Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Консультативні і контрольні органи

Консультативні і контрольні органи покликані надавати допомогу уряду та парламенту в реалізації їх функ-цій. Трохи осібно стоїть Вища рада магістратури, що представляє третій "гілку" державної влади та при-кликаний забезпечувати незалежність судових органів.
Економічна і соціальна рада формується на корпоративній основі і включає представників підприємцям-нізації організацій, профспілок, осіб, що призначаються урядом. Рада запитується урядом. Консультують-ні функції Ради досить значні, хоча і не охоплюють всіх аспектів економічної і соціальної діяльності го-державу. Ці функції включають дві категорії справ: 1. Дача консультативних висновків з ініціативи уряду. Рада в обов'язковому порядку запитується за проектами програмних законів і планів економічного і соціального розвитку. Він може залучатися до підготовки цих проектів. 2. Самому Раді надана можливість діяти за власною ініціативою "з метою привернути увагу уряду до реформ, які, на думку Ради, за своїм характером сприятимуть здійсненню завдань", що стоять перед Радою. Рада може давати висновок про виконання економічних планів або програм такого ж характеру.
Єдиним винятком з суто консультативної діяльності є надання Раді права виділяти зі свого складу делегата для викладу думки Ради перед парламентськими палатами.
Державна рада, про який ми говорили як про орган конституційного контролю, формально на чолі має прем'єр-міністра, якого може заміщати міністр юстиції. Фактичне керівництво належить віце-голові. Державна рада виступає в подвійній якості - як вищий орган адміністративної юстиції і як консультативний орган уряду. В якості першого Рада здійснює контроль за діяльністю адміністративних органів. Рішення останніх можуть оскаржуватися в адміністративних судах. Рада виконує також обов'язки касаційної інстанції щодо апеляційних адміністративних судів, і щодо справ, що надходять з Рахункової палати. Суду бюджетної дисципліни та ін
Рада є "привілейованим радником" уряду. Згідно ст.ст. 38 і 39 конституції він дає попередньо котельної висновку (причому в обов'язковому порядку) щодо законопроектів уряду на видаються урядом актам делегованого законодавства, за проектами "регламентів публічної адміністрації". В останньому випадку консультативна роль Державної ради відбивається на найменуванні актів уряду, що називаються "декретами, розглянутими Державною радою". У рівній мірі Рада запитується з адміністративних питань, коли це передбачено законодавчими або постановами актами; Рада консультує уряд і міністрів з юридичних питань і в деяких випадках - з власної ініціативи може звертати увагу державних органів на необхідність видання актів відповідно до загальних інтересів.
Рахункова палата, вперше заснована в 1807 р., в даний час є вищою інстанцією, покликаної в відпо-вії до ст. 47 конституції надавати допомогу парламенту і уряду у контролі за виконанням фінансових законів. До неї тісно примикають Суд бюджетної і фінансової дисципліни і Центральний комітет з вивчення вартості та рентабельності державних служб. При Рахунковій палаті діє прокуратура, що включає генерального прокурора і двох його заступників, у завдання яких входить представляти державу і спостерігати за єдністю судової практики.
Юридичні повноваження Рахункової палати поширюються тільки на державних бухгалтерів; не будуть зачіпатися при цьому правомірність дій розпорядників кредитів. В силу жорстко проведеної у французькому фінансовому управ-ванні поділу відповідальності контроль за діями розпорядників кредитів здійснюється Судом бюджетної дисцип-ліни. Палата інформує вищі органи державної влади про свої пропозиції щодо поліпшення фінансового управління та про свої зауваження по ньому. Рахункова палата, крім того, з 1982 р. виступає в якості апеляційної інстанції щодо рішень регіональних рахункових палат.
Суд бюджетної дисципліни - репресивний орган, що доповнює Рахункову палату. Він очолюється головою Пала-ти, віце-головою є голова секції фінансів Державної ради. У ведення Суду входить розглянуто-ня порушень у використанні коштів розпорядниками кредитів. Суд може бути запитаний головами парламентських палат, прем'єр-міністром, міністром фінансів, міністрами, у віданні якого відбулися порушення. Рахунковою палатою та генеральним прокурором при ній. Звернення до Суду практично надходять з Рахункової палати.
Ще один орган економічного характеру - Центральний комітет з вивчення вартості та рентабельності державних служб: створений в 1946 р. Він покликаний пропонувати заходи щодо скорочення вартості та покращення якості і рентабельності публічних служб в найширшому розумінні цього слова .
Податковий рада, заснований декретом від 22 лютого 1971 р., спостерігає за розподілом податків в областях найбільш помітних з точки зору громадян - головним чином, за прибутковим податком.
Вища рада магістратури - вищий адміністративний орган у справах французьких суддів і прокурорів. Як основне завдання має забезпечення незалежності судової влади. Він включає дві палати: одна компетентна щодо суддів, друга - щодо прокурорів. Обидві палати включають Президента республіки і міністра юстиції, а також інших членів.
Палата Вищої ради магістратури, компетентна щодо суддів, робить пропозиції про призначення суддів Касаційного суду, перших голів апеляційних судів та призначення голів судів великої інстанції. Інші судді призначаються після отримання відповідного висновку цієї палати. В якості дисциплінарного ради палата виносить рішення щодо суддів. У цьому випадку в ній головує перший голова Касаційного суду.
Палата Вищої ради магістратури, компетентна у відношенні прокурорів, дає висновки при їх призначеннях, за винятком осіб, що призначаються на посаду Радою міністрів. Палата в рівній мірі дає свій висновок про накладення дисциплінарних санкцій щодо прокурорів. У цьому випадку в Палаті головує генеральний прокурор при Касаційному суді.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Консультативні і контрольні органи "
 1. § 1. Контрольний орган муніципального освіти
  контрольного органу муніципального утворення. Цей орган формується або на муніципальних виборах, або представницьким органом відповідно до статуту муніципального освіти. Результати перевірок, здійснюваних контрольним органом муніципального освіти, підлягають опублікуванню (оприлюдненню). Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані
 2. 53. Органи бюджетного контролю
  контрольні органи. На федеральному рівні таким органом є Рахункова палата РФ, створена відповідно до положень Федерального закону від 11 січня 1995 р. № 4-ФЗ «Про Рахункову палату Російської Федерації», на регіональному рівні - представницькими (законодавчими) органами влади суб'єктів РФ створюються власні контрольно -рахункові палати, діяльність яких регулюється
 3. 10.3. Державна реєстрація та органи підприємства
  контрольний орган, перевіряє бухгалтерську документацію, книги підприємства, бюджет, фінансовий звіт підприємства. Наглядова рада - поєднує в собі деякі функції загальних зборів, правління, контрольно-наглядового
 4. Контрольні питання до § 7.9
  органи розглядають трудові спори? 4. Що розуміється під колективним трудовим
 5. Стаття 270. Фінансовий контроль, здійснюваний контрольними та фінансовими органами суб'єктів Російської Федерації та муніципальних утворень
  органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень здійснюють фінансовий контроль за операціями з бюджетними коштами одержувачів коштів відповідних бюджетів, засобами адміністраторів дже-рел фінансування дефіциту відповідних бюджетів, а також за дотриманням одержувачами бюджетних кредитів, бюджет-них інвестицій і державних і муніципальних гарантій
 6. Контрольні питання
  органи державної влади Великого князівства Литовського в 14-16в . в. 3. Компетенція князя, Ради. Сойму. 4. Правове та соціальне становище стани
 7. Контрольні питання до розділу 10
  контрольних повноважень парламенту. 7. Основні етапи законодавчого процесу. 8. Парламентські комітети в різних
 8. Стаття 183.20. Заява контрольного органу про визнання фінансової організації банкрутом
  контрольного органу про визнання фінансової організації банкрутом подається до арбітражного суду в письмовій формі. Зазначена заява підписується керівником контрольного органу або особою, уповноваженою керівником контрольного органу на подачу заяви про визнання фінансової організації банкрутом. 2. У заяві контрольного органу про визнання фінансової організації банкрутом повинні бути
 9. 23. Фінансовий контроль Президента РФ.
  Контрольний орган - Головне контрольне управління Президента Російської Федерації (перетворене з Контрольного управління Адміністрації Президента Російської Федерації, згодом - Контрольного управління Президента РФ). При здійсненні контрольних функцій цей орган взаємодіє з іншими структурними підрозділами Адміністрації Президента РФ, відповідними комітетами і
 10. Контрольні питання
  органи місцевого територіального управління, установи на Білорусі у складі Російської
 11. Контрольні питання
  органи влади Речі Посполитої: Коронний сейм, король - правове становище,
 12. 33. З яких елементів складається організаційний механізм Європейського Союзу?
  Консультативні органи: Економічний і соціальний комітет, Комітет регіонів та ін; - органи спеціальної компетенції, що мають власну правосуб'єктність (як юридичної особи) і звані, як правило, агентствами: Європейське агентство з оцінки медикаментів , Європейське агентство з авіаційної безпеки та ін Зважаючи на специфіку агентств Лісабонський договір виділяє їх в
© 2014-2022  yport.inf.ua