Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В. Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Конституція Індії

Прийнята Установчими зборами в 1950 р. конституція Індії як би підвела підсумки боротьби її народів за неза-тість і стала певною мірою прикладом конституційного будівництва для інших освобождавшихся слідом за нею народів. Творці основного закону Індії, з одного боку, використовували ті державні інститути та інструменти, які вже були знайомі населенню та успішно працювали, а з іншого - сміливо пішли на рецепцію і пристосування до специфіка індійських положень багатьох конституцій інших країн. Ось чому з нею можна виявити статті, що мають схожість з аналогічними положеннями з конституцій Великобританії, США, Ірландії, Канади, Австралії, СРСР, Веймарської рес-публіки в Німеччині, Японії, Бірманського союзу і деяких інших високорозвинених країн і країн. У результаті прагнення осягнути по можливості більшу сферу життя, конституційний документ виявився, хоча і досить продуманий-ним, але й одним з найбільш об'ємних писаних конституцій світу, місцями вкрай задеталізірованним і вельми складним за структурою.
Ці удавані зовнішніми якості й зумовили деякі тенденції подальшого розвитку індійського конституційного права: численність прийнятих поправок; прагнення "індіанізіровать" запозичені іноземні норми та ідеї; бажання, легко замінюючи деталі, зберегти базовий "каркас" конституції (теорія незмінних "основоположних рис і структури конституції"), переплетеність власне конституційних норм з рішеннями Верховного суду в порядку конституційного контролю, законами, що мають конституційне значення, звичаями, делегованим законодавством і т.д.
Конституція Індійської республіки складається з преамбули, 456 статті, об'єднаних у двадцять п'ять частин, і дванадцяти додатків.
Найбільш важливими характерними рисами індійської конституції є: юридичне закріплення суверенітету Ін-індійських республіки (преамбула); проголошення вельми широкого, з урахуванням індійської специфіки, кола прав, свобод і обов'яз-занностей громадян (частини 3, 4, 4-А), службовця однієї з основ ліберального політичного режиму в країні; встановлення парламентарної республіки (частина 5); твердження специфічної федеративної форми політико-територіального пристрою, що враховує національно-мовні особливості населяють країну народів (частини 1, 6, 11, Додаток сьомого); та сприяння міжнародному миру, справедливості і безпеки (ст. 51).
Конституція Індії засуджує експлуатацію, пригнічення, сприяє проведенню в країні індустріалізації. В основному законі зроблена спроба забезпечити громадян гарантіями, які, однак, насамперед звелися до можливості звернення до Верховного суду у разі порушення прав і свобод, закладених в частині 3.
В результаті прийняття Закону про реорганізацію штатів 1956 і наступних змін конституції федерація в Індії будується відповідно з мовним принципом і використанням різних форм автономії. Для неї характерні висока ступінь централізації і детально розроблений інститут надзвичайного стану.
Конституція Індії закріплює комбіновану систему прийняття поправок, що дозволяють досить оперативно вимірюв-няти положення основного закону країни. Велика частина поправок приймається парламентом порівняно простим спосо-бом. Проект поправки вноситься депутатом у будь-яку палату парламенту. Отримавши схвалення кожної палати, він передається президенту, який зобов'язаний підписати цей законопроект (ч. 2 ст. 368), відразу після чого закон про поправку промульгірует, вступає в силу і инкорпорируется в текст конституції.
Ускладнений порядок прийняття поправок парламентом передбачений для зміни статей, визнаних найбільш значи-мимі для федерації (ч. 1, ст. 368). У цих випадках, крім дотримання всіх зазначених у попередньому абзаці вимог, пе-ред передачею проекту закону про поправку на підпис главі держави, необхідна ратифікація його не менш, ніж половиною легислатур штатів країни.
Ряд змін основного закону здійснюється парламентом в порядку звичайного законодавства.
Представляється, що досить високий ступінь ефективності дії індійської конституції забезпечується в певній мірі завдяки особливій гнучкості конституційного регулювання із застосуванням комбінованого гнучко-жорсткого порядку її зміни. Це стосується економічних відносин, складного правового статусу людини, різноманіття федеративних зв'язків, міжнаціональних-етнічних і мовних проблем, виборчого права, диверсифікованого над-вичайно конституційного механізму, а також положення найбільш соціально незахищених верств населення з ланцюгом запобігання можливих соціальних потрясінь.
За чотири з половиною десятиліття дії конституція незалежної Індії зазнала дуже глибокі зміни або шляхом внесення формальних поправок, або за допомогою судових тлумачень або звичайного законодавства. Внесені за це час 74 поправки суттєво видозмінили структуру, текст і реальний зміст багатьох положень Основного закону. Так була доповнена преамбула, дві частини скасовані і чотири додані, а вісімнадцять інших багаторазово змінювалися. Загальна структура конституції придбала в результаті велику стрункість і збалансованість: в результаті скасування поділу штатів на нерівні за своїм становищем групи федеративна система була раціонально уніфікована і дві частини 7 і 9 виключені, а з додаванням частини 4а "Основні обов'язки" правове становище громадян у конституційному документі набуло дещо більш реалістичне відображення. У дванадцять додатків (спочатку було вісім) до Конституції 35 разів вносилися поправки (в одне лише дев'яте додаток внесено 250 пунктів), 354 рази змінювалися статті Основного закону. Понад 75 статей було додано, а близько 20 скасовано. Всього в конституцію Індії було внесено майже 500 змін.
У ході еволюції посилилося таке своєрідне якість, як "багатошаровість" конституційного права Індії (по источ-нику походження норм, їх значенням і просторовим межам, сфері застосування, способам захисту і методам вимірюв-вати). Використання Індією будь-якого позитивного конституційного досвіду відобразило зростає взаємодія і взаємо-вплив правових, соціальних систем і культур в сучасному все більш єдиному світі. Одночасно проявилася общеміро-вая тенденція до уніфікації та демократизації конституцій, тенденція до інституціоналізації політичних партій, до зусилля-нію регулювання соціально-економічних сторін життя, до пошуків правових інструментів суспільного консенсусу, зросла виховно-культурна роль конституційного документа.
У конституції Індійської Республіки і в її подальшому розвитку чітко проявилися протилежні тенденції - ре-акційна і демократична. Вони породжені зіткненням і узгодженням інтересів різних класів , шарів і груп багатоликого індійського суспільства і відбилися в складному переплетенні прогресивних і реакційних поправок до основно-му закону країни, які в процесі подальшого судового тлумачення або застосування виконавчою владою, а також проходячи через "фільтри рецепції" своєрідною політичною культури народів цієї країни, підчас набувають різні додаткові, іноді діаметрально протилежні відтінки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Конституція Індії"
 1. Глава 9. Політичні інститути та конституційне право Індії
  конституційне право
 2. ГЛАВА 33. ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ІНДІЇ
  ГЛАВА 33. ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ
 3. Контрольні запитання до розділу 2
  конституції. 2 . Співвідношення конституції і конституціоналізму. 3. Основні риси конституцій зарубіжних країн. 4. Класифікація конституцій по різних підставах. 5. Поняття конституції юридичної й фактичної. 6. "Жива" Конституція. 7. Принципові відмінності і схожість писаної і неписаної конституцій. 8. Плюси і мінуси жорсткості конституцій. 9. Референдум як спосіб прийняття
 4. Глава 29. Середньовічне держава Індії
  Уповільнений і нерівномірний характер розвитку індійського суспільства в середні століття робить вкрай складним періодизацію його історії. Ще в Стародавній Індії можна знайти деякі соціальні інститути, що нагадують феодальні: велике приватне землеволодіння, експлуатація залежного хлібороба з характерною для Індії кастової неповноцінністю значних груп населення і пр., а рабовласництво продовжувало
 5. Література
  конституційного права Індії. М., 1986. 4. Жидков О.А. Історія держави і права Стародавнього Сходу. М., 1965. 5. Крашеніннікова Н.А. Індуське право: Історія і сучасність. М., 1982. 6. Куценков А.А. Еволюція індійської касти. М., 1983. 7. Мозолин Б.П. Особистість, право, економіка сучасної Індії. М., 1979. 8. Саїдов А.Х. Порівняльне правознавство і юридична географія світу. М.,
 6. Суд.
  У Стародавній Індії існували дві системи судів - царські і внутріобщінние. Вищою судовою інстанцією був суд, в якому брав участь сам цар "разом з брахманами і досвідченими радниками" або заміщає його судова колегія (Сабаа), що складається з призначеного царем брахмана, "оточеного трьома суддями" (ЗМ, VIII, 10). Тлумачити в суді норми права, дхарми міг брахман, в крайньому випадку кшатрий або
 7. 4.1. Проблеми дії (реалізації) Конституції
  Вельми актуальне значення в нашій державі має проблема забезпечення дії Конституції. На жаль, в суспільстві поширена думка про Конституцію РФ як про своєрідну декларації. Реальне дію Конституції пов'язують не з нею самою, а з втіленням положень Конституції у відповідних актах, розвивають її
 8. Додаток Бібліографія з питань Конституції
  конституції. Принципи, функції і основні риси конституцій Способи прийняття конституцій Конституційне регулювання Конституція та інші правові акти Конституційний закон Історія Конституції Росії, РРФСР, СРСР і Російської Федерації Конституційні реформи СРСР і РРФСР - 1988-1993 рр.. Чинна Конституція Російської Федерації 1993 року: сутність, потенціал , проблеми Проблеми
 9. Контрольні питання до розділу 9
  1. Статус глави держави. 2. Основні функції і повноваження глави держави. 3. Взаємовідносини глави держави із законодавчою і виконавчою владою. 4. Як обираються Президенти США, Франції, Індії? 5. Види права вето. 6. Інститут контрасігнатури. 7. Характерні риси та особливості статусу монарха. 8. Способи
 10. 1.4. Основні риси конституції
  конституції характеризують її зв'язок як політико-юридичного документа з суспільним розвитком, її витоки, специфіку впливу суспільних відносин на характер конституції і впливу конституції на суспільні відносини, роль конституції в реальних процесах життя країни. Основними рисами Конституції РФ можна назвати основоположний характер, народність, реальність, стабільність.
 11. Чинна Конституція Російської Федерації 1993 року: сутність, потенціал, проблеми
  конституційного процесу в умовах модернізації / / Прогалини в російській Конституції і можливості її вдосконалення / Ред.-упоряд. К.Г.Гагнідзе. - М.: 1998. Мітюков М. Проблема реалізації демократичного потенціалу Конституції Російської Федерації / / Прогалини в російській Конституції і можливості її вдосконалення / Ред.-упоряд . К.Г.Гагнідзе. - М.: 1998. Філатов С. Основний закон і пропагандистські
 12. Тема 17. Індуського право
  Історичні та релігійні корені індуського права. Класичне індуське право. Сфера застосування та взаємодія індуського права з іншими частинами чинного права. Вплив англійського загального права на індуське право. Джерела індуського права. Особливості методів регулювання. Роль державного примусу. Механізми дії індуського права. Правова система
 13. Глава V. Заключні положення
  Норми глави V практично ідентичні нормам Конституції РФ і ГК РФ. Стаття 34 Закону повторює п. 3 ст. 62 Конституції України, ст. 35 Закону - п. 1 ст . 11 ГК РФ, а ст. 36 Закону - п. 4 ст. 15 Конституції РФ. Закон набув чинності в 1992 р., тобто ще до появи Конституції РФ і ГК РФ, коли відповідні загальні норми відсутні. Саме цим і пояснюється включення до Закону даної глави. В даний
 14. 1.2. Функції конституції
  конституцій. При цьому слід враховувати, що функції конституції - різні прояви її призначення. Вони відображають роль основного закону в політиці, житті суспільства та громадян, здійсненні завдань держави. Будь конституції - незалежно від соціальної системи - властиві такі функції: установча, організаторська, зовнішньополітична, ідеологічна,
 15. 1.5. Юридичні властивості конституції
  конституції - це ознаки її як основного закону держави. Розглянемо їх докладніше, пов'язуючи загальні положення теми з Конституцією
 16. Становлення колоніальної імперії.
  конституційне право. У зв'язку з цим якобінський Конвент, натхнений ідеями природних прав людини, скасував рабство в колоніях, яке було узаконено в Конституції 1791 Було передбачено участь населення колоній у виборах в Законодавчі збори Франції. Встановлення авторитарного режиму Бонапарта мало своїм результатом принципову зміну зв'язків Французької держави і
 17. 6. Конституції та питання міжнародного права
  конституцій стало розширення блоку конституційних норм, які відображають розвиток інтеграційних процесів. В окремі конституції включені положення про можливість передачі частини суверенних прав держави міжнародним наднаціональним організаціям. Практично всі конституції визнають обов'язковий характер загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та необхідність приведення
 18. Конституція та інші правові акти
    конституційного впливу на акти державно-правового законодавства: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Л.: 1983. Бєлкін А.А. До співвідношенню Конституції та державно-правових актів (похідне нормотворчість) / / Правознавство. - 1985. N 5. Воєводін Л.Д. Конституція СРСР і чинне законодавство / / Вісник МГУ: Серія 11. Право. - 1987. N 5. Воєводін Л.Д. Конституція Російської
 19. Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1998

 20. Глава 4. Стародавня Індія
    Одна з найдавніших цивілізацій у світі склалася більше чотирьох тисяч років тому в долині Інду, з центрами в Хараппи і Махенджо-Даро. Археологічні розкопки дали можливість встановити, що ще в III тисячолітті до н.е. тут існували великі міста - центри ремісничого виробництва, розвинене землеробство, торгівля, майнове розшарування населення. Наука, на жаль, має в своєму розпорядженні
© 2014-2022  yport.inf.ua