Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
С.Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011 - перейти до змісту підручника

35. Який статус політичних інститутів Європейського Союзу?


До політичних інститутів Союзу прийнято відносити ті з них, які розробляють і здійснюють політику Союзу: Європейський парламент, Раду та Комісію. У цій якості їх протиставляють "неполітичним" інститутах (Суд, Рахункова палата), які в ході прийняття рішень повинні керуватися нормами права, стояти "поза політикою".
Саме від злагодженої, скоординованої роботи трьох політичних інститутів у вирішальній мірі залежить ефективність і правотворчої, та інших напрямів діяльності Європейського Союзу. Разом вони утворюють інституційний трикутник (як його називають у західній доктрині), кожен з елементів якого грає свою оригінальну роль в політичному процесі на "європейському" рівні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 35. Який статус політичних інститутів Європейського Союзу? "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. § 2. Види джерел МПП
  1. Національний закон. Підзаконні акти. Питання кодифікації міжнародного приватного права в практиці різних держав Значне число сучасних підручників і курсів з міжнародного приватного права при перерахуванні видів його джерел оперують категорією «внутрішнє законодавство» на противагу поняттю «національний закон» 91. Деякі дослідники використовують більш загальний термін
 3. 1. Загальні питання застосування методу прямого внутрінаціонального регулювання
  У ситуації, коли держава допускає іноземні компанії до ведення підприємницької діяльності на своїй території з використанням організаційно-правових форм вітчизняних юридичних осіб (через створення вітчизняних юридичних осіб, засновниками яких є іноземні компанії), колізійних метод не може принести бажаного правового
 4. § 2. Ідеї пан'европеізма в першій половині XX в.
  1. Значне зрушення у розвитку ідей формування єдиної Європи був зроблений наприкінці XIX - першій половині XX в. Однією з головних причин цього послужила їх не тільки теоретична, але й практична затребуваність, обумовлена наростаючими і поглиблюються в даний період економічними, політичними та іншими зв'язками між різними європейськими країнами і створюваними ними господарськими
 5. § 1. Поняття та юридична природа правової системи Євросоюзу
  1. Хрестоматійним або малозначним може здатися на перший погляд твердження про те, що, перш ніж намагатися проникнути в суть і зміст того чи іншого досліджуваного явища, необхідно спочатку визначитися з тим, які його природа та поняття, яке смислове значення надається даному явищу і отражающему його поняттю . Однак це далеко не так, бо в кожному окремому випадку питання про
 6. § 2. Характерні риси та особливості правової системи Євросоюзу. Особливості її легітимації і констітуціоналізаціі
  1. Глибоке і всебічне вивчення правової системи Європейського союзу самою логікою пізнання з необхідністю передбачає початкове виявлення і розгляд її загальних рис і особливостей, що формують про неї цілісне уявлення і виділяють її серед інших правових систем. Незважаючи на те що розгляду даної матерії, так само як і проблемам поняття і юридичної природи шуканої системи,
 7. § 3. Структурні та інші особливості правової системи Європейського союзу
  1. Серед характерних рис і особливостей, що виділяють правову систему Євросоюзу серед інших правових систем, особливу увагу вітчизняних і зарубіжних авторів традиційно привертають її внутрішньоорганізаційні, структурні особливості * (242). І це не випадково, маючи на увазі, що внутрішня будова будь-якого явища, інституту та установи дає про нього не меншу, а можливо, і більше уявлення,
 8. § 6. Основні шляхи і форми зближення європейських правових систем і сімей
  1. У плані загальної характеристики правової системи Європейського союзу теоретично і практично важливим видається звернути увагу не тільки на процес зближення (конвергенції) правових сімей і систем, що відбувається в рамках загальноєвропейського права, а й вказати на основні шляхи розвитку та форми прояву цього процесу. Широко відоме серед авторів, що займаються проблемами порівняльного
 9. § 3. Джерела вторинного права Європейського союзу
  1. Джерела вторинного права Євросоюзу, що представляє собою сукупність норм, чи правил поведінки, встановлюваних різними органами та інститутами Європейських співтовариств і які у міжнародних договірних актах, що укладаються Європейськими співтовариствами з третіми країнами, займають дуже важливе місце і грають важко переоценімую роль в загальній системі джерел права цього об'єднання.
 10. § 5. Класифікація загальних принципів і їх роль в правовій системі Європейського союзу
  1. Згідно склався і загальновизнаного поданням про класифікацію стосовно загальним принципам Євросоюзу остання розглядається як їх розподіл за певними групами, класами, розрядами і т.п. у відповідності з тими чи іншими притаманними їм ознаками або властивостями. Класифікація загальних принципів даної, так само як і будь-який інший, правової системи має велике теоретичне і
© 2014-2022  yport.inf.ua