Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

12.1. Фрахтування суден (загальні поняття і визначення)

Діяльність на фрахтовому ринку, спрямована на забезпечення отфрахтованія судів та забезпечення міжнародної торгівлі морським тоннажем. Звичайно здійснюється брокерськими фірмами, що представляють інтереси судо-і вантажовласників. Брокер судновласника організовує отфрахтованіе судів на рейс, в тайм-чартер і т.д. Агент фрахтувальника за дорученням вантажовласників забезпечує подисканіе на фрахтовому ринку необхідного для перевезення даного вантажу тоннажу. Зазвичай укладення угоди передує обмін пропозиціями та контрпропозиції. Пропозиція може бути зроблено у вигляді твердої оферти, тобто абсолютного зобов'язання для того, хто її робить, за умови, що вона прийнята беззастережно і до закінчення терміну її дії. Крім беззастережного акцепту, інші пропозиції розглядаються в якості контроферти, яка може містити нові умови або уточнення первинної пропозиції. Це дає право оференту припинити переговори.
Іноді переговори починаються не з твердою, а з умовно твердої оферти (пропозиція починається словами "за умови") або відкритою оферти (що означає, що подібна пропозиція зроблено одночасно і якийсь інший стороні). Зазвичай при фрахтуванні обмовляється проформа чартеру, фрахтова ставка, час на обробку судна (порядок визначення сталійного часу) і т.п. Фрахтова угода укладається брокером від імені свого принципала (судновласника, вантажовласника). Укладенню договору фрахтування передує ряд операцій. Щоб підшукати вантаж для того чи іншого судна або суден, брокер отримує від судновласника доручення, де вказуються розмір судна, час і місце його звільнення для фрахтування, бажані вантажі, напрямок перевезення і ставка фрахту. Спочатку брокери знайомляться з положенням на фрахтовому ринку і формують свою думку. Далі брокер вантажовласника інформує його про наявність судів, відповідних за розміром, типом і позиції для наявного вантажу, а брокер судновласника - про що котируються вантажах, під перевезення яких могло б бути зафрахтоване його судно. Потім одна із сторін робить пропозицію інший і після переговорів, якщо вони дійшли згоди про ставку фрахту і інших умовах чартеру, укладається угода. Брокери обмінюються листами, в яких підтверджується факт укладання угоди та викладаються умови договору. Листи, як і підготовлюваний одночасно чартер, підписуються брокерами.
Фрахтувальник - фізична або юридична особа, яка отримала за договором фрахтування право за встановлену плату перевезти морем певний вантаж на зафрахтованому судні або його частини. При рейсовому фрахтуванні в обов'язки фрахтувальника входять надання передбаченого договором вантажу і сплата фрахту. Однак поняття "фрахтувальник" не рівнозначно поняттю "вантажовідправник". Так, при купівлі-продажу товарів на умовах ФОБ або ФАС покупець виступає як фрахтувальник судна, але не стає при цьому вантажовідправником. При фрахтування судна на час (тайм-чартер, бербоут-чартер) в обов'язки фрахтувальника входять експлуатація судна відповідно до умов договору та оплата оренди.
Фрахтівник - фізична або юридична особа, яка прийняла на себе за договором фрахтування зобов'язання за встановлену плату здійснити перевезення морем вантажу до певного порту призначення, надавши для цього судно, його частину чи конкретні суднові приміщення. При фрахтування судна на час судновласник-фрахтувальник надає за винагороду фрахтувальнику на відомий термін судно з екіпажем (тайм-чартер) або без екіпажу (бербоут-чартер).
Фрахт (гол. vracht) - плата, яку зобов'язаний платити фрахтувальник за перевезення вантажу. Ставка фрахту визначається при укладенні чартеру залежно від сформованої кон'юнктури фрахтового ринку або по лінійним тарифами, якщо перевезення здійснюється в лінійному повідомленні. Зазвичай ставка фрахту калькулюється з урахуванням вантажу, умов рейсу (порти вантаження і вивантаження, час року і т.п.) і типу судна. Базисна ставка фрахту встановлюється на один порт навантаження і один порт вивантаження та за умови, що перевізник не оплачує вантажно-розвантажувальні роботи. До цієї ставки застосовуються різні надбавки. Тарифи лінійних перевізників в основному калькулируются з урахуванням зазначених чинників, проте мають свою специфіку. Це пов'язано з більш широкими обов'язками перевізника, зокрема з виробництвом вантажно-розвантажувальних робіт, зберіганням і т.д. Порядок оплати фрахту визначається угодою сторін. Так, фрахт може бути сплачений повністю в порту відправлення або відразу ж в порту призначення або певними частинами: при підписанні коносаментів, після прибуття судна в порт призначення, при початку розвантаження і т.д.
Чартер (англ. Charter) - договір між судновласником і фрахтувальником на оренду всього судна або його частини на певний рейс або термін. Чартер є найбільш старою і в той же час найбільш поширеною в практиці торгового мореплавання формою договору. Чартер повинен містити найменування сторін (фрахтувальника і фрахтувальника) із зазначенням їх місцезнаходження, розмір фрахту, приналежність, позначення і характеристику судна і вантажу, умови їх заміни; місця навантаження, призначення або направлення судна. У чартер можуть бути включені за згодою сторін і інші умови та застереження, наприклад застереження про збереження за фрахтувальником права на навантаження на зафрахтоване їм судно будь-якого законного вантажу. Чартер підписується фрахтувальником і фрахтувальником або їх представниками (брокерами). Розмір або ставка фрахту встановлюються виходячи з одиниці кількості (маси або обсягу вантажу), покладеної в основу розрахунків сторін по фрахту. У чартерах мається умова про припинення відповідальності фрахтувальника, згідно з яким він звільняється від відповідальності перед перевізником, як тільки виконає обов'язки щодо навантаження та оплатить аванс фрахту. Перевізник же набуває заставне право на вантаж у забезпечення фрахту та деяких інших платежів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. Фрахтування судів (загальні поняття і визначення) "
 1. Стаття 787. Договір фрахтування
  фрахтування (чартер) одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати іншій стороні (фрахтувальнику) за плату всю або частину місткості одного або декількох транспортних засобів на один або кілька рейсів для перевезення вантажів, пасажирів і багажу . Порядок укладення договору фрахтування, а також форма цього договору встановлюються транспортними статутами та
 2. 17.3.1. Загальні положення
  фрахтування тоннажу. У всіх морських державах з'явилися спеціалізовані організації з надання брокерських послуг. Так, в США функціонує Асоціація суднових брокерів і агентів (Нью-Йорк); в Англії - Лондонський інститут дипломованих брокерів; у Франції - "куртьє Марітім", які отримують встановлений винагороду від агентських фірм; в Німеччині брокерські послуги надають фрахтові маклери.
 3. Ч
  Чартер, см. Фрахтування Приватна аварія XIII, 55, § 6 (5) - с. 182 Чек - аваль по Ч. XIV, 62, § 7 (2) - с. 538 - іменний Ч. XIV, 62, § 7 (1) - с. 536 - інкасування Ч. XIV, 62, § 7 (2) - с. 538 - ордерний Ч. XIV, 62, § 7 (1) - с. 536 - наслідки відмови від сплати Ч. XIV, 62, § 7 (3) - с. 538 - 540 - пред'явницький Ч. XIV, 62, § 7 (1) - с. 536 - розрахунки Ч. XIV, 62, § 7 (1) -
 4. 12.4. Розподіл видатків за договорами фрахтування судів
  фрахтування їх розподіл між сторонами буде змінюватися. Не претендуючи на охоплення всіх видів витрат, можна з достатньою повнотою визначити види витрат стосовно тієї чи іншій формі фрахтування. Рейсовий чартер. Більшість витрат несе судновласник, а саме: по капіталовкладенню, змістом судна, бункеровке, змістом екіпажу, ремонту судна, канальні збори, ризик затримки судна в
 5. Список рекомендованої літератури
  фрахтування місткості повітряного судна (повітряний чартер) / / Кодекс info. - 2004. - Травень-червень. -С. 101-110. 2. Балобанов А.О. Правові аспекти передачі в бербоут-чартер морських суден / / Актуальні пробл. міжнародніх відносін. - 2001. - № 27.-4.3.-С. 118-127. 3. Діковська І А. Місце договором повітряного чартеру в Системі приватно-правових договорів / / Наук. Вісн. Чернів. ун-ту. - 2001. - Вип.
 6. Стаття 11.14.2. Порушення правил перевезень пасажирів і багажу за замовленням
  фрахтування або його копію або замовлення-наряд на надання транспортного засобу для перевезення пасажирів і багажу за замовленням, якщо договір фрахтування укладений у формі замовлення-наряду, посадовим особам, уповноваженим на здійснення контролю за наявністю у водіїв зазначених документів, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на водія в розмірі п'яти тисяч рублів. 2. Перевезення
 7. Поняття та ознаки договору перевезення вантажів
  фрахтування (чартеру), відноситься до категорії консенсуальних. На морському транспорті договір перевезення (договір фрахтування, або чартер) є консенсусним. Договір перевезення вантажу може носити публічний характер (ст. 789 ЦК). Для цього в ролі перевізника повинна виступати організація транспорту загального користування, наділена функцією громадського перевізника. Перевезення, що здійснюється
 8. Ф
  поняття договору Ф. а. X, 45, § 6 (1) - с. 495; X, 45, § 6 (3) - с. 499 - 502 - поняття Ф. а. X, 45, § 6 (1) - с. 494 - 497 - припинення договору Ф. а. X, 45, § 6 (4) - с. 506 - 507 Фінансовий лізинг X, 45, § 6 (2) - с. 497 Фонд - державний житловий Ф. X, 46, § 1 (4) - с. 541 - житловий Ф. комерційного використання X, 46, § 1 (4) - с. 543 - житловий Ф. соціального
 9. Ф
  поняття Ф. XIV, 60, § 3 (1) - с. 421 - 423 Факультативне перестрахування XIV, 59, § 2 (4) - с. 319 Факультативно-облігаторне перестрахування XIV, 59, § 2 (4) - с. 319 Фідуціарні угоди, см. Особисто-довірчі операції Фінансування під поступку грошової вимоги - виконання договору Ф. п. у. д. т. XIV, 60, § 3 (4) - с. 428 - 430 - поняття договору під Ф. п. у. д. т. XIV, 60, § 3
 10. 1. Поняття і сфера застосування
  фрахтування на час) транспортного засобу - цивільно - правовий договір, за яким орендарю за плату надається транспортний засіб у тимчасове володіння і користування з наданням орендодавцем послуг по управлінню ним і його технічної експлуатації або без надання такого роду послуг (ст. 632, 642 ЦК). Як вже зазначалося, ГК розрізняє окремі види оренди та оренду окремих видів
 11. 3.2. Національність, прапор, ідентифікація судна
  фрахтуванні судів на умовах бербоут-чартеру проводиться тимчасова зміна прапора, в Російській Федерації та багатьох інших державах передбачаються умови і порядок тимчасового надання права плавання під їх державним прапором. Судно, що користується правом плавання під Державним прапором Російської Федерації, має національність Російської Федерації (ст. 17 КТМ Російської
 12. 1. Поняття і види договорів оренди транспортних засобів
  фрахтування на час)), 2) оренда транспортного засобу без надання послуг з управління та технічної експлуатації (договір оренди транспортного засобу без екіпажу). По відношенню до зазначених підвидів договорів оренди загальні норми про оренду застосовуються в тій мірі, в якій інше не встановлено нормами § 3 гл. 34 ГК. Особливості оренди транспортного засобу можуть бути передбачені
 13. Тема 1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
  Тема 1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО
 14. Стаття 380. Роз'яснення суднового решение
  Судів решение є незрозумілім, суд, Який его Ухвалами, за заявлять участника суднового провадження чі органу Виконання суднового решение Ухвалами роз'яснює свое решение, що не змінюючі при цьом его Зміст. 2. Суд Розглядає заяву про роз'яснення судового решение ПРОТЯГ десяти днів з повідомленням особини, яка звернула Із Повідом про роз'яснення суднового решение, та учасников суднового провадження.
 15. 17.3.2. Договір морського посередництва
  фрахтування та договорів буксирування суден, а також договорів морського страхування ". Аналогічні функції регулюються нормами глави 18 КТМ Республіки Білорусь, яка містить усього лише 3 статті. Визначення договору морського посередництва, дане в ст . 201, зводиться до наступного: "За договором надання морських посередницьких послуг одна сторона (морської брокер) зобов'язується від імені та за рахунок іншої
 16. 2. Суб'єкти договору та порядок його укладення
  фрахтування, буксирування суден, морського страхування, що є одночасно одержувачем (користувачем) посередницьких послуг, що надаються морським брокером при укладенні зазначених договорів. У літературі підкреслюється та обставина, що морський брокер завжди виступає від імені довірителя і цим він відрізняється від морського агента, який може діяти як від імені
 17. Стаття 318. Рядки и загальний порядок суднового РОЗГЛЯДУ
  судновому засіданні з обов'язковою участю СТОРІН кримінального провадження, крім віпадків, передбачення Цім Кодексом. У судового засідання віклікаються Потерпілий та Інші учасники кримінального провадження. 3. Судового засідання відбувається у спеціально обладнання пріміщенні - залі судових ЗАСіДАНЬ. У разі необхідності окремі процесуальні Дії могут вчинятися поза межами приміщення
 18. 2. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем
  фрахтування на час) транспортного засобу з екіпажем орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння та користування і надає своїми силами послуги по управлінню ним і за його технічної експлуатації (ч . 1 ст. 632 ЦК). Згідно з правилами чинного ЦК договір оренди транспортного засобу з наданням послуг з управління та експлуатації є
 19. Стаття 320. Запасний суддя
    судового засідання ПРОТЯГ суднового РОЗГЛЯДУ. Рішення про необхідність призначення запасного судді пріймає суд, что здійснюватіме суднового провадження, одночасно з призначеня підготовчого судового засідання. Про призначення запасного судді робиться Відмітка у Журналі судового засідання. 2. Если во время судового засідання суддю замінює запасний суддя, судів Розгляд продовжується. Судовий
© 2014-2022  yport.inf.ua