Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 3. Принципи організації і діяльності державного апарату

Апарат держави є система державних органів, взаємопов'язаних загальними принципами організації та діяльності. Подібні принципи - це вихідні ідеї, керівні положення, що визначають основні підходи до формування та функціонування державних органів (див. схему 19).
Схема 19
--- ---
| ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ + ---
| І ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ | |
L --- --- |
¦
¦
--- --- |
| Пріоритет прав і свобод людини і громадянина + --- +
L --- --- |
--- --- |
| Демократизм + --- --- +
L --- --- |
--- --- |
| Поділ влади + --- - +
L --- --- |
--- --- |
| Законність + --- +
L --- --- |
--- --- |
| Гласність + --- +
L --- |
--- --- |
| Федералізм + --- +
L --- --- |
--- --- |
| Професіоналізм + --- +
L --- --- |
- --- |
| Поєднання виборності і призначуваності + ---
L --- ---
та інші
Такими принципами можуть виступати:
принцип пріоритету прав і свобод людини і громадянина - припускає відповідні обов'язки державних органів і службовців визнавати, дотримуватися і захищати їх;
принцип демократизму - виражається насамперед у широкому участі громадян у формуванні та організації діяльності державних органів, в обліку в політиці держави різноманітних інтересів більшості населення;
принцип поділу влади (на законодавчу, виконавчу і судову) - створює механізми, які мінімізують свавілля з боку владних органів і посадових осіб;
принцип законності - означає обов'язковість дотримання всіма органами держави, державними службовцями, громадянами Конституції, законів і підзаконних актів;
принцип гласності - забезпечує інформованість громадськості про практичну діяльність конкретних державних органів, гарантує "прозорість" процесу функціонування чиновників;
врахування інтересів регіонів (у федеративних державах) виступає у вигляді принципу федералізму;
принцип професіоналізму - створює сприятливі умови для використання найбільш кваліфікованих працівників у діяльності державного апарату, гарантує високий рівень вирішення основних питань державного життя в інтересах населення країни;
принцип поєднання колегіальності і єдиноначальності - забезпечує розумне співвідношення демократичних і бюрократичних почав державного апарату;
принцип поєднання виборності і призначуваності - висловлює оптимальне співвідношення децентралізації і централізації в державному управлінні;
принцип ієрархічності - полягає в тому, що органи держави займають в державному апараті різні рівні (одні органи підпорядковані іншим, рішення вищестоящих органів обов'язкові для нижчестоящих).
Всебічний облік названих та деяких інших принципів як при утворенні державних органів, так і в процесі їх функціонування дозволяє забезпечити максимальну ефективність управління суспільством, веде до його демократизації і підвищенню ефективності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Принципи організації і діяльності державного апарату "
 1. ВСТУП
  принципи залучення громадян у діяльність органів місцевого самоврядування, організацію місцевого самоврядування в сучасній Росії, познайомитися з формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення в його здійсненні, вивчити правові основи діяльності органів місцевого самоврядування, фінансові та економічні засади формування власності
 2. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  принципи, дефінітивного норми і т.п.) забезпечують єдине узгоджене вплив на суспільні відносини всієї сукупності норм конкретних галузей права. Муніципальне право слід розглядати як галузь права за наявності перелічених ознак. Предмет муніципального права. В якості предмета муніципального права виступає місцеве самоврядування, що представляє собою складну,
 3. § 3. Окремі джерела муніципального права
  принципу поділу влади, засновує інститут муніципальної власності, вказуючи, що муніципальна власність визнається і захищається нарівні з приватної, державної, іншими формами власності (гл. 1). У ній визначено, що місцеве самоврядування покликане забезпечити самостійне рішення населенням питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальної
 4. § 4. Реформи місцевої влади кінця ХХ - початку XXI ст.
  Принципи виборчого права принципами гласності, альтернативності і змагального характеру. У Законі було розширено перелік суб'єктів, що висувають кандидатів у депутати за рахунок груп виборців за місцем проживання. Закон істотно скоротив депутатський корпус. Наприклад, в Московський міський Рада обиралося 500 депутатів (до цього 1000 чоловік).
 5. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке склалося під їх впливом. Конституційні прояви місцевого самоврядування.
 6. § 3. Децентралізація та місцеве самоврядування
  принципових положень, що забезпечують і гарантують самостійність і повнокровне діяльність муніципальних утворень, органів місцевого самоврядування. Назвемо основні з них. 1. Необхідність організації місцевого самоврядування на всій території Російської Федерації. Базова територіальна одиниця місцевого самоврядування - муніципальне утворення. Муніципальні освіти, в
 7. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
  принципових положень виборчого законодавства. Види виборів. Вибори бувають чергові, додаткові, дострокові, повторні. Чергові вибори проводяться у зв'язку із закінченням встановленого законом строку повноважень представницького органу місцевого самоврядування, глави муніципального освіти. Вони призначаються таким чином, щоб новообрані органи місцевого самоврядування в
 8. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  принцип колегіальності у прийнятті рішень, форма роботи представницького органу, що включає сукупність його пленарних засідань, що проводяться між ними засідань президії, комітетів, комісій, депутатських груп, об'єднаних єдиною повісткою або єдиним календарем засідань. Пленарні засідання - засідання за участю всіх депутатів (членів) представницького органу, що проводяться в установленому
 9. § 2. Місцева адміністрація
  принципах: законності, самостійності в межах повноважень, професіоналізму та компетентності посадових осіб, муніципальних службовців і технічного персоналу, відповідальності співробітників за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків і т.д. Голова місцевої адміністрації. Місцевою адміністрацією керує її глава на принципах єдиноначальності. Він своїми актами вводить в
 10. § 1. Правова природа муніципальної служби
  принципи поділу останніх на окремі категорії, види. Тому доречно, перефразовуючи відомий вислів, сказати, що не муніципальні освіти для реєстру, а реєстр для муніципальних утворень. У штатний розклад включаються не тільки посади, на яких здійснюється муніципальна служба, а й заміщуються на професійній постійній основі виборні муніципальні посади. В
© 2014-2022  yport.inf.ua