Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Конституційний статус особи

Конституційні реформи в Польщі практично не торкнулися основ правового статусу особистості. Розділ 8 конституції ПР, присвячений основним правам та обов'язкам громадян, залишився практично незмінним. У нього були внесені тільки не-які косметичні зміни, пристосовували положення "соціалістичної" конституції до нових умов (на-приклад, статті 84-85 про політичні партії та об'єднаннях). Була виключена ст. 68, яка гарантує право на працю, що обумовлено переходом до ринкової економіки, вільного підприємництва.
У поточному законодавстві права людини знайшли своє відображення, наприклад, в законі про громадські зібрання від 5 липня 1990 р., що гарантує свободу таких зборів; в законі від 20 грудня 1989 р., изменившем судову систему і гаран-тірующем її незалежність та ін Ще в листопаді 1992 р. президент Польщі вніс до парламенту проект Хартії прав і свобод; 21 січня 1993 відбулося перше читання законопроекту, але до цих пір доля його остаточно не вирішена. Тривають де-бати між прихильниками ліберальної, соціалістичної і католицької концепцією прав і свобод людини.
Ратифікація Польщею найважливіших міжнародно-правових актів про права людини, вступ до Ради Європи, реформа судової системи сприяють посиленню гарантій прав і свобод людини. Уповноважений з цивільних прав Польської Республіки, здійснюючи захист прав людини, спирається на міжнародні стандарти, що містяться у відповідних міжнародно-правових актах, сучасне польське законодавство.
Конституція 1952 досить широко визначає принципи правового становища громадян, їх основні права та обов'язки, деякі гарантії їх здійснення. Діюча конституція визначає основи правового статусу громадян у своїх заключних розділах.
Конституція проголошує рівноправність громадян незалежно від статі, народження, освіти, заняття, національності, раси, віросповідання, а також соціального походження і положення. Основна увага конституція приділяє соціально-економічним правам: на відпочинок, охорону здоров'я, а також на допомогу в разі хвороби, на користування благами природ-ної середовища (ст. 69-71, 79). Сучасний перехід до ринкової економіки веде до фактичного згортання соціально-економічних прав, оскільки держава не має в своєму розпорядженні для цього достатніми фінансовими ресурсами. Нова редакція конституції гарантує свободу господарської діяльності незалежно від форм власності; всебічну охорону приватної власності і право успадкування.
Соціально-культурні права включають право на освіту, на користування досягненнями культури і на творчу участь у розвитку національної культури. Польська Республіка піклується про всебічний розвиток науки, літератури, мис-тецтва, особливою турботою оточує творчу інтелігенцію (ст. 72-77). Сучасні матеріальні та юридичні гарантії не забезпечують повною мірою реалізацію цієї групи прав громадян.
Політичні права і свободи як колективні, так і індивідуальні, відображені в конституції досить коротко. До них відносяться виборчі права (ст. 95-99; 100), право на об'єднання (ст. 84-85), право на участь у здійсненні суспільного венного контролю, в консультаціях і дискусіях з вузлових проблем розвитку країни та право на внесення реченні (ст. 86). Як зазначалося раніше, за останнє десятиліття ці конституційні норми знайшли свій розвиток в поточному законо-ства. Закони про політичні партії, про засоби масової інформації та ін передбачають демократичний порядок здійснення політичних прав і свобод, містять гарантії свободи слова, друку, права громадян на обяеднання.
Особисті права і свободи: свобода совісті та віросповідання (ст. 82), особиста недоторканність, недоторканність житла і таємниця листування (ст. 87) закріплюються в польській конституції в традиційному для соціалістичних держав порядку. Величезне значення для здійснення особистих прав польських громадян мають прийняті в травні 1989 р. закони, забезпе-чує свободу совісті та віросповідання: закон про ставлення держави до католицької церкви, в якому остання була визнана юридичною особою; закон про гарантії свободи совісті та віросповідання: закон про соціальне забезпечення духовних осіб.
Конституція Польщі покладає на своїх громадян обов'язок дотримуватися приписи основного закону та інших законів, дисципліну праці, поважати принципи соціального гуртожитку, сумлінно виконувати обов'язки перед державою (ст. 90). Захист Батьківщини визнається священним обов'язком кожного громадянина, а військова служба є почесним обов'язком громадян республіки (ст. 92).
У 1988 р. Польща, перша з країн Східної Європи, визнала за своїми громадянами право на відмову від військової служби, передбачила альтернативну обов'язкову військову службу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Конституційний статус особи "
 1. Контрольні питання до розділу 15
  конституційного ладу постсоціалістичних держав. 3. Особливості конституційного закріплення прав і свобод особистості. 4. Питання конституційної економіки в постсоціалістичних державах. 5. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій. 6. Форми правління в постсоціалістичних державах. 7. Інститут президентської влади. 8. Правовий статус
 2. Контрольні запитання до розділу 8
  конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 3. Контрольні запитання до розділу 3
  конституційні гарантії прав і свобод. 9. Концепція правового статусу людини і громадянина в Хартії основних прав Європейського союзу від 7 грудня 2000
 4. Контрольні питання до розділу 13
  конституційна економіка ". 2. Основні риси конституційної регламентації власності . 3. Регламентація в конституціях питань оподаткування. 4. Вимоги, що пред'являються конституціями до бюджету. 5. Особливості конституційно-правового статусу центральних банків. 6. Критерії незалежності центральних банків. 7. Механізми економічної інтеграції у федеративних
 5. Стаття III
  конституційно-правовий статус республік по цій Конституції з моменту вступу її в силу. 2. Краї, області, що мають такий статус за Конституцією (Основним Законом) РРФСР 1978 року, набувають конституційно-правової статус краю, області по цій Конституції з моменту вступу її в силу. 3. Автономні області, що мають такий статус за Конституцією (Основним Законом) РРФСР 1978 року,
 6. Контрольні питання
  статус особистості в Російській Федерації. 8. Юридичні механізми забезпечення і захисту прав і свобод людини і
 7. Конституціоналізм, конституційність
  конституційної законності як функції публічних структур: Зб. статей. - М.: Манускрипт. 1997. Єременко Ю.П. Поняття і система соціалістичного конституціоналізму / / Правопорядок та правовий статус особистості в розвиненому соціалістичному суспільстві у світлі Конституції СРСР 1977 року. - Саратов: 1980. Ільїн І.А. Про монархії і республіці / / Питання філософії. - 1991. N 3. Історія буржуазного
 8. Контрольні запитання до розділу 1
  конституційне право ". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 9. Стаття 351. Початок розгляду справи
  статус. Повноваження органів, що ведуть справи організацій, підтверджуються документами, що засвідчують службове становище їх представників, а при необхідності - установчими документами. Повноваження представників повинні бути оформлені відповідним чином (див. коментар до ст. 53
 10. Стаття VIII
  конституційно-правовий статус відповідно Конституційного Суду та Верховного Суду, закріплений цією Конституцією. 2. З дня набуття чинності цією Конституцією судді Вищого арбітражного суду Російської Федерації стають членами Верховного Суду Російської Федерації. 3. Судді всіх судів Російської Федерації, що знаходяться на посаді в день набуття чинності цією Конституцією,
 11. Список літератури
  статус особи в Росії. М., 1997. 5. Гегель Г.В.Ф. Філософія права. М., 1990. 6. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е . Європейське право у галузі прав людини. М., 1997. 7. Жуйков В.М. Права людини і влада закону. М., 1995. 8. Кант І. Метафізика звичаїв у двох частинах / / Соч. у 6 т. Т . 4 (2). М., 1965. 9. Карташкин В.А. Права людини в міжнародному та внутрішньодержавному праві. М., 1995.
 12. Конституційний закон
  конституційного закону (теоретичні аспекти): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Алма-Ата: 1991. Миронов О.О., Шафір М.А. Конституція РСР і конституційні закони / / Державно-правові проблеми реалізації Радянської Конституції : Межвуз. СБ науч. тр. - Свердловськ: 1987. Морозова Л.А. Конституційні закони в радянській правовій системі / / Рад. держава і право. - 1982. N 10. Стовповая Н.В. Про
 13. Стаття 19.16. Навмисна псування посвідчення особи громадянина (паспорта) або втрата посвідчення особи громадянина (паспорта) з недбалості
  особи громадянина (паспорта) або недбале зберігання посвідчення особи громадянина (паспорта), що спричинило втрату посвідчення особи громадянина (паспорта), - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до трьохсот рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 14. Стаття 19.16. Навмисна псування посвідчення особи громадянина (паспорта) або втрата посвідчення особи громадянина (паспорта) з недбалості
  особи громадянина (паспорта) або недбале зберігання посвідчення особи громадянина (паспорта), що спричинило втрату посвідчення особи громадянина (паспорта), - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї другої до трьох мінімальних розмірів оплати
 15. § 7. Концепція правового становища особистості в Хартії основних прав Європейського союзу
  конституційному та міжнародному праві не тільки в Європі, але і у всьому світі. Що знаходиться одночасно у сфері дії конституційного та міжнародного права Хартія являють собою перший фундаментальний наднаціональний акт у сфері гуманітарного права. Цей документ вперше ставить своєю метою захист особистості не від держави (або не тільки від держави) і його органів, але від наддержавної
 16. § 4. Проголошення рішення Конституційного Суду
  Рішення Конституційного Суду проголошуються в його засіданні у строки, встановлені Конституційним Судом відповідно до цього законом, вони є остаточними оскарженню і опротестування не підлягають. Конституційний Суд має право після оголошення рішення виправити допущені в ньому неточності в найменуваннях і позначеннях, описки, лічильні та інші помилки редакційного характеру.
 17. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав і
 18. Глава V Особистість і юридична діяльність
  особистості є центральною серед всіх проблем юридичної психології. У системі «людина - право» реалізуються особистісні аспекти людини як суспільної істоти , включеного в соціальні відносини, як носія свідомості, і зокрема правосвідомості. У зв'язку з цим юридична психологія аналізує особистість у двох аспектах: по-перше, у плані вивчення та здійснення впливу на особистість
 19. 7.2. Правовий статус людини і громадянина
  конституційним правам і свободам людини і громадянина. У Конституції Російської Федерації 1993 року вперше в законодавстві Росії була виражена ідея природних, невідчужуваних прав людини. Це закріплено у статті 2: "Людина, його права і свободи є найвищою цінністю. Визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина - обов'язок держави ". Тим самим Конституція
© 2014-2022  yport.inf.ua