Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова . ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Президент Республіки

Конституція (§ 29) визначає Президента Республіки як главу держави, який уособлює єдність нації і стоїть на варті демократичної діяльності державної організації. Він є головнокомандувачем збройними силами.
Повноваження Президента Республіки встановлені в ч. 1 § 30-а конституції. Їх перелік починається з повноважень у сфері зовнішньої політики. Президент Республіки являє угорська держава, укладає від імені Республіки міжнародні договори (якщо предмет договору підлягає регулюванню законом, для укладення договору потрібно попередню згоду Державних зборів).
Ряд повноважень пов'язаний з діяльністю законодавчої влади. Президент Республіки призначає загальні вибори в дер-жавної збори та органи місцевого самоврядування, може брати участь у засіданнях Державних зборів і його комітетів і виступати, пропонувати Державним зборам небудь заходи, виступати з ініціативою загальнонаціонального референдуму. Можемо тут згадати і викладені вище його повноваження в законодавчому процесі.
У відносинах з виконавчою владою Президент Республіки призначає та звільняє з посади відповідно з особливим законом державних секретарів і республіканських уповноважених, за пропозиціями зазначених в особливому за-коні осіб або органів призначає і звільняє з посади голову Угорського національного банку та його заступників та університетських професорів, ректорів університетів, привласнює і підвищує генеральські звання, затверджує на посаді президента Угорської академії наук. Але головне тут - повноваження, пов'язані з формуванням Уряду, про які мова нижче.
У сфері особистого статусу Президент Республіки привласнює визначені законом звання, виробляє нагородження орді-нами - та іншими нагородами, дозволяє їх прийняття, здійснює право індивідуального помилування, приймає рішення з питань громадянства.
Відповідно до § 19-в конституції при введенні особливого становища, якщо державне збори не може діяти, рішення про використання збройних сил приймає Президент Республіки. Він також постановляє про передбачений-них особливим законом надзвичайні заходи і негайно інформує про це голови Державних зборів. У період особливого становища Державні збори, а якщо це неможливо, то його комітет з питань оборони засідає регулярно. Вони можуть призупинити застосування введених Президентом Республіки надзвичайних заходів. Ці заходи дійсні протягом 30 днів, якщо не продовжено Державним зборами або його комітетом з питань оборони. В іншому в період особливого положення застосовуються норми, встановлені для надзвичайного стану.
Президент Республіки також може здійснювати інші повноваження, встановлені законом.
При цьому тільки представництво угорської держави, призначення виборів, участь у роботі Державних зборів і пропозиція йому заході, а також ініціатива референдуму здійснюються Президентом Республіки самостійно, на власний розсуд. Всі інші повноваження, зазначені в § 30-а конституції. Президент Республіки може здійснювати лише за наявності контрасигнатури міністра-голови або відповідного міністра.
Згідно § 29-а конституції. Президент Республіки обирається Державними зборами на п'ять років. На цю посаду може бути обраний будь-який виборець, який досяг 35 років. Переобрання на посаду Президента Республіки допускається тільки один раз. Процедура виборів врегульована § 29-б конституції. Для висунення кандидата в Президенти Республіки необхідно письмову пропозицію не менше 50 депутатів Державних зборів, що представляється його голові до призначення голосування. Депутат може брати участь у висуванні тільки одного кандидата, інакше його підпис під будь-якою пропозицією недійсна.
Вибори таємні. Для обрання в першому турі необхідні 2/3 голосів депутатів. Якщо жоден з кандидатів не обраний, висування кандидатів проводиться заново, і в другому турі для обрання також необхідні 2/3 голосів депутатів. Якщо і в цьому випадку ніхто не обраний, проводиться третій тур голосування, в якому балотуються два кандидати, що отримали у другому турі найбільшу кількість голосів. У третьому турі для обрання досить відносної більшості голосів незалежно від кількості голосуючих. Вибори повинні завершитися протягом трек днів.
Згідно § 29-в конституції. Президент Республіки має бути обраний не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення терміну повноважень попереднього Президента, а якщо повноваження останнього припинилися достроково, то протягом 30 днів після їх припинення. Відповідно до § 29-г конституції вибори призначаються головою Державних зборів. Обрано-ний Президент Республіки вступає на посаду в день припинення повноважень попереднього Президента, а в разі його дострокового вибуття - на 8-й день після офіційного опублікування результатом голосування. При вступі на посаду Президент Республіки приносить присягу перед Державним зборами.
Якщо Президент Республіки тимчасово не може виконувати свої обов'язки або якщо його мандат припинився достроково, його повноваження до вступу на посаду нового Президента Республіки переходять до голови Державного соб-Ранія. Він, однак, не може повертати закони в Державні збори, направляти їх до Конституційного суду, распус-кати Державні збори, а помилувати може тільки тих засуджених, щодо яких вирок набув чинності. При виконанні президентських обов'язків голова Державних зборів не здійснює депутатських прав, а головує в Державному зборах призначений ним заступник голови (§ 29-д конституції).
Конституція в § 30 встановлює несумісність посади Президента Республіки з будь-якої іншої державної, громадської та політичної посадою або мандатом. Він не може мати інший оплачуваний заняття і не може одержувати плату за міцну діяльність, крім діяльності, що охороняється авторським правом. Для прийняття закону, що визначає посадовий оклад Президента Республіки, пільги і компенсації, потрібні голоси 2/3 присутніх депутатів Державних зборів.
Згідно ч. 1 § 31-а конституції, особистість Президента Республіка недоторканна, і особливим законом забезпечується його кримінально-правова охорона.
У § 31 конституція встановлює такі випадки припинення повноважень Президента Республіки: а) закінчення терміну повноважень, б) смерть, в) стан, при якому він не може виконувати обов'язки протягом більше 90 днів, г) констатація несумісності, д) відставка, е) відмова від посади. Несумісність посади, заняття або діяльності, здійснюваних Президентом Республіки всупереч конституційному забороні, констатується Державним зборами за ініціативою будь-якого депутата таємним голосуванням і більшістю в 2/3 голосів всіх депутатів. Якщо ж Президент бажає подати у відставку, він звертається з відповідною заявою до Державним зборам, і воно протягом 15 днів може попросити Президента переглянути своє рішення. Якщо він наполягає на відставці. Державні збори не може йому в цьому відмовити.
Відповідно до ч. 4 § 31 конституції Президент Республіки може бути усунутий з посади, якщо при її виконанні навмисне порушив конституцію або інший закон. Процедура відмови врегульована ч. 2-6 § 31-а конституції. Згідно з цими положеннями, з ініціативою залучення Президента до відповідальності за порушення конституції чи іншого закону при виконанні ним своєї посади може виступити 1/5 загальної кількості депутатів Державних зборів. Рішення Державних зборів про притягнення Президента до відповідальності приймається таємним голосуванням і більшістю 2/3 голосів всіх депутатів. З цього моменту Президент не може здійснювати свої повноваження до завершення процедур. Розгляд у справі належить до компетенції Конституційного суду. Якщо Конституційний суд встановить, що факт порушення закону Президентом мав місце, то може усунути Президента з посади. Із конституційного тексту випливає, що тут все залежить від розсуду Конституційного суду, який може і залишити Президента на посаді, незважаючи на констатував порушення закону, включаючи конституцію.
Якщо Президент Республіки притягується до відповідальності за діяння, вчинене у зв'язку з виконанням обов'язків і каране в кримінальному порядку, то, згідно з § 32 конституції, у виробництві в Конституційному суді мають застосовуватися також основні положення кримінально-процесуального права. Звинувачення представляє обвинувач, обраний Государствен-ним зборами з числа своїх членів. Кримінальне переслідування Президента за інші діяння може бути порушена тільки після припинення його повноважень. Якщо Конституційний суд встановить, що Президент навмисне скоїв кримінально-каране діяння, то може усунути Президента з посади і призначити покарання і міру, передбачені Кримінальним кодексом за дане діяння.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Президент Республіки "
 1. Глава 15.1. Глава виконавчої влади (Президент) республіки у складі РРФСР
  президентів) республік у складі РРФСР визначаються конституціями і законами республік у складі
 2. § 5. Опублікування рішення
  Висновку Конституційного Суду підлягають обов'язковому офіційному опублікуванню у порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь. Рішення публікуються також у "Віснику Конституційного Суду Республіки Білорусь". Висновку Конституційного Суду не пізніше ніж у триденний строк з дня їх проголошення направляються Президенту Республіки Білорусь, Палаті представників і Раді
 3. Глава 15. З'їзд народних депутатів і Верховна Рада
  республіки Примітка: у назві глави 15 і в статтях 131 і 132 виділені слова "автономної республіки", "автономних республік", "автономних республіках" замінено відповідно на "республіки в складі РРФСР "," республік у складі РРФСР "," республіках у складі РРФСР "24.05.1991 р. Стаття 131. Вищими органами державної влади автономних республік є З'їзди народних депутатів, а в
 4. Глава 16. Рада Міністрів автономної республіки
  республіки "замінені на" республіки у складі РРФСР ". Стаття 133. Рада Міністрів автономної республіки - Уряд автономної республіки - найвищий виконавчий і розпорядчий орган державної влади автономної республіки утворюється Верховної Ради автономної республіки . Рада Міністрів автономної республіки є відповідальною перед Верховною Радою автономної республіки і йому
 5. Глава 14. Органи державної влади республік
  республік самостійно здійснюють державну владу на території республік відповідно до цієї Конституцією. 2. Порядок формування та діяльності органів державної влади республік встановлюється республіками
 6. § 6. Юридична сила рішення
  Закони, декрети і укази Президента Республіки Білорусь Республіки Білорусь, міжнародні договірні та інші зобов'язання Республіки Білорусь, акти міждержавних утворень, в які входить Республіка Білорусь, постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь, акти Верховного Суду Республіки Білорусь, Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь, Генерального прокурора Республіки
 7. Стаття III
  республіки у складі Російської Федерації не можуть бути змінені без її згоди. 2. Республіки у складі Російської Федерації є самостійними учасниками міжнародних та зовнішньоекономічних відносин, угод з іншими суб'єктами Російської Федерації, якщо це не суперечить Конституції та законам Російської Федерації, цього Договору. Координація міжнародних та
 8. Стаття III
  республіки у складі Російської Федерації не можуть бути змінені без її згоди. 2. Республіки у складі Російської Федерації є самостійними учасниками міжнародних та зовнішньоекономічних відносин, угод з іншими республіками, краями, областями, що не суперечить Конституції і законам Російської Федерації, справжньому не суперечить Конституції і законам Російської Федерації,
 9. Стаття III
  республіки у складі Російської Федерації не можуть бути змінені без її згоди. 2. Республіки у складі Російської Федерації є самостійними учасниками міжнародних та зовнішньоекономічних відносин, угод з іншими республіками, краями, областями, автономною областю, автономними округами Російської Федерації, якщо це чи не суперечить Конституції і законам Російської Федерації,
 10. Глава 15. Верховна Рада автономної республіки
  республіки є Верховна Рада автономної республіки. Верховна Рада автономної республіки правомочна вирішувати всі питання, віднесені до ведення автономної республіки Конституції СРСР, Конституцією РРФСР і Конституцією автономної республіки. Прийняття Конституції автономної республіки, внесення до неї змін; затвердження державних планів економічного і соціального розвитку,
 11. Затвердження Третьої республіки.
  президент Республіки ". Фактично в цей час Франція представляла собою "республіку без республіканців", бо перші президенти (Тьєр, а потім змінив його в 1873 р. Мак-Магон) були переконаними монархістами. Всі основні міністерства перебували в руках супротивників республіки. Сам термін "республіка" майже перестав вживатися в офіційних державних документах. Здійснюючи в перші
 12. § 3. Форма державного правління
    президент-| | змішана | | парламент-| | | | (констатує-| | ська | | | | ська | L --- | ционная) | L --- --- L --- L --- L --- До верховної державної влади відносять главу держави (монарх або президент), законодавчий орган, уряд. Якщо в якості критерію розглядати становище глави
 13. Глава Російська Федерація - багатонаціональна федеративна держава
    республіки, автономна область, автономні округи, створені в результаті реалізації права народів на самовизначення, краї і області, міста Москва і Санкт-Петербург як повноправні суб'єкти Російської Федерації. У складі Російської Федерації перебувають: Республіка Адигея (Адигея), Республіка Башкортостан, Республіка Бурятія, Республіка Гірський Алтай, Дагестанська Радянська Соціалістична
 14. Суд і прокуратура
    Як зазначалося, розділи конституції, що регулюють статус цих органів, зазнали змін після падіння соціалістичного режиму в найменшій мірі. Зберегли свою дію з рядом змін закон IV 1972 про суди і закон V 1972 про прокуратуру Угорської Республіки (з назви вилучено слово "Народної"). Однак, якщо статус судів ре-що регулюють законом, що приймається
 15. 2. Інститут президентської влади
    президента давно відомий країнам Центральної та Східної Європи, в рамках режиму народних демократій він існував в Румунії, Чехословаччини, Угорщини, Югославії. В даний час цей інститут діє у всіх постсоціалістичних країнах в тих формах, які зумовлені відповідною формою правління. У парламентських республіках президент наділений в основному представницькими
© 2014-2022  yport.inf.ua