Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1

15. Повноваження посадової особи по звільненню з військової служби являють собою частину його компетенції і є сукупністю персоніфікованих обов'язків і прав по виконуваної посади, пов'язаної із здійсненням державних функцій по роботі з особовим складом.
Безпосереднє закріплення повноважень по звільненню з військової служби військовослужбовців відображено в коментованій статті. Так, звільнення з військової служби вищих офіцерів здійснюється Президентом Російської Федерації, а військовослужбовців у військових званнях до полковників, капітанів 1 рангу включно - в порядку, встановленому п. 8 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби.
Звільнення з військової служби здійснюється:
- вищих офіцерів - указами Президента Російської Федерації;
- полковників, капітанів 1 рангу, а також військовослужбовців, які звільняються з військової служби у зв'язку з переходом на службу в органи внутрішніх справ Російської Федерації (митні органи Російської Федерації, установи та органи кримінально-виконавчої системи, Державну протипожежну службу Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих), - наказами міністра оборони Російської Федерації, керівників федеральних органів виконавчої влади, в яких передбачена військова служба;
- інших військовослужбовців - посадовими особами відповідно до правами, наданими їм за призначенням військовослужбовців на військові посади (ст. 11 Положення про порядок проходження військової служби).
Зазначені повноваження по звільненню військовослужбовців з військової служби узгоджуються з Конституцією Російської Федерації, федеральними законами "Про оборону" та "Про військовий обов'язок і військову службу".
16. Повноваження посадових осіб щодо звільнення з військової служби визначені і конкретизовані також:
- в ст.ст. 15, 16, 74, 75 Дисциплінарного статуту Збройних Сил Російської Федерації, затвердженого Указом Президента Російської Федерації від 14 грудня 1993 р. N 2140;
- в наказі міністра оборони Російської Федерації "Про повноваження посадових осіб Збройних Сил Російської Федерації за призначенням офіцерів і прапорщиків (мічманів) на військові посади, звільнення їх від військових посад, звільненню з військової служби та присвоєння їм військових звань "від 11 грудня 2004 р. N 410;
- в Керівництві з комплектування Збройних Сил Російської Федерації солдатами, матросами, сержантами і старшинами, затвердженому наказом міністра оборони Російської Федерації від 16 січня 2001 р. N 30;
- в наказі МВС Росії "Про деякі заходи щодо упорядкування призначення посадовими особами МВС Росії офіцерів і прапорщиків (мічманів) на військові посади, звільнення їх від військових посад, звільненню з військової служби та присвоєння їм військових звань "від 27 лютого 2003 р. N 120.
17. Конституція Російської Федерації передбачає широкі повноваження Президента Російської Федерації в сферах організації оборони держави, політичного керівництва Збройними Силами Російської Федерації, управління військами. Президент відповідно до Конституції Російської Федерації формує і очолює Раду безпеки, стверджує військову доктрину, призначає і звільняє вище командування Збройних Сил, веде переговори і підписує міжнародні договори про спільну оборону, з питань колективної безпеки і роззброєння, є Верховним Головнокомандувачем, вводить військовий стан.
Як Верховний Головнокомандувач Збройними Силами Президент Російської Федерації керує Збройними Силами Російської Федерації, в межах своїх повноважень видає накази і директиви, обов'язкові для виконання Збройними Силами, іншими військами, військовими формуваннями та органами (п. 1 ст . 13 Федерального закону "Про оборону").
Президент Російської Федерації стверджує єдиний перелік військових посад, що підлягають заміщенню вищими офіцерами в Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях та органах, і загальна кількість військових посад, що підлягають заміщенню полковниками (капітанами 1 рангу) у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях та органах, присвоює вищі військові звання, призначає військовослужбовців на військові посади, для яких штатом передбачені військові звання вищих офіцерів, звільняє їх від військових посад і звільняє їх з військової служби в порядку, передбаченому федеральним законом; затверджує структуру, склад Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань до об'єднання включно і органів, а також штатну чисельність військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів.
Наприклад, п. 3 Указу Президента Російської Федерації "Про забезпечення будівництва та розвитку Збройних Сил Російської Федерації, вдосконаленні їх структури" від 24 березня 2001 р. N 337с передбачено, що з 1 січня 2006 штатна чисельність військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації повинна становити 1 млн. одиниць.
18. У п. 2 Указу Президента Російської Федерації "Про порядок підготовки матеріалів кадрового забезпечення військового будівництва" від 17 червня 1997 р. N 609 (із змінами) встановлено наступний порядок розгляду матеріалів, що надходять на ім'я Президента Російської Федерації, про звільнення з військової служби у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях та органах військовослужбовців, для яких штатом передбачені військові звання вищих офіцерів.
Управління Президента Російської Федерації з кадрових питань та державних нагород розглядає матеріали, що надходять на ім'я Президента Російської Федерації, готує відповідні проекти указів Президента Російської Федерації і направляє їх з відповідними документами в Державно-правове управління Президента Російської Федерації для підготовки висновків про їх відповідність Конституції Російської Федерації і федеральним законам, а також для редагування;
Встановлено такі строки розгляду матеріалів, що надходять на ім'я Президента Російської Федерації, та підготовки відповідних проектів указів Президента Російської Федерації:
- в Управлінні Президента Російської Федерації з кадрових питань та державних нагород - до 20 робочих днів;
- в Державно-правовому управлінні Президента Російської Федерації - до 5 робочих днів.
Таким чином, повноваження Президента Російської Федерації з звільненню з військової служби вищих офіцерів - це закріплені Конституцією Російської Федерації, федеральними законами "Про оборону" та "Про військовий обов'язок і військову службу" права і обов'язки глави держави , що носять зовні владний характер, пов'язані з виконанням ним державної функції Верховного Головнокомандувача Збройними Силами Російської Федерації.
19. Звільнення з військової служби вищих офіцерів Президент Російської Федерації здійснює у формі указів Президента Російської Федерації. Звільнення з військової служби вищих офіцерів Збройних Сил Російської Федерації, здійснюване Президентом Російської Федерації, оформляється наказом міністра оборони Російської Федерації.
20. Управління Збройними Силами Російської Федерації здійснює міністр оборони Російської Федерації через Міністерство оборони Російської Федерації (п. 2 ст. 13 Федерального закону "Про оборону").
Президент Російської Федерації наділив міністра оборони Російської Федерації правом звільнення з військової служби полковників, капітанів 1 рангу, а також військовослужбовців, які звільняються з військової служби у зв'язку з переходом на службу в органи внутрішніх справ Російської Федерації (митні органи Російської Федерації, установи та органи кримінально-виконавчої системи, Державну протипожежну службу Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих), проходять військову службу у Збройних Силах Російської Федерації (подп. "б" п. 8 ст . 34 Положення про порядок проходження військової служби).
У зв'язку з переходом на службу в органи внутрішніх справ (митні органи Російської Федерації, установи та органи кримінально-виконавчої системи, Державну протипожежну службу Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих) можуть бути достроково звільнені військовослужбовці, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, які виявили бажання звільнитися з військової служби та які представили клопотання перших осіб вищеназваних федеральних органів виконавчої влади або їх кадрових органів. Однак положеннями про зазначені федеральних органах правом прийому на службу в органи внутрішніх справ та інші органи володіють не тільки перші особи вищеназваних органів, але також і керівники регіональних управлінь зазначених федеральних органів. Крім того, кадрові органи зазначених федеральних органів розпорядчими функціями з прийому на службу не володіють. Вони лише готують пропозиції щодо кандидатів, що надходять на службу.
21. Звільнення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, має своєю особливістю те, що здійснювати звільнення має право строго певне коло осіб.
Повноваження посадової особи по звільненню з військової служби являють собою частину його компетенції і є сукупністю персоніфікованих обов'язків і прав по виконуваної посади, пов'язаної із здійсненням державних функцій по роботі з кадрами. Відповідно до п. 9 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби правом звільнення з військової служби можуть користуватися посадові особи лише щодо військовослужбовців, що знаходяться в їх прямому підпорядкуванні. Правом звільнення з військової служби не користуються начальники, які є такими за своїм військовим званням (ст. 33 УВС ЗС РФ).
До повноважень міністра оборони Російської Федерації належить призначення на військові посади, а отже, і звільнення з військової служби військовослужбовців, які перебувають на наступних військових посадах, для яких штатом передбачені військові звання полковника, капітана 1 рангу:
а) командир полку, другий рівний військової частини (арсеналу, випробувального центру, бази зберігання та постачання), бригади;
б) заступник командира бригади, дивізії, корпуси та їм рівних з'єднань, заступник командувача армією і їй рівних об'єднань;
в) заступник (помічник) командувача (командира), начальника роду військ і служби, начальник управління, напрямку і його заступник, начальник штабу тилу, начальник відділу військового округу (групи військ, округу Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони), флоту (угруповання військ і сил), Повітряно-десантних військ, головного командування виду Збройних Сил Російської Федерації, головного, центрального управління, начальник, заступник начальника самостійного напрямку (відділу, служби) Міністерства оборони Російської Федерації;
г) заступник начальника штабу, начальник роду військ і служби, начальник відділу кадрів корпусу, армії і їм рівних об'єднань;
д) військовий комісар;
е) начальник, його заступник і помічник, начальник відділу та служби, начальник управління науково-дослідної організації;
ж) заступник начальника і його помічник, начальник відділу та служби, начальник та заступник начальника факультету, начальник кафедри та заступник начальника кафедри військової академії та військового університету;
з) начальник, його заступник і помічник, начальник відділу та служби, начальник кафедри військового інституту, філії військової академії та університету, військового училища;
і) начальник, його заступник і помічник, начальник відділу, служби, відділення та лабораторії медичної установи Міністерства оборони Російської Федерації;
к) начальник військової кафедри (факультету) при освітній установі вищої професійної освіти;
л) військовослужбовець головного, центрального та іншого управління Міністерства оборони Російської Федерації або Збройних Сил Російської Федерації.
22. Відповідно до п. 8 Повноважень посадових осіб Збройних Сил Російської Федерації за призначенням офіцерів і прапорщиків (мічманів) на військові посади, звільнення їх від військових посад, звільненню з військової служби та присвоєння їм військових звань, затверджених наказом міністра оборони Російської Федерації від 11 грудня 2004 р. N 410, уявлення офіцерів і прапорщиків (мічманів) до звільнення від військових посад і звільненню з військової служби указами Президента Російської Федерації і наказами міністра оборони Російської Федерації здійснюється посадовими особами, безпосередньо підпорядкованими міністру оборони Російської Федерації, через Головне управління кадрів Міністерства оборони Російської Федерації.
Узгодження уявлень офіцерів і прапорщиків (мічманів) до звільнення від військових посад, звільненню з військової служби наказами міністра оборони Російської Федерації здійснює кадровий орган заступника міністра оборони Російської Федерації, начальника служби Міністерства оборони Російської Федерації, начальника Апарату Міністра оборони Російської Федерації, виду, роду військ Збройних Сил Російської Федерації, головного і центрального управління Міністерства оборони Російської Федерації до подання документів до Головного управління кадрів Міністерства оборони Російської Федерації.
  Узгодження уявлень офіцерів, прапорщиків (мічманів) до звільнення від військових посад, звільненню з військової служби із зацікавленими посадовими особами здійснює кадровий орган, в який надійшло відповідне подання.
  23. Повноваження інших посадових осіб Міністерства оборони Російської Федерації з звільненню з військової служби визначаються розд. II Повноважень, затверджених наказом міністра оборони Російської Федерації 2004 р. N 410. Крім того, необхідно враховувати, що правом на дострокове звільнення з військової служби у зв'язку з невиконанням офіцерами умов контракту наділені:
  - Заступники міністра оборони Російської Федерації, головнокомандувачі видами Збройних Сил Російської Федерації - щодо офіцерів від командирів батальйонів (кораблів 3 рангу), їм відповідних і нижче (п. "б" ст. 75 ДУ ЗС РФ);
  - Командувачі військами округу, фронту, групою військ, флотом - відносно офіцерів від командирів рот, командирів кораблів 4 рангу, їм відповідних і нижче (подп. "г" п. 1 ст. 74 ДУ ЗС РФ).
  Правом на дострокове звільнення в запас солдатів, матросів, сержантів і старшин, які проходять військову службу за контрактом, у зв'язку з невиконанням ними умов контракту володіють посадові особи від командира полку (корабля 1 рангу) і вище (п. "з" ст. 60 ДУ НД РФ).
  24. Дострокове звільнення молодших офіцерів проводиться головнокомандувачем видом Збройних Сил Російської Федерації, командувачем військами військового округу, посадовими особами, їм рівними і вище.
  Відповідно до підп. "В" п. 1 наказу міністра оборони Російської Федерації "Про підсумки випуску з військово-навчальних закладів Міністерства оборони Російської Федерації в 1998 році та завдання щодо його організації в наступні роки" від 27 серпня 1998 р. N 383 заступникам міністра оборони Російської Федерації, головнокомандувачем видами Збройних Сил Російської Федерації, командувачем військами військових округів, командуючому Повітряно-десантними військами, начальникам головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації доручено вжити необхідних заходів для стримування дострокового звільнення молодих офіцерів. Рішення про дострокове звільнення молодих офіцерів, насамперед випускників вузів, повинні прийматися тільки за наявності для цього законних підстав, після проведення з ними всього комплексу індивідуально-виховних та правових заходів. Одним з визначальних критеріїв у роботі командирів (начальників) усіх рівнів щодо забезпечення боєготовності підпорядкованих військ (сил) вважається укомплектованість офіцерами підрозділів, військових частин і з'єднань, особливо первинних офіцерських посад.
  25. Згідно п. 101 Інструкції по комплектуванню Збройних Сил Російської Федерації солдатами, матросами, сержантами і старшинами, затвердженого наказом міністра оборони Російської Федерації від 16 січня 2001 р. N 30, солдати, матроси, сержанти і старшини, які проходили військову службу за контрактом, звільняються в такому ж порядку, як офіцери і прапорщики, які проходили військову службу за контрактом.
  Солдати, матроси, сержанти і старшини, які проходили військову службу за призовом у Збройних Силах Російської Федерації, звільняються з військової служби відповідно до пп. 97-108 зазначеного Керівництва.
  26. Відповідно до п. 19 Інструкції з організації проходження військової служби офіцерами і прапорщиками (мічманами) у Збройних Силах Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 30 вересня 2002 р. N 350 (із змінами), командирами (начальниками), кадровими, військово-медичними, фінансово-економічними органами в практичній роботі щодо своєчасного звільненню військовослужбовців дотримується єдиний порядок подання військовослужбовців до звільнення з військової служби, який включає:
  - Розробку та затвердження річного плану звільнення військовослужбовців (по складам) з військової служби від полку, окремого батальйону і вище з визначенням конкретних термінів проведення заходів, що забезпечують своєчасне його виконання;
  - Планування та організацію роботи відповідних кадрових, медичних та фінансово-економічних органів по звільненню військовослужбовців з військової служби відповідно до затверджених планів звільнення;
  - Систему контролю за своєчасним виконанням планів звільнення військовослужбовців з військової служби;
  - Забезпечення участі відповідних начальників родів військ і служб і офіцерів виховних органів у роботі щодо звільнення військовослужбовців з військової служби.
  З метою впорядкування роботи по звільненню військовослужбовців, практичної реалізації єдиного порядку звільнення дотримуються наступні вимоги: до 1 липня поточного року в кадрових органах військових частин відповідно до повноважень посадових осіб щодо звільнення військовослужбовців з військової служби (п. 8 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби) складаються та відповідними командирами (начальниками) затверджуються плани звільнення військовослужбовців з військової служби в наступному календарному році за формою згідно з додатком N 9 до вищеназваної Інструкції. У плани звільнення включаються військовослужбовці, що досягають у наступному році граничного віку перебування на військовій службі і у яких закінчується термін контракту, укладеного після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі. У планах звільнення вказуються терміни:
  - Досягнення військовослужбовцям граничного віку перебування на військовій службі;
  - Закінчення терміну контракту, укладеного військовослужбовцям після досягнення ним граничного віку перебування на військовій службі;
  - Проведення бесіди з військовослужбовцем командиром (начальником) перед звільненням з військової служби;
  - Проведення атестації військовослужбовця;
  - Напрямки військовослужбовця на медичний огляд;
  - Напрямки особистої справи військовослужбовця у відповідний фінансово-економічний орган для обчислення вислуги років на пенсію;
  - Надання військовослужбовцю основного і повністю додаткових відпусток відповідної тривалості;
  - Підготовки та оформлення необхідних документів на звільнення військовослужбовця з військової служби.
  Виписки із затверджених планів звільнення в триденний термін розсилаються вищестоящими кадровими органами нижчестоящим кадровим органам і направляються в частині що стосується до відповідних військово-медичні та фінансово-економічні органи.
  27. Робота з проведення заходів, що забезпечують своєчасне звільнення військовослужбовців, проводиться безпосередніми командирами (начальниками) за активної участі кадрових, військово-медичних та фінансово-економічних органів із залученням атестаційних комісій та начальників родів військ і служб.
  Командир (начальник) військової частини зобов'язаний:
  а) за шість місяців до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі або закінчення відповідного контракту:
  - Уточнити у військовослужбовця питання укладення ним нового контракту, враховуючи наявність необхідної вислуги років для призначення пенсії за вислугу років, стан здоров'я, забезпеченість житловим приміщенням за нормами, встановленими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;
  - Направити особиста справа військовослужбовця, що підлягає звільненню, у відповідний фінансово-економічний орган для підрахунку вислуги років на пенсію;
  - Направити військовослужбовця (за його бажанням) на медичний огляд в гарнізонну або госпітальну ВВК;
  - Надати військовослужбовцю щорічну основну відпустку і повністю додаткові (якщо такі є) відпустки відповідної тривалості з розрахунком їх завершення до часу видання відповідного наказу про звільнення з військової служби;
  б) за чотири місяці до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі або закінчення відповідного контракту організувати проведення атестації військовослужбовця;
  в) за три місяці до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі або закінчення відповідного контракту:
  - Довести військовослужбовцю прийняте рішення про його подальше службовому призначення;
  - Провести бесіду з військовослужбовцем про майбутнє звільнення з військової служби із залученням при необхідності представників кадрового, фінансово-економічного органів та юридичної служби. У ході бесіди з військовослужбовцем оформляється лист бесіди.
  Аркуш бесіди військовослужбовця зберігається в його особовій справі.
  На військовослужбовця, що підлягає звільненню з військової служби, оформляється уявлення до звільнення з військової служби (додаток N 3 до Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації 2002 р. N 350), яке підписується безпосереднім (прямим) командиром (начальником) від командира полку, окремого батальйону, їм рівних і вище. До подання додаються:
  - Копія листа бесіди;
  - Копія атестаційного листа;
  - Рапорт військовослужбовця (у разі звільнення військовослужбовця з підстав, коли потрібно його згоду на звільнення);
  - Копія висновку ВВК (у необхідних випадках);
  - Інші необхідні документи.
  Подання та інші необхідні документи для звільнення військовослужбовця з військової служби направляються по команді на адресу кадрового органу командира (начальника), що має право видання наказу про звільнення даного військовослужбовця, з розрахунком отримання їх цим кадровим органом за два місяці до закінчення у військовослужбовця терміну військової служби.
  28. Контроль за своєчасним звільненням військовослужбовців ведеться в кадрових органах (штабах) військових частин у встановленому порядку.
  Тилові та фінансово-економічні органи відповідно з виписками з планів звільнення здійснюють контроль за проходженням звільняються військовослужбовцями ВВК, своєчасним продовольчим та речовим забезпеченням, грошовим утриманням та виплатою одноразових допомог при їх розрахунках з військовими частинами, тісно взаємодіючи з кадровими органами (штабами) військових частин .
  29. У разі звільнення військовослужбовця з військової служби за станом здоров'я або його дострокового звільнення (за винятком звільнення за подп. "Д", "е" і "з" п. 1 і подп. "Д" п. 2 ст. 51 коментованого Федерального закону) командир (начальник) військової частини зобов'язаний провести всі заходи, визначені в п. 27 цього коментаря, з моменту прийняття рішення за відповідним рапортом.
  30. Звільнення з військової служби в запас (відставку) офіцерів, які проходять військову службу в органах військової прокуратури, проводиться відповідно до п. 9 ст. 48 Федерального закону "Про прокуратуру Російської Федерації" (в редакції Федерального закону від 10 лютого 1999 р. N 31-ФЗ) за поданням Генерального прокурора Російської Федерації або Головного військового прокурора.
  Звільнення в запас (відставку) осіб вищого офіцерського складу здійснюється Президентом Російської Федерації за поданням Генерального прокурора Російської Федерації.
  Відповідно до ст.ст. 1, 11 Федерального закону "Про прокуратуру Російської Федерації" встановлюється принцип діяльності прокуратури Російської Федерації як єдиної федеральної централізованої системи органів, які здійснюють від імені Російської Федерації нагляд за дотриманням Конституції Російської Федерації, виконанням законів, що діють на території Російської Федерації, і виконують інші функції, встановлені федеральними законами. У цю систему органів поряд з Генеральною прокуратурою Російської Федерації, прокуратурами суб'єктів Російської Федерації входять військові прокуратури.
  Відповідно до ст. 40 вищеназваного Закону служба в органах і установах прокуратури є видом федеральної державної служби, а порядок її проходження працівниками військової прокуратури регулюється федеральними законами "Про прокуратуру Російської Федерації", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про статус військовослужбовців".
  У розд. VI Федерального закону "Про прокуратуру Російської Федерації" містяться норми, що регулюють особливості організації та забезпечення діяльності органів військової прокуратури. Однак зазначені норми не містять положень, які обмежують права та пільги цій категорії прокурорських працівників порівняно з іншими прокурорськими працівниками. Навпаки, в п. 8 ст. 48 зазначеного Закону підкреслюється, що офіцери органів військової прокуратури, маючи статус військовослужбовців, володіють правами і пільгами, встановленими Федеральним законом "Про статус військовослужбовців" і Федеральним законом "Про прокуратуру Російської Федерації".
  При звільненні офіцерів органів військової прокуратури (до полковника включно) з військової служби та вступу на службу в територіальні або спеціалізовані органи прокуратури їм присвоюються відповідні їх військовим званням класні чини.
  31. Судді військових судів, придатні за станом здоров'я до військової служби, не можуть бути звільнені з військової служби без їх згоди до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, встановленого ст. 49 коментованого Федерального закону. Суддям військових судів, які досягли граничного віку, встановленого для перебування у відповідному військовому званні, термін військової служби може бути продовжено до 10 років Головою Верховного суду Російської Федерації за рекомендацією кваліфікаційної колегії суддів військових судів, але не понад досягнення ними віку 65 років (п. 3 ст. 26 Федерального конституційного закону "Про військових судах Російської Федерації" від 23 червня 1999 р. N 1-ФКЗ).
  У разі почесного догляду (почесного видалення) у відставку суддів військових судів і Військової колегії з одночасним звільненням з військової служби зазначеним суддям за їх вибором виплачується або одноразова допомога при звільненні з військової служби, передбачене для військовослужбовців Федеральним законом "Про статус військовослужбовців", або вихідна допомога, передбачена Законом Російської Федерації "Про статус суддів в Російській Федерації". Суддям військових судів і Військової колегії, що отримали вихідну допомогу за період роботи на посаді судді та залишилися на військовій службі, згодом при звільненні з військової служби одноразова допомога, передбачене для військовослужбовців, за вказаний період не виплачується (п. 5 ст. 29 Федерального конституційного закону "Про військових судах Російської Федерації").
  У разі почесного догляду (почесного видалення) у відставку суддів військових судів і Військової колегії з одночасним звільненням з військової служби зазначеним суддям за їх вибором виплачується або не обкладене податком щомісячне довічне утримання, передбачене федеральним законом для суддів, або пенсія, передбачена для військовослужбовців, або пенсія, передбачена для громадян (п. 1 ст. 30 Федерального конституційного закону "Про військових судах Російської Федерації").
  32. Здійснення процедури звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, можна розділити на наступні етапи:
  - Підготовчий етап;
  - Основний етап (безпосередньо пов'язаний з звільненням);
  - Заключний етап.
  А. У підготовчому етапі звільнення з військової служби можна виділити стадії:
  - Уточнення даних про проходження військової служби та підрахунок вислуги років;
  - Вибір підстави звільнення з військової служби;
  - Проведення бесіди командиром (начальником) про майбутнє звільнення з військової служби;
  - Огляд військово-лікарською комісією для встановлення ступеня придатності до військової служби;
  - Уточнення обирається місця проживання та місця військового обліку;
  - Перепідготовка з цивільної спеціальності;
  - Підготовка пропозицій про заходи заохочення позитивно атестуються військовослужбовців та надання права носіння військової форми одягу;
  - Оформлення документів до майбутнього звільненню і їх узгодження.
  Б. На основному етапі звільнення можна виділити наступні стадії:
  - Вивчення документів, що надійшли на предмет відповідності причини звільнення основи звільнення з військової служби;
  - Підготовка проекту наказу по особовому складу (указу Президента Російської Федерації);
  - Здійснення правової експертизи проекту наказу по особовому складу;
  - Видання наказу по особовому складу про звільнення з військової служби.
  В. На заключному етапі виділяються:
  - Оформлення виписки з наказу по особовому складу про звільнення військовослужбовця з військової служби та її напрямок по приналежності;
  - Розрахунок з задовольняється службами військовослужбовця, звільненого з військової служби, та здача справ і посади;
  - Отримання одноразової допомоги при звільненні з військової служби;
  - Видання наказу по стройовій частині про виключення військовослужбовця зі списків особового складу частини;
  - Напрям особистої справи громадянина, звільненого з військової служби, на військовий облік за обраним місцем проживання;
  - Урочисті проводи з військової служби.
  33. Перед поданням військовослужбовців до звільнення з військової служби уточнюються дані про проходження ними військової служби, при необхідності документально підтверджуються періоди їх служби, які підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні (загальна тривалість військової служби) і окремо на пільгових умовах (загальна тривалість військової служби у пільговому обчисленні), і відповідно до постанови Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації від 22 вересня 1993 р. N 941 обчислюється вислуга років на пенсію.
  Обчислена вислуга років оголошується військовослужбовцю. Заперечення військовослужбовця за розрахунком вислуги років розглядаються командиром (начальником) і по них приймаються рішення до подання військовослужбовця до звільнення з військової служби (подп. "а" п. 14 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби).
  Обчислення вислуги років для призначення пенсії провадиться за послужним списком особової справи військовослужбовця. Вказану роботу здійснюють управління (відділи) кадрів органів військового управління.
  Основними документами, що підтверджують окремі періоди військової служби, які підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах, є:
  - Довідки архівних і військово-лікувальних закладів;
  - Переліки військових частин, з'єднань і т.п., що входили до складу діючої армії, для пільгового обчислення вислуги років на пенсію військовослужбовцям, які перебували у спеціальних урядових відрядженнях і брали участь у бойових діях;
  - Переліки посад льотного складу, посад управлінь з'єднань підводних човнів і з'єднань тральщиків, служба в яких підлягає заліку до вислуги років на пільгових умовах, що вводяться в дію наказами міністра оборони Російської Федерації;
  - Листи обліку льотної роботи військовослужбовців льотного складу, стажу плавання військовослужбовців Військово-морського флоту, виконання стрибків з парашутом військовослужбовців Повітряно-десантних військ і інших військовослужбовців, служба яких пов'язана з систематичним вчиненням стрибків з парашутом, роботи водолазів під водою;
  - Виписки з наказів командирів військових частин або повідомлення військових частин, управлінь (відділів) кадрів або відповідних штабів про час проходження військовослужбовцями служби у віддалених і високогірних місцевостях, в укріплених районах із залученням до несення бойового чергування в спорудах оборонних позицій у складі бойових розрахунків;
  - Довідки кадрових органів безпеки, зовнішньої розвідки, формувань контррозвідки та органів внутрішніх справ про службу в цих органах і формуваннях, що підлягає заліку до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах;
  - Довідки відділів кадрів прикордонних військ про службу на прикордонних кораблях, катерах і суднах, які несли службу з охорони Державного кордону колишнього СРСР, на заставах, в комендатурах і прирівняних до них підрозділах прикордонних військ, що підлягає заліку до вислуги років на пільгових умовах;
  - Копії дипломів, довідки та повідомлення цивільних вищих і середніх спеціальних освітніх установ про час навчання в цих освітніх установах, що підлягають включенню до вислугу років на умовах один рік навчання за півроку військової служби.
  Відносно військовослужбовців, які звільняються з військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі і досягли на день звільнення 45-річного віку, якщо вони на цей день мають загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких не менше 12 років 6 місяців становить військова служба і служба в органах внутрішніх справ, управління (відділ) кадрів поряд зі службою уточнює і підтверджує також стаж їх роботи (включаючи час навчання) до визначення на військову службу або в період перебування в запасі.
  Окремі періоди військової служби за відсутності документів і неможливості їх отримання через відсутність архівних даних можуть бути в порядку винятку підтверджені:
  - Наказами по особовому складу командуючих арміями, флотиліями, військами округів, груп військ, флотами і вище в межах встановленої номенклатури призначення на посади - щодо офіцерів;
  - Наказами по особовому складу командирів з'єднань і вище - щодо прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, солдатів і матросів.
  Накази про підтвердження окремих періодів військової служби видаються після вивчення всіх даних про проходження служби військовослужбовцями на підставі письмових показань не менше двох свідків, спільно з якими військовослужбовці проходили службу в підтверджуються періоди. Письмові свідчення свідків завіряються командирами військових частин, в яких вони проходять службу, або військовими комісарами за місцем проживання свідків після звільнення їх з військової служби. При цьому, на підставі особистих справ свідків на їх письмових свідченнях вказується, в яких військових частинах проходили вони службу в підтверджуються періоди. У наказах вказуються посади, які займали військовослужбовці в підтверджуються періоди.
  34. З військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, про майбутній його звільнення з військової служби проводиться особиста бесіда. Як правило, індивідуальна бесіда проводиться командиром військової частини (подп. "б" п. 14 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби).
  У ході бесіди роз'яснюються підставу, пільги і переваги, терміни подання до звільнення, визначаються військовий комісаріат для направлення на військовий облік та місце проживання після звільнення, яка обирається військовослужбовцям, з'ясовуються його прохання. До участі в бесіді з звільняються військовослужбовцям при необхідності залучаються представники кадрового органу, фінансової, юридичної служб.
  Бесіда з військовослужбовцям про майбутній його звільнення з військової служби проводиться, як правило, у такі терміни:
  - З підлягає звільненню після закінчення терміну контракту про проходження військової служби та після досягнення граничного віку перебування на військовій службі - при підготовці відповідних документів у процесі подання військовослужбовця до звільнення;
  - З підлягає звільненню у зв'язку з організаційно-штатними заходами - не пізніше ніж за місяць до подання його до звільнення;
  - З підлягає звільненню у відставку за станом здоров'я в разі визнання ВВК його не придатним до військової служби - не пізніше трьох днів після отримання військовою частиною висновку ВЛК;
  - З підлягає звільненню за невиконання військовослужбовцям умов контракту - при оголошенні прийнятого рішення про дострокове звільнення військовослужбовця;
  - З підлягає звільненню за сімейними обставинами - при поданні рапорту військовослужбовця про звільнення з військової служби.
  35. Зміст проведеної бесіди з звільняються військовослужбовцям відображається в аркуші бесіди, що підписується особою, її проводив, і військовослужбовцям, які звільняються з військової служби.
  Аркуш бесіди підшивається в особову справу. Разом з листом бесіди в особисту справу підшиваються:
  - Витяг з протоколу засідання атестаційної комісії військової частини з висновком про наявність у військовослужбовця поважних причин для звільнення з військової служби за власним бажанням;
  - Рапорт військовослужбовця про звільнення з військової служби, якщо для звільнення потрібно бажання військовослужбовця.
  З метою захисту інтересів органів військового управління при поданні документів на звільнення з військової служби доцільно разом з листом бесіди підшивати в особову справу наступні документи:
  - Укладення військово-лікарської комісії, затверджене постановою вищестоящої ВЛК про визнання військовослужбовця не придатним або обмежено придатним до військової служби;
  - Матеріали розгляду, адміністративного (службового) розслідування та службову картку і (або) рішення товариського суду честі офіцерів, прапорщиків (мічманів) при поданні документів на звільнення з військової служби у зв'язку з невиконанням військовослужбовцям умов контракту про проходження військової служби;
  - Відмова в допуску до державної таємниці або рішення компетентного органу про позбавлення зазначеного допуску - у зв'язку з відмовою в допуску до державної таємниці або позбавленням зазначеного допуску;
  - Клопотання органів внутрішніх справ, федеральних органів податкової поліції, митних органів або органів і установ кримінально-виконавчої системи при переході на службу в зазначені органи;
  - Витяги з протоколів засідання вченої ради військового освітнього закладу професійної освіти - у зв'язку з відрахуванням з зазначеної установи;
  - Вироки судів, що набрали законної сили, - у зв'язку з позбавленням військовослужбовця військового звання; у зв'язку з набранням законної сили вироку суду про призначення військовослужбовцю покарання у вигляді позбавлення волі або позбавлення волі умовно.
  Звільнення військовослужбовця з військової служби з підстав, коли його згоду на звільнення чи призначення на нову військову посада не передбачається, проводиться командуванням без рапорту військовослужбовця (п. 12 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби).
  36. Військовослужбовець при звільненні з військової служби може направлятися (з його згоди) на медичний огляд для визначення категорії придатності його до військової служби. Військовослужбовець, що представляється до звільнення з військової служби за підпунктом. "Д" і "е" п. 1 ст. 51 коментованого Федерального закону, на огляд не надсилається.
  Висновку ВЛК враховуються при визначенні підстави звільнення.
  У п. 7 постанови Пленуму Верховного суду Російської Федерації "Про деякі питання застосування судами законодавства про військовий обов'язок, військову службу і статус військовослужбовців" від 14 лютого 2000 р. N 9 передбачено, що при звільненні військовослужбовців з військової служби у зв'язку з досягненням граничного віку , за станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами за ними зберігається ряд пільг і переваг, передбачених Федеральним законом "Про статус військовослужбовців".
  У зв'язку з вищесказаним за наявності у військовослужбовця одночасно декількох підстав для звільнення з військової служби, передбачених ст. 51 коментованого Федерального закону (за винятком звільнення у зв'язку з позбавленням військового звання і набранням законної сили вироку суду про призначення покарання у вигляді позбавлення волі, тобто на підставі подп. "Д" і "е" п. 1 ст. 51 даного Закону), він має право вибору одного з них на свій розсуд. Це підтверджується судовою практикою розгляду цивільних справ за позовами і скаргами військовослужбовців на дії і рішення органів військового управління і військових посадових осіб Військової колегії Верховного суду Російської Федерації за 2000 р. Так, звільнення військовослужбовця в період, коли їм було оскаржено висновок ВЛК про ступінь придатності до військової службі, визнано незаконним як суперечить п. 11 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби про право військовослужбовця на вибір підстави звільнення.
  Леонов визнаний ВВК обмежено придатним до військової служби і за цим пунктом був звільнений у запас. До остаточного розрахунку він заявив про погіршення здоров'я і просив провести повторний медичний огляд, однак командир частини це клопотання не задовольнив і видав наказ про виключення Леонова зі списків частини, що було оскаржено останнім в Білогірський гарнізонний військовий суд.
  Суд першої інстанції визнав оскаржувані дії законними і залишив скаргу без задоволення.
  Далекосхідний окружний військовий суд, розглянувши справу в касаційному порядку, зазначене рішення скасував і направив скаргу на новий розгляд.
  Як правильно зазначено у визначенні окружного військового суду, судом першої інстанції дана неправильна оцінка зібраним доказам.
  З матеріалів справи вбачалося, що на момент виключення Леонова зі списків особового складу частини встановлений Положенням про військово-лікарську експертизу термін дії висновку ВЛК про визнання його обмежено придатним до військової служби закінчився. За висновками фахівців окружного військового госпіталю Леонов був не придатним до військової служби. Це було в подальшому підтверджено висновком окружної ВВК, яка визнала, що Леонов був таким і на момент його виключення зі списків особового складу частини.
  Таким чином, прохання Леонова про повторне медичному огляді була обгрунтованою, а право на звільнення у зв'язку з визнанням не придатним до військової служби виникло у нього до закінчення терміну військової служби. Відповідно до п. 11 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби право вибору підстави звільнення в даному випадку належало військовослужбовцю.
  При новому судовому розгляді скарга Леонова була задоволена.
  37. Військовослужбовець, загальна тривалість військової служби якого становить 10 років і більше, який потребує поліпшення житлових умов за нормами, встановленими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, без його згоди не може бути звільнений з військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі , за станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами без надання йому жилого приміщення за нормами житлового законодавства (п. 1 ст. 23 Федерального закону "Про статус військовослужбовців", п. 17 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби).
  Згідно з визначенням Конституційного суду Російської Федерації від 30 вересня 2004 р. N 322-О після закінчення терміну, зазначеного в контракті, військовослужбовець реалізує своє право на працю за допомогою або подальшого проходження військової служби - до забезпечення його жилим приміщенням, або звільнення з військової служби - з умовою його подальшого забезпечення житлом за місцем майбутнього проживання. Отже, за відсутності письмової згоди військовослужбовця на звільнення до поліпшення його житлових умов і при закінченні терміну, зазначеного в контракті, такого військовослужбовця слід вважати проходять військову службу в добровільному порядку тільки до дня забезпечення житловим приміщенням.
  38. Федеральним законом "Про статус військовослужбовців" передбачено нововведення в законодавстві, відповідно до якого військовослужбовці, не забезпечені на момент звільнення з військової служби житловими приміщеннями, не можуть бути виключені без їх згоди зі списку черговиків на отримання житлових приміщень (поліпшення житлових умов) за останнім перед звільненням місця військової служби. Таким чином, звільнення з військової служби військовослужбовців, не забезпечених житловими приміщеннями, без їх надання можливо, по-перше, тільки за їх згодою і, по-друге, із залишенням у списках на отримання житла (поліпшення житлових умов) за останнім місцем проживання. Зазначена гарантія поширюється на військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, не забезпечених на момент звільнення з військової служби житловими приміщеннями, загальна тривалість військової служби яких у календарному обчисленні складає 20 років і більше, незалежно від підстав звільнення, а мають загальну тривалість військової служби від 10 до 20 років - звільняються з військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі, станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами. На військовослужбовців, які мають загальну тривалість військової служби менше 10 років, зазначена гарантія не поширюється.
  Відповідно до п. 9 роз'яснення Головного квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони Російської Федерації від 5 січня 2001 р. N 147/3/4/26/4 військовослужбовці, які мають на момент звільнення з військової служби житлові приміщення в закритих військових містечках, не визнані встановленим порядком потребують поліпшення житлових умов і житлові приміщення яких не мають статусу службових, на момент звільнення з військової служби вважаються забезпеченими житлом.
  39. У ході бесіди про майбутнє звільнення з військової служби уточнюється військовий комісаріат, в який буде вислано особиста справа військовослужбовця для постановки на військовий облік.
  На практиці бувають випадки, коли військовослужбовці, які надходили на військову службу в період існування Союзу РСР, виявляють бажання убути на постійне місце проживання в держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав. Відповідно до Угоди між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав про соціальні та правові гарантії військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей від 14 лютого 1992 р. таке право їм надано. Однак зазначені громадяни, звільнені з військової служби, військовому обліку не підлягають, так як спрямовуються на постійне проживання за межі Російської Федерації.
  40. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, загальна тривалість військової служби яких становить п'ять років і більше (не рахуючи часу навчання у військових освітніх установах вищої і середньої професійної освіти), в рік звільнення з військової служби після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі, закінчення терміну військової служби або станом здоров'я мають право пройти професійну перепідготовку за однією з цивільних спеціальностей без стягнення з них плати за навчання та із збереженням забезпечення усіма видами забезпечення в порядку та на умовах, які визначаються Міністерством оборони Російської Федерації (іншим федеральним органом виконавчої влади, в якому федеральним законом передбачена військова служба), тривалістю до трьох місяців, а при звільненні з військової служби у зв'язку з організаційно-штатними заходами - до шести місяців. У разі звільнення зазначених військовослужбовців з військової служби в період навчання вони мають право на завершення навчання безкоштовно (п. 4 ст. 19 Федерального закону "Про статус військовослужбовців").
  41. Громадяни, звільнені з військової служби і що надходять у державні освітні установи вищої та середньої професійної освіти за рекомендаціями командирів, користуються правом позаконкурсного зарахування за умови отримання ними позитивних оцінок на вступних іспитах (п. 5 ст. 19 Федерального закону "Про статус військовослужбовців"). Порядок видачі рекомендацій на позаконкурсне зарахування в Міністерстві оборони Російської Федерації регламентується Інструкцією, затвердженою наказом міністра оборони Російської Федерації від 21 січня 1999 р. N 20.
  Військовослужбовці, які бажають отримати рекомендацію, не пізніше ніж за місяць до звільнення з військової служби подають рапорт своєму безпосередньому начальнику. Рішення про видачу військовослужбовцю рекомендації приймається прямими начальниками від командира роти і вище. При позитивному рішенні командири (начальники) клопочуть перед командиром військової частини про видачу військовослужбовцю рекомендації.
  За рішенням командира військової частини питання про видачу рекомендації військовослужбовцю, який проходить військову службу за контрактом, може розглядатися на засіданні атестаційної комісії військової частини, а військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, - виноситься на обговорення зборів особового складу роти або йому рівного підрозділи. При прийнятті рішення про видачу військовослужбовцю рекомендації командир (начальник) зобов'язаний враховувати думку військового колективу.
  У разі видачі військовослужбовцю рекомендації до наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини вноситься пункт такого змісту:
  "Відповідно до пункту 5 статті 19 Федерального закону" Про статус
  військовослужбовців "___, сумлінно виконав
  (Прізвище, ім'я, по батькові)
  військовий обов'язок, рекомендується для позаконкурсного зарахування до
  державне освітній заклад вищої або середньої
  професійної освіти ".
  У військовому квитку (посвідченні особи) рекомендованого в розділі "Особливі відмітки" робиться запис такого змісту: "Видана рекомендація для позаконкурсного зарахування у державне освітня установа вищої або середньої професійної освіти". Запис завіряється підписом начальника штабу військової частини та печаткою військової частини.
  При звільненні з військової служби рекомендація вручається військовослужбовцю одночасно з іншими документами, як правило, в урочистій обстановці (на побудові, зборах особового складу і т.п.) або висилається на його прохання.
  Відповідно до п. 7 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації 1999 р. N 20, рекомендація не видається:
  а) військовослужбовцям, які мають на день звільнення з військової служби незняті дисциплінарні стягнення;
  б) військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби у зв'язку:
  - З позбавленням військового звання;
  - З набранням законної сили вироку суду про призначення покарання у вигляді позбавлення волі;
  - З відрахуванням з військового освітнього закладу професійної освіти за недисциплінованість, неуспішність або небажання вчитися;
  - З невиконанням ними умов контракту;
  - З набранням законної сили вироку суду про призначення покарання у вигляді позбавлення волі умовно.
  Право на отримання рекомендації зберігається за громадянами, звільненими з військової служби.
  42. У поданні до звільнення в запас або у відставку вказуються пропозиції про заходи заохочення позитивно аттестуемого військовослужбовця, а також про надання йому права носіння військової форми одягу.
  Офіцерам, прапорщикам і мічманам, безперечно прослужили на військовій службі 20 років і більше (у календарному обчисленні), а мають особливі заслуги перед Російською Федерацією - незалежно від загальної тривалості військової служби, при звільненні в запас або відставку наказами посадових осіб, які здійснюють звільнення, може надаватися право носіння військової форми одягу та знаків розрізнення, крім осіб, звільнених з підстав, передбачених підпунктом. "Д" і "е" п. 1 і подп. "В" - "д" п. 2 ст. 51 коментованого Федерального закону.
  Офіцерам, звільненим з військової служби Президентом Російської Федерації, право носіння військової форми одягу та знаків розрізнення надається керівником федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба (п. 21 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби).
  У разі дострокового звільнення з військової служби військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, з підстав, передбачених підпунктом. "Д" - "з" п. 1 і подп. "В" - "е" п. 2 ст. 51 Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу" речове майно особистого користування, термін носіння якого не закінчився, підлягає поверненню.
  Речове майно особистого користування військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, термін носіння якого не закінчився, не придатне до подальшого використання за прямим призначенням, поверненню не підлягає (п. 25 Правил володіння, користування і розпорядження речовим майном, а також банно-прального обслуговування в мирний час, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 22 червня 2006 р. N 390).
  Видане речове майно особистого користування, термін носіння якого мине після звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, і офіцерів, призваних на військову службу відповідно до указу Президента Російської Федерації, з підстав, передбачених підпунктом. "А" - "г" і "і" п. 1, подп. "А" і "б" п. 2 і п. 3 ст. 51 коментованого Федерального закону, переходить у власність зазначених військовослужбовців після виключення їх зі списків особового складу військової частини. У разі загибелі (смерті) військовослужбовців, які проходили військову службу за контрактом, визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими видане їм речове майно особистого користування поверненню не підлягає.
  Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, при звільненні в запас передаються у власність предмети речового майна особистого користування, перелік яких встановлюється Міністерством оборони Російської Федерації і федеральними органами виконавчої влади, в яких федеральним законом передбачена військова служба, за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації.
  Наказом міністра оборони Російської Федерації від 22 липня 2005 р. N 295 затверджено Перелік предметів речового майна особистого користування, які передаються у власність при звільненні в запас військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом.
  Офіцери, прапорщики (мічмани), звільнені в запас або відставку з правом носіння військової форми одягу та знаків розрізнення, можуть набувати їх за рахунок власних коштів.
  43. За бездоганну службу в Збройних Силах Російської Федерації в наказах з особового складу про звільнення і в наказах інших начальників оголошуються подяки, проводиться нагородження Подячною грамотою, а також вручаються вітальні адреси і застосовуються інші заходи заохочення.
  Військовослужбовці, що звільняються з військової служби, можуть бути представлені до нагородження Почесною грамотою Уряду Російської Федерації (постанови Уряду Російської Федерації "Про Почесну грамоту Уряду Російської Федерації" від 31 травня 1995 р. N 547 та "Про внесення доповнень до Положення про Почесну грамоту Уряду Російської Федерації "від 29 липня 1995 р. N 766).
  Організація внесення подань в Уряд Російської Федерації про нагородження військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації Почесною грамотою Уряду Російської Федерації покладено на Головне управління кадрів Міністерства оборони Російської Федерації.
  Виплата премій військовослужбовцям, нагородженим Почесною грамотою Уряду Російської Федерації, проводиться у військових частинах, установах, військово-навчальних закладах, організаціях і на підприємствах Міністерства оборони Російської Федерації з джерел, за рахунок яких виплачується грошове забезпечення (п. 3 наказу міністра оборони Російської Федерації " Про Почесну грамоту Уряду Російської Федерації і грамотах Міністерства оборони Російської Федерації "від 18 лютого 1997 р. N 56).
  Подячною грамотою нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації при звільненні з військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі, станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами, загальна тривалість військової служби яких на день звільнення становить 20 років і більше.
  Клопотання про нагородження військовослужбовців Подячною грамотою збуджується:
  - Щодо офіцерів, прапорщиків і мічманів - їх прямими начальниками від командира військової частини і вище одночасно з поданням до звільнення з військової служби і викладається в розділі "Підстави до вистави" бланка подання;
  - Щодо військовослужбовців, які надійшли на військову службу за контрактом на військові посади, що заміщаються солдатами, матросами, сержантами і старшинами, - їх прямими начальниками від командира роти, йому рівних і вище і викладається в рапорті.
  Нагородження Подячною грамотою проводиться наказами командирів (начальників), яким відповідно до законодавства надано право звільнення військовослужбовців з військової служби, а вищих офіцерів - наказами міністра оборони Російської Федерації.
  Підготовка подячні грамоти та подання їх на підпис виробляється: щодо офіцерів, прапорщиків і мічманів - кадровим органом, що готує проект наказу про звільнення, а щодо військовослужбовців, які надійшли на військову службу за контрактом на військові посади, що заміщаються солдатами, матросами, сержантами і старшинами , - за рішенням командира військової частини.
  Оголошення про нагородження Подячною грамотою та її вручення провадяться відповідно до порядку, встановленого додатком 9 до ст. 75 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил Російської Федерації, затвердженого Указом Президента Російської Федерації від 14 грудня 1993 р. N 2140.
  44. Звільнення з військової служби провадиться наказами по особовому складу. Виданню наказу по особовому складу про звільнення передує вивчення документів, що надійшли на предмет відповідності причини звільнення основи звільнення з військової служби, перевіряються документи, що підтверджують причини звільнення та їх відповідність основи звільнення з військової служби. Підготовка проектів наказів з особового складу здійснюється відповідно зазначенням Головного управління кадрів Міністерства оборони Російської Федерації від 8 грудня 1999 р. N 173/2/1070. Дані вказівки встановлюють суворі вимоги до підготовки проектів наказів з особового складу, основними з яких є наступні:
  а) накази друкуються на стандартних аркушах;
  б) накази підписуються однією посадовою особою (командиром, начальником, особою, тимчасово виконуючим посаду або обов'язки командира, начальника);
  в) у титульній частині наказів вказується дійсне найменування об'єднання, з'єднання, військової частини (для режимних - вказується їх умовне найменування);
  г) наказ складається з параграфів (за наявності декількох вступних частин). Параграф складається з пунктів. Пункти наказу розташовуються за алфавітом. У них без скорочень указуються такі дані:
  - Військове звання;
  - Прізвище, ім'я, по батькові (прізвище пишеться великим шрифтом);
  - Посада, займана на час видання наказу;
  - Найменування військової частини і з'єднання.
  Всі пункти наказу мають єдину порядкову нумерацію. Для запису відомостей про рік народження, освіту військовослужбовця, з якого часу він у Збройних Силах Російської Федерації, особистому номері офіцера під відповідним пунктом дається пояснення до пункту ("боковик").
  В "боковику" пунктів наказів про звільнення військовослужбовців зазначаються:
  - Дата їх народження;
  - Вислуга років у Збройних Силах Російської Федерації (у календарному та пільговому обчисленні);
  - В який військовий комісаріат підлягає направленню на військовий облік;
  - Особистий номер військовослужбовця;
  - Відомості про укладений контракті (на який термін укладено);
  - Укладення ВЛК про придатність до військової служби;
  - Інша інформація, що закріплює права і пільги військовослужбовців;
  - Встановлені інструкцією Головного управління кадрів Міністерства оборони Російської Федерації цифрові коди.
  45. Накази з особового складу проходять правову експертизу. Методика проведення правової експертизи проектів цих наказів зводиться до перевірки:
  а) за формою - на відповідність правилам складання наказів по особовому складу;
  б) за змістом - на відповідність параграфів і пунктів проектів цих наказів вимогам законів та інших нормативних актів.
  При проведенні правової експертизи проектів наказів з особового складу про звільнення військовослужбовців слід звертати увагу:
  - На повноваження посадових осіб щодо звільнення військовослужбовців;
  - На відповідність підстав звільнення військовослужбовців пунктам і статтям коментованого Федерального закону;
  - На забезпеченість військовослужбовців, які мають вислугу 10 років і більше, представлених до звільнення з військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі, за станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами, за місцем військової служби житловою площею за нормами, встановленими законодавством ;
  - На наявність в "боковику" пунктів проектів наказів про звільнення військовослужбовців, які мають право на обчислення пенсії за звільнення з більшого посадового окладу, посилання на це право (абз. 2 підп. "А" п. 9 постанови Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації від 22 вересня 1993 N 941);
  - На правильність найменування займаної посади військовослужбовцям, представленим до звільнення з військової служби (для конкретної посади штатом встановлюється конкретний посадовий оклад (тарифний розряд), з якого має обчислюватися пенсія.
  46. Заключним етапом звільнення з військової служби є здача військовослужбовцям справ і посади і виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.
  Після видання уповноваженою посадовою особою наказу по особовому складу про звільнення з військової служби з наказу робиться виписка по кожному військовослужбовцю, яка направляється командиру (начальнику) військової частини, де проходить військову службу вказаний військовослужбовець.
  Виключенню звільнених військовослужбовців зі списків особового складу військової частини та всіх видів забезпечення повинна передувати здача ними справ і посади. Час для здачі посади та надається відповідно до ст. 87 УВС ЗС РФ.
  47. Військовослужбовці несуть матеріальну відповідальність згідно з Федеральним законом "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців" від 12 липня 1999 р. N 161-ФЗ у повному розмірі шкоди у випадках, коли шкоди завдано:
  - Військовослужбовцям, якій майно було передано під звіт для зберігання, перевезення, видачі, користування та інших цілей;
  - Діями (бездіяльністю) військовослужбовця, що містять ознаки складу злочину, передбаченого кримінальним законодавством Російської Федерації;
  - В результаті розкрадання, умисних знищення, пошкодження, псування, незаконних витрачання або використання майна або інших умисних дій (бездіяльності) незалежно від того, чи містять вони ознаки складу злочину, передбаченого кримінальним законодавством Російської Федерації;
  - Навмисними діями військовослужбовців, які призвели витрати на лікування у військово-медичних установах і закладах охорони здоров'я військовослужбовців, постраждалих в результаті цих дій;
  - Військовослужбовцям, добровільно призвів себе в стан наркотичного, токсичного або алкогольного сп'яніння (ст. 5 Федерального закону "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців").
  У разі коли залучений до матеріальної відповідальності військовослужбовець не відшкодував до дня звільнення з військової служби заподіяний збиток, що залишилася за ним заборгованість стягується за правилами виконавчого провадження, передбаченим Федеральним законом "Про виконавче провадження".
  У разі коли заподіяв шкоду військовослужбовець звільнений з військової служби і не був притягнутий до матеріальної відповідальності, стягнення з нього збитку здійснюється судом за позовом, пред'явленим командиром (начальником) військової частини, в розмірі, встановленому Федеральним законом "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців". При цьому, розмір окладу місячного грошового утримання і розмір місячної надбавки за вислугу років визначається на день звільнення військовослужбовця з військової служби (п. 2 ст. 9 Федерального закону "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців").
  48. Після отримання наказу про звільнення з військової служби (виписки з наказу) для позитивно атестованих військовослужбовців, які звільняються в запас або у відставку, після здачі ними справ і посади організовуються урочисті проводи.
  Проводи в запас або відставку військовослужбовців проходять в урочистій обстановці, на них можуть запрошуватися ветерани військової частини, військовослужбовці інших військових частин (підрозділів), представники громадськості та члени сімей військовослужбовців.
  Проводи військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, здійснюються:
  - Командирів військових частин - перед строєм військової частини при Бойовому Прапора;
  - Командирів підрозділів - офіцерів, прапорщиків (мічманів) - перед строєм підрозділу або на зборах офіцерів, прапорщиків (мічманів);
  - Військовослужбовців, які проходили військову службу за контрактом в управліннях та штабах військової частини, підрозділах, - перед строєм або на зборах особового складу цих управлінь, штабів;
  - Солдат (матросів) і сержантів (старшин) - перед строєм військової частини або підрозділу в залежності від кількості військовослужбовців, одночасно звільнених у запас.
  Організація проводів звільненого в запас або відставку командира військової частини покладається на його безпосереднього начальника, а інших звільнених військовослужбовців - на командира військової частини або підрозділу (начальника управління, штабу), в яких служив звільнений військовослужбовець.
  Для проводів командира військової частини, звільненого в запас або відставку, військова частина шикується у пішому строю в парадній або повсякденній формі одягу без зброї в порядку, встановленому Строєвим статутом Збройних Сил Російської Федерації, затвердженим наказом міністра оборони Російської Федерації від 15 грудня 1993 р. N 600, для стройового огляду. Побудовою військової частини керує новий її командир, а звільнений в запас або відставку командир військової частини знаходиться поруч з командиром (начальником), організуючим проводи.
  Командир (начальник), організуючий проводи, прийнявши доповідь і привітавшись з особовим складом, оголошує наказ про звільнення в запас або відставку командира військової частини, вимовляє коротку промову, в якій відзначає його заслуги, а також оголошує про заохочення і вручає грамоту, якщо він нагороджений нею у зв'язку зі звільненням.
  Перед строєм особового складу можуть виступити інші військовослужбовці, ветерани військової частини, члени сімей військовослужбовців, потім звільненому командиру військової частини на його прохання надається відповідь слово.
  Після виступів звільнений в запас або відставку командир прощається з Бойовим Прапором військової частини.
  Після прощання з Бойовим Прапором командир військової частини, звільнений у запас або відставку, повертається на своє місце, а Знамя відноситься на встановлене місце в строю військової частини.
  Проводи завершуються проходженням військової частини урочистим маршем.
  Проводи звільнених у запас або відставку командирів підрозділів - офіцерів, прапорщиків (мічманів) та військовослужбовців, які проходили військову службу за контрактом в управліннях та штабах, здійснюються у порядку, зазначеному вище. При цьому особовий склад будується у повсякденній формі одягу, Бойовий Прапор військової частини коли виноситься.
  Під час проводів вищевказаних військовослужбовців у запас або відставку на зборах командир військової частини (підрозділу) оголошує наказ про звільнення, виголошує промову, в якій відзначає їх заслуги, а також вручає грамоти у зв'язку із звільненням та цінні подарунки, якщо вони нагороджені ними в порядку заохочення . Подальше вшанування звільнених у запас або відставку військовослужбовців проводиться в порядку, встановленому командиром полку.
  49. Тривалість основної відпустки військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, в рік звільнення з військової служби обчислюється шляхом ділення тривалості основної відпустки, встановленої військовослужбовцю, на 12 і множення отриманої кількості діб на кількість повних місяців військової служби, що минули від початку календарного року до передбачуваного дня виключення його зі списків особового складу військової частини.
  Округлення кількості неповних діб і місяців здійснюється у бік збільшення. У разі коли неможливо своєчасне звільнення військовослужбовця з військової служби (виключення з списків особового складу військової частини), на день його звільнення проводиться розрахунок недовикористаних часу основної відпустки з наданням його військовослужбовцю.
  У такому ж порядку обчислюється тривалість основної відпустки військовослужбовця при достроковому (до закінчення терміну контракту) звільнення, якщо відпустка не використаний раніше відповідно до плану відпусток (п. 3 ст. 29 Положення про порядок проходження військової служби).
  Додаткові відпустки у рік звільнення з військової служби надаються військовослужбовцям у повному обсязі.
  Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, не використовувати з поважних причин основну і додаткову відпустки, зазначені відпустки надаються при звільненні з військової служби з виключенням його зі списків особового складу військової частини в день закінчення останнього з відпусток, який повинен співпадати з днем закінчення терміну військової служби (п. 14 ст. 29 Положення про порядок проходження військової служби).
  Надання відпусток військовослужбовцю здійснюється з таким розрахунком, щоб останній з них був використаний повністю до дня закінчення терміну його військової служби. При неможливості надання основної та додаткових відпусток до дня закінчення терміну військової служби вони можуть бути надані військовослужбовцю при його звільненні послідовно, без розриву між відпустками. У цьому випадку виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини здійснюється після закінчення останнього з відпусток і після здачі військовослужбовцям справ і посади.
  У разі коли основний і (або) додаткові відпустки за минулий рік не були надані військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у зв'язку з його хворобою або іншими винятковими обставинами, відпустка надається військовослужбовцю у першому кварталі наступного року з урахуванням часу проїзду до місця використання відпустки і назад.
  50. Військовослужбовцям, загальна тривалість військової служби яких становить 20 років і більше, в один рік з трьох років до досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі або в рік звільнення з військової служби за станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами, крім основної відпустки , за їх бажанням надається відпустка за особистими обставинами тривалістю 30 діб. Зазначена відпустка надається також військовослужбовцям, які проходять військову службу після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі і які не використали цю відпустку раніше. Даний відпустка надається один раз за весь період військової служби, що фіксується в особовій справі військовослужбовця (п. 12 ст. 31 Положення про порядок проходження військової служби).
  51. Відповідно до п. 3 ст. 23 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" та п. 17 постанови Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації від 22 вересня 1993 р. N 941 військовослужбовцям (крім офіцерів, які проходили військову службу за призовом) при звільненні з військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі, станом здоров'я, у зв'язку з організаційно-штатними заходами, у зв'язку з порушенням умов контракту щодо військовослужбовця, у зв'язку із здійсненням повноважень члена Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації, у зв'язку з обранням депутатом Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації, депутатом законодавчого (представницького) органу суб'єкта Російської Федерації, головою виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації або депутатом представницького органу місцевого самоврядування чи головою муніципального освіти і здійсненням зазначених повноважень на постійній основі - у розмірах, встановлених п. 3 ст. 23 Федерального закону "Про статус військовослужбовців", а звільненим з інших підстав (крім наведених нижче) - 40% встановлених розмірів із збільшенням посібники військовослужбовцям, нагородженим у період проходження військової служби державним орденом (орденами) або удостоєним почесних звань Союзу РСР чи Російської Федерації, на два місячних окладу грошового утримання.
  Військовослужбовцям, звільненим зі служби у зв'язку з невиконанням умов контракту, у зв'язку з призначенням покарання у вигляді позбавлення волі, в тому числі умовно, у зв'язку з позбавленням військового звання, у зв'язку з відрахуванням з військового освітнього закладу професійної освіти (освітнього закладу вищої та середньої професійної освіти) за неуспішність або недисциплінованість, а також як що не витримали випробування, одноразова допомога не виплачується. Не підлягає виплаті одноразова допомога також військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку з переходом на службу в органи внутрішніх справ, Державну протипожежну службу Російської Федерації, митні органи Російської Федерації, установи та органи кримінально-виконавчої системи.
  Одноразова допомога звільняються зі служби військовослужбовцям виплачується за повні роки вислуги в календарному обчисленні, без округлення їх у бік збільшення.
  Одноразова допомога обчислюється з окладів, що виплачуються за останньою посадою і військовим званням на день звільнення з військової служби (виключення зі списків особового складу військової частини).
  52. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби безпосередньо з військової посади, за час виконання якої виплачувався збережений оклад, виплата одноразової допомоги при звільненні з військової служби провадиться з цього окладу (постанова Уряду Російської Федерації "Про збереження за військовослужбовцями, що проходять військову службу за контрактом, місячних окладів за раніше займаним військових посад при переведенні їх на військові посади з меншими місячними окладами у зв'язку з реформуванням Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, в яких законом передбачена військова служба "від 17 березня 1999 р. N 305).
  53. Постановою Уряду Російської Федерації "Про порядок виплати грошового забезпечення і заробітної плати особовому складу військових частин Збройних Сил Російської Федерації на територіях держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" від 15 квітня 1994 р. N 337 встановлено, що виплата одноразової допомоги військовослужбовцям військових формувань Збройних Сил Російської Федерації і Чорноморського флоту, дислокованих за межами Російської Федерації на територіях держав - учасниць СНД, при звільненні з військової служби здійснюється:
  - Убутним безпосередньо після звільнення з військової служби на постійне місце проживання в Російську Федерацію - в рублях, з видачею готівки на території Російської Федерації;
  - Залишилися після звільнення з військової служби для постійного проживання на території держави перебування або убутним безпосередньо після звільнення з військової служби на постійне місце проживання в іншу державу (крім Російської Федерації) - в грошових знаках, в яких їм виплачувалося грошове забезпечення до звільнення.
  54. Військова служба закінчується з моменту виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.
  Виняток військовослужбовця зі списків особового складу військової частини при його звільненні з військової служби є юридичним фактом втрати статусу військовослужбовця та припинення військово-службових відносин. При цьому, військовослужбовці повинні бути повністю задоволені всіма видами належного їм постачання і виключені з їх забезпечення. Дата виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини є закінченням військової служби (п. 11 ст. 38 коментованого Федерального закону).
  З виключенням зі списків особового складу військової частини військовослужбовці втрачають свій статус і переходять в іншу категорію - громадян, звільнених з військової служби.
  Можна виділити такі характерні ознаки виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини при його звільненні з військової служби:
  - Фіксування юридичного факту виключення зі списків особового складу військової частини шляхом видання наказу відповідним командиром (начальником);
  - Втрата статусу військовослужбовця;
  - Зняття з матеріальних (фінансового, продовольчого, речового) та інших видів забезпечення з урахуванням займаної військової посади;
  - Виключення з штатно-посадових книг і списків особового складу підрозділу (військової частини, установи, організації тощо);
  - Припинення обчислення вислуги років для призначення пенсії;
  - Обмеження (втрата) прав на пільги, гарантії та компенсації, якими військовослужбовець був наділений при наявності статусу військовослужбовця;
  - Виникнення правового становища громадянина, звільненого з військової служби.
  Виключенню зі списків особового складу військової частини передує здача справ і посади, яка є обов'язком військовослужбовця та необхідною умовою для проведення остаточного розрахунку з звільняються військовослужбовцям, за винятком випадків, зазначених у п. 7 ст. 51 коментованого Федерального закону: загибель (смерть) військовослужбовця або визнання його в установленому порядку безвісно відсутнім або оголошення померлим.
  55. Наказ по особовому складу про звільнення військовослужбовця повинен видаватися з зазначенням дати набрання наказом чинності з таким розрахунком, щоб виписка з наказу про звільнення надійшла у військову частину не пізніше дати закінчення терміну військової служби, крім випадків, передбачених п. 11 ст. 38 коментованого Федерального закону.
  Виняток військовослужбовця зі списків особового складу військової частини проводиться в день закінчення терміну військової служби, за винятком випадків, перелічених у п. 11 ст. 38 коментованого Федерального закону, а також у разі перебування військовослужбовця в невикористаному основному або додатковій відпустці, у відпустці для здійснення прав і виконання обов'язків, пов'язаних зі статусом кандидата у депутати, і при перебуванні його в службовому відрядженні.
  56. Військовослужбовець, звільнений з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини повинен бути повністю задоволений встановленим грошовим постачанням, продовольчим та речовим забезпеченням. До проведення з військовослужбовцям всіх необхідних розрахунків він зі списків особового складу військової частини без його згоди не виключається (п. 16 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби).
  У разі виключення зі списків особового складу частини без задоволення грошовим постачанням (іншими видами постачання) та іншими виплатами зазначені неправомірні дії можуть бути оскаржені вищестоящому командиру (начальнику), у військову прокуратуру або суд.
  Звертаючись до вищестоящого командиру (начальнику), військовослужбовець, необгрунтовано виключений зі списків особового складу частини без задоволення належними видами постачання та іншими виплатами, має право вимагати скасування наказу про виключення зі списків особового складу частини до задоволення належними видами постачання.
  57. Перші екземпляри особистих справ військовослужбовців, звільнених з військової служби, в день вручення припису про вибуття військовою частиною пересилаються у військові комісаріати.
  Контроль за своєчасною відправкою та надходженням особистих справ звільнених військовослужбовців у військові комісаріати за обраним місцем проживання здійснюється кадровими органами округів, груп військ, флотів - для офіцерів, кадровими органами військових частин - для прапорщиків, мічманів.
  58. Командири (начальники) військових частин, винні в незаконному звільненні військовослужбовця з військової служби, несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну зайвими грошовими виплатами, виробленими в результаті незаконного звільнення військовослужбовця, у розмірі заподіяної шкоди, але не більше трьох окладів місячного грошового утримання і трьох місячних надбавок за вислугу років (п. 4 ст. 4 Федерального закону "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців" від 12 липня 1999 р. N 161-ФЗ).
  59. Згідно п. 25 постанови Пленуму Верховного суду Російської Федерації "Про деякі питання застосування судами законодавства про військовий обов'язок, військову службу і статус військовослужбовців" від 14 лютого 2000 р. N 9 у разі незаконного звільнення з військової служби військовослужбовця до набуття ним права на пенсію за вислугу років або без забезпечення його жилим приміщенням він на підставі п. 2 ст. 23 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" підлягає відновленню на службі в колишньої (або за його згодою - рівною або не нижче) посади з відшкодуванням всіх заподіяних збитків і компенсацією моральної шкоди. При цьому визнання військовослужбовця не придатним за станом здоров'я до військової служби або досягнення ним граничного віку стану на військовій службі не може служити перешкодою до прийняття такого рішення.
  У тому випадку, якщо звільнення військовослужбовця, що проходив військову службу за контрактом, проведено на законних підставах, проте порушено встановлений Положенням про порядок проходження військової служби порядок звільнення військовослужбовця (не забезпечений належними видами постачання, не надана відпустка тощо), має прийматися рішення не про відновлення військовослужбовця на військовій службі, а тільки про скасування наказу про виключення цієї особи зі списків особового складу військової частини, відновленні конкретних порушених прав та відшкодування збитків. Термін, протягом якого відновлювалися порушені права, підлягає включенню в строк військової служби шляхом покладання на відповідну посадову особу обов'язки змінити дату виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.
  У разі якщо порушення прав військовослужбовця може бути усунуто без відновлення його на військовій службі або в списках особового складу військової частини і сам військовослужбовець не ставить питання про це відновленні, судом виноситься рішення тільки про усунення допущеного порушення.
  Відновлення на військовій службі громадянина відповідно до рішення суду проводиться шляхом скасування наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби. Скасування наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби проводиться посадовою особою, видав наказ, або його прямим начальником (п. 22 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби).
  Військовослужбовцю, звільненому з посади у зв'язку з незаконним засудженням або відсторонений від посади у зв'язку з незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, має бути надана колишня посаду, а при неможливості цього (розформування військової частини, скорочення посади, а також наявність інших передбачених законом підстав, що перешкоджають відновленню на посаді, - за згодою військовослужбовця рівна і не нижче посада) (п. 2 ст. 23 Федерального закону "Про статус військовослужбовців").
  Час тримання під вартою і час відбування покарання у зв'язку з незаконним засудженням або незаконним притягненням до кримінальної відповідальності військовослужбовців зараховується їм у строк військової служби, до вислуги років у військовому званні, до вислуги років на посадах офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, а також до стажу роботи за фахом, про що зазначається в наказах відповідних посадових осіб.
  З особистих справ осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, у тому числі військовослужбовців-жінок, незаконно засуджених або незаконно притягнутих до кримінальної відповідальності, стосовно яких кримінальні справи припинені, вилучаються копії вироків та ухвал судів, копії постанов слідчих органів і т.п. Накази (пункти наказів) з оголошенням вироків про засудження або про залучення до кримінальної відповідальності військовослужбовців, незаконно засуджених або незаконно притягнутих до кримінальної відповідальності, справи стосовно яких припинені, скасовуються у встановленому порядку.
  Військовослужбовці (слухачі та курсанти), відраховані з військово-навчальних закладів Міністерства оборони Російської Федерації у зв'язку з незаконним засудженням або незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, відновлюються на підставі їх рапортів у відповідних військово-навчальних закладах Міністерства оборони (і на тих же курсах, на яких вони навчалися до незаконного засудження чи незаконного притягнення до кримінальної відповідальності) після вирішення питання про відновлення їх на військовій службі.
  Військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку з вчиненням стосовно їх незаконних дій органами дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду і не відновленим на військовій службі, при зміні в наказі правомочного посадової особи підстави звільнення виплачується одноразова допомога відповідно до п. 3 ст . 23 Федерального закону "Про статус військовослужбовців".
  Військовослужбовцям видається речове майно, яке їм було покладено за нормами постачання і строками носіння, але не було отримано ними в період проходження військової служби, а також за час перебування під вартою у зв'язку з незаконним засудженням або незаконним притягненням до кримінальної відповідальності.
  Квартирно-експлуатаційні органи зобов'язані повернути у місячний строк житлові приміщення офіцерів, прапорщиків, мічманів при їх незаконному засудженні. При неможливості повернення колишнього житлового приміщення вони надають військовослужбовцю позачергово, але не пізніше трьох місяців з дня звернення, в тому ж населеному пункті рівноцінне впорядковане жиле приміщення з урахуванням діючих норм житлової площі і складу родини.
  Відносно громадянина, позбавленого в зв'язку з незаконним засудженням військових або інших звань, а також орденів і медалей, за поданням суду, який скасував вирок з припиненням справи, в установленому порядку вирішується питання про відновлення звань і повернення орденів і медалей.
  У разі постановлення виправдувального вироку, припинення кримінальної справи за відсутністю в діянні складу злочину або за недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні злочину, а також припинення справи про адміністративне правопорушення органи дізнання, попереднього слідства, прокуратури або суд зобов'язані роз'яснити цьому громадянину порядок відновлення його порушених прав і відшкодування іншої шкоди, а також на його прохання в місячний термін письмово повідомити про своє рішення трудовий колектив або громадські організації за місцем проживання. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Коментар до п. 1"
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
    Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
    Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
    Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
    Одна з важливих складових частин виборів - інформаційні відносини. Без активно циркулює в суспільстві в період виборчої кампанії інформації виборцям важко визначитися у власному остаточному виборі. Інформаційне забезпечення виборів включає: інформування виборців та передвиборчу агітацію. Кожна з двох частин сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    До всіх тем Автономов А.С. Правові та фінансові основи самоврядування в Російській Федерації: Навчальний посібник. М., 2002. Баранців В.А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник.
 6. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
    Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua