Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В . Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Індійський федералізм і його особливості

Спочатку конституція Індії 1950 закріпила федеративний устрій держави у формі союзу трьох різних за своїм положенню в федерації груп штатів, які не враховували національний склад населяють їх народів.
Принципові зміни в структурі федеративного устрою Індії були викликані Законом про реорганізацію штатів 1956 р., який, в цілому, став найважливішим актом конституційного значення, що почав корінну перебудову федерації за національною ознакою. Замість 28 старих багатомовних штатів було створено 14 нових, з яких 10 було сформовано за монолінгвістіческому принципом, а в 4 інших застосовувався принцип білінгвізму (використання двох мов). Шість територіальних підрозділів отримали статус союзних територій. Було ліквідовано ділення штатів на юридично нерівноправні групи. Територіальний поділ прийшло у велике відповідність з національними, соціально-економічними та культурними потребами населення країни. Перебудова федерації здійснювалася на основі наступних принципів: збереження і зміцнення єдності і безпеки країни, створення однорідних в мовному та культурному відношенні штатів з урахуванням фінансової та адміністративної доцільності, а також можливість розробки загальнонаціонального плану. Реорганізація штатів 1956 з'явилася вирішальним подією в об'єднанні країни на національній основі. Вона покінчила з існуванням князівств, ліквідувала інститут правителів штатів з феодальних князів - раджпрамукхов і ряд інших пережитків, дала новий стимул розвитку продуктивних сил як окремих штатів, так і країни в цілому.
Крім штатів, в індійську федерацію входить ще така специфічна форма "значно обмеженою автоно-мії", як союзна територія. Сім існуючих нині союзних територій мають набір органів управління, аналогічний штатам, хоча їх автономія вже.
У сфері законодавства компетенція розподіляється між Союзом і штатами відповідно з трьома переліками пи-тань, даними в додатку VII до конституції. В "союзному переліку" визначені питання, які стосуються сфері исключитель-ної компетенції законодавства федерації. Сюди відносяться такі важливі питання, як оборона країни, внешнеполит-тичні, зовнішньоторговельні зв'язки, банківська справа, грошовий обіг, залізничні, повітряні і водні повідомлення, торгівля між штатами та ін Всього в цьому переліку налічується 100 пунктів. Згідно ст. 248 конституції, до сфери виняткових законодавства Союзу належать також і всі питання, які не увійшли до жодного з переліків згаданого положення.
Перелік збігається законодавства містить питання, по яких можутьзаконодательствовать як федерація, так і її суб'єкти (за відсутності відповідного закону федерації або у разі схвалення президентом). У цей перелік входить 48 питань, в числі яких кримінальне, цивільне, трудове, сімейне, соціальне, профспілкове законодавство і т.д.
Третій перелік належить до виключної компетенції штатів. Він складається з 66 таких питань, як охорона суспільного венного порядку, поліція, в'язниці, деякі сторони організації судів, місцеве самоврядування, охорона здоров'я та санітарія, допомога інвалідам і безробітним, культура, освіта і т.д. Хоча формально законодательствовать в цих сферах покликані штати, федеральний парламент, за рішенням Ради штатів, прийнятому кваліфікованою більшістю в 2/3, може законодательствовать по кожному з питань, що входять у виняткову компетенцію штатів, розглядаючи їх як відносяться до національних інтересів всієї країни. Отже, незважаючи на наявність цих трьох переліків, центральні власті можуть на практиці видавати закони з будь-яких питань незалежно від того, до компетенції яких органів вони формально віднесені.
Усі штати, крім Джамму і Кашміру, що володіє власною конституцією і громадянством, мають єдиний правовий статус в Союзі, який визначається додатком VII та іншими положеннями конституції Індії. Встановлено єдине федераль-ве громадянство.
Судові та адміністративні органи всіх штатів і федерації складають єдину систему. Уряд Індійського Союзу може давати урядам штатів будь-які вказівки, що стосуються виконання федеральних законів. Територія штатів, крім Джамму і Кашміру, де необхідна згода центрального уряду, губернатор має права передавати Союзу будь-які функції чи повноваження, належать штату.
Найбільш концентрованим виразом зростаючого панування центру над штатами є докладно розроблений інститут надзвичайного стану. Введення такого положення істотно обмежує права штатів, а практичне його здійснення нерідко призводить до масових і серйозних порушень прав і свобод громадян. З чотирьох з невеликим десятиліть незалежного розвитку майже 12 років Індія провела в стані надзвичайного стану. Те, що навіть у цій ситуації Індійський союз зберіг федеративну структуру, доводить її життєздатність.
Ще однією формою інституту надзвичайного стану в масштабах штату є президентське правління (ст. 356), з оголошенням якого основні функції з управління тим чи іншим штатом переходять до центральних органів державного-ва. Президентське правління в штатах застосовувалося в Індії понад 90 разів.
Деталізація і регламентація процедури застосування норм надзвичайного характеру передбачають певну ступінь контролю парламенту за здійсненням надзвичайних повноважень і як би дозволяють організаційно та процесуально "укладати" ці авторитарні за своєю природою положення в рамки ліберального політичного режиму.
Тенденція до унітаризму і централізації в Індії невіддільна від тенденції до регіоналізму і децентралізації, яка знаходить своє вираження у створенні нових штатів і союзних територій, в частіших вимогах надати штатам більше автономії.
Останнім часом помітний певний ріст і сепаратистських тенденцій в різних районах країни, особливо в шта-тах Пенджаб, Джамму і Кашмір, Гуджарат і Таміпнаду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Індійський федералізм і його особливості "
 1. РОЗДІЛ V. ПОДАТКОВИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ
  РОЗДІЛ V. ПОДАТКОВИЙ
 2. Список літератури
  федералізм / / Міжнародна життя. 1991. N 4. 14. Остром В. Сенс американського федералізму. М., 1993. 15. Петров В.С. Сутність, зміст і форми держави. Л., 1981. 16. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги: У 2 т. М., 1992. 17. Проблеми суверенітету в Російській Федерації. М., 1994. 18. Соломаткін А.С. Адміністративно-територіальний устрій Російської Федерації: Питання
 3. 14. Принципи фінансової діяльності держави і муніципальних утворень
  федералізм, законність, гласність, плановість. 5) Принцип федералізму: у веденні РФ знаходяться: фін, валютних, кредитних регулювання, ден емісія, ФЕД банки, ФЕД бюджет, ФЕД податки і збори; до спільного ведення РФ і суб'єктів РФ віднесено встановлення загальних принципів оподаткування і зборів в РФ. 6) Принцип законності: процес створення, розподілу і використання фондів ден. коштів детально
 4. Місцеве управління.
  Індійські громади, особливо великі, мусульманські правителі так і не змогли. Так, наприклад, моголи не визнавали володінь місцевих правлячих кланів. Однак на практиці такі адміністративно-податкові одиниці, як паргана і патта, збігалися з клановими володіннями. На чолі індійських громад стояли муккадами, Чаудхрі (вожді) - глави домінуючих каст, Хута - голови сіл. Вони були не посадовими
 5. Стаття Федеративна держава
  федералізму, забезпечуючи єдність Російської Федерації, децентралізацію державної влади, рівноправність і самовизначення народів у складі Російської Федерації. (2) Російська Федерація складається з республік, країв, областей, міст федерального значення, автономних областей, автономних округів - рівноправних суб'єктів Російської Федерації. (3) Основи, а також особливості правового статусу
 6. Відповіді до контрольних тестів
  федералізму 1-в б-а 11-а 2-б 7-б 12 - в 3-б 8-а 13-б 4-а 9-в 14-а 5-в 10-6 Розділ VI. Правові основи міжнародних податкових відносин 1-а 7-б 12-г 2-а 8-б 13-а 3-б. 9-в 14-г 4-в 10-б 15-в 5-а 11 - Д 16-а 6-б Розділ VII. Відповідальність за порушення податкового законодавства 1-в З-б 5-б 2-б 4-в 6-а 7-6 16-а 25-б 8-в 17-б 26-б 9-б 18-а 27-в
 7. 3.Фінансовий діяльність суб'єктів публічного права: поняття, роль і методи.
  Федералізм, законність, гласність, плановість. 1) Принцип федералізму: у веденні РФ знаходяться: фін, валютних, кредитних регулювання, ден емісія, ФЕД банки, ФЕД бюджет, ФЕД податки і збори; до спільного ведення РФ і суб'єктів РФ віднесено встановлення загальних принципів оподаткування і зборів в РФ. 2) Принцип законності: процес створення, розподілу і використання фондів ден. коштів детально
 8. 3.3. Класифікація основних принципів оподаткування і зборів
  федералізму. Ця класифікація заснована на традиційному для конституційного права виділенні кола проблем, оскільки основні принципи оподаткування і зборів розвивають більш загальні конституційні початку і є їх логічним продовженням. Можливі й інші підстави поділу на групи принципів оподаткування і зборів
 9. Стаття 16. Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації у сфері охорони здоров'я
  федералізму - одна з основ конституційного ладу Росії, що представляє поєднання загальнофедеративного і регіональних інтересів. --- Єрохіна Т.В. Державне управління охороною здоров'я в Російській Федерації / / УПС. Територіальний рівень управління визначає повноваження, які в рамках процедури розмежування повноважень не увійшли до складу повноважень
 10. § 3. Принципи організації і діяльності державного апарату
  федералізму; принцип професіоналізму - створює сприятливі умови для використання найбільш кваліфікованих працівників у діяльності державного апарату, гарантує високий рівень вирішення основних питань державного життя в інтересах населення країни; принцип поєднання колегіальності та єдиноначальності - забезпечує розумне співвідношення демократичних і бюрократичних
 11. Армія.
  Індійські громади колективно захищали зі зброєю в руках свою територію і свої
 12. Література
  індійської касти. М., 1983. 7. Мозолин Б.П. Особистість, право, економіка сучасної Індії. М., 1979. 8. Саїдов А.Х. Порівняльне правознавство та юридична географія світу. М., 1993. 9. Тихомиров Ю.А. Курс порівняльного правознавства. М., 1996. 10. Цвайгерт К., Кетц X. Введення в порівняльне правознавство в сфері приватного права. М., 1998. Т. 1. 11. An Introduction to Legal Systems / Ed.
 13. Список рекомендованої літератури
  федералізму в Росії і США. Матеріали російсько-американських семінарів. - М.: Агентство США з міжнародного розвитку, 1996. 2. Державне право Німеччини. У 2 т. - М.: Інститут держави і права РАН, 1994. Т. 2. Частина 5. Конституційні основи фінансової системи ФРН. 3. Лексин В.М., Швецов А.М. Держава та регіони. Теорія і практика державного регулювання територіального
 14. Конституція Індії
  індійських положень багатьох конституцій інших країн. Ось чому з нею можна виявити статті, що мають схожість з аналогічними положеннями з конституцій Великобританії, США, Ірландії, Канади, Австралії, СРСР, Веймарської рес-публіки в Німеччині, Японії, Бірманського союзу і деяких інших високорозвинених країн і країн. У результаті прагнення осягнути по можливості більшу сферу життя,