Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

3.1. Історія проблеми

Початком морських досліджень можна вважати 1648, коли кілька судів вийшли з гирла річки Колими в першу експедицію. На чолі її стояли Холмогорец Ф.Алєксєєв і козак С.Дежнев. Два судна обігнули мис, що носить тепер ім'я С.Дежнева, і першими з європейських судів пройшли Берингову протоку, довівши таким чином відсутність перешийка між Азією і Америкою. На початку XVIII в. російські засновують поселення на Камчатці. З її дослідженням пов'язані імена І.М.Евреінова і Ф.Ф.Лужіна, В.Беринга і А.І.Чірікова, які очолювали камчатські експедиції. У 1732 році І.Федоров і М.Гвоздев на кораблі "Св. Гавриїл" досягли берегів Північної Америки.
Перша російська кругосвітня подорож довелося здійснити І.Крузенштерн на кораблі "Надія" та Ю.Лисянський на кораблі "Нева". Ці кораблі вийшли з Кронштадта 4 серпня 1803 і 19 серпня 1806 повернулися назад. Під час кругосвітнього плавання, вчиненого Ф.Ф.Беллінсгаузеном і М.Л.Лазаревим на шлюпах "Восток" і "Мирний" в 1819 - 1821 рр.., Був відкритий шостий материк нашої Землі - Антарктида. В. Головін, М.Лазарев, Ф.Беллінсгаузен, Ф.Врангель, М.Станюковіч, Ф.Літке - це лише деякі учасники навколосвітніх експедицій, командири російських кораблів, іменами яких названі острови і півострови, протоки і моря в різних частинах світу. Перші кругосвітні експедиції можна сміливо вважати початком наукових досліджень Світового океану.
Необхідність всебічного вивчення Світового океану і широкого його використання для різних цілей на благо всього людства, а також розвиток техніки до кінця XIX ст. зумовили створення науково-дослідних суден (НІС). Науково-дослідним судном слід вважати морське некомерційне судно, призначене для дослідження Світового океану, повітряного і космічного простору, обладнане спеціальною науковою апаратурою і має на своєму борту наукових співробітників, які керують цією апаратурою.
Перше російське науково-промислове судно "Андрій Первозванний", побудоване в 1898 році, відповідало найвищим на ті часи стандартам і перевершувало за своїми технічними характеристиками всі судна подібного типу, які були відомі до нього. До кінця XIX - початку XX вв. морські наукові дослідження перетворилися на самостійний вид людської діяльності на морях і океанах. З перших років свого існування Радянська держава приділяла велику увагу морським науковим дослідженням. Про це свідчить той факт, що ще 10 березня 1921 В.Ленін підписав декрет РНК СРСР про створення Плавучого морського наукового інституту (Плавморніна). Для цього інституту в 1922 році було побудовано науково-дослідне судно "Персей", з яким пов'язаний початок радянської морської науки. Славні сторінки і подальший її розвиток внесло науково-дослідне судно "Витязь", вчинила більше 60 наукових експедицій, що ознаменували найбільші досягнення в океанології: відкриття життя на максимальних глибинах, відкриття і вивчення цілого ряду глибоководних хребтів, включаючи Східно-Індокитайський, встановлення максимальної глибини Світового океану в Маріанської западини та ін З 1966 року флагманом експедиційного флоту СРСР стає науково-дослідне судно "Академік Курчатов". Під час експедиції на цьому судні в 1968 році було сфотографовано дно океану до глибини 5000 м та встановлено, що південніше 10-го градуса південної широти знаходяться потужні концентрації железомарганцевих конкрецій.
Морські наукові дослідження за своєю природою носять міжнародний характер, тобто потребують вивчення всього Світового океану, що включає з точки зору їх правової класифікації різні морські простори: внутрішні води, територіальне море, відкрите море, архіпелажние води, оскільки з океанологічній точки зору Світовий океан являє собою неподільне ціле. Результати морських наукових досліджень використовуються на благо всього людства і мають велике значення як для вирішення будь-якої проблеми використання океанів і морів, так і фундаментальних проблем різних інших наук, що займаються вивченням нашої планети. Міжнародний характер морських наукових досліджень зумовлює, по-перше, необхідність дії принципу свободи наукових досліджень у відкритому морі, по-друге, необхідність широкого міжнародного співробітництва держав у цій області (враховуючи, що науковий експеримент може здійснюватися як у відкритому морі, так і в водах , що знаходяться під юрисдикцією прибережних держав), по-третє, спрощений порядок допуску у відкриті порти різних держав іноземних науково-дослідних суден. Велике міжнародне значення морських наукових досліджень зумовило необхідність створення для організації співпраці в цій області спеціальної міжнародної організації - Міжурядової океанографічної комісії (МОК). МОК створена при ЮНЕСКО в 1960 році. У 1970 році Статут МОК був переглянутий і вона набула статусу самостійної установи, але діє в рамках ЮНЕСКО. СРСР вступив у цю організацію в 1960 році. В даний час членами МОК є близько 115 держав.
МОК складається з Асамблеї, Виконавчої ради, Секретаріату та різних робочих органів. У рамках організації створено Спеціальну цільова група експертів для розгляду статусу, функцій і перспектив МОК у світлі ЮНКЛОС.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1. Історія проблеми "
 1. Список літератури
  історії. Від найдавнішого людини до наших днів. М., 1994. 11. Дюркгейм Е. Про поділ суспільної праці. Метод соціології. М., 1991. 12. Кашаніна Т.В. Походження держави і права. Сучасні трактування і нові підходи. М., 1999. 13. Ковлер А.Н. Антропологія права. М., 2002. 14. Леві-Строс К. Первісне мислення. М., 1994. 15. Магазинер Я.М. Загальне вчення про державу.
 2. Н. А. Крашеніннікова. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 2, 1996

 3. Література
  історії літератури міжнародного приватного права в Росії. М., 1958; Перетерский І.С., Крилов С.Б. Міжнародне приватне право. М., 1959. С. 20-28; Лунц Л.А. Міжнародне приватне право. М., 1970. С. 104-135; Садиков О.Н. Розвиток радянської науки міжнародного приватного права / / Вчені записки ВНИИСЗ. 1971. Вип. 23. С. 78-90; Міжнародне приватне право: сучасні проблеми. М., 1994. С.
 4. Стаття 5.54. Невиконання обов'язки з проведення перевірки та (або) Невиправлені недостовірної інформації, що міститься в кредитній історії (кредитному звіті) (введена Федеральним законом від 30.12.2004 N 219-ФЗ)
  історії перевірки бюро кредитних історій інформації, міститься в кредитній історії (кредитному звіті), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот рублів; на юридичних осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) 2. Незаконна відмова бюро кредитних історій в
 5. 3.1. Система наук і місце в ній адміністративного права
  історія, соціологія, культурологія, політологія, економічна теорія, юриспруденція та ін; природні: астрономія, фізика, хімія, біологія, математика та ін; технічні: механіка, гідравліка, технологія металів та ін Юридичні науки, у свою чергу, діляться: - на історико-теоретичні: історія держави і права, історія політичних і правових вчень, теорія права і
 6. Список літератури
  історії. СПб., 2001. 13. Правова держава, особистість, законність. М., 1997. 14. Проблеми забезпечення законності в механізмі правозастосування. Волгоград, 1991. 15. Рабинович П.М. Проблеми теорії законності розвиненого соціалізму. Львів, 1979. 16. Саванелі Б.В. Правопорядок та юридична практика. Тбілісі, 1981. 17. Тихомиров Ю.А. Критерії законності правових актів / / Право і економіка.
 7. Література
  історії людства і в сучасному ном світі. М., 1989. 8. Решетов Ю. Копенгагенська угода / / Міжнар. життя. 1990. № 9. 9. Рісдал Р. Проблеми захисту прав людини в об'єднаній Євро пе / / Го-сударство і право. 1993. № 4. 10. Саїдов А.Х. Концепція «європейського правового простору»: про блеми і перспективи / / Московський журнал міжнародного права. 1992. № 3. 11. Збірник
 8. Контрольні питання
  : 1. Дати поняття і розкрити зміст предмета «Історії держави і права Білорусі». 2. Яким чином «Історія держави і права Білорусі» взаємодіє з іншими науками і навчальними дисциплінами? 3. Що вивчають соціальні, гуманітарні, природничі науки? Класифікація наук. 4. Назвати основні закономірності у вивченні держави і
 9. Стаття 14.30. Порушення встановленого порядку збирання, зберігання, захисту та обробки відомостей, що становлять кредитну історію
  історій встановленого порядку збирання, зберігання, захисту та обробки відомостей, що становлять кредитну історію, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двох тисяч п'ятисот до п'яти тисяч рублів; на юридичних осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 10. Велико теоретичне і практичне значення вивчення історії держави і права зарубіжних країн.
  Історія держави і права - дієвий інструмент формування історичної свідомості. Ця наука дає можливість не тільки глибше зрозуміти державно-правові реалії сучасності, а й прогнозувати подальший розвиток держави і права. Вона озброює юристів, яким належить працювати на рубежі XX і XXI ст., необхідними знаннями, які допоможуть їм у практичній діяльності по
 11. Свєчникова Ірина Василівна. Авторське право, 2009
  історія становлення та розвитку; суб'єкти та об'єкти авторського права; договори, укладені автором твору; права, суміжні з авторськими; захист авторських і суміжних прав. Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог Державного освітнього стандарту. У ньому розглянуті всі основні питання авторського права: історія становлення та розвитку; суб'єкти та об'єкти авторського
 12. С.Н. Шабуневіч. Курс лекцій з «Історії держави і права Білорусі», 2010
  КУРС ЛЕКЦІЙ з «Історії держави і права Білорусі» для спеціальності «Державне управління та право». Упорядник: Шабуневіч С.Н., старший викладач кафедри теорії держави і
 13. І. А. Ісаєв. Історія держави і права Росії, 1993
  історико-правові факти і явища. Аналізуються деякі політичні феномени і тенденції. Викладений матеріал відноситься до історичного простору Росії в її кордонах періоду Російської імперії. Призначення допомоги: введення студента-правознавця в коло історико-правових фактів, ознайомлення з юридичною термінологією і традицією; аналіз основних правових інститутів, кодифікацій і правових
 14. Список літератури
  історико-порівняльний аналіз. СПб., 1999. 2. Абдулаєв М.І. Примат міжнародного права над внутрішньодержавним правом: історія проблеми і сучасність (проблеми теорії) / / Правознавство. 1992. N 4. 3. Абдулаєв М.І. Міжнародне право і внутрішньодержавне законодавство. СПб., 1994. 4. Батлер У.Е. Взаємодія міжнародного та національного права (На прикладі Великобританії) / /
 15. Література
  історії літератури міжнародного приватного права в Росії. М., 1958; Перетерский І.С., Крилов С.Б. Міжнародне приватне право. М., 1959. С. 40-65; Лунц Л . А. Курс міжнародного приватного права. Загальна частина. М., 1970. С. 136-268; Лунц Л.А. До питання про «кваліфікації» в міжнародне право / / Радянський щорічник міжнародного права. 1979. М., 1980 . С. 212-219; Садиков О.Н. Імперативні
 16. Глава 4. Історія девіантологіческой думки
  Глава 4. Історія девіантологіческой
 17. Тема 3. Історія порівняльного правознавства
  Тема 3. Історія порівняльного
 18. 1.3. Історія становлення адміністративного права
  1.3. Історія становлення адміністративного
 19. Глава 2. Історія російської адвокатури
  Глава 2. Історія російської
 20. Глава 2. Історія розвитку криміналістики
  Глава 2. Історія розвитку
© 2014-2022  yport.inf.ua