проектів за межами Європейського Союзу, в тому числі в Росії (наприклад, природоохоронні проекти в Санкт-Петербурзі і Калінінграді, на які їм виділено суму 100 млн євро) * (92).
ЄІБ також виступає співзасновником інших фінансових установ, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) * (93) і Європейського інвестиційного фонду * (94).
Головними внутрішніми органами ЄІБ є:
- Рада керуючих - вищий колегіальний орган, що визначає основні напрями політики Банку, складається з компетентних міністрів держав-членів (зазвичай міністри фінансів) ;
- Адміністративна рада - орган, який приймає рішення про надання позик і кредитів з боку ЄІБ. Включає 28 адміністраторів, що призначаються на п'ять років Радою керуючих (по одному від кожної держави-члена та від Європейської комісії), а також їх заступників, які призначаються в аналогічному порядку (кількість заступників від різних держав-членів залежить від їхньої частки в статутному капіталі ЄІБ) ;
- Керівний комітет - орган поточного управління Банком, який здійснює підготовку рішень Адміністративної ради. Складається з Президента і восьми віце-президентів ЄІБ, призначуваних на шість років Радою керуючих за пропозицією Адміністративної ради.
Європейський інвестиційний банк не єдиний орган, що проводить фінансування інвестиційних проектів в ЄС. В даний час він здійснює цю діяльність у взаємозв'язку з іншими фінансовими інструментами Співтовариства (ст. 267 Договору про ЄС). До них належать, зокрема, структурні фонди ЄС, що знаходяться в підпорядкуванні Європейської комісії: Європейський фонд регіонального розвитку, Європейський соціальний фонд, Європейський фонд з орієнтування та надання гарантій сільському господарству.
У Співтоваристві є також фінансовий інструмент з орієнтування рибальства, Фонд згуртування, Фонд солідарності та інші фінансові інструменти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 41. Чим займається Європейський інвестиційний банк? "
 1. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  ніж у засновників, цілі, завдання та предмет діяльності. Ця характеристика відноситься і до банківських об'єднанням. Як сказано в ст. 3 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність», об'єднання кредитних організацій створюються для захисту та представлення інтересів своїх членів, координації їх діяльності, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, задоволення наукових,
 2. Короткий перелік латинських виразів, використовуються в міжнародній практиці
  ніж має 49. NON BIS IN IDEM [нон біс ін ідем] - не можна стягувати двічі за одне і те ж 50. NON LIQUET [нон ліквет] - не ясно 51. OPINIO JURIS [опінію юрис] - в якості правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. PERSONA (NON) GRATA [Персон (нон) грата] - небажана особистість 53. PACTA NON OBLIGANT NISI GENTES INTE QUAS INITA [пакту нон облігант НІСД гентес інте ква
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  ніж має 49. Non bis in idem [нон біс ін ідем] - не можна стягувати двічі за одне і те ж 50. Non liquet [нон ліквет] - не ясно 51. Opinio juris [опінію юрис] - в якості правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. Persona (non) grata [Персон (нон) грата] - небажана особистість 53. Pacta non obligant nisi gentes inte quas inita [пакту нон облігант НІСД гентес інте ква
 4. § 2. Види джерел МПП
  чим важко погодитися, тому що відображення цього мало місце лише частково, так як в цілому істота висловлювання Палати не може вважатися повністю ігнорують міжнародно-правову природу деяких джерел МПП. Подальше в тексті цитованих рішень свідчить про протилежне: «Правила цього права можуть бути загальними для декількох держав або навіть можуть бути встановлені
 5. Примітки
  ніж 80% складу всіх залучених працівників , а іноземні робітники і фахівці залучаються лише на початкових етапах робіт за угодою або за відсутності робітників і фахівців - громадян РФ відповідних спеціальностей (так зване 80% Russian National's Rule). 263 Сосна С.А. Коментар до Федерального закону «Про угоди про розподіл
 6. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  ніж позитивний, залишається ще знаходиться в резерві можливість за рахунок більш фундаментального аналізу все ж позитивно вирішити питання про родової приналежності явища. Якщо і цей аналіз також призводить до негативного висновку, то ситуація кваліфікується як кризова: необхідно або змінювати своєрідну конструкцію, або погодитися з чужість і почати зведення навколо неї
 7. § 3. Еволюція ідей європейської інтеграції в другій половині XX - початку XXI в. та їх реалізація
  чим відрізняється розглянутий етап розвитку ідей європейської інтеграції від колишніх етапів і в чому полягають його і розвиваються в його межах ідей особливості, необхідно, як видається, звернути увагу на наступне. По-перше, на те, що на даному етапі, починаючи з 1950-х років і аж до теперішнього часу, вперше в історії розвитку ідей європейської інтеграції процес їх
 8. § 1. Поняття та юридична природа правової системи Євросоюзу
  ніж намагатися проникнути в суть і зміст того чи іншого досліджуваного явища, необхідно спочатку визначитися з тим, які його природа та поняття, яке смислове значення надається даному явищу і отражающему його поняттю. Однак це далеко не так, бо в кожному окремому випадку питання про поняття та природі досліджуваного явища, будучи вихідним за своїм характером і значенням, незмінно
 9. § 1. Загальна характеристика організаційного механізму Євросоюзу і Співтовариств
  ніж мова йде не тільки про загальні цілі і завдання, що стоять перед Євросоюзом і Співтовариствами в галузі економіки та соціальній сфері: сприяння економічному і соціальному прогресу; досягнення збалансованого та сталого розвитку ; зміцнення економічного і соціального згуртування; збереження досягнень Співтовариства і розвиток їх "на предмет вивчення питання про те, якою мірою введені
 10. § 4. Правовий режим цінних паперів
  чим, окрім самих умов емісії, оскільки облігації, як Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 176 правило, пропонуються до публічного розміщення. З точки ж зору позикодавця, облігація зручна тим, що він може, не чекаючи строку погашення облігації, передати право вимоги по ній іншій особі. Спеціальне
© 2014-2022  yport.inf.ua