Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
С.Ю. Кашкін, А. О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011 - перейти до змісту підручника

4. Які предмет і зміст права Європейського Союзу?


Предмет права Європейського Союзу - це суспільні відносини, які воно регулює. Зміст права Європейського Союзу складається з окремих правил поведінки - юридичних норм, серед яких особливе місце займають норми-принципи (див. розділ III).
У західній доктрині зміст права Європейського Союзу прийнято ділити на дві частини: інституційне і матеріальне право * (6).
Предметом інституційного права є сам Європейський Союз як інтеграційна організація, статус його керівних органів (інститутів) . Наприклад, правила, що регулюють порядок формування Європейського парламенту або юрисдикцію судів Союзу, - це норми його інституційного права.
Матеріальне право - право, створюване Європейським Союзом з метою регулювання суспільних відносин, які складаються на його території між громадянами, юридичними особами, державами-членами та іншими суб'єктами. Наприклад, митне або кримінальне законодавство Союзу виступають джерелами його матеріального права.
Матеріальне право Європейського Союзу неоднорідне за своїм характером і включає норми різних галузей, в тому числі що відносяться традиційно до процесуального права (конституційне, адміністративне, цивільне, трудове, цивільне процесуальне та кримінально-процесуальне, аграрне і т.д.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 4. Які предмет і зміст права Європейського Союзу? "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  яке його співвідношення з законодавством та договором (п. 2); крім того, в п. 2 ст. 5 ЦК йдеться про обов'язкові положеннях законодавства, а також умовах договору, при цьому якщо положення імперативних норм та умови договору обов'язкові завжди (безумовно), то положення диспозитивних норм обов'язкові під умовою (якщо вони сприйняті договором). Навпаки, ст. 422 ЦК присвячена
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  яким може виступати лише термін "квазіпретерпеваніе". * (829) Див: Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des bьrgerlichen Rechts. 8 Aufl. Mьnchen , 1997. S. 865; Крашенинников Є.А. Указ. соч. С. 11. * (830) Питання про допустимість вживання поняття "непряме (посереднє) представництво" стосовно договору комісії є спірним. Деякі автори відповідають на нього негативно
 3. 2.2. Універсальна уніфікація колізійних норм
  яке буде ставлення суду до такого вибору? Швидше за все, за загальним правилом він буде також схильний до застосування своїх імперативних норм. --- --- На "схильність" зарубіжних судів до застосування норм lex fori неодноразово звертав увагу Л.А. Лунц. См ., зокрема: Лунц Л.А. Курс міжнародного приватного права. Загальна частина. С. 262 - 266. Окреме питання виникає
 4. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  яка передбачуваність і цінність такого вибору. Далі ст. 11 надає дозволяючим суперечка органу право не тільки враховувати імперативні правила країни суду, але також строго слідувати політиці іноземних юридичних систем, з якими контракт має тісний зв'язок. Це може включати, наприклад, антитрестовские правила закону третьої країни або закону країни споживача щодо захисту даної
 5. 3.2. приватноправове уніфікація матеріальних норм
  яка повинна бути ступінь такого зв'язку, по-друге, чи можуть сторони обрати в якості застосовного не право будь-якої держави, а той чи інший звід контрактних правил, іншими словами, чи включений міжнародний комерційний контракт в систему державного правопорядку або в систему недержавного, приватного правопорядку? Протягом перших трьох періодів уніфікації права міжнародних
 6. 3.3. приватноправове уніфікація і lex mercatoria
  яке підстава їх застосування в цьому випадку? Для російських учасників зовнішньоекономічної діяльності це має важливе практичне значення, так як і державні арбітражні суди, і міжнародний комерційний арбітраж зустрічаються з даною проблемою. Певні висновки можна зробити із зіставлення ст. ст. 5, 7, 421 ГК РФ. Законодавець розрізняє загальні принципи міжнародного права,
 7. 5.7. Рекомендації Міжнародної торгової палати для комерційних агентських контрактів
  які їх наслідки. У договорі звичайно уточнюються обов'язки агента по повідомленню принципала щодо комерційних умов і змін, що відбуваються на ринку або у фінансовому становищі клієнтів. Іноді в договорі передбачається і обов'язок агента інформувати принципала про чинне в країні агента законодавстві , особливо щодо валютного контролю, митного
 8. § 5. Правовідносини, що стосуються міжнародного усиновлення, опіки та піклування
  які конкретні обставини і підстави, які можуть скласти правові передумови для встановлення опіки та піклування і т.д.? * Див: Шебанова Н.А. Сімейні відносини в міжнародному приватному праві. М., 1995. Відзначаючи особливості вітчизняного законодавства у цій галузі, слід сказати, що Сімейний кодекс РФ був значною віхою на шляху створення розвиненої правової
 9. § 2. Види джерел МПП
  якими служать міжнародний договір, міжнародний звичай чи судовий прецедент. У деяких областях - наприклад, в міжнародній торгівлі і мореплавання , розрахункових і кредитно-фінансових відносинах, а також інших сферах - міжнародні договори мають сьогодні пріоритетним статусом у правовому регулюванні певних суспільних відносин. Характеризуючи такий внутрішньодержавний
 10. § 4. Колізійні формули прикріплення
  який обсяг його правоздатності, як воно виникає і за яких умов може припинити своє існування, яким чином вирішувати долю знаходиться за кордоном його майна при ліквідації тощо Дія особистого закону у випадках з юридичними особами має бути визнано за кордоном, інакше на всі попередні питання можуть бути отримані самі різні, іноді взаємовиключні відповіді в
© 2014-2022  yport.inf.ua