Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

3.4. Морські наукові дослідження у внутрішніх морських і територіальних водах

У зв'язку з тим що прибережна держава володіє суверенітетом над своїми внутрішніми і територіальними водами, воно має виключне право регулювати, дозволяти і проводити морські наукові дослідження в цих водах. Будь-які морські наукові дослідження проводяться в цих водах іншими державами, їх юридичними і фізичними особами або компетентними міжнародними організаціями з чітко висловленої згоди прибережної держави та на встановлених ним умовах. З тієї ж причини на іноземні науково-дослідні судна і установки і їх персонал поширюється кримінальна, адміністративна і цивільна юрисдикція прибережної держави. Воно саме вирішує питання про межах застосування своєї юрисдикції.
Слід зазначити, що деякі проблеми режиму внутрішніх морських вод та іноземних суден у портах вирішуються у двосторонніх угодах про морське судноплавство, укладених низкою держав між собою. В окремих угодах з поняття "судно" не виключаються й науково-дослідні судна. Відповідно до діючої міжнародної практикою, підтвердженої двосторонніми угодами про морське судноплавство, морським судам, включаючи науково-дослідні, повинен надаватися в іноземних портах або національний режим, або режим найбільшого сприяння. В останньому випадку одна сторона надає іншій стороні такі ж сприятливі умови, які вже надані або можуть бути надані в майбутньому будь-якої третьої стороні. З цих режимів іноді допускаються певні вилучення.
Відповідно до міжнародно-правовим принципом імунітету держави та її власності державні науково-дослідні судна і установки повинні користуватися у внутрішніх і територіальних водах і портах недоторканністю та імунітетом від юрисдикції прибережної держави з майнових вимогам. Без згоди держави прапора (реєстрації) до нього не можуть пред'являтися позови цивільно-правового характеру з приводу таких судів і установок в іноземних судових установах, вони не можуть бути затримані або заарештовані в іноземних портах і внутрішніх водах ні в порядку забезпечення позову, ні в порядку примусового виконання судового рішення. Таким чином, виключаючи вимогу залишити внутрішні і територіальні води, примусові заходи за позовами цивільно-правового характеру не можуть бути прийняті прибережною державою проти некомерційних суден, що знаходяться під управлінням іноземних держав або міжнародних організацій. Такий висновок випливає як з принципу імунітету держави та її власності, так із статей Конвенції 1958 року (п. 2 ст. 22) і ЮНКЛОС (ст. 32), оскільки в цих конвенціях визнається імунітет:
1) інших державних суден, що експлуатуються в некомерційних цілях;
2) військових кораблів;
Державні науково-дослідні судна, безумовно, відносяться до першої категорії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4. Морські наукові дослідження у внутрішніх морських і територіальних водах "
 1. Стаття 8.18. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
  1. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень, передбачених дозволом, у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста
 2. Стаття 8.18. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
  1. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень, передбачених дозволом, у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від ста до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних
 3. 3.8. Відповідальність за шкоду, що виникає в результаті морських наукових досліджень
  Питанням відповідальності в ЮНКЛОС присвячені кілька статей, у тому числі ст. 31, 235 і 263. Стаття 263 іменується в англійському тексті "Responsability and liability". Це означає, що в ній йдеться як про міжнародно-правової відповідальності держав за міжнародним правом, так і про майнову відповідальність держав, осіб і організацій, хоча чітко це розходження в статті не проведено. Про
 4. Стаття 8.19. Порушення правил поховання відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
  Самовільне чи з порушенням правил поховання з суден та інших плавучих засобів , літальних апаратів, штучних островів, установок і споруд відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі
 5. Стаття 18.3. Порушення прикордонного режиму в територіальному морі та у внутрішніх морських водах Російської Федерації
  1. Порушення встановлених в територіальному морі та у внутрішніх морських водах Російської Федерації, в російській частині вод прикордонних річок, озер та інших водойм правил обліку, зберігання, виходу з пунктів базування і повернення в пункти базування, перебування на воді (на льоду) російських маломірних самохідних і несамохідних (надводних і підводних) судів (коштів) або засобів пересування по
 6. Коментар до статті 8.18
  1. Див п. 5 коментарю до ст. 3.7. Про статус внутрішніх морських вод РФ, територіального моря РФ, континентального шельфу РФ та виключної економічної зони РФ див. п. 1, 2 коментарю до ст. 8.17. Під морськими науковими дослідженнями у виключній економічній зоні, у внутрішніх морських водах, територіальному морі та на континентальному шельфі РФ розуміються фундаментальні або
 7. Стаття 8.19. Порушення правил поховання відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
  Самовільне чи з порушенням правил поховання з суден та інших плавучих засобів , літальних апаратів, штучних островів, установок і споруд відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі
 8. Стаття 18.3. Порушення прикордонного режиму в територіальному морі та у внутрішніх морських водах Російської Федерації
  1. Порушення встановлених в територіальному морі та у внутрішніх морських водах Російської Федерації, в російській частині вод прикордонних річок, озер та інших водних об'єктів правил обліку, зберігання, виходу з пунктів базування і повернення в пункти базування, перебування на водних об'єктах російських маломірних самохідних і несамохідних (надводних і підводних) судів (коштів) або коштів
 9. Стаття 23.23. Органи, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною водних об'єктів
  1. Органи, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною водних об'єктів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (про знищення або про пошкодження спостережних режимних свердловин на підземні води, спостережних режимних створів на водних об'єктах, водогосподарських або водоохоронних інформаційних знаків, а також знаків,
 10. 3.2. Визначення поняття "морське наукове дослідження"
  У морському середовищі проводяться найрізноманітніші дослідження: вивчення фізико-хімічних властивостей води; дослідження, пов'язані з метеорологією , із забезпеченням безпеки мореплавства, з енергетичними, а також живими і мінеральними ресурсами і т.д. Тим часом ні міжнародно-правові акти, ні законодавства окремих держав не містять положень, які розкривають поняття "морське наукове
 11. М.І.Савченко. Морське право, 2008

 12. Коментар до статті 18.3
  1. Відповідно до Федерального закону від 31 липня 1998 р. N 155-ФЗ " Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації "внутрішні морські води Російської Федерації - це води, розташовані в бік берега від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря РФ. Внутрішні морські води є складовою частиною території РФ. К
 13. 1.2. Міжнародне приватне морське право і міжнародне публічне морське право
  Міжнародне приватне морське право знаходиться в тісному взаємозв'язку з міжнародним публічним морським правом, тому що відносини, які ними регулюються, виникають в процесі міжнародного спілкування. В обох випадках норми морського права служать одній і тій же благородної мети - створити необхідні правові умови для плідного міжнародного торгового, економічного, науково-технічного та
 14. Коментар до статті 2.6
  1. Відповідно до ст. 3 Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 62-ФЗ "Про громадянство Російської Федерації": громадянство Російської Федерації - стійкий правовий зв'язок особи з Російською Федерацією, що виражається в сукупності їх взаємних прав і обов'язків; інше громадянство - громадянство (підданство) іноземної держави; подвійне громадянство - наявність у громадянина РФ громадянства
 15. 2.2. Класифікація морських просторів
  Простору морів і океанів на нашій планеті з міжнародно-правової точки зору поділяються на: 1) простору, що знаходяться під суверенітетом різних держав і складові їх територію; 2) простору, на які поширюються суверенні права і юрисдикція прибережних держав; 3) простору, на які не поширюється ні суверенітет, ні суверенні права і юрисдикція
 16. Стаття 8.17. Порушення регламентують діяльність у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації стандартів (норм, правил) або умов ліцензії
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Порушення стандартів (норм, правил) безпечного проведення пошуку, розвідки або розробки мінеральних ресурсів, бурових робіт, чи умов ліцензії на водокористування, на регіональне геологічне вивчення, пошук, розвідку або розробку, або умов договорів водокористування, рішень про надання водного об'єкта в користування, а
© 2014-2022  yport.inf.ua