Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
С.Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011 - перейти до змісту підручника

50. Хто і в яких випадках може залучати держави-члени до відповідальності перед судами Європейського Союзу?


За загальним правилом це робить Європейська комісія при здійсненні нею охоронної функції (тобто контролю за дотриманням установчих договорів та правових актів Союзу).
Якщо Комісія встановить, що якась держава-член вчинила дію або бездіяльність, що порушує право ЄС, то вона порушує проти нього розслідування (ст. 226 Договору про ЄС). За підсумками розслідування Комісія виносить мотивований висновок, в якому призначає державі строк для усунення порушень (наприклад, для видання необхідних законів відповідно до директиви ЄС).
У разі якщо держава не підкориться вказівкам, Комісія подає позов до Суду Європейських співтовариств. Подібні категорії справ називаються в доктрині "позови про невиконання зобов'язань" (тобто зобов'язань, що випливають із членства в ЄС). Це найбільш поширена категорія позовів у практиці Суду. Наприклад, в 2002 р. він виніс за ним 93 рішення, з них 90 позовів задоволено, у трьох відмовлено.
Якщо Суд визнає державу-член порушником, то воно має вжити всіх необхідних заходів з виконання рішення Суду. В іншому випадку Комісія має право клопотати перед Судом про накладення штрафу на державу, який може виступати у вигляді одноразової суми або періодичних платежів (пені). Подібні суми сплачуються до бюджету Європейського Союзу. Наприклад, рішенням Суду від 25 листопада 2003 р. на Іспанію накладена пеня в розмірі 624 150 євро на рік до тих пір, поки вона не забезпечить повною мірою виконання однієї з директив Співтовариства в сфері екологічного права * (102).
Найбільший (до 2010 р.) розмiр штрафних санкцiй було накладено Судом на Францію за неналежне виконання законодавства ЄС про охорону морських біологічних ресурсів та боротьбі з браконьєрством: одноразова сума штрафу 20 млн євро плюс пеня близько 58 млн євро кожні півроку доти, поки Франція не забезпечить усунення констатувала Судом порушень (рішення Суду від 12 липня 2005 р.).
Комісія - єдиний інститут Союзу, який може переслідувати держави-члени за порушення права ЄС (Європарламент, Рада та Рахункова палата таким повноваженням не володіють). Позови про невиконання зобов'язань в рамках своєї компетенції можуть пред'являти до держав також Європейський інвестиційний банк і Європейський центральний банк (останній - до національних центральним банкам).
Позови про невиконання зобов'язань в даний час пред'являються тільки в рамках першої опори (Європейське співтовариство і Євратом). Отже, Комісія не може залучити держави-члени до відповідальності за невиконання актів Союзу, виданих з питань СЗБП і СПСО (другої і третьої опор).
У зв'язку з ліквідацією Лісабонським договором 2007 (див. питання N 17) структури трьох опор (див. питання N 14) Комісія отримає право переслідувати в Суді держави-порушники з усіх питань компетенції Європейського Союзу , крім спільної зовнішньої та безпекової (колишньої другої опори).
Строки позовної давності щодо подібних справ не передбачені.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 50. Хто і в яких випадках може залучати держави-члени до відповідальності перед судами Європейського Союзу? "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 3. 5. Порука
  Порука - традиційний, що веде свій початок з римського права спосіб забезпечення виконання зобов'язання. Суть цього способу забезпечення виконання зобов'язання залишається незмінною: третя особа (поручитель) бере на себе зобов'язання перед кредитором нести відповідальність за боржника у разі невиконання останнім його зобов'язання перед кредитором. На всіх етапах розвитку громадянського
 4. 3. Підстави та умови договірної відповідальність
  Протягом багатьох років в юридичній науці радянського періоду панувала думка, згідно з яким необхідним підставою цивільно - правової відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило,
 5. 2. Суб'єкти та об'єкти договору позики
  Суб'єкти договору Загальні положення про позику (§ 1 гл. 42 ЦК) не включають в свій склад будь-яких правил, що стосуються спеціальним чином суб'єктів цього договору, який розрахований на застосування до позикових відносин з участю як громадян, так і організацій. Тому правильним буде висновок про те, що за загальним правилом у ролі позикодавця або позичальника за договором позики може виступати будь-яку особу,
 6. 1. Договори простого товариства
  Загальні положення про договори простого товариства. Чинний Цивільний кодекс РФ розмежовує господарські товариства і суспільства - комерційні організації, відповідно наділення правами юридичної особи (включаючи повні товариства, товариства на вірі (командитні товариства)), та господарські товариства (акціонерні товариства, товариства з обмеженою і з додатковою
 7. 3.2. Конституційні основи (принципи) правосуддя
  Принципи правосуддя - це загальні керівні, вихідні положення, що визначають найбільш суттєві сторони даного виду державної діяльності. Найважливіші правові положення, що характеризують російський суд і правосуддя, відображені в Конституції РФ, яка закріплює властиві правовій державі демократичні засади організації і діяльності суду на користь громадян, суспільства і
 8. Коментар до п. 1
  15. Повноваження посадової особи по звільненню з військової служби являють собою частину його компетенції і є сукупністю персоніфікованих обов'язків і прав по виконуваної посади, пов'язаної із здійсненням державних функцій по роботі з особовим складом. Безпосереднє закріплення повноважень по звільненню з військової служби військовослужбовців відображено в коментованій статті.
 9. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчого-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 10. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судових установ - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації, не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
© 2014-2022  yport.inf.ua