Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
С.Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011 - перейти до змісту підручника

11. Які передумови освіти Європейського Союзу?


Тенденції до інтеграції отримали найбільший розвиток саме в Західній Європі, тому що тут раніше, ніж в інших районах світу, склалася досить розвинена ринкова економіка, малася порівняльна близькість економічної, суспільно-політичної, правової та культурного середовища , а відносно невеликі розміри територій держав підкреслювали вузькість національних кордонів і внутрішнього ринку, підштовхуючи країни до взаємовигідної об'єднанню зусиль.
Рух у напрямку більшого економічного єдності - спільна історична тенденція європейського розвитку. На рубежі кінця Середньовіччя і нового часу ринкове господарство прийшло на зміну натуральному, що сприяло подоланню феодальної роздробленості і виникнення заснованих на національному ринку централізованих держав. У другій половині XX в. спіраль історії аналогічним чином зробила новий виток: на базі мінливого міжнародного поділу праці та интегрирующегося ринку господарські зв'язки стали вириватися за межі роздробленою на невеликі країни, розділеної кордонами, митами, візами і т.д. "Європи суверенних держав".
Вихід господарських зв'язків за рамки державних кордонів поставив питання про формування ще більш великої політичної організації народів Європи. Нею і стали Європейські співтовариства, першим великим починанням яких послужило створення саме загального ринку (за допомогою скасування всіх національних бар'єрів на рух товарів, робочої сили, інших факторів і результатів виробництва).
Національні держави в рамках Співтовариств і заснованого на них Європейського Союзу не ліквідуються, але поступово добровільно обмежують свій суверенітет на користь цього наддержавного формування. При цьому інтеграція в економіці поступово втягує в даний процес та інші сфери суспільного життя: політичну, соціальну, культурну, інформаційну і т.д., які з часом також включаються до сфери відання Європейського Союзу.
На всіх етапах свого розвитку "європейська ідея" носила демократичний і геополітичний характер. Об'єднана Європа в значній мірі бачилася як засіб захисту від великого потенційного агресора. Такими в історичній послідовності розглядалися Османська імперія, Російська імперія, СРСР, а нині, в певному сенсі, і США. З ростом економічного, політичного та військового впливу Європейський Союз все частіше розглядається як визнана "наддержави". Він прагне закріпити і посилити своє особливе геополітичне становище в мінливому світі, що особливо помітно в проекті Конституції для Європи 2004 р. і Лісабонському договорі 2007
Незважаючи на все розмаїття етнонаціональних особливостей народів Європи, їх об'єднують загальні культурні, етичні та релігійні основи життя, спільне багатовікове історичне розвиток і взаємодію. Неодноразово висувалися ідеї об'єднання європейців на релігійному (християнської) основі. Величезне значення для становлення Європейського Союзу та формування його права має загальна правова і конституційна культура.
Європейські за походженням, ідеї конституціоналізму, правової держави, прав людини і поділу влади разом утворюють той ідеологічний фундамент, на якому сьогодні здійснюється функціонування політичних установ як в рамках окремих держав Європи, так і всього Союзу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11. Які передумови освіти Європейського Союзу? "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  яке його співвідношення з законодавством та договором (п. 2); крім того, в п. 2 ст. 5 ГК йдеться про обов'язкові положеннях законодавства, а також умовах договору, при цьому якщо положення імперативних норм та умови договору обов'язкові завжди (безумовно), то положення диспозитивних норм обов'язкові під умовою (якщо вони сприйняті договором). Навпаки, ст. 422 ЦК присвячена
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  яким може виступати лише термін "квазіпретерпеваніе". * (829) Див: Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des bьrgerlichen Rechts. 8 Aufl. Mьnchen, 1997. S. 865; Крашенинников Е.А. Указ. соч. С. 11. * (830) Питання про допустимість вживання поняття "непряме (посереднє) представництво" стосовно договору комісії є спірним. Деякі автори відповідають на нього негативно
 3. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  яка передбачуваність і цінність такого вибору. Далі ст. 11 надає дозволяючим суперечка органу право не тільки враховувати імперативні правила країни суду, але також строго слідувати політиці іноземних юридичних систем, з якими контракт має тісний зв'язок. Це може включати, наприклад, антитрестовские правила закону третьої країни або закону країни споживача щодо захисту даної
 4. § 5. Правовідносини, що стосуються міжнародного усиновлення, опіки та піклування
  які конкретні обставини і підстави, які можуть скласти правові передумови для встановлення опіки та піклування і т.д.? * Див: Шебанова Н.А. Сімейні відносини в міжнародному приватному праві. М., 1995. Відзначаючи особливості вітчизняного законодавства у цій галузі, слід сказати, що Сімейний кодекс РФ був значною віхою на шляху створення розвиненої правової
 5. § 2. Види джерел МПП
  якими служать міжнародний договір, міжнародний звичай чи судовий прецедент. У деяких областях - наприклад, в міжнародній торгівлі і мореплавання, розрахункових і кредитно-фінансових відносинах, а також інших сферах - міжнародні договори мають сьогодні пріоритетним статусом у правовому регулюванні певних суспільних відносин. Характеризуючи такий внутрішньодержавний
 6. 1. Загальні питання застосування методу прямого внутрінаціонального регулювання
  яка національність беруть участь сторін »[197]. По тому ж шляху після Другої світової війни пішла і європейська практика. Особливо показово в цьому плані рішення Європейського суду справедливості від 21 лютого 1973 р. по справі американської корпорації «Continental Can». У рішенні по справі суд підкреслив, що концентрація, здійснювана корпорацією через свої
 7. § 4. Основні передумови та фактори, що вплинули на процес формування та розвитку Європейського союзу та її правової системи
  які повинні були бути "попередні умови", іменовані в науковій літературі передумовами, і які повинні бути причини, "рушійні сили "- фактори, що зробили вплив на процес європейської інтеграції, для людської спільноти є у відомому сенсі аж ніяк не приватним, а загальним питанням, які представляють собою певний інтерес не тільки для європейців, але і для інших регіонів і
 8. § 2. Прецедентний характер рішень Європейського суду справедливості
  який за своїм характером буде цей "сполучний ефект", яка його ступінь впливу на національні суди і в чому він виражається? Аналізуючи сформовану практику взаємовідносин Європейського суду і національних судів з питань, що стосуються прелімінарних висновків, не можна не звернути увагу на те, що "сполучний ефект" має не односторонній, а двосторонній характер. Він стосується не тільки
 9. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  яка природа тих чи інших суб'єктів права, є чи не є вона державною, а в тому, накладає на себе держава самообмеження, вибудовуючи модель взаємин з цими суб'єктами, чи ні . Таким чином, "публічність" - це якраз те спільне, що об'єднує місцеве самоврядування і державну владу. Ю.А. Тихомиров справедливо вказав на те, що в даний час
 10. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  якими є по своїй суті авторські твори і різні технічні нововведення; що на відміну від права власності, яке в принципі безстроково і не схильне будь-яким територіальним обмеженням, права авторів, винахідників і їхніх правонаступників споконвічно обмежені в часі і в просторі; що авторські і патентні права захищаються за допомогою інших правових засобів по
© 2014-2022  yport.inf.ua