Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

7.4. Міжнародні правила по дипломування рибалок

Питання про дипломування рибалок вперше докладно обговорювалося на Конференції МОП в 1966 році, на якій були прийняті рішення про забезпечення професійної підготовки рибалок. Цьому питанню значну увагу було приділено на Міжнародній конференції з безпеки риболовних суден 1977 року народження, яка прийняла рекомендацію з підготовки та дипломування екіпажів риболовних суден, що пропонує ІМО з МОП та ФАО продовжити розгляд питань підготовки та дипломування екіпажів риболовних суден. Відповідно до даної рекомендацією Асамблеєю ІМО було доручено КБМ включити в план своєї роботи питання про розробку рекомендацій з підготовки та дипломування екіпажів риболовних суден. Цими питаннями займався підкомітет з підготовки моряків та несення вахти, який у період 1978 - 1983 рр.. розробив ряд рекомендацій, схвалених 13-й сесією Асамблеї ІМО в листопаді 1983
Рекомендації 1983 ділять суду на дві категорії: плаваючі в обмежених водах і плаваючі в необмежених водах. Обмежені води - води, що мають межі, визначені відповідною державою, в яких плавають судна з екіпажами, підготовленими і дипломованими на пільгових умовах. Межі обмежених вод повинна визначати Адміністрація. Беруться до уваги розміри риболовних суден, відстань від порту-притулку, забезпечення судна радіонавігаційними засобами, послугами з порятунку, льодові умови, навігаційні небезпеки, інтенсивність руху суден. Необмежені води - води, що лежать за межами обмежених. У рекомендації 1983 входять наступні положення:
1. Рекомендації по мінімальним вимогам для дипломування капітанів риболовних суден довжиною 24 м більше, плаваючих в необмежених водах. Капітан такого судна повинен мати відповідний диплом, а також не менше 12 місяців схваленого стажу роботи на посаді вахтового помічника капітана на риболовних суднах довжиною не менше 12 м (Адміністрація може дозволити заміну цього стажу стажем схваленої роботи на суднах торговельного флоту); скласти відповідний іспит (іспити), що відповідає вимогам Адміністрації. Для однаковості пред'являються до іспитів вимог до рекомендацій прикладена програма "Мінімальні знання, необхідні для отримання диплома капітана риболовних суден довжиною 24 м і більше, плаваючих в необмежених водах". Програма складається з 20 розділів. У ній містяться вимоги, пропоновані до екзаменованих з питань судноводіння і визначення місця розташування судна, несення вахти, використання радіолокаційного обладнання та компасів, метеорології, океанографії, маневрування та управління рибальським судном, прийому знарядь лову на борт і їх укладанні, принципів роботи силових установок промислових суден і т.д. У програмі велика увага приділена знанню капітаном основ морського права та англійської мови. Вступник, що має дійсний диплом про кваліфікацію, виданий згідно з СТКВ-77, не повинен вдруге складати іспити для отримання диплома капітана риболовецького судна довжиною 24 м. Такий диплом має юридичну силу без будь-якого офіційного підтвердження.
2. Рекомендації по мінімальним вимогам для дипломування вахтових помічників риболовних суден довжиною 24 м і більше, плаваючих в необмежених водах. Вахтовий помічник капітана повинен мати відповідний кваліфікаційний диплом. Кожен кандидат на отримання диплома повинен мати підтверджений стаж роботи у складі палубної команди на риболовних суднах довжиною не менше 24 м. Однак Адміністрація може замінити частину цього стажу, по-перше, курсом спеціальної підготовки, по-друге, стажем схваленої роботи на суднах торговельного флоту ; складанням відповідного іспиту (іспитів), що відповідає вимогам Адміністрації. У рекомендаціях міститься програма екзаменаційних вимог, що висуваються до кандидатів на отримання дипломів вахтових помічників капітана риболовних суден довжиною 24 м і більше, плаваючих в необмежених водах. Ця програма складається з 21 розділу (морехідна астрономія: судноводіння з використанням радіолокатора; несення вахти і т.д.).
3. Рекомендації по мінімальним вимогам для дипломування капітанів риболовних суден довжиною 24 м і більше, плаваючих в обмежених водах. Капітану такого судна необхідно мати відповідний диплом. Кандидат на отримання диплома повинен відповідати вимогам по дипломування в якості вахтового помічника капітана риболовних суден довжиною 24 м і більше та мати підтверджений стаж роботи на риболовних суднах довжиною не менше 12 м. Однак Адміністрація може дозволити заміну схваленого стажу роботи, якщо кандидат на отримання диплома працював в якості вахтового помічника капітана торгового судна; здав відповідний іспит (іспити), що відповідає вимогам Адміністрації. Кандидат на отримання диплома капітана зобов'язаний добре знати 20 вузлових тем, у тому числі судноводіння та визначення місця положення судна, принципи несення вахти, порядок користування устаткуванням радіолокації і т.д.
4. Рекомендації по мінімальним вимогам для дипломування вахтових помічників капітана риболовних суден довжиною 24 м і більше, плаваючих в обмежених водах. Програма екзаменаційних вимог до вахтовим помічникам цієї категорії суден містить 18 питань: плавання поблизу берегів, судноводіння з використанням радіолокатора, несення вахти і т.д.
5. Рекомендації за вимогами до підготовки капітанів і вахтових помічників капітанів риболовних суден довжиною менше 24 м, що працюють в необмежених і обмежених водах. Схвалені на 14-й сесії Асамблеї ІМО 20 листопада 1985 Наскільки це доцільно і практично можливо, враховуючи розмір відповідних судів, Адміністрація повинна забезпечувати, щоб капітани і вахтові помічники капітанів риболовних суден довжиною менше 24 м мали достатні знання, що стосуються безпечної експлуатації таких суден . Кожен капітан і вахтовий помічник такого судна повинен мати диплом, якщо тільки Адміністрація не переконається в тому, що зважаючи розміру риболовного судна та умов його плавання це буде непрактично або недоцільно.
При розгляді вимог для капітанів і вахтових помічників капітанів таких судів Адміністрація повинна брати до уваги необхідність достатнього знання навігації, МППСС-72, компасів, засобів зв'язку, засобів запобігання пожежі та протипожежних засобів, рятувальних засобів, порядку дій при аваріях, маневрування судна, остійності судна, метеорології, силових установок малих суден, першої медичної допомоги, пошуку і рятування і запобігання забруднення морського середовища. Крім того, Адміністрація повинна брати до уваги необхідність того, щоб капітани і вахтові помічники капітанів таких судів могли безпечно експлуатувати всі навігаційні засоби та обладнання, зазвичай встановлені на борту відповідних судів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.4. Міжнародні правила по дипломування рибалок "
 1. Стаття 6. Сімейне законодавство і норми міжнародного права
  Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені сімейним законодавством, застосовуються правила міжнародного
 2. Стаття 7. Цивільне законодавство і норми міжнародного права
  1. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є відповідно до Конституції Російської Федерації складовою частиною правової системи Російської Федерації. 2. Міжнародні договори Російської Федерації застосовуються до відносин, зазначеним у пунктах 1 і 2 статті 2 цього Кодексу, безпосередньо, крім випадків, коли з
 3. Стаття 4. Застосування міжнародних договорів Російської Федерації
  Якщо міжнародним договором Російської Федерації, ратифікованим у встановленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного
 4. Стаття 4. Бюджетне законодавство Російської Федерації і норми міжнародного права
  1. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені бюджет-ним законодавством Російської Федерації, застосовуються правила міжнародного договору. 2. Міжнародні договори Російської Федерації застосовуються до бюджетних правовідносин, зазначеним у статті 1 настою-ного Кодексу, безпосередньо, за винятком випадків, коли з міжнародних
 5. Стаття 1.1. Законодавство про адміністративні правопорушення
  1. Законодавство про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та прийнятих відповідно до нього законів суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення. 2. Цей Кодекс грунтується на Конституції Російської Федерації, загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації. Якщо міжнародним
 6. Стаття 1.1. Законодавство про адміністративні правопорушення
  1. Законодавство про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та прийнятих відповідно до нього законів суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення. 2. Цей Кодекс грунтується на Конституції Російської Федерації, загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації. Якщо міжнародним
 7. Контрольні питання
  1. Поняття і джерела міжнародного права. 2. Назвіть основні принципи сучасного міжнародного права. 3. Яке місце займають норми-принципи в системі міжнародного права? 4. Які суспільні відносини регулюються нормами міжнародного права? 5. Джерела міжнародного права. 6. Суб'єкти міжнародного права. 7. Назвіть основні механізми забезпечення прав людини в
 8. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Стаття 1 Законодавство України про захист прав споживачів Законодавство України про захист прав споживачів складається з цього Закону та видаються відповідно до нього інших актів законодавства. Стаття 2 Міжнародні договори Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про захист прав споживачів, то на її
 9. Список скорочень
  Віденська конвенція окуплені-продажу - Конвенція ООН про міжнародну купівлю-продаж товарів 1980 ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності ГАТТ - Генеральна угода з тарифів і торгівлі ГГУ - Німецьке цивільне укладення ЦКУ - Німецький конкурсний статут ЦПК - цивільно-процесуальний кодекс ГТУ - Німецьке торговельне укладення ВТК - Однаковий торговий
 10. Література
  Перетерский І.С., Крилов С.Б. Міжнародне приватне право, М., 1959; Лунц Л.А., Міжнародне приватне право. М., 1970; Лунц Л.А., Маришева Н.І., Садиков О.Н. Міжнародне приватне право. М., 1984; Міжнародне приватне право. Під загальною ред. Г.К. Матвєєва. Київ, 1985; Madl F., Vekas, The Law of Conflicts and Foreign Trade. Bud., 1987; Іссад М. Міжнародне приватне право. М., 1989; Маковський
© 2014-2022  yport.inf.ua