загрузка...

трусы женские х/б
ЗМІСТ:
М.І . Савченко. Морське право, 2008
Дана робота являє собою найбільш повний курс морського права.
Тут висвітлені такі питання, як поняття, джерела, принципи та суб'єкти морського права. Морське право як комплексна галузь права виступає в трьох іпостасях, а саме: міжнародне публічне морське право, міжнародне приватне морське право і національне (внутрішньодержавне) морське право.
Важливою особливістю даного навчального посібника є докладний виклад у ньому всіх положень міжнародного морського права, що розглядаються в світлі актуальних проблем вивчення та використання Світового океану, його просторів і освоєння ресурсів у зв'язку з прийняттям Конвенції ООН з морського права 1982 року.
Розкрито правовий статус морського судна, його капітана і екіпажу, а також всі інші питання відповідно до типової робочою програмою з морського права.
Навчальний посібник розрахований на курсантів морських навчальних закладів, студентів юридичних та інших транспортних вузів, а також на фахівців, що працюють в сфері морського транспорту. Воно буде корисно для аспірантів і викладачів.
ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ
ВСТУП
Розділ 1. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО
загрузка...
Глава 1. ПОНЯТТЯ, ДЖЕРЕЛА І КОДИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО МОРСЬКОГО ПРАВА
1.1. Поняття міжнародного публічного морського права
1.2. Джерела міжнародного публічного морського права
1.3. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного публічного морського права
Глава 2. СВІТОВИЙ ОКЕАН І МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МОРСЬКИХ ПРОСТОРІВ
2.1. Поняття Світового океану та його значення
2.2. Класифікація морських просторів
2.3. Внутрішні води
2.4. Територіальне море і прилежащая зона
2.5. Виняткова економічна зона
2.6. Континентальний шельф
2.7. Відкрите море
2.8. Архіпелажние води
2.9. Міжнародний район морського дна
2.10. Закрите або напівзакрите море
2.11. Міжнародні протоки
2.12. Міжнародні морські канали
2.13. Морські права внутрішньоконтинентальних держав
2.14. Міжнародно-правові проблеми військово-морської діяльності держав у Світовому океані
2.14.1. Військове мореплавання і військовий корабель
2.14.2. Права і обов'язки військового корабля
2.14.3. Обмеження військово-морської діяльності
Глава 3. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СВІТОВОМУ ОКЕАНІ
3.1. Історія проблеми
3.2. Визначення поняття "морське наукове дослідження"
3.3. Принципи морської науково-дослідної діяльності
3.4. Морські наукові дослідження у внутрішніх морських і територіальних водах
3.5. Морські наукові дослідження у міжнародних протоках і в архіпелажних водах
3.6. Морські наукові дослідження в економічній зоні і на континентальному шельфі
3.7. Морські наукові дослідження у відкритому морі і в Міжнародному районі морського дна
3.8. Відповідальність за шкоду, що виникає в результаті морських наукових досліджень
Глава 4. ПРАВОВА ОХОРОНА МОРСЬКИЙ СЕРЕДОВИЩА ВІД ЗАБРУДНЕННЯ
4.1. Загальні положення
4.2. Класифікація забруднюючих речовин та джерел забруднення
4.3. Характеристика правових норм і спеціальних міжнародних угод
Глава 5. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ РИБОЛОВСТВА У СВІТОВОМУ ОКЕАНІ
5.1. Зміст принципу свободи рибальства у відкритому морі
Глава 6. ПРОСТОРУ, вкриті переважно ЛЬОДОМ (ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ)
6.1. Правовий статус Арктики
6.2. Правовий статус Антарктики
Глава 7. Міжнародно-правові засоби забезпечення безпеки мореплавання
7.1. Загальні питання забезпечення безпеки мореплавання
7.2. Міжнародно-правові вимоги до конструкції і устаткуванню суден
7.3. Вимоги щодо забезпечення безпеки судноплавства при експлуатації суден
7.4. Міжнародні правила по дипломування рибалок
Глава 8. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ГАЛУЗІ ОСВОЄННЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ
8.1. Загальні положення
8.2. Характеристика міжнародних морських організацій
Розділ II. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО І НАЦІОНАЛЬНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО
Глава 1. ПОНЯТТЯ І СУТЬ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО МОРСЬКОГО ПРАВА
1.1. Поняття, роль і місце міжнародного приватного морського права в системі права
1.2. Міжнародне приватне морське право і міжнародне публічне морське право
1.3. Національне морське право і міжнародне приватне морське право
Глава 2. ПОНЯТТЯ І СУТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО МОРСЬКОГО ПРАВА
2.1. Короткий екскурс в історію морського права
2.2. Джерела морського права
Глава 3. МОРСЬКЕ СУДНО
3.1. Поняття морського судна, класифікація морських суден та їх правовий статус
3.2. Національність, прапор, ідентифікація судна
3.3. Технічний нагляд за суднами та суднові документи
3.4. Реєстрація морських суден та прав на них
Глава 4. Екіпаж судна. КАПІТАН, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
4.1. Екіпаж судна. Загальні положення
4.2. Капітан судна. Статутні положення
4.3. Права і обов'язки капітана судна
Глава 5. ДЕРЖАВНИЙ ПОРТОВИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД
5.1. Капітан порту. Його права і обов'язки
5.2. Контроль за іноземними судами в портах європейських країн і США
Глава 6. Морський лоцман
6.1. Загальні поняття та визначення
Глава 7. Затонулий МАЙНО
7.1. Загальні положення
Глава 8. ЗІТКНЕННЯ СУДЕН
8.1. Поняття зіткнення суден
8.2. Умови виникнення відповідальності при зіткненні суден
8.3. Дії капітана і судновласника при оформленні випадки зіткнення суден
Глава 9. НАДАННЯ ДОПОМОГИ І РЯТУВАННЯ НА МОРІ
9.1. Становлення правового інституту рятування людей та майна на морі
9.2. Рятування суден та іншого майна на море
9.3. Національне та міжнародно-правове регулювання рятування на морі
Глава 10. МОРСЬКА буксирування суден та інших плавучих засобів
10.1. Поняття і види буксирування
Глава 11. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ РАДІОЗВ'ЯЗКУ У СВІТОВОМУ ОКЕАНІ
11.1. Морська радіозв'язок. Міжнародно-правове регулювання радіозв'язку
11.2. Правові принципи використання радіоелектронних засобів зв'язку
11.3. Міжнародно-правова регламентація використання радіочастотного спектра
11.4. Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ)
11.5. Міжнародна організація морського супутникового зв'язку
11.6. Глобальна морська система зв'язку при лиху і для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ)
Глава 12. КОМЕРЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОРСЬКОГО ФЛОТУ
12.1. Фрахтування суден (загальні поняття і визначення)
12.2. Традиційні види фрахтових договорів на основі чартерів
12.3. Нові види фрахтування судів на основі чартерів
12.4. Розподіл видатків за договорами фрахтування судів
12.5. Договір морського перевезення вантажів
12.6. Договір морського перевезення пасажирів
Глава 13. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ
13.1. Поняття і історія виникнення морського страхування
13.2. Визначення договору морського страхування, його види і зміст
13.3. Права та обов'язки сторін за договором
Глава 14. ЗАГАЛЬНА І ПРИВАТНА АВАРІЯ
14.1. Поняття і сутність загальної аварії
14.2. Йорк-Антверпенские правила
14.3. Приватна аварія (Particular average)
Глава 15. МИТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І МИТНІ ПРАВИЛА
15.1. Сутність митного контролю
15.2. Поняття і сутність державного регулювання
Глава 16. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА МОРСЬКИМ ВИМОГАМ
Загальні положення
Конвенція про обмеження відповідальності по морських вимогам 1976 і Протокол до неї 1996
Національне законодавство Російської Федерації про обмеження відповідальності по морських вимогам
Глава 17. ДОГОВІР морського агентування І ПОСЕРЕДНИЦТВА
17.1. Морське агентування. Загальні положення
17.2. Договір морського агентування
17.3. Морське посередництво (брокерська діяльність)
17.3.1. Загальні положення
17.3.2. Договір морського посередництва
Глава 18. МОРСЬКИЙ ЗАПОРУКА НА СУДНО. ІПОТЕКА СУДНА АБО споруджуваного судна
Глава 19. АРЕШТ МОРСЬКИХ СУДЕН
Глава 20. Претензія або. СУД І АРБІТРАЖ з морських справ
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
Міжнародне приватне право:
  1. Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право - 2012 рік
  2. С.Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу - 2011 рік
  3. Шевчук Д. А. Міжнародне приватне право - 2009 рік
  4. Л.П. Ануфрієва. Міжнародне приватне право. Том 1. Загальна частина - 2002 рік
  5. Л.П. Ануфрієва. Міжнародне приватне право: У 3-х т. Том 2. Особлива частина - 2000
загрузка...

загрузка...
енциклопедія  бешбармак  яловичина  кабачки  начинка