Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Територіальний устрій Болгарії, місцеве самоврядування та управління

Болгарія є унітарною державою. Згідно п. 1 ст. 2 конституції не допускаються автономні територіальні утворення.
Повернення до принципу поділу влади і відмова від соціалістичного принципу єдності влади спричинив реформу ор-ганізації влади на місцях. Конституційне оформлення отримала концепція місцевого самоврядування. Стаття 2 конституції говорить: "Республіка Болгарія є єдиною державою з місцевим самоврядуванням".
Територія Болгарії ділиться на громади, області та столичну велику громаду. Основними адміністративно-територіальними одиницями є громади; їх 218, і 8 областей. У містах з населенням понад 300 тисяч жителів за рішенням общинного ради можуть створюватися адміністративно-територіальні райони, в яких обираються районні ради.
На рівні областей здійснюється місцеве управління, яке носить суто адміністративний характер.
Громада є основною адміністративно-територіальною одиницею, в якому здійснюється місцеве само-ня. Громада є юридичною особою, має право на свою власність, самостійний бюджет. Органом місцевого самоврядування в громаді є общинний рада, яка обирається населенням відповідної громади строком на че-тире року.
Громадська рада включає радників в числі, залежному від кількості жителем, що проживають в конкретній територі-альної одиниці. Наприклад, в громадах з кількістю жителів до 1000 чоловік рада складається з 9 членів, а з населенням більше 100 тис. осіб - з 65 членів.
Громадська рада займається проблемами місцевого значення, в тому числі, визначає політику розвитку громади, вирішує питання, пов'язані з економікою, охороною навколишнього середовища, охороною здоров'я, соціальної, освітньої культурою та комунально-побутової діяльністю, общинної власністю , безпекою руху та громадським порядком тощо У законодавстві компетенція общинного ради визначається як залишкова: общинний рада вирішує питання місцевого значення, які не є виключною компетенцією інших органів, а у випадках, визначених законом, також ис-полняет функції, покладені на нього центральними державними органами.
Громадська рада наділений правом оскаржувати в судовому порядку акти і дії, що порушують їх права.
Громадська рада таємним голосуванням зі свого складу обирає голову. Обраним вважається кандидат, що отримав абсолютну більшість голосів (від складу ради), якщо ніхто з претендентів не набрав необхідну кількість голосів, то проводиться нове голосування, в якому для перемоги достатньо набрати відносну більшість голосів.
Органом виконавчої влади в громаді є кмет. Він вибирається населенням або общинним радою строком також на чотири роки. За пропозицією кметя общинний рада може також обрати заступників кметя. Кметь та заступником кметя можуть бути обрані особи, які мають не менше середньої освіти. Під час здійснення свого мандата вони не мо-гут керувати політичними партіями і комерційними товариствами. У своїй діяльності кмет керується законами, актами общинного ради та рішеннями населення. Кмет керує виконавчою діяльністю громади, координує діяльність спеціалізованих виконавчих органів, призначає та звільняє з посади службовців виконавчого апарату общинного ради, накладає дисциплінарні стягнення, організовує виконання общинного бюджету та довгострокових програм.
Відповідно до ст. 7 закону про місцеве самоврядування та місцевої адміністрації область має адміністративне призначення і в ній не створюються виборні органи місцевого самоврядування.
Область є адміністративно-територіальною одиницею для проведення регіональної політики щодо здійснення державного управління на місцях і забезпечення відповідності національних і місцевих інтересів. Управління в області здійснює обласний керівник, якому допомагає обласна адміністрація. Обласного керуючого призначає Рада міністрів. Обласний керуючий забезпечує проведення державної політики, відповідає за захист національних інтересів, законність і громадський порядок та здійснює адміністративний контроль. У Софії обласної керуючий не призначається.
Столична велика громада є специфічною адміністративно-територіальною одиницею, в рамках якої поєднується самоврядування її населення з проведенням державної політики розвитку столиці. Структура столичної громади визначається окремим законом. Столичний общинний рада складається з 101 радника.
Адміністративно-територіальні одиниці можуть утворювати на добровільній основі спілки для вирішення проблем і завдань, що становлять спільний інтерес.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Територіальний устрій Болгарії, місцеве самоврядування і управління "
 1. Контрольні питання до розділу 14
  територіального устрою зарубіжних країн. 3. Система органів самоврядування на місцях (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія). 4. Основні функції і повноваження муніципальних органів, фінансування їх діяльності. 5. Порядок формування та особливості структури муніципальних органів. 6. Відносини органів місцевого самоврядування з центральною
 2. 4. Державний устрій
  територіальне утворення з особливим статусом - територія гагаузів. У Грузії права автономії надані Абхазії, Аджарії та Цхінвальського регіону. У більшій частині країн Центральної та Східної Європи автономій немає. Більше того, в окремих конституціях встановлено пряму заборону на їх створення. Так, наприклад, в Конституції Болгарії говориться: "Республіка Болгарія - унітарна держава з
 3. Глава 8. Місцеве самоврядування
  територіальних одиницях гарантується. Місцеве самоврядування здійснюється в межах територіальних одиниць , встановлених в республіках, краях, областях, містах федерального значення, автономних областях, автономних округах. Зміна територіальних меж місцевого самоврядування допускається тільки за згодою населення відповідних територіальних спільнот, що визначається шляхом
 4. Глава 16. Місцеве самоврядування
  територіальних одиниць республік, країв, областей, автономних областей і автономних округів організовується місцеве самоврядування. Зміна територіальних меж місцевого самоврядування можливе лише за згодою населення відповідних територіальних спільнот, що визначається шляхом референдуму. Основою для організації місцевого самоврядування є наявність специфічних, відокремлених
 5. Глава 8. Місцеве самоврядування
  територіальних одиницях (у тому числі утворених з урахуванням національних особливостей населення) республік, країв, областей, міст федерального значення, автономних областей, автономних округів. Зміна меж територіальних одиниць, в яких здійснюється місцеве самоврядування, допускається тільки за згодою населення відповідних територіальних одиниць. Стаття Органи місцевого
 6. Глава XIX Основи місцевого самоврядування
  територіальними спільнотами через утворені ними місцеві представницькі органи (ради), місцеву адміністрацію, інші їх органи, місцеві референдуми, збори і сходи громадян, інші форми безпосередньої демократії. (3) Місцеве самоврядування здійснюється в межах територіальних одиниць, на які поділяються суб'єкти Російської Федерації . (4) Посадові особи місцевої адміністрації не
 7. § 2. Територіальна організація місцевого самоврядування та адміністративно-територіальний поділ суб'єктів Федерації.
  територіальні одиниці. Яке їхнє співвідношення? Відповідь на це питання передбачає з'ясування того, що собою являє адміністративно-територіальний поділ суб'єктів РФ. Адміністративно-територіальний поділ. Такий поділ відноситься до компетенції суб'єктів РФ, за винятком найменування адміністративно-територіальних одиниць, більшості населених пунктів, організації закритих
 8. § 2. Система муніципального права
  територіальні та фінансово-економічну основи. 4. Питання місцевого значення та повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх вирішення, що включають: поняття і форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, а також конкретні повноваження органів місцевого самоврядування в різних сферах життєдіяльності населення. 5. Гарантії місцевого самоврядування, що включають: систему
 9. Е.А. Уткін, А.Ф. Денисов. Державне та муніципальне управління, 2001
  місцевого самоврядування в Росії і за кордоном, дається характеристика органів місцевого самоврядування та муніципальних утворень, розглядаються питання формування і використання місцевих фінансів, бюджетів, вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, оптимізації функціонування муніципального господарства та інші проблеми муніципального управління . Посібник підготовлено
 10. Глава 4. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  територіального устрою, надання органам місцевого самоврядування спеціальних повноважень або вилучення будь-яких повноважень. Наприклад, у Російській Федерації діють особливі умови організації місцевого самоврядування в містах федерального значення - місті Москві та місті Санкт-Петербурзі, в закритих адміністративно-територіальних утвореннях, в наукогради Російської Федерації
 11. 2.2. Предмет адміністративного права
  територіального устрою: - між центральними органами федеральної виконавчої влади та виконавчими органами суб'єктів Федерації; - між органами виконавчої влади суб'єктів Федерації; - між органами виконавчої влади суб'єктів Федерації і виконавчими органами місцевого самоврядування. Залежно від напрямку впливу: - зовнішні
 12. § 5. Система муніципального права
  територіальної організації місцевого самоврядування; статусу та порядку діяльності органів, посадових осіб місцевого самоврядування; безпосереднього здійснення громадянами місцевого самоврядування, муніципальної влади. Другий блок включає інститут громадського територіального самоврядування. У названих інститутах виділяються субінстітути (підінститути). Так, інститут статусу та порядку
 13. Стаття Місцеве самоврядування
  місцеве самоврядування, забезпечують його самостійність. Органи місцевого самоврядування не входять в систему державної
 14. Місцеве управління.
  місцевого управління посилився контроль центральних органів за діяльністю рад у містах і графствах. Поступово ці органи позбавлялися найбільш важливих повноважень у проведенні незалежною від бюрократичного нагляду місцевої політики. Основним важелем впливу на діяльність місцевих органів стала їх фінансова залежність від дотацій уряду. Таке становище місцевих органів управління
 15. Глава III. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ муніципальних утворень ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  територіальних основ їх побудови. Залежно від тієї чи іншої моделі взаємин державної влади та місцевого самоврядування вибудовується та чи інша модель територіальної організації місцевої влади. Слід відразу зазначити, що визначення меж поширення муніципальної влади ні в одній з моделей взаємодії державної влади та місцевого самоврядування не означає
 16. Глава 9. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Глава 9. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО
 17. Глава 6. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Глава 6. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО
© 2014-2020  yport.inf.ua