Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
С.Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011 - перейти до змісту підручника

16. Що являють собою Договори про приєднання 2003 і 2005 рр..?


Договір між Бельгією, Данією, Німеччиною, Грецією, Іспанією, Францією, Ірландією, Італією, Люксембургом, Нідерландами, Австрією, Португалією, Фінляндією, Швецією, Сполученим Королівством (державами - членами Європейського Союзу) та Чехією , Естонією, Кіпром, Латвією, Литвою, Угорщиною, Мальтою, Польщею, Словенією та Словаччиною щодо приєднання Чехії, Естонії, Кіпру, Латвії, Литви, Угорщини, Мальти, Польщі, Словенії та Словаччини до Європейського Союзу (далі - Договір про приєднання) був підписаний в Афінах 16 квітня 2003
Договір про приєднання 2003 оформив так звану першу хвилю сучасного розширення Європейського Союзу. Відповідно до нього до Союзу приєднуються 10 з 13 держав-кандидатів, позначених в Ніццького договору 2001
Ніццький договір, лейтмотивом якого була підготовка Європейського Союзу до розширення, набув чинності за два з половиною місяці до підписання Афінського договору, 1 лютого 2003 Враховуючи, що саме Ніццький договір у своїх положеннях позначив дату першої хвилі розширення Союзу, можна говорити про те, що Договір про приєднання 2003 являє собою логічне продовження реформ, розпочатих у Ніцці.
Більше того, Договір про приєднання є результатом майже десятирічної підготовки до небувалого за масштабом приєднанню до Європейських Співтовариств і Європейському Союзу відразу 10 країн Центральної, Східної та Південної Європи, а також Кіпру, територіально розташованого за межами європейського континенту.
Найважливішою частиною Договору про приєднання, загальний обсяг якого трохи менше 2500 сторінок, є Акт щодо умов приєднання і змін договорів, на яких грунтується Європейський Союз. Крім того, складовою частиною Договору про приєднання 2003 є 18 додатків, 10 протоколів, Заключний акт, 44 декларації та Обмін листами.
Акт щодо умов приєднання в ст. 1 поділяє сторони Договору на існуючі держави-члени Союзу і нові держави - члени Союзу. Відповідно до нього 10 нових держав-членів приєдналися до всіх установчих договорів Європейського Союзу і визнали чинними на своїй території всі акти, прийняті інститутами Союзу, включаючи рішення Суду Європейських співтовариств (ст. 2).
На нові держави-члени в повному обсязі поширюються положення Шенгенських угод (ст. 3), а також всіх актів, що становлять сьогодні.
Таким чином, Литва і Польща остаточно закрили кордони для вільного транзиту громадян Росії через свою територію по автомобільних дорогах та залізницях, що зв'язує Калінінградську область та інші суб'єкти Російської Федерації. Враховуючи цю обставину, до Договору була прикладена Декларація про транзит осіб між Калінінградською областю та іншою частиною Російської Федерації, яка визначила створення спеціального спрощеного режиму для цілей такого транзиту.
Проблема забезпечення свободи пересування осіб в нових межах Співтовариства стала однією з ключових на сучасному етапі розширення, хоча вона і була винесена за межі основної частини Договору 2003 р. і Акта щодо умов приєднання. Цьому питанню присвячені 11 з 44 декларацій, прикладених до Договору.
Відповідно з актом нові держави-члени стають сторонами всіх угод, укладених Союзом з третіми країнами та міжнародними організаціями, в тому числі і Угоди про партнерство і співробітництво з Російською Федерацією 1994 Приєднання нових держав- членів оформлено спеціальним протоколом до нього.
Нові держави-члени беруть участь в економічному і валютному союзі, створеному існуючими державами-членами, в якості держав-членів з вилученням (ст. 4 Договору про приєднання). У цьому зв'язку необхідно визнати помилковою думку, існуюче в засобах масової інформації, про те, що з приєднанням до Союзу національні валюти нових держав-членів замінюються євро.
Акт щодо умов приєднання переглянув чисельний склад інститутів та інших органів Союзу, з урахуванням квот нових держав-членів, утримуваних у Протоколі про розширення, доданому до Ніццького договору. Сам Протокол втратив своє значення, так як найбільш суттєві його положення втілюються в життя Договором 2003
Крім цього Акт щодо умов приєднання містить технічні та фінансові положення, пов'язані зі вступом нових держав-членів.
25 квітня 2005 в Люксембурзі було укладено останній на сьогоднішній день Договір про приєднання - Договір про приєднання до Європейського Союзу Болгарії та Румунії. Документ набув чинності 1 січня 2007 р. після ратифікації сторонами (всіма 25 на той момент державами - членами Європейського Союзу, з одного боку, і Болгарією та Румунією, з іншого боку). З цього дня Болгарія і Румунія стали новими державами - членами Союзу, а склад організації зріс до 27 держав-членів.
За своєю структурою і змістом Договір про приєднання 2005 р. в цілому схожий з розглянутим вище Договором про приєднання 2003: основний текст Договору, доданий до нього, - Акт про умови приєднання, а також інші додатки, протоколи та декларації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16. Що являють собою Договори про приєднання 2003 і 2005 рр..? "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  що слід змінити, внісши необхідні зміни 48. NEMO PLUS JURIS TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET [Немо плус юрис трансфере потес Квам іпсе хабет] - ніхто не може передати більше прав, ніж має 49. NON BIS IN IDEM [нон біс ін ідем] - не можна стягувати двічі за одне і те ж 50. NON LIQUET [нон ліквет] - не ясно 51. OPINIO JURIS [опінію юрис] - в якості правової норми; думку про
 2. § 1. Загальні положення
  що вони опинилися поза сферою цивільного права. Відносини, що виникають між учасниками таких ігор, регулюються загальними нормами про ігри і парі, а також загальними нормами цивільного права. Джерела правового регулювання. Норми, що регулюють відносини з проведення ігор і парі та участі в них, розосереджені серед кількох нормативних актів. Найбільш загальні положення закріплені в гол. 58 ГК,
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  що слід змінити, внісши необхідні зміни 48. Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet [Немо плус юрис трансфере потес Квам іпсе хабет] - ніхто не може передати більше прав, ніж має 49. Non bis in idem [нон біс ін ідем] - не можна стягувати двічі за одне і те ж 50. Non liquet [нон ліквет] - не ясно 51. Opinio juris [опінію юрис] - в якості правової норми; думку про
 4. 2. Договір про створення акціонерного товариства
  що підставою виникнення відносин з приводу створення акціонерного товариства повинна була служити підписана всіма засновниками "Заявка на реєстрацію". Така "заявка" визнавалася формальним договором між засновниками. --- СП РРФСР. 1991. N 6. Ст. 92. Як зазначала при створенні нового Закону Г.С. Шапкина, "на відміну від Положення про акціонерні
 5. 4. Зміст і виконання договору банківського вкладу
  що договір банківського вкладу є реальним договором, дії вкладника по внесенню суми вкладу в банк являють собою один з елементів укладення договору банківського вкладу і тому залишаються за рамками змісту породжуваного зазначеним договором зобов'язання. Що стосується конкретного переліку обов'язків банку за договором банківського вкладу, що складають його зміст, то в
 6. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  що ризик - "це завжди небезпека виникнення несприятливих наслідків (майнового або особистого характеру), щодо яких невідомо, настануть вони чи ні". --- --- Собчак А.А. Про деякі спірні питання загальної правової відповідальності / / Правознавство. 1968. N 1. С. 55. При безсумнівному відмінності уявлень про ризик всім їм властиво те, що ризик в
 7. Глава 12. Про механізм переходу ПРАВА
  що в 1990-і рр.. досить екзотичним було питання про розходженні речового та зобов'язального ефектів купівлі-продажу. Один із серйозних юридичних журналів навіть писав мені, що формулювання "речовий ефект" незрозуміла читачеві. Мабуть, і насправді це було тоді незрозумілим. За минулий час розрізнення речового та зобов'язального, особистого дії купівлі- продажу стало не тільки надбанням
 8. Глава 16. набувальна давність
  що встановлення в римському праві дворічного терміну для придбання земельних ділянок, на відміну від річного для движимостей, було продиктовано дворічним сівозміною.) Такі погляди, засновані на визнанні юридичних наслідків зовнішньої експансії суб'єкта в матеріальний світ, можна простежити майже у всіх архаїчних суспільствах. --- --- Дернбург Г. Пандекти.
 9. 17. Що являє собою Лісабонський договір про реформу Європейського Союзу 2007?
  що Європейський Союз вже має елементи державності (див. питання N 31). Навпаки, договірна форма конституції Союзу вказувала на збереження у нього чорт міжнародної організації (див. питання N 30). Для підготовки конституційного договору на підставі Лаакенськая декларації було скликано спеціальне установчі збори - Європейський конвент під головуванням колишнього президента
 10. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  що різні інтереси повинні поєднуватися і "балансуватися" не тільки на рівнях державної влади, а й на рівні муніципальних утворень. Відбивати, артикулювати ці інтереси якраз і має місцеве самоврядування. З точки зору І.І. Овчинникова, "поняття місцевого самоврядування можна розкривати як мінімум у двох аспектах: як право громадян, місцевого співтовариства на самостійне
© 2014-2022  yport.inf.ua