Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття та ознаки договору перевезення вантажів

. Згідно п. 1 ст. 784 ГК перевезення вантажів, пасажирів і багажу здійснюється на підставі договору перевезення. При цьому договір перевезення вантажу знайшов своє загальне врегулювання в ст. 785 ГК, а договір перевезення пасажирів - в ст. 786 ГК. За договором перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. В окремих транспортних статутах і кодексах даються аналогічні визначення договору перевезення вантажів і договору перевезення пасажирів і багажу (див., наприклад, ст. 103 ВК; ст. 82 УЖТ та ін.) * (524).
Договір на перевезення вантажів є двустороннеобязивающім, оплатним, реальним. Двосторонньо-зобов'язуючий характер договору передбачає наявність у договорі перевезення взаємних прав і обов'язків у всіх сторін договору. Ознака возмездности випливає з самого визначення договору перевезення вантажу у п. 1 ст. 785 ЦК, де згадується обов'язок відправника сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.
Ознака реальності заслуговує кілька більш детального аналізу. Термін "ввірений вантаж" в легальному визначенні договору перевезення означає "раніше переданий вантаж", що підкреслює традиційно реальна ознака договору перевезення вантажів. Тим часом на водному і повітряному транспорті договір перевезення вантажу, що укладається у формі фрахтування (чартеру), відноситься до категорії консенсуальних. На морському транспорті договір перевезення (договір фрахтування, або чартер) є консенсусним.
Договір перевезення вантажу може носити публічний характер (ст. 789 ЦК). Для цього в ролі перевізника повинна виступати організація транспорту загального користування, наділена функцією громадського перевізника. Перевезення, що здійснюється комерційною організацією, визнається перевезенням транспортом загального користування, якщо із закону, інших правових актів випливає, що ця організація зобов'язана здійснювати перевезення вантажів, пасажирів і багажу за зверненням будь-якого громадянина або юридичної особи. Причому ця організація повинна бути включена в особливий публікується перелік осіб, зобов'язаних здійснювати перевезення транспортом загального користування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття та ознаки договору перевезення вантажів "
 1. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
  поняття "аварія". Аварія може бути загальною і приватною. При загальній аварії збитки заподіюються в інтересах усіх учасників перевезення (ст. 284 КТМ). При цьому збитки повинні носити надзвичайний характер і бути наслідком навмисних і розумних дій в цілях рятування судна, вантажу або фрахту від загальної для них небезпеки. Вони розподіляються між власником судна, вантажу і фрахту пропорційно їх вартості.
 2. § 4. Правовий режим цінних паперів
  поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 3. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  поняття. Його встановлення, як виявляється з норми ст. 7, п.2, має здійснюватися відповідно до загальних принципів, на яких Конвенція заснована, а за відсутності таких принципів - згідно із застосовним національним правом. Так, якщо договір міжнародної купівлі-продажу підпорядкований російському праву, слід звернутися до норми ст. 458, п.1 ЦК, згідно Комерційне право. Ч. II. Під
 4. § 2. Види цивільно-правових договорів
  поняття "підприємницький договір". Разом з тим зі змісту норм закону і із загальновизнаних положень доктрини можна вивести особливості так званих підприємницьких договорів. Ці договори не є яким-небудь особливим типом договорів, а являють собою угоду особливих суб'єктів, яка укладається ними в рамках досягнення певної мети. Згідно з традиціями (в тому числі
 5. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  понять законодавства та правової науки, широко використовується в правозастосовчій діяльності. Однак, незважаючи на це, поняття юридичної відповідальності не знайшло свого однозначного рішення і є одним з найбільш складних і суперечливих. В юридичній літературі відповідальність розглядається в різних аспектах. Насамперед відповідальність може розглядатися в позитивному плані,
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридична за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 7. § 6. Договір оренди транспортного засобу
  поняттю "оренда з наданням послуг з управління та технічної експлуатації". Індивідуалізація предмета оренди відбувається шляхом вказівки на його марку, тип, модель, реєстраційний номер, в деяких випадках - ще й на власне ім'я і прапор (зазвичай для судів). Орендна плата (фрахт) зазвичай обчислюється з якої-небудь періодичної (добової, місячної і т.д.) ставки за відповідне
 8. § 1. Загальні положення про транспортних зобов'язаннях
  поняття транспортного зобов'язання ширше поняття зобов'язання з перевезення. Серед транспортних зобов'язань поряд з перевезенням можна відзначити такі, як експедиція, оренда транспортного засобу (цей вид зобов'язань розглянуто в гол. 35 цього підручника), буксирування тощо * (503) Як відзначається в літературі, необхідно відрізняти поняття "транспортування вантажу" і "перевезення", оскільки
 9. § 4. Зобов'язання з буксирування
  ознаками - за видом транспорту, на якому використовується буксирування, а також залежно від істоти буксирувального процесу. По першому основи до різновидів буксирування, визначеним у транспортному законодавстві, зазвичай відносять річкову (регламентується КВВТ) і морську буксирування (регулюється КТМ) * (575). Звідси згідно з чинним законодавством виділяється два види договору
 10. § 5. Транспортна експедиція
  ознаки. Договір транспортної експедиції є консенсуальним, оплатним і двустороннеобязивающім. Сторонами договору транспортної експедиції виступають експедитор і клієнт (у ролі експедитора може виступати і сам перевізник). Предмет договору - виконання або організація виконання послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу, перелік яких не є вичерпним. Договір укладається в
© 2014-2022  yport.inf.ua