Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Місцеве самоврядування

Федеративна форма державно-територіального устрою США і у зв'язку з цим децентралізація влади на міс-тах, швидкий зростання урбанізації, кризові явища у великих містах, суперництво між підприємцями Сходу і Заходу, суперечності на місцевому рівні між дрібним і великим бізнесом - все це призвело до того, що місцеве самовря-ня в США відіграє значну роль у суспільно-політичному житті країни. У США на службі в органах місцевого самоврядування зайнято більше 55% всіх працівників управлінського апарату, на частку муніципальних бюджетів припадає близько 40% бюджетних доходів держави.
Система органів місцевого самоврядування будується на основі адміністративно-територіального поділу. Конституція США (поправка X) відносить до компетенції штатів питання адміністративно-територіального поділу та установи місцевого самоврядування. Конституції 50 штатів встановили досить різноманітне адміністративно-територіальний поділ і різні системи місцевого самоврядування.
Штати (крім штатів Коннектикут і Род-Айленд) поділяються на графства (всього 3042), в яких населення обирає ради (комітети) графства, а також управління і деяких посадових осіб (шерифа, прокурора, коронера , скарбника та ін.) Граф-ства існують поза міських поселень.
Міста виділені з графств. Органи місцевого самоврядування великих міст мають повноваженнями органів графств. У США склалися три системи міського управління.
1. Рада-керуючий (менеджер). Ця система поширена в більшості міст США (55,5%). Населення обирає міська рада. Головує на її засіданнях мер, що обирається радою. Але не він виступає в якості виконавчого органу. Рада обирає на визначений строк чиновника-менеджера, якому і довіряється виконавча влада. Він фактично визначає діяльність ради, складає бюджет міста, призначає чиновників і керує їх роботою.
2. Мер-рада (39% всіх міст). Населення обирає міська рада, яка реалізує свої повноваження через періодичні зібрання. Мер, який обирається населенням міста на два-чотири роки, має право накладати вето на рішення ради, призначати чиновників, складати бюджет міста, виконувати рішення ради. Йому належить фактична влада в місті.
3. Комісійна система (6% міст). Населення міста обирає на два-чотири роки комісію у складі від трьох до семи членів, які одночасно виконують функції міської ради та виконавчого апарату.
Графства поділяються на таун і Тауншип (в основному, на Півночі та Північно-Сході). У тауна і тауншипах питання місцевого управління вирішуються на зборах мешканців громад, що входять в тауни. На цих зборах обираються виконавчі комітети (три-п'ять чол.), Деякі посадові особи (скарбники, констеблі), які виконують в тауні виконавчу роботу. У дрібних тауна і тауншипах проводяться збори всіх жителів цих адміністративних одиниць (таун-мітинг), на яких вирішуються питання місцевого управління та обираються виконавчі комітети (три-п'ять чол.).
У США існує велика кількість спеціальних округів (за освітою, водопостачання, протипожежної службі і т.д.), межі яких не збігаються з межами адміністративно-територіальних одиниць. Управляються вони або вибір-ними комітетами, або чиновниками, призначеними тими органами, які заснували спеціальний округ.
Компетенція органів місцевого самоврядування визначається конституціями і законами штатів. Вона включає такі основні напрямки діяльності:
1. Охорона громадського порядку. Зазначені органи керують місцевою поліцією, юстицією, доводять до населення зако-ни та постанови державних органів федерації і штатів, інформують вищестоящі органи про становище на міс-тах.
2. Фіскальні права. Вони встановлюють місцеві податки і збори, визначають місцевий бюджет.
3. Надання соціальних послуг. До відання органів місцевого самоврядування віднесено шкільна справа, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, житлове будівництво, комунальне господарство, будівництво та утримання місцевих доріг.
4. Управління майном. Місцевим органам належать деякі підприємства, різні господарські служ-би.
В цілому, компетенція органів місцевого самоврядування в США все більше розширюється на базі тенденції де-централізації влади.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Місцеве самоврядування "
 1. Стаття Місцеве самоврядування
  місцеве самоврядування, забезпечують його самостійність. Органи місцевого самоврядування не входять в систему державної
 2. § 5. Державний контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень.
  Місцевого самоврядування окремих державних повноважень, а також за використанням наданих на ці цілі матеріальних ресурсів та фінансових коштів. Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані надавати уповноваженим державним органам документи, пов'язані із здійсненням окремих державних повноважень. У разі виявлення
 3. § 2. Система муніципального права
  місцевого самоврядування. 2. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування, форми безпосередньої демократії, органи місцевого самоврядування. 3. Основи місцевого самоврядування, що включають правові, територіальні та фінансово-економічну основи. 4. Питання місцевого значення та повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх вирішення, що включають: поняття і форми реалізації повноважень
 4. Контрольні питання до розділу 14
  місцевого самоврядування та його органів. Роль місцевого самоврядування в механізмі держави. 2. Основні риси адміністративно-територіального устрою зарубіжних країн. 3. Система органів самоврядування на місцях (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія). 4. Основні функції і повноваження муніципальних органів, фінансування їх діяльності. 5. Порядок формування та
 5. Глава 16. ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  місцевого самоврядування становлять знаходиться в муніципальній власності майно, кошти місцевих бюджетів, а також майнові права муніципальних утворень. У широкому сенсі таку основу становить місцева економіка в цілому, включаючи діяльність господарюючих суб'єктів, які не знаходяться в муніципальній власності. Місцеве самоврядування спирається також на економічну підтримку
 6. Глава 10. ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  місцеве самоврядування повинне володіти відповідною економічною основою. Економічну основу місцевого самоврядування становлять знаходиться в муніципальній власності майно, кошти місцевих бюджетів, а також майнові права муніципальних утворень. Згідно ч. 2 ст. 8 Конституції Російської Федерації муніципальна власність визнається і захищається нарівні з приватною,
 7. Пешине Н.Л.. Державна влада і місцеве самоврядування в Росії: проблеми розвитку конституційно-правової моделі, 2007
  місцевого самоврядування в даний час придбала першорядне значення. Як справедливо зазначив Президент Російської Федерації, однією з суттєвих причин нерозвиненості місцевого самоврядування в Російській Федерації є "нечіткість у розмежуванні повноважень з регіональними органами влади, а також невизначеність, за що саме мають відповідати державні органи, а за що -
 8. Глава 8. Місцеве самоврядування
  місцевого самоврядування допускається тільки за згодою населення відповідних територіальних спільнот, що визначається шляхом референдуму. Для здійснення місцевого самоврядування з урахуванням національного та етнічного складу населення можуть створюватися національні райони та інші національно -територіальні утворення. Національно-територіальні одиниці утворюються на підставі федерального
 9. Глава 8. Місцеве самоврядування
  місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю. Місцеве самоврядування здійснюється громадянами через різні форми прямого волевиявлення (референдуми, збори, сходи), через виборні та інші органи місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування здійснюється в містах, районах, селищах, селах та інших територіальних одиницях (у тому числі
 10. Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник., 2007
  місцевого самоврядування в Російській Федерації "N 131-ФЗ, прийнятого 6 жовтня 2003 (станом на 1 листопада 2006). Описано повноваження органів місцевого самоврядування з питань місцевого значення та виконання цими органами окремих державних повноважень, містяться рекомендації про тлумачення норм і положень про повноваження органів місцевого самоврядування, а також рекомендована
 11. § 1. Види відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  місцевого самоврядування в Російській Федерації "значно посилено контроль за виконанням органами місцевого самоврядування повноважень щодо вирішення питань місцевого значення та відповідальність цих органів за їх невиконання. Юридична відповідальність поділяється на види в чому по галузевою ознакою. У теорії держави і права традиційного виділяють такі види юридичної
 12. § 1. Форми і принципи безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення в його здійсненні.
  місцевого самоврядування та участі населення в його здійсненні є: місцевий референдум; вибори депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування; голосування з відкликання депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування; голосування з питань зміни кордонів
 13. Глава XIX Основи місцевого самоврядування
  місцевого самоврядування. (2) Місцеве самоврядування здійснюється територіальними спільнотами через утворені ними місцеві представницькі органи (ради), місцеву адміністрацію, інші їх органи, місцеві референдуми, збори і сходи громадян, інші форми безпосередньої демократії. (3) Місцеве самоврядування здійснюється в межах територіальних одиниць, на які поділяються суб'єкти
© 2014-2022  yport.inf.ua