Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова . ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Державні збори

Конституція в § 19 визначає Державні збори як верховний орган державної влади і народного представництва і встановлює його компетенцію.
Здійснюючи своє випливає з народного суверенітету право. Державні збори забезпечує конституційного ний лад суспільства, визначає організацію, напрямок і умови управління. Для здійснення цих завдань встановлені конституційні повноваження угорського парламенту.
Насамперед це повноваження з регулювання суспільного життя. Державні збори розробляє конституцію Угорської Республіки і приймає закони. Воно визначає соціально-економічний план країни, встановлює витрати на утримання держави, затверджує державний бюджет і звіт про його виконання. Воно також приймає рішення про програму Уряду. У його компетенцію входить призначення загальнонаціонального референдуму.
Далі, за Державними зборами в конституції записано ряд повноважень у сфері зовнішньої політики, оборони і безпеки. До його відання віднесено висновок найбільш важливих міжнародних договорів. Крім того. Державні збори вирішує питання про оголошення стану війни та укладення миру, оголошується в разі стану війни або її загрози надзвичайний стан і створює Раду оборони. У разі ж збройних дій, спрямованих на повалення конституційного ладу або захоплення виняткової влади, а також у разі масової загрози життю та майну громадян внаслідок насильницьких збройних або пов'язаних з використанням зброї діянь, у випадках стихійних лих і промислових аварій (особлива ситуація) Державні збори оголошує особливе положення. І нарешті, вона приймає рішення про використання збройних сил за кордоном або всередині країни.
Ряд повноважень встановлено конституцією для Державних зборів в його відносинах з іншими органами публич-ної влади. Воно обирає Президента Республіки, міністра-голови, членів Конституційного суду, уповноважених Державних зборів, голови та заступників голови Державної рахункової палати, голови Вер-ховного суду і генерального прокурора. За пропозицією Уряду і після отримання висновку Конституційного суду Державні збори розпускає місцевий представницький орган, діяльність якого суперечить Конститу-ції.
До компетенції Державних зборів належить прийняття рішень про території, назвах, центрах областей, про оголошення міст містами з правами областей і про утворення округів у столиці.
Державні збори оголошує амністію.
Згідно § 19-а конституції, якщо Державні збори позбавлене можливості оголосити стан війни, ввести надзвичайний стан і створити Раду оборони, а також ввести особливе положення, це вправі зробити Президент Республіки. Державні збори вважається позбавленим такої можливості, якщо воно не засідає, а скликання його неможливий в силу надзвичайних обставин. Відсутність можливості скликання Державних зборів і обгрунтованість оголошення стану війни, введення надзвичайного або особливого положення визначається спільно головою Державних зборів, головою Конституційного суду і міністром-головою. На першому ж засіданні, на яке Державні збори зможе зібратися, воно розглядає питання про обгрунтованість і законність прийнятих заходів і виносить рішення 2/3 голосів депутатів. У конституції, правда, не сказано, які наслідки матиме неприйняття такого рішення.
Як відзначалося. Державні збори обирається безпосередньо громадянами, і термін його повноважень, згідно з § 20 конституції, становить чотири роки. А відповідно до § 28 конституції повноваження Державних зборів діють, починаючи з його установчого засідання. Воно може оголосити і про своє достроковий розпуск. Крім того. Президент Республіки може розпустити Державні збори, призначивши нові вибори, якщо воно протягом одного скликання за будь-які 12 місяців підряд не менше чотирьох разів позбавить Уряд довіри або в разі припинення повноважень Уряду не обере міністром-головою запропоноване Президентом Республіки особа протягом 40 днів після першого пропозиції кандидатури. Перед розпуском Президент Республіки зобов'язаний проконсультуватися з міністром-головою, головою Державних зборів і лідерами партійних депутатських груп. Державні збори діє до установчого засідання нового Державних зборів, яке має бути обране протягом трьох місяців після закінчення терміну повноважень, розпуску або саморозпуску колишнього Державних зборів.
Під час надзвичайного і особливого становища не допускається ні розпуск, ні саморозпуск Державних зборів, а якщо в цей час закінчився термін його повноважень, цей термін відповідно продовжується. У разі стану війни, стану її загрози або особливого стану Президент Республіки може знову скликати розбещене або саморозпуститися Государст-венное збори, яка сама вирішує про продовження терміну своїх повноважень (§ 28-а конституції).
У § 20 конституції врегульовані основи статусу депутатів Державних зборів. Вони здійснюють свою діяль-ність в публічних інтересах, з чого випливає, що вони не можуть бути пов'язані наказами своїх виборців. Вони користуються правом на недоторканність, отримують винагороду, яка забезпечує їх незалежність, а також певні пільги та відшкодування витрат, що регулюється законом, що приймається голосами 2/3 присутніх депутатів. Встановлено несумісність депутатського мандата з посадою Президента Республіки, членством в Конституційному суді, Державної рахунковій палаті, посадами судді, прокурора, співробітника органу публічної адміністрації, за винятком членства в Уряді і посади політичного державного секретаря, з перебуванням в кадровому складі збройних сип, поліції, органів охорони. Законом можуть передбачатися й інші випадки несумісності. Для прийняття закону про правовий статус депутатів потрібні голоси 2/3 присутніх депутатів.
Відповідно до § 27 конституції депутати можуть звертатися з питаннями до уповноваженим Державних зборів з цивільних прав і з прав національних та етнічних меншин, до голів Державної рахункової палати та Угорського національного банку, а також з інтерпеляції до Уряду, будь-якому його члену і до генерального прокурора по справах, що входять в їх компетенцію.
Згідно § 20-а конституції, мандат депутата Державних зборів припиняється по одному з п'яти підставі: якими служать: а) припинення уповноваження Державних зборів, б) смерть депутата, в) констатація несумісності з вищевказаними посадами, г) відставка, д) втрата депутатом виборчого права. Якщо депутат під час дії свого мандата займе посаду, з цим мандатом несумісну. Державні збори констатує несумісність з ініціативи будь-якого депутата. У відставку депутат може подати, повідомивши про це Державні збори, причому рішення Державних зборів з цього приводу не потрібно.
Внутрішня структура Державних зборів встановлена ??§ 21 конституції. З числа своїх членів Державні збори обирає голову, його заступників і секретаря, а також постійні комітети. Воно може створити спеціальний комітет для розгляду будь-якого питання. Конституція зобов'язує кожного надавати комітетам Державних зборів необхідні ними відомості, а також давати їм показання свідків.
Конституція в § 22-24 врегулювала основні принципи загальної процедури Державних зборів. Вона передбачені-рела, що робота Державних зборів проходить в сесійному порядку. Чергові сесії проводяться з 1 лютого по 15 червня та з 1 вересня по 15 грудня кожного року. Отже, угорський парламент, в принципі, працює тільки 8 місяців на рік. Однак, за письмовою вимогою Президента Республіки, Уряду або 1/5 загальної кількості депутатів скликаються надзвичайна сесія або надзвичайне засідання Державних зборів. У цій вимозі повинні бути вказані причини скликання, а також пропоноване час проведення та порядок денний.
Установче засідання Державних зборів скликається Президентом Республіки протягом місяця після вибо-рів. Інші засідання на даній сесії, як і на наступних, скликаються вже головою Державних зборів. Один-раз протягом сесії Президент Республіки може відкласти засідання Державних зборів не більше, ніж на 30 днів. Але якщо в цей період 1/5 загальної кількості депутатів письмово потребують скликання засідання, голова Державних зборів зобов'язаний зробити це протягом 8 днів.
Засідання Державних зборів відкриті. Однак, з ініціативи Президента Республіки, Уряду або будь-якого депутата Державні збори 2/3 голосів усіх депутатів може ухвалити про проведення закритого засідання. Для правомочності засідання потрібна присутність більше половини депутатів. Рішення приймаються, як правило, більшістю присутніх депутатів. Винятки встановлені самою Конституцією.
Правила своєї діяльності та порядок обговорень Державні збори визначає в своєму регламенті, який приймається голосами 2/3 присутніх депутатів.
Основи законодавчого процесу врегульовані в § 25 і 26 конституції. Право законодавчої ініціативи принад-лежить Президенту Республіки, Уряду, кожному комітету і будь-якому депутату Державних зборів. Закони приймаються Державним зборами.
Як і інші рішення, закони приймаються, як правило, більшістю присутніх депутатів. Однак, згідно з ч. 3 § 24 Конституції, для зміни конституції і прийняття інших окремих рішень, передбачених конституцією, необхідні голоси 2/3 депутатів. Крім того, як ми бачили, прийняття низки законів вимагає голосів 2/3 присутніх депутатів.
Голова Державних зборів підписує прийнятий закон і направляє його Президенту Республіки.
Останнім забезпечує опублікування закону в офіційному друкованому органі протягом 15 днів, а в разі прохання голови Державного зборів про терміновому розгляді - протягом п'яти днів. Направляючи закон для опублікування. Президент Республіки підписує його. Якщо ж Президент Республіки не згоден з законом або яким-небудь його пропозицією, то в зазначений строк може повернути закон зі своїми зауваженнями до Державних зборів. Воно знову обговорює закон і знову постановляє про його прийняття. Знову прийнятий закон, спрямований головою Державних зборів. Президент Республіки зобов'язаний підписати і протягом п'яти днів опублікувати. Після першого отримання закону Президент Республіки в зазначений строк може направити зі до Конституційного суду, якщо вважає якесь його положення неконституційним. У цьому випадку Конституційний суд перевіряє конституційність закону в позачерговому порядку. Якщо неконституційність буде встановлена. Президент Республіки повертає закон Державним зборам, а в іншому випадку зобов'язаний його підписати та протягом п'яти днів опублікувати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Державні збори "
 1. Стаття 14. Порядок скликання зборів кредиторів
  зборів кредиторів повинні бути сформульовані питання, що підлягають внесенню до порядку зборів кредиторів. Арбітражний керуючий не має права вносити зміни до формулювання питань порядку зборів кредиторів, скликуваного на вимогу комітету кредиторів, конкурсних кредиторів та (або) уповноважених органів. 3. Збори кредиторів на вимогу комітету кредиторів, конкурсних кредиторів
 2. 3. Збори уповноважених
  збори членів кооперативу відповідно до статуту кооперативу може проводитися у формі зборів уповноважених. Число уповноважених встановлюється виходячи з числа членів кооперативу на кінець фінансового року. Встановлені ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» та статутом кооперативу положення про загальні збори дійсні і щодо зборів уповноважених. Уповноважені
 3. 26. Збори уповноважених
  збори членів кооператівав відповідно до статуту кооперативу може проводитися у формі зборів уповноважених. Число уповноважених встановлюється виходячи з числа членів кооперативу на кінець фінансового року. Встановлені ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» та статутом кооперативу положення про загальні збори дійсні і щодо зборів уповноважених. Уповноважені обираються
 4. Стаття 13. Повідомлення про проведення зборів кредиторів
  зборах кредиторів, повідомлення про проведення зборів кредиторів поштою не пізніше ніж за чотирнадцять днів до дати проведення зборів кредиторів чи іншим забезпечує отримання такого повідомлення спосіб не менше ніж за п'ять днів до дати проведення зборів кредиторів. 2. У разі, якщо кількість конкурсних кредиторів та уповноважених органів перевищує п'ятсот, належним повідомленням
 5. Стаття 72. Скликання першого зборів кредиторів
  зборів кредиторів та повідомляє про це всіх виявлених конкурсних кредиторів, уповноважені органи, представника працівників боржника та інших осіб, які мають право на участь у зборах кредиторів. Повідомлення про проведення перших зборів кредиторів здійснюється тимчасовим керуючим у порядку та в строки, які передбачені статтею 13 цього Закону. Перше зібрання
 6.  Стаття 64. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям цього Закону
    зборів Російської Федерації, затвердженого постановою Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації від 22 січня 1998 р. N 2134-II ГД, при внесенні законопроекту в Державну Думу суб'єктом права законодавчої ініціативи має бути представлений перелік актів федерального законодавства, підлягають визнанню такими, що втратили силу, призупинення, зміни , доповненню
 7.  Стаття 74. Рішення першого зборів кредиторів про процедури, застосовуваних у справі про банкрутство
    зборів кредиторів про введення фінансового оздоровлення повинно містити пропонований термін фінансового оздоровлення, затверджені план фінансового оздоровлення і графік погашення заборгованості. 2. Рішення першого зборів кредиторів про введення зовнішнього управління повинно містити пропонований термін зовнішнього управління. 3. У рішенні перших зборів кредиторів про звернення до арбітражного суду з
 8.  Стаття 399. Висування вимог працівників та їх представників
    державних
 9.  13.5. Про опублікування в засобах масової інформації нормативних правових актів
    державним органам, посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям, передані по каналах зв'язку, поширені в машиночитаемой формі. Закони, акти палат Федеральних Зборів і інші документи можуть бути опубліковані у вигляді окремого видання. Федеральні конституційні закони, федеральні закони, акти палат Федеральних Зборів набирають чинності одночасно на ik їй
 10.  Стаття 41. Проведення установчих зборів (конференцій) адвокатів
    зборів (конференцій) адвокатів - див коментар до ст.