Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

Література

Аннерс Е. Історія європейського права. М., 1994.
2. Європейська інтеграція: правові проблеми. М., 1992. Кн. I.
3. Європейський Союз: федералістські концепції європейського будів итель-ства. М., 1996.
4. Клемин А. В. Суверенні права держав та їх реалізація в рамках Єв ропейского Союзу / / Московський журнал міжнародного права. 1995. № 2.
5. Корнєєв РЄ. Взаємодія права Європейських співтовариств і націо нального законодавства / / Журнал міжнародного приватного права. 1994. № 3.
6. Костенко М.Л., Лавренова Н.В. До питання про наднациональности і осо бенностей права ЄС / / Європейська інтеграція: правові проблеми. М., 1992. Кн. I.
7. Лесаж М. Права людини, правова держава і європейське пра вовое простір / / Права людини в історії людства і в сучасному ном світі. М., 1989.
8. Решетов Ю. Копенгагенська угода / / Міжнар. життя. 1990. № 9.
9. Рісдал Р. Проблеми захисту прав людини в об'єднаній Євро пе / / Го-сударство і право. 1993. № 4.
10. Саїдов А.Х. Концепція «європейського правового простору»: про блеми і перспективи / / Московський журнал міжнародного права. 1992. № 3.
11. Збірник документів Ради Європи в галузі захисту прав людини та боротьби зі злочинністю. М., 1998.
12. Тихонов А.А. Рада Європи і права людини: норми, інститути, прак тика / / Рад. держава і право. 1990. № 6.
13. Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998.
14. Фабрициус Ф. Права людини і європейська політика (Політико-пра-вовое становище трудящих у Європейському Співтоваристві) / Пер. з англ. М., 1995.
15. Ентін М.Л. Міжнародні гарантії прав людини: Практика Зі вета Європи. М., 1992.
16. JaqulJ. The Role of Law in European Integration / / Gessner V., Hofland A., Varga C. European Legal Cultures. Sydney, 1996.
17. Gordley J. Comparative Legal Research: Its Function in the Development of Harmonized Law / / Amer. J. Comparat. Law. 1995. Vol. 4.
18. Raworth P. The Legislative Process in the European Community. Deventer, 1993.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Література "
 1. Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007
  література з досліджуваним питанням. Посібник призначений для вивчення дисципліни "Муніципальне право", спецкурсів по муніципальному праву "Нормотворчість органів місцевого самоврядування", "Правова основа місцевого самоврядування" та ін Видання рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, депутатів муніципальних утворень, муніципальних службовців, працівників
 2. § 3. Джерела муніципального права.
  Літератури з питань земського і міського самоврядування. У радянський період правові аспекти діяльності місцевих органів влади і управління вивчалися фахівцями державного та адміністративного права. Необхідно відзначити, що в юридичній літературі радянського періоду робилися спроби використовувати ідею місцевого самоврядування стосовно до місцевих Радам. У 1928 р. була
 3. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  література. 1. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. 2. Автономов А.С. Біля витоків громадянського суспільства та місцевого самоврядування. М., 1998. 3. Конституційне законодавство Росії / Під ред. проф. Ю.А. Тихомирова. М.: Городець,
 4. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
  Літературі саме її традиційно називають першою муніципальної системою. Основними ознаками англосаксонської муніципальної системи є наступні: органи місцевого самоврядування мають право вживати тільки ті дії, які прямо приписані їм законом. У разі порушення цього правила акти органів місцевої влади будуть визнані судом не мають сили, оскільки видані з перевищенням
 5. § 3. Самоврядування в дореволюційної Росії.
  Літературі цей період часто іменується контрреформою місцевого самоврядування. Але при цьому зміцнювалася економічна основа земств, з державного бюджету земствам стали виділяти спеціальні кошти казни. Згідно з Положенням про земських установах 1890 до предметів їх відання були віднесені: 1) завідування місцевими губернськими і повітовими земськими повинностями - грошовими і
 6. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  література. 1. Веліхов Л. Основи міського господарства. М.-Л., 1928. 2. Євдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Місцеві органи влади зарубіжних країн: правові аспекти. М., 2001. 3. Постовий Н.В. Місцеве самоврядування. Історія, теорія, практика. М.,
 7. § 2. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в Росії.
  Література. 1. Васильєв В.І. Законодавча основа муніципальної реформи. М., 2005. 2. Російське народовладдя: розвиток, сучасні тенденції і протиріччя / Под ред. А.В. Іванченко. М.,
 8. § 4. Організація місцевого самоврядування на прикордонних територіях.
  Література. 1. Александров А.О., Ількіна Н.А. Місцеве самоврядування в російських регіонах / / Конституційні і законодавчі основи місцевого самоврядування / За ред. А.В. Іванченко. М., 2004. 2. Проніна Л.І. Вдосконалення бюджетного та податкового законодавства - основна умова реалізації реформи федеральних відносин та місцевого самоврядування / / Місцеве право. 2004. N 1 -
 9. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  література. 1. Захист прав місцевого самоврядування органами конституційного правосуддя Росії / Під ред. Т.Г. Морщаковой. М., 2003. 2. Захист прав місцевого самоврядування судами загальної юрисдикції Росії / Під ред. В.М. Жуйкова. М., 2003. 3. Захист прав місцевого самоврядування арбітражними судами Росії / Під ред. А.А. Арифулина. М.,
 10. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Літературі з місцевому самоврядуванню в числі таких форм називають мітинги, демонстрації, ходи, пікетування. Однак навряд чи взагалі можливо здійснювати публічну владу за допомогою проведення зборів, мітингів, демонстрацій, ходів, пікетувань тощо Однак окремі елементи цього права спрямовані і на участь у здійсненні місцевого самоврядування. Зокрема, за допомогою
© 2014-2022  yport.inf.ua