Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Система вищих органів Болгарії

Конституція Болгарії закріпила принцип поділу влади. Відповідно до ст. 8 "державна влада поділяється на законодавчу, виконавчу і судову". Однак, якщо про Народних зборах прямо сказано, що воно здійснює законодавчу владу (ст. 62), а глава шоста, присвячена правовому статусу судових органів, носить назву "Судова впасти", то стосовно до виконавчих органів таких вказівок майже немає (виняток становить ст . 139 конституції, в якій сказано, що "органом виконавчої влади в громаді є кмет"). Це не випадково, тому що конституція наділяє поруч повноважень у сфері виконавчої діяльності Президента, Рада міністрів, міністрів, обласних правителів і кметів.
Парламент Болгарії (Народні збори) складається з 240 народних представників з терміном повноважень в 4 роки; в разі настання стану війни, військового або іншого надзвичайного стану під час або після закінчення мандата Народного зібрання, його повноваження продовжуються до відпадання цих обставин.
Компетенція Народних зборів знайшла відображення в багатьох статтях конституції, але визначальне значення належить ст.ст. 84, 85.
Найважливішими повноваженнями Народні збори наділене в галузі законотворчості: відповідно до п. 1 ст. 84 воно "приймає, змінює, доповнює і скасовує закони", у тому числі і закони про зміну і доповнення конституції (ст. 153), за винятком тих статей, зміна яких належить до компетенції Великого народного зібрання (див. далі).
У фінансовій сфері Народні збори приймає державний бюджет і звіт про його виконання, встановлює на-логи і визначає їх розмір, дає згоду на укладення договорів про фінансові позиках, ратифікує і денонсує міжнародні договори, які містять фінансові зобов'язання держави.
Народні збори бере участь у формуванні уряду, може вирішити питання про недовіру уряду, створює, перетворює і ліквідує міністерства за пропозицією міністра-голови, обирає і звільняє з посади керівників Болгарського народного банку та інших установ, визначених законом .
Народні збори наділене також зовнішньополітичними повноваженнями: правом вирішувати питання оголошення війни і укладення миру; оголошувати військове чи інше надзвичайний стан на всій території країни або на частині її за пропозицією Президента або Ради міністрів; дозволяти напрямок і використання болгарських збройних сил за межами країни, а також перебування іноземних військ на території країни або проходження їх через неї; ратифікувати і денонсувати міжнародні договори, перелічені в ст. 85.
Народні збори оголошує амністію, засновує ордени і медалі і визначає офіційні свята.
Структура і порядок діяльності Народних зборів визначаються конституцією і Правилами організації та діяль-ності Народних зборів. Народні збори - однопалатний орган. На першому засіданні обираються голова Народних зборів і його заступники, на яких покладено організаційні функції. Зі свого складу Народні збори обирає постійні і тимчасові комісії.
Постійні комісії надають допомогу Народному зібранню в його діяльності та здійснюють від його імені парла-ментський контроль. Відповідно до прийнятих в 1995 р. Правилами організації та діяльності Народного зібрання ство-ються такі постійні комісії: з праці, соціальних і демографічних проблем; з охорони здоров'я; по справах молоді, спорту і туризму; по парламентській етиці; з енергетики та енергетичних ресурсів; за доходами, видатками та майну політичних партій; по боротьбі з корупцією; з розвитку гірських, полугарних і прикордонних районів; з бюджету і фінансів; по організації та діяльності державних органів; по місцевому самоврядуванню, адміністративно-територіального устрою та регіональної політики; по зовнішній політиці ; з національної безпеки; з прав людини і віросповідань; по землеробству і лісах; з освіти і науки; з культури; по справах радіо і телемовлення та Болгарського телеграфного агентства; з охорони навколишнього середовища і водам і економічна комісія. Склад коливається від 13 (комісія з парламентської етики і комісія за доходами, видатками та майну політичних партій) до 31 (економічна комісія і комісія з національної безпеки) народного представника.
Тимчасові комісії створюються для вивчення проблем та проведення розслідувань.
Партійні парламентські фракції в Болгарії носять назву парламентських груп. Вони відіграють велику роль у діяльності парламенту і насамперед у формуванні уряду. Для утворення такої групи необхідно не менше 10 депутатів.
Конституція Болгарії розглядає народного представника як представника всієї нації, а не тільки зі-відповідає виборчої одиниці. "Язування їх (народних представників - Г.А.) імперативним мандатом є недійсним", - говорить ч. 1 ст. 67.
Народні представники наділені парламентським імунітетом і правом на винагороду.
Конституція встановила також принцип несумісності діяльності народного представника і знаходження на іншій державній службі або заняття іншою діяльністю, яка за законом несумісна з положенням депутата.
Встановлено можливість дострокового припинення повноважень народного представника в разі подання Народному зібранню заяви про відставку, вступу в сипу вироку суду (по якому призначено покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин), встановлення неизбираемости або несумісності, а також у разі смерті.
Народні збори постійно діючий орган і, як свідчить ст. 74 конституції, "воно саме визначає час, в який не засідає".
Перше засідання Народних зборів відкриває найстарший за віком присутній депутат, на цьому ж засіданні народні представники приносять присягу. Кворум складає більше половини членів палати. Закони та інші акти Народні збори приймає, як правило, абсолютною більшістю голосів присутніх, але для прийняття рішень з інших питань (зміна конституції, вираз недовіри уряду тощо) встановлені інші правила.
Правом законодавчої ініціативи наділений кожен народний представник і Рада міністрів, причому просить дер-жавного бюджету може бути підготовлений і внесений лише останнім. Закони приймаються в два голосування, які проводяться на різних засіданнях. Як виняток Народні збори може висловлюватися двічі на одному засі-данні. Рішення, декларації та звернення Народні збори приймає в одне голосування.
Конституція передбачає можливість скликання Великого народних зборів. Рішення приймається Народними зборами більшістю в 2/3 голосів від загальної кількості народних представників. Велике народне зібрання складається з 400 депутатів, обраних у загальному порядку. У компетенцію Великого народних зборів входить прийняття нової конституції; вирішення питання про зміну території Болгарії і ратифікація міжнародних договорів, які передбачають такі зміни; вирішення питань про зміну форми державного устрою і державного управління; зміну норм, що оголошують конституцію вищим законом, а ратифікований і набрав чинності міжнародні договори - частиною внутрішнього права країни з приматом перед нормами внутрішнього законодавства в разі суперечності, неотменімо щодо основних прав громадян і заборони на обмеження деяких прав навіть у разі війни, військового або іншого надзвичайного стану, а також глави IX про зміну і доповнення конституції і прийняття нової конституції.
Президент здійснює владу як глави держави (ст. 92). Оскільки Президент "уособлює єдність на-ції", йому надано ряд повноважень, які дозволяють ефективно впливати на всі три гілки влади.
По відношенню до Народному зібранню Президент наділений такими повноваженнями: скликання на перше засідання новообраного Народних зборів, вимагати скликання Народних зборів на засідання від голови, розпуску Народного зібрання у разі, якщо не досягнута згода про утворення уряду , призначення нових виборів, правом відкладеного вето. У п'ятнадцятиденний термін з моменту прийняття закону Народними зборами Президент повинен опублікувати його, але може і повернути на нове обговорення. Повторне прийняття закону здійснюється абсолютною більшістю голосів усіх народних представників. Такий закон оприлюднюється Президентом у семиденний строк з моменту отримання.
У сфері виконавчої діяльності Президент також наділений Цілим рядом найважливіших уповноваження.
Президент бере участь у формуванні Ради міністрів. Відповідно до ст. 99 конституції після консультацій з пар-ментських групами Президент покладає на кандидата у міністри-голови від найбільшої за чисельністю парламентської групи обов'язок з формування уряду. Якщо даний кандидат не зможе в семиденний термін запропонувати склад Ради міністрів, то Президент покладає цей обов'язок на кандидата у міністри-голови від другої за чисельністю парламентської групи. Якщо і в цьому випадку не буде запропонований склад Ради міністрів, то Президент покладає цей обов'язок на кандидата у міністри-голови, висунутого небудь інший парламентською групою. Якщо склад уряду сформовано, то Президент пропонує Народному зібранню обрати кандидата в міністри-голови. Якщо ж згода про утворення уряду не досягнуто, то Президент призначає службове уряд, розпускає Збори і призначає нові вибори. У практиці Болгарії вже мали місце такі ситуації: після того, як всі спроби сформувати уряд виявлялися безуспішними.
Президент призначає та звільняє з посади керівників дипломатичних представництв та постійних представ-ників Республіки Болгарія при міжнародних організаціях (за пропозицією Ради міністрів) і приймає вері-тільні і відкличні грамоти іноземних дипломатичних представників в країні.
Як верховний головнокомандуючий збройними силами, Президент призначає та звільняє вищий командний со-ставши збройних сил.
Президент визначає організацію служб при Президентові і призначає персонал.
Президент очолює Консультативну раду з національної безпеки, до складу якого входять: голова Народних зборів, міністр-голова, міністр оборони, міністр закордонних справ, міністр внутрішніх справ, міністр фінансів, начальник генерального штабу болгарської армії і по одному представнику від кожної парламентської групи. Ця рада обговорює питання зовнішньої і внутрішньої політики; вживає заходів щодо забезпечення громадянського миру в країні, громадського порядку, прав та інтересів болгарських громадян; вживає дії, спрямовані на припинення або запобігання виникнення загрози для національної безпеки. На чергові засідання Рада збирається один раз на три місяці, позачергові засідання проводяться у разі потреби з ініціативи Президента або при оголошенні загальну або часткову мобілізацію, воєнного стану та в деяких інших випадках, прямо передбачених конституцією.
Засідання Ради - закриті. Кворум складає 2/3 складу Ради. Президент оголошує загальну або часткову мобілі-зацію, у передбачених законом випадках укладає міжнародні договори, затверджує зміни меж та центрів адміністративно-територіальних одиниць за пропозицією Ради міністрів.
Конституція надала Президенту і деякі повноваження у сфері особистого статусу: нагородження орденами і медалями, вирішення питань громадянства, право на помилування, надання притулку.
У Болгарії передбачений інститут контрасигнатури: значна частина актів Президента скріплюється також підписом міністра-голови або відповідного міністра (ст. 102). Виняток складають акти про призначення службового уряду, пропозиція про утворення уряду, визначенні організації і порядку діяльності служб при Президентові та призначення персоналу, призначення виборів і деякі інші, прямо зазначені в п. 3 ст. 102 конституції.
Керівництво зовнішньою і внутрішньою політикою країни конституція поклала на Раду міністрів. Відповідно до п. 1 ст. 108 Рада міністрів складається з міністра-голови, його заступників і міністрів.
Членами Ради міністрів можуть бути болгарські громадяни, що відповідають умовам обрання народними перед-ками. Конституція не містить вимоги, щоб вони були депутатами Народних зборів, однак на них поширюється принцип несумісності посад і діяльності, встановлений для народних представників. Крім того, в силу п. 2 ст. 113 для них можуть бути встановлені додаткові обмеження.
Правовими формами здійснення Радою міністрів його повноважень є постанови, розпорядження та рішен-ня. Постановами Рада міністрів затверджує правила і розпорядження.
Повноваження Ради міністрів припиняються в результаті вираження Народними зборами недовіри йому чи міністру-голові; якщо прийнята відставка Ради міністрів або міністра-голови; в разі смерті міністра-голови.
Рада міністрів подає у відставку перед новообраним Народними зборами, але виконує свої функції до утворення нового уряду.
Міністр-голова координує загальну політику уряду, керує нею і несе за неї відповідальність.
 Міністри керують окремими міністерствами, якщо Народні збори не вирішить інакше. Створення, перетворення і скасування міністерств п. 7 ст. 84 конституції відносить до компетенції Народних зборів, причому здійснюється дане повноваження за пропозицією міністра-голови.
 Міністри видають правила, розпорядження, інструкції та накази.
 Міністерства є спеціалізованими органами державного управління у відповідній сфері. Їх пра-разі виникнення правової статус регулюється Правилами організації та діяльності кожного конкретного міністерства. Міністерства осуще ствляют найважливіші функції, що дозволяють керувати галуззю господарства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Система вищих органів Болгарії"
 1.  Тема 6. Система вищих і місцевих органів влади ВКЛ у 14 - 16 в.в.
    вищих і місцевих органів влади ВКЛ у 14 - 16
 2. 6. Конституції та питання міжнародного права
    організаціям. Практично всі конституції визнають обов'язковий характер загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та необхідність приведення внутрішнього законодавства у відповідність з ними. Нерідко міжнародні договори розглядаються як складова частина внутрішньодержавного права (Конституції Албанії, Болгарії, Польщі, Литви, Македонії, Румунії, Словенії та ін.) У багатьох
 3. Контрольні питання
    вищих органів державної влади БРСР відповідно до Конституції 1919 5. Чому Литовсько-Білоруську РСР називають буферною республікою?
 4. П. П. Глущенко, М. М. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011

 5. Дмитрієв Ю.А., Шапкін М.А., Шумілов Ю.И.. Правоохоронні органи Російської Федерації: підручник, 2009
    системи навчального курсу, що представляє собою підгалузь конституційного та адміністративного права, його нормативно-правові джерела, дається зміст і ознаки правоохоронної функції держави, поняття та системи правоохоронних органів у широкому і вузькому сенсі. Детально висвітлюються зміст і структура судової системи, поняття і ознаки судової влади та правосуддя, принципи
 6. Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1998

 7. 4. Державний устрій
    . В даний час практично всі постсоціалістичні держави відмовилися від федеративної форми державного устрою. Довгий час федерація зберігалася в Югославії, але 14 березня 2002 вона припинила своє існування (на її основі створено нове, фактично конфедеративний освіта - Сербія і Чорногорія). Певні елементи федералізму зберігаються зараз тільки в
 8. В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право, 2010
    системі органів Федеральної служби земельного кадастру, Міністерства майнових відносин, Міністерства природних ресурсів та інших органів спеціальної та загальної компетенції з управління земельним фондом країни. Книга буде корисною також для власників, землекористувачів та орендарів земельних
 9. Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008
    системи КонсультантПлюс. Він відображає стан кримінального законодавства та враховує з-трансформаційних змін і доповнення, внесені до Кримінального кодексу РФ Федеральним законом від 13 травня 2008 р. № 66-ФЗ. Підручник призначений для студентів, аспірантів і препода-Ватель вищих юридичних навчальних закладів, а також для використання працівниками суду, прокуратури, МВС Росії, органів слідства, дізнання та
 10. Контрольні питання
    вищих органів державної влади УРСР в післявоєнний період 4. Загальна характеристика Конституції 1978
 11. Конституція Болгарії
    системи Болгарії, принципи діяльності держави в соціальній сфері. Як вказувалося в одному з рішень Конституційного суду Болгарії, принципове значення включених в цю главу норм "визначається їх призначенням окреслити фундаментальні цінності, на яких базуються від-носіння в сфері державного устрою та громадянського суспільства і підкреслити верховенство прав особистості").
 12. Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008
    системи КонсультантПлюс. Він відображає стан кримінального законодавства та враховує з-трансформаційних змін і доповнення, внесені до Кримінального кодексу РФ Федеральним законом від 8 квітня 2008 р. № 43-ФЗ. Підручник призначений для студентів, аспірантів і препода-Ватель вищих юридичних навчальних закладів, а також для використання працівниками суду, прокуратури, МВС Росії, органів слідства, дізнання
 13. Контрольні питання
    вищих органів державної влади Речі
 14. Конституційне законодавство.
    системи вищих органів державної влади в інших конституціях. При "повновладдя Рад", як правило, лише схвалювали що вводяться у формі законів рішення Політбюро правлячих партій, які по ряду найважливіших питань суспільного життя приймали рішення і без всякого правового оформлення, виключався політичний плюралізм, що формує такий потужний важіль впливу на владу, як
 15. Створення нового державного апарату.
    системи демократичних, правоохоронних органів. Процес створення нових органів управління був пов'язаний з денацифікації, чищенням їх від фашистських елементів і військових злочинців. Разом з тим чистка державного апарату супроводжувалася і явними перегинами, переслідувала не завжди демократичні, а скоріше вузькопартійні цілі. У ході її закладалися основи майбутньої розгалуженої мережі
 16. 1. Загальна характеристика форм правління
    системи стримувань і противаг (ч. 4 ст. 3). Фактично в цій Конституції доктрина поділу влади постає в її первісному варіанті, при якому всі влади в державі мають діяти самостійно, але взаємодіючи між собою і врівноважуючи один одного. Форми конституційної реалізації принципу поділу влади в постсоціалістичних державах помітно різняться. У
 17. Коментар до п. 2
    системи, органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин та митних органів Російської Федерації; в) цивільний персонал Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, а також органів внутрішніх справ, Державної протипожежної служби, установ і органів кримінально- виконавчої системи, органів з контролю за обігом
 18. Тема 20. Змішані правові системи
    систем. Особливості історичної взаємодії і поєднання елементів романо-германської правової сім'ї та англійського загального права в правових системах різних країн. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіани. Правова система Ізраїлю. Правова система ПАР. Інші змішані правові системи. Розділ шостий Порівняльне правознавство та національні
 19. Стаття 171. Органи, що здійснюють складання проектів бюджетів
    вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації і місцевих адміністрацій муніципальних утворень. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Безпосереднє складання проектів бюджетів здійснюють Міністерство фінансів Російської Федерації, органи управління державними позабюджетними фондами, фінансові органи суб'єктів Російської
© 2014-2020  yport.inf.ua