Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Конституційний суд

Конституційний суд був вперше в історії країни заснований основним законом 1947 До цього Італія не знала кон- ної юстиції. Тільки через вісім років після прийняття конституції був прийнятий закон (11 березня 1953 р.) про цей орган. Перше засідання Суд провів 23 квітня 1956, а перше рішення виніс 14 липня 1956
Суд включає 15 суддів, що обираються на 9 років. Судді не розподіляються по палатах, вони діють як єдина колегія. Судді призначаються за третинам - парламентом на спільному засіданні палат. Президентом республіки і вищої магістратурою, загальної та адміністративної. У парламенті для призначення потрібно дві третини голосів спискового складу в перших трьох турах, і три п'ятих - у наступних турах. Таке кваліфікована більшість встановлено для того, щоб партії, які мають більшість місць у парламенті і що утворюють уряд, не могли б повністю забезпечити собі третину місць в Конституційному суді. Призначення від суддівського стану проводиться таким чином: три судді вибираються Касаційним судом, один - Державною радою, один - Рахунковою палатою. Президент республіки призначає п'ять членів Суду на свій розсуд, проте, декрет про призначення повинен бути контрассігнован председате-лем Ради міністрів.
Судді обираються і підбираються з числа членів вищих загальних і адміністративних судових органів, що навіть знаходяться у відставці, штатних професорів права університетів і адвокатів - всі повинні мати стаж роботи не менше 20 років. Судді не можуть призначатися повторно. Голова Суду обирається з числа його членів на трирічний термін. За традицією головою стає один із членів, чий термін повноважень закінчується в останні три роки; таким чином голова може тільки один раз займати цей пост.
Початковий термін повноважень суддів був 12 років, а з 1967 р. - він становить дев'ять. Мандат судді несумісний із заняттям будь-якої посади (заняття політикою, професійна діяльність, навіть з викладанням права). Судді мають імунітет, порівнянним з парламентською. Дозвіл на їх переслідування в судовому порядку або відсторонення від посади може бути дано тільки самим Судом. Щодо суддів не існує яких вікових обмежень, як у ФРН або в Австрії. Суд - автономний орган в адміністративному та фінансовому відношенні, має своє відособлене приміщення. Зазвичай він діє в пленарному порядку по скликанню голови, який призначає доповідача у справі і встановлює день слухання. Для прийняття рішення потрібен кворум у 11 суддів і присутність хоча б одного судді з кожної трьох призначуваних категорій. Рішення приймаються більшістю голосів, при їх рівності голос голови дає перевагу.
Найважливіше повноваження Суду - контроль за конституційністю законів та актів, що мають силу законів. Такий контроль може бути попереднім і наступним. Перший здійснюється Судом на вимогу уряду відносно за-конів областей до того, як вони будуть промульгіровани. Такий розгляд відбувається тоді, коли комісар уряду в галузі вважатиме, що область перевищила свою компетенцію, або якщо її рішення суперечить національним інтересам або інтересам інших областей. Якщо обласна рада підтверджує свій закон абсолютною більшістю голосів, то голова Ради міністрів може запросити Конституційний суд в 15-денний термін, вважаючи з часу, коли він був інформований про другий голосуванні обласної ради. Рішення глави уряду призупиняє вступ до сіпу акта обласної ради. Суд, який не має терміну для винесення рішення, може або відхилити клопотання уряду, або анулювати закон області. На практиці такі звернення нечасті.
Подальший контроль може бути абстрактним або конкретним. Перший може проводитися на вимогу областей щодо законів держави і на підставах порушення останнім компетенції області.
Предметом контролю можуть бути всі закони або акти, що мають силу закону. Суд з їх приводу може бути запитаний про-щим або спеціальним судом при розгляді конкретної справи. Питання про конституційність може бути поставлений і са-мім Судом, який розглядає депо. Якщо визнається обгрунтованою вимогу про визнання неконституційним закону або акта, що має силу закону, то Суд оголошує недійсними законодавчі положення в межах зверненого до НЕ-му запиту. Суд оголошує також законодавчі положення, незаконність яких випливає з прийнятого ним рішення.
Крім того. Конституційний суд розглядає спори про компетенцію відповідно до статті 134 основного закону, тобто що можуть виникнути суперечки між парламентом і урядом, главою держави і парламентом, органами судової влади та уряду.
При розгляді справ за звинуваченням Президента республіки Конституційний суд доповнюється 16 суддями, що обираються парламентом на 9 років за тими ж правилами, що й ординарні судді цього органу. Обрання проводиться за заздалегідь складеними списками громадян, що володіють необхідними кваліфікаціями для обрання в сенатори. Члени парламенту в списку не включаються. Що ж стосується злочинів, скоєних головою Ради міністрів і міністрами, то після поправки до конституції, внесеної в січні 1989 р., їх справи розглядаються в порядку звичайного судочинства за дозволом, даваемому палатами парламенту. До прийняття цієї поправки їхні справи також розглядалися Конституційним судом.
Суд має повноваження при проведенні голосування в порядку народного вето, про який вже говорилося. Він вивчає тре-бованіе про скасування закону або акта, що має силу закону, з точки зору їх конституційності. Суд розглядає питання, які з вимог допустимі і які суперечать колі законів, щодо яких народне вето не може прово-диться.
Конституційний суд відіграє помітну роль у державній системі Італії, часто виступаючи як "созаконодатель" і навіть як законодавець при винесенні рішень. Таке трапляється тоді, коли самі закони страждають пробельностью. Суд включає в них "додаткові" або "замінюють" положення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Конституційний суд "
 1. Контрольні запитання до розділу 1
  конституційне право". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 2. Контрольні запитання до розділу 8
  конституційного контролю. 10 . Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 3. Конституційний закон
  конституційного закону (теоретичні аспекти): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Алма-Ата: 1991. Миронов О.О., Шафір М.А. Конституція РСР і конституційні закони / / Державно-правові проблеми реалізації Радянської Конституції: Межвуз. СБ науч. тр. - Свердловськ: 1987. Морозова Л.А. Конституційні закони в радянській правовій системі / / Рад. держава і право. - 1982. N 10. Стовповая Н.В. Про
 4. § 4. Проголошення рішення Конституційного Суду
  Рішення Конституційного Суду проголошуються в його засіданні у строки, встановлені Конституційним Судом відповідно до цього законом, вони є остаточними оскарженню і опротестування не підлягають. Конституційний Суд має право після оголошення рішення виправити допущені в ньому неточності в найменуваннях і позначеннях, описки, лічильні та інші помилки редакційного характеру.
 5. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
 6. Контрольні питання до розділу 15
  конституційного ладу постсоціалістичних держав. 3. Особливості конституційного закріплення прав і свобод особистості. 4. Питання конституційної економіки в постсоціалістичних державах. 5. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій. 6. Форми правління в постсоціалістичних державах. 7. Інститут президентської влади. 8. Правовий статус
 7. Контрольні питання до розділу 13
  конституційна економіка ". 2. Основні риси конституційної регламентації власності. 3. Регламентація в конституціях питань оподаткування. 4. Вимоги, що пред'являються конституціями до бюджету. 5. Особливості конституційно-правового статусу центральних банків. 6. Критерії незалежності центральних банків. 7. Механізми економічної інтеграції у федеративних
 8. Додаток Бібліографія з питань Конституції
  конституційність Конституції та статути суб'єктів Російської Федерації (загальні питання, окремі
 9. § 5. Опублікування рішення
  сударственним органам і посадовим особам. Рішення Конституційного Суду у формі запиту, вимоги, а також з питань процедурного характеру публікуються в порядку, встановленому Конституційним Судом. Відповідно до Декрету Президента Республіки Білорусь від 10 грудня 1998 № 22, яким затверджено Положення про офіційне опублікування і набрання чинності правових актів Республіки
 10. Глава Основні віхи конституційного розвитку Росії
  конституційний розвиток Росії, треба враховувати всі вищесказане. І конкретно важливий ще один момент: не можна зводити конституційний розвиток в нашій країні лише до появи актів, формально іменованих конституціями. Слід враховувати сукупності актів конституційного рівня і значення: виходячи зі сказаного вище, - вони разом представляли образ конституції для свого етапу . З урахуванням цього можна
 11. Конституційне регулювання
  конституційного регулювання / / Журнал російського права. - 1997. N 2. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: БЕК . 1994. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: Фонд "Правова культура". 1996. Кузнєцов І.М. Про способи конституційного регулювання суспільних відносин в соціалістичних країнах / / Праці ВНДІ радянського законодавства: т. 6. - М.: 1976. Ломовский
 12. Висновок
  сударства, все більше наближаючи її до стандартів, які склалися в країнах з давніми демократичними традиціями, стверджуючи принципи правової держави. При цьому слід зазначити величезну увагу нашої держави до потреб громадян. Воно проводить з урахуванням наявних матеріальних ресурсів активну соціальну політику. Хоча поза увагою в даній книзі виявилися багато важливі рішення
 13. 25.2.7. Звернення до Конституційного Суду Російської Федерації
  конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації» громадяни та їх об'єднання вправі звернутися до КС РФ зі скаргою про визнання неконституційним закону або окремих його положень, якщо: а) цим законом порушені їхні права і свободи, б) цей закон застосований або підлягає застосуванню в конкретній справі. Таким чином, платник податків, який вважає свої права порушеними тим чи
 14. § 1. Види рішень Конституційного Суду Республіки Білорусь
  конституційності нормативних актів, про тлумачення раніше прийнятих висновків, про їх перегляд. Про початок провадження у справі Конституційним Судом приймається рішення. Послання Конституційного Суду про стан конституційної законності приймається також шляхом рішення. Поряд з ними як особливий вид рішень можуть прийматися запити і вимоги до державних органів, посадових осіб, які
 15. Стаття Цілісність і стійкість конституційного ладу
  конституційного ладу Російської Федерації. (2) Інші положення Конституції Російської Федерації не можуть суперечити основам конституційного ладу Російської Федерації. (3) Зміна положень цього розділу Конституції здійснюється референдумом Російської Федерації - всенародним
 16. Введення
  конституційного контролю за відповідністю Основному Закону країни нормативних правових актів. Конституційний Суд Республіки Білорусь покликаний захищати правові цінності, забезпечувати верховенство Конституції в ім'я головної мети, для якої створюється держава, служити людям, затверджувати їх права, свободи, а коли це необхідно, то і сприяти належному виконанню покладених
 17. 2. Державні органи
  ВАС РФ, Вищий Арбітражний Суд РФ - Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації; ЗС РФ, Верховний Суд РФ - Верховний Суд Російської Федерації; Конституційний Суд, Конституційний Суд РФ - Конституційний Суд Російської Федерації; Мінфін - Міністерство фінансів; МЕРТ - Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Уряд РФ - Уряд Російської Федерації; Президент РФ -
 18. 2.2. Конституційне оформлення нового ладу після жовтневої революції 1917 р.
  конституційного значення і конституції; вивчає конституційне право повинен мати про них загальне уявлення. Цьому і присвячені наступні частини роботи, мають інформаційний характер, але містять і необхідні авторські коментарі; при цьому ми не уникаємо термінології і понятійного апарату актів того часу, не замінюємо їх штучно сучасними словами, як іноді стало модно
© 2014-2022  yport.inf.ua