Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

5.1. Капітан порту. Його права і обов'язки

Морський торговельний порт - транспортний вузол, призначений для перевалки вантажів і пересадки пасажирів з морського транспорту на сухопутний і назад.
Хоча більшість великих морських торговельних портів є портами загального призначення, за останні роки отримали розвиток і спеціалізовані торгові порти, в яких один вид вантажу превалює і визначає характер діяльності цих портів. До них відносяться нафтові, лісові (Архангельськ), вугільні (Жданов) та інші порти.
У ст. 9 КТМ Російської Федерації порти поділяються на морські торговельні порти (п. 1), морські рибні порти (п. 2) і морські спеціалізовані порти (п. 3). Відповідно до п. 4 ст. 9 КТМ Російської Федерації "під портовими властями розуміються відповідні адміністрації морських портів, які здійснюють адміністративно-владні та інші покладені на них Урядом Російської Федерації повноваження". Головними посадовими особами є начальник порту і капітан порту.
Глава V КТМ Російської Федерації присвячена саме цих питань. Вона складається з 11 статей. Капітан морського порту - посадова особа, яка здійснює нагляд за безпекою мореплавства, порядком у порту (п. 1 ст. 74 КТМ Російської Федерації), дипломуванням осіб командного складу суден, а також виконує інші функції, пов'язані з безпекою суден. Капітан морського порту діє відповідно до Положення про капітана морського порту, що затверджується Міністерством транспорту Російської Федерації, і підпорядковується безпосередньо федеральному органу виконавчої влади в галузі транспорту, а капітан морського рибного порту - федеральному органу виконавчої влади в галузі рибальства (ст. 75 КТМ Російської Федерації).
Капітан порту має у підпорядкуванні лоцманську і сигнальну служби, пост регулювання руху суден, бюро реєстрації суден, дипломно-паспортний відділ. До числа його повноважень належать: видача кваліфікаційних дипломів і свідоцтв, ведення суднового реєстру, контроль за навігаційної обстановкою, глибинами в порту і на підходах до нього, нагляд за дотриманням національних і міжнародних актів з безпеки мореплавства, перевірка мореплавства та оформлення приходу і відходу суден, розслідування аварійних випадків, організація рятувальних операцій в порту і поблизу нього, спостереження за порядком і регулювання руху в порту, видача дозволів на підняття затонулого майна, попередження забруднення моря із суден, постачання капітанів навігаційної і гідрометеорологічної інформацією. Капітан порту має право залучати до рятування будь-які судна, що стоять у порту, накладати адміністративні штрафи і порушувати клопотання про покарання порушників, виробляти в установленому порядку проколи контрольних талонів осіб командного складу.
Ефективність зазначених вище функцій безпосередньо пов'язана зі зміцненням незалежної положення капітана порту як особи, що здійснює державний контроль за безпекою мореплавства і порядком в порту. У зв'язку з цим передбачається підпорядкування капітана морського порту безпосередньо Міністерству транспорту Російської Федерації при здійсненні ним функції щодо забезпечення контролю за безпекою мореплавання і порядком в порту. Розпорядження капітана морського порту з належать до його повноважень питань обов'язкові для всіх знаходяться в порту суден, організацій та громадян (ст. 78 КТМ Російської Федерації).
Згідно ст. 79 КТМ Російської Федерації капітан морського порту здійснює контроль за судами, що виходять в море, в цілях перевірки суднових документів, відповідності основних характеристик суден судновим документам та виконання вимог, що стосуються укомплектування екіпажів суден. У разі виявлення серйозних недоліків, що перешкоджають видачі дозволу на вихід судна з морського порту, капітан порту має право провести контрольний поглиблений огляд судна. Капітан морського порту має право відмовити у видачі дозволу на вихід судна з морського порту в разі:
1) непридатності судна до плавання, порушення вимог до завантаження, постачання судна, комплектування екіпажу судна або наявності інших недоліків судна , що створюють загрозу безпеці його плавання, життю або здоров'ю перебувають на судні людей або загрозу заподіяння шкоди морської середовищі;
2) порушення вимог, що пред'являються до суднових документів;
3) припису санітарно-карантинної та міграційної служб, митних, прикордонних органів та інших уповноважених на те державних органів.
4) несплати встановлених портових зборів.
Контрольний огляд судна здійснюється з метою перевірки усунення недоліків, що перешкоджають видачі дозволу на вихід судна з порту. Витрати, пов'язані із здійсненням капітаном морського порту прав, передбачених статтею 80 КТМ Російської Федерації (на огляд, огляд та інше), несе судновласник. Згідно КТМ Російської Федерації капітану торгового і рибного портів надано право затримувати судна на строк не більше 72 годин на прохання особи, яка має майнове вимога. Якщо протягом цього строку не відбудеться постанову суду або голови Морської арбітражної комісії при ТПП Російської Федерації про арешт судна, воно підлягає негайному звільненню. Коло вимог, за якими капітан порту може затримувати судно, обмежується вимогами, що випливають із зіткнення суден, пошкодження портових споруд, водних басейнів, судноплавних шляхів і засобів навігаційної обстановки чи іншого заподіяння шкоди, а також вимогами про сплату портових зборів. При цьому відповідальність за збитки, завдані необгрунтованим затриманням судна і вантажу, несуть особи, на вимогу яких відбулося затримання (ст. 81 КТМ Російської Федерації "Затримання судна і вантажу портовими властями"). Згідно ст. 84 КТМ Російської Федерації капітан морського порту має право накладати адміністративні стягнення відповідно до законодавства Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.1. Капітан порту. Його права та обов'язки "
 1. Коментар до статті 11.10
  капітана судна. Стосовно до відносин, що регулюються КВВТ, права і обов'язки капітана судна з підтримання порядку на судні визначені ст. 31 КВВТ. 2. Відповідно до ст. 38 КВВТ нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства і порядку в порту, в тому числі нагляд за дотриманням міжнародних договорів РФ, федеральних законів і правил про торговельне судноплавство в порту, відкритому для заходу
 2. Коментар до статті 23.38
  капітан морського порту здійснює функції щодо забезпечення безпеки мореплавства і порядку в морському порту. Капітан морського порту діє відповідно до Положення про капітана морського порту, затвердженим Мінтрансом Росії, капітан морського рибного порту - відповідно до Положення про капітана морського рибного порту, затвердженим Держкомриболовства Росії за узгодженням з Мінтрансом
 3. Стаття 241.2 . Єдиний портал бюджетної системи Російської Федерації
  портал бюджетної системи Російської Федерації в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" призначені-чен для забезпечення доступу: до інформації про бюджетну систему Російської Федерації та про організацію бюджетного процесу в Російській Федерації ; до інформації про здійснення публічно-правовими утвореннями бюджетних повноважень і їх участь у відносинах, регу-ліруемих бюджетним
 4. Стаття 90. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю
  капітал товариства складається з номінальної вартості часток його учасників. 1. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вартості часток, придбаних його учасниками. (В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 312-ФЗ) Статутний капітал визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів. Розмір статутного капіталу
 5. Стаття 101. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
  капітал шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом купівлі частини акцій з метою зменшення їх загальної кількості. Зменшення статутного капіталу товариства допускається після повідомлення всіх його кредиторів у порядку, що визначається законом про акціонерні товариства. Права кредиторів у разі зменшення статутного капіталу товариства або зниження вартості його чистих активів визначаються
 6. 3. Особливості договору буксирування на морському транспорті
  капітана судна, що буксирує, тоді як портова - під управлінням капітана судна, що буксирується. Дане положення має юридичне значення з точки зору відповідальності за збиток, нанесений буксируваному об'єкту і перебувають на ньому людям та майну: у першому випадку передбачається вина власника буксируючого судна, а в другому - вина власника судна, що буксирується. Однак за письмовою угодою
 7. Стаття 99. Статутний капітал акціонерного товариства
  капітал акціонерного товариства складається з номінальної вартості акцій товариства, придбаних акціонерами. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути менше розміру, передбаченого законом про акціонерні товариства. 2. Не допускається звільнення акціонера від обов'язку оплати акцій товариства.
 8. 2.6. Внесення земельних ділянок до статутного капіталу організації
  капітал організації є дією з формування статутного капіталу юридичної особи, тобто, по суті, угодою із земельною ділянкою не є. Державній реєстрації підлягає не саме внесення земельної ділянки або земельної частки, а перехід права, що стався в результаті внесення. З моменту державної реєстрації припиняється право власності особи, яка внесла в статутний
 9. 1. Формування учасниками установчого договору статутного капіталу юридичної особи
  капіталу юридичної особи до моменту його реєстрації (п. 2 ст. 73 ЦК). Зазначена обов'язок є елементом змісту зобов'язального правовідносини, і її виконання має право вимагати один від одного тільки учасники установчого договору. Після державної реєстрації юридичної особи обов'язок учасників з формування його статутного капіталу стає елементом змісту
 10. 30.3. Управління портами
  капіталу, інвестованого у вільний порт, за кордону вільного порту і України. Статус вільного порту припиняється після закінчення терміну, на період якого він був визначений. У випадках, передбачених законодавством, статус вільного порту може бути припинений достроково. При скасування статусу вільного порту всі майнові і немайнові права суб'єктів його економічної
 11. Стаття 100. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
  капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або випуску додаткових акцій. 2. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства допускається після його повної оплати. (В ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 352-ФЗ) 3. У випадках, передбачених законом про акціонерні товариства, статутом товариства може бути встановлено переважне право акціонерів, що володіють простими
 12. 15. Поняття права підстави, корпоративних прав в аграрних (сільськогосподарських) підприємствах (товариствах) корпоративного типу.
  Капіталу (статутного фонду) АТ або ТОВ, укладання між громадянами установчого договору, сплати першого внеску до статутного капіталу (фонду), державної реєстрації підприємства, а також щодо сплати остаточного внеску до статутного капіталу (фонду) підприємства корпор типу. Корпоративне право учасника являє собою право власності на частину (пай) у статутному фонді юр особи, створеної в
 13. Ненадання капітаном судна допомоги потерпілим (ст. 270 КК).
  Капітаном судна, тобто в несовершении тих дій з порятунку терплять бедст-віє на водному шляху, які капітан повинен був і міг вдосконалення-шити. Зазнають лиха можуть бути виявлені візуально або про них стає відомо при отриманні сигналів бедст-вия. Дана обставина зумовлює можливість виді-лення двох варіантів бездіяльності: ненадання допомоги капита-ном судна,
 14. Стаття 102. Обмеження на випуск цінних паперів і виплату дивідендів акціонерного товариства
  капіталу акціонерного товариства не повинна перевищувати двадцяти п'яти відсотків. 2. Акціонерне товариство має право випускати облігації тільки після повної оплати статутного капіталу. Номінальна вартість всіх випущених акціонерним товариством облігацій не повинна перевищувати розмір статутного капіталу акціонерного товариства та (або) величину забезпечення, наданого товариству з цією метою третіми
 15. Стаття 263. Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, повітряного або водного транспорту Коментар до статті 263
  капітан корабля, пілот, штурман і т.д.), а також особи, що займають посаду або виконують роботу, пов'язану з організацією безпечної експлуатації транспорту (керівник транспортного підприємства, диспетчер служби руху, керівник польотів, капітан порту та ін.) 5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується необережною формою
 16. Стаття 23.38. Органи морського транспорту
  капітани портів, їх заступники, начальники змін, старші капітани, капітани портового нагляду, капітани суден; 3) начальники загонів з протипожежної профілактики, їх заступники, начальники окремих команд з протипожежної профілактики, старші інструктори з протипожежної профілактики. 3. Розмір адміністративного штрафу, що накладається начальником зміни, старшим капітаном, капітаном
© 2014-2022  yport.inf.ua