Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Конституційний контроль

Спеціалізованим органом конституційного контролю в Болгарії є Конституційний суд - новий орган, неіз-Вестн раніше болгарському праву. Статус даного органу регулює глава 8 конституції. У ній не зазначено, до якої з гілок влади суд відноситься, а його правовий статус визначається нормами 8 глави, яка слід за главою про місцеве самоврядування. У рішенні від 16 грудня 1993 р. Конституційний суд вказав, що він не є судовим органом і стоїть поза трьох гілок влади.
Конституційний суд складається з дванадцяти суддів, одна третина яких обирається Народними зборами, одна третина на призначається Президентом і одна третина обирається на загальних зборах суддів Верховного касаційного суду та Верховного адміністративного суду. Мандат суддів Конституційного суду триває дев'ять років. Склад Суду оновлюється кожні три роки від кожної формує його інстанції.
На посаду суддів Конституційного суду обираються юристи з "високими професійними і моральними якос-ствами" і з юридичним стажем не менше 15 років. Положення члена Суду несумісне з представницьким мандатом, дер-жавної чи громадської посадою, з членством у політичних партіях чи профспілках або із здійсненням вільною торговельної або іншої платної професійною діяльністю. Не допускається повторне обрання на посаду членаі Конституційного суду. Його члени користуються імунітетом народних представників.
У ст. 148 конституції встановлені підстави припинення мандата суддів (закінчення строку; відставка, набрання чинності вироку, яким встановлено покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин; фактична невозмож-ність виконання обов'язків більше одного року; смерть), в цьому випадку в місячний термін на місце вибулого судді избира-ється інший від відповідного органу.
Повноваження Конституційного суду досить обширні, вони не можуть бути розширені або звужені шляхом видання закону, тобто для зміни компетенції даного органу необхідно внесення змін до конституції. Відповідно до ч. 1 ст. 149 Суд: 1) дає обов'язкові тлумачення конституції; 2) виносить рішення за позовами про встановлення неконституційності законів та інших актів Народних зборів, а також актів Президента; 3) вирішує спори про компетенцію між Народними зборами і Президентом і компетенції між Народним зібранням і Президентом і Радою міністрів, а також між органами місцевого самоврядування та центральними органами; 4) виносить рішення про відповідність укладених Республікою Болгарія міжнародних договорів Конституції до їх ратифікації, як і про відповідність законів загальновизнаним нормам міжнародного права та міжнародним договором, однієї зі сторін за якими є Болгарія; 5) виносить рішення по спорах про конституційність політичних партій і союзів; 6) виносить рішення по спорах про законність виборів Президентами віце-президента; 7) виносить рішення за звинуваченнями, висунутими Народними зборами проти Президента і віце- президента; 8) виносить рішення по спорах про законність виборів народних представників.
Конституційний суд діє за ініціативою не менше однієї п'ятої народних представників, Президента, Ради міністрів і Верховної касаційного суду. Верховного адміністративного суду та головного прокурора , а по спорах про компетенції між органами місцевого самоврядування та центральними виконавчими органами - і з ініціативи общинних рад.
Рішення Конституційного суду приймає більшістю голосів всіх суддів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Конституційний контроль "
 1. Контрольні запитання до розділу 8
  конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 2. Контрольні запитання до розділу 1
  конституційне право ". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 3. Конституційний закон
  конституційного закону (теоретичні аспекти): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Алма-Ата: 1991. Миронов О.О., Шафір М.А. Конституція РСР і конституційні закони / / Державно-правові проблеми реалізації Радянської Конституції: Межвуз. СБ науч. тр. - Свердловськ: 1987. Морозова Л.А. Конституційні закони в радянській правовій системі / / Рад. держава і право. - 1982. N 10. Стовповая Н.В. Про
 4. Введення
  конституційного контролю за відповідністю Основному Закону країни нормативних правових актів. Конституційний Суд Республіки Білорусь покликаний захищати правові цінності, забезпечувати верховенство Конституції в ім'я головної мети, для якої створюється держава, служити людям, затверджувати їх права, свободи, а коли це необхідно, то і сприяти належному виконанню покладених
 5. § 4. Проголошення рішення Конституційного Суду
  Рішення Конституційного Суду проголошуються в його засіданні у строки, встановлені Конституційним Судом відповідно до цього законом, вони є остаточними оскарженню і опротестування не підлягають. Конституційний Суд має право після оголошення рішення виправити допущені в ньому неточності в найменуваннях і позначеннях, описки, лічильні та інші помилки редакційного характеру.
 6. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
 7. Тема 9. Бюджетний контроль
  контролю. Цілі і завдання бюджетного контролю. Об'єкти і суб'єкти бюджетного контролю. Класифікація бюджетного контролю. Органи бюджетного контролю. Рахункова палата як орган бюджетного контролю. Форми і методи бюджетного контролю (перевірка, обстеження, аналіз, нормативна перевірка, техніко-економічні розрахунки). Ревізія - основна форма бюджетного контролю. Акт ревізії. Аудит бюджету.
 8. Конституційний суд
  конституційності правових норм та вирішення інших завдань, покладених на нього законом. Неконституційні норми Конституційним судом скасовуються. Порушити провадження у Конституційному суді може у передбачених законом випадках будь-яку особу. Конституційний суд складається з 11 членів, що обираються Державними зборами більшістю 2/3 голосів депута-тов. Кандидатури пропонуються комітетом, в
 9. 21.6. Судовий контроль за законністю в сфері державного управління
  конституційні (статутні) суди, мирові судді). Судовий контроль у сфері державного управління здійснюється: - при розгляді скарг на дії та рішення органів і посадових осіб, що порушують права і свободи громадян; - розгляді справ про адміністративні правопорушення (якість проведеного розслідування, законність винесених постанов тощо); -
 10. Контрольні питання і завдання
  контролю. 2. Назвіть принципи фінансового контролю. 3. Розкрийте основні види фінансового контролю. 4. Що являє собою державний фінансовий контроль? 5. У чому сутність внутрішньогосподарського і незалежного фінансового контролю? 6. Назвіть методи фінансового контролю. 7. Яке призначення та основні завдання ревізії? 8. Які особливості аудиту як методу
 11. Контрольні питання до розділу 15
  конституційного ладу постсоціалістичних держав. 3. Особливості конституційного закріплення прав і свобод особистості. 4. Питання конституційної економіки в постсоціалістичних державах. 5. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій. 6. Форми правління в постсоціалістичних державах. 7. Інститут президентської влади. 8. Правовий статус
 12. § 3. Поняття конституційного контролю
  конституційного контролю. Адже абсолютно очевидно, і про це свідчить досвід усіх держав, включаючи і європейські, що прийняті нормативно-правові акти часто суперечать Конституції, спотворюють її сенс, містять прогалини і т.д. Це пояснюється недоліками у правотворчій сфері, відсутністю належної підготовки, знань у тій чи іншій сфері, впливом політичної кон'юнктури,
 13. Контрольні питання до розділу 13
  конституційна економіка ". 2 . Основні риси конституційної регламентації власності. 3. Регламентація в конституціях питань оподаткування. 4. Вимоги, що пред'являються конституціями до бюджету. 5. Особливості конституційно-правового статусу центральних банків. 6. Критерії незалежності центральних банків. 7. Механізми економічної інтеграції у федеративних
 14. § 4. Законодавство про судовий конституційний контроль в Республіці Білорусь
  конституційного правосуддя з урахуванням предмета контролю, остаточності прийнятих рішень, особливостей кола учасників процесу, об'єктивно зумовлюють надання значної самостійності Конституційному Суду у визначенні правил своєї внутрішньої діяльності. Цілком справедливо зазначає Л.В. Лазарєв, що Регламент Конституційного Суду є таким же нормативним
© 2014-2022  yport.inf.ua