Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Вибори і референдум

Болгарський досвід правового регулювання виборів має вже столітню історію і досить значний за обсягом. Так, тільки щодо виборів в Народні збори (включаючи Велике народне зібрання) з 1879 по 1991 рр.. було прийнято 16 законів.
Чинне виборче право некодифицированного і закріплено в трьох законах: законі про вибори Великого народних зборів, законі про вибори Президента і віце-президента і законі про вибори народних представників, общинних радників-ков і кметів. Перші два закони були прийняті в 1990 р., останній - у 1991 р.
Активним виборчим правом наділені всі громадяни, які досягли до дня виборів 18-річного віку, нахо-дятся під опікою і не відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. Для участі у місцевих виборах встановлений ценз осіло-сти - не менше двох місяців до дня виборів; необхідно бути зареєстрованим за адресою на відповідній територі-альної одиниці.
Пасивним виборчим правом володіють всі болгарські громадяни, що не мають іншого громадянства, причому Прези-дент і віце-президент країни повинні бути громадянами Болгарії за народженням. Всі кандидати, які претендують на посади Президента та віце-президента, народного представника, общинного радника і кметя, не повинні перебувати під опікою чи відбувати покарання. Право бути обраним для зазначених осіб настає з 21 року; а на посади Президента та віце-президента з 40-річного віку, причому кандидати на останні дві посади повинні проживати в країні останні п'ять років. Кандидати на інші виборні посади повинні бути зареєстровані за адресою на території громади не менше ніж за два місяці до дня виборів.
Виборче право загальне, рівне, пряме, при таємному голосуванні.
Вперше мажоритарна виборча система була введена в країні в 1880 р., а в 1912 р. їй на зміну прийшла пропорції-нальне. В даний час на виборах Президента і віце-президента, кметів громад і кметів населених місць, а також 200 народних представників Великого народних зборів застосовується мажоритарна виборча система; вибори Народних зборів і общинних рад проводяться за пропорційною системою.
Призначення в країні парламентських і місцевих виборів є повноваженням Президента, який оголошує про них ука-зом не пізніше, ніж за 50 днів; вибори Президента і віце-президента призначає Народні збори.
Виборчі одиниці - виборчі райони і виборчі секції. На виборах народних представників утворюється 31 багатомандатний виборчий район: три - в Софії, два - в Пловдивським окрузі, решта 28 - в межах колишніх округів. Межі виборчих районів, їх найменування і нумерація визначаються указом Президента за 50 днів до виборів.
При виборах Президента і віце-президента вся країна розглядається як одномандатний виборчий район, в кото-ром кожна кандидатська пара обирається за одним списком.
На місцевих виборах кожна громада є багатомандатним виборчим районом з виборів общинних радників і одномандатних - з виборів кметя.
Населене місце розглядається як одномандатний виборчий район з виборів його кметя.
Виборчі райони діляться на виборчі секції, в яких власне і відбувається голосування і здійснюється підрахунок голосів. За загальним правилом секції охоплюють до 1000 виборців, що голосують в одному і тому ж виборчому пункті. Законодавством передбачені випадки утворення виборчих секцій і з меншим числом виборців.
Постійно проживають або перебувають за кордоном громадяни можуть голосувати тільки після повернення в країну. Вони повинні заявити особисто про бажання брати участь у виборах.
Для організації та проведення виборів створюються такі органи: Центральна виборча комісія (ЦВК), районні, общинні та секційні виборчі комісії. Існує судовий контроль за їх рішеннями: рішення ЦВК оскаржуються до Верховного суду, а рішення общинної виборчої комісії - до районного суду. Рішення судів остаточні.
Правом висунення кандидатів наділені політичні партії та партійні коаліції та виборці, в останньому випадку кандидат реєструється як незалежний. Для висунення кандидата в народні представники виборці формують ініціативний комітет чисельністю від 5 до 7 осіб, який реєструється в районній виборчій комісії; ініціативний комітет виборців з виборів Президента та віце-президента реєструється в ЦВК; ініціативний комітет виборців з виборів до громадські ради і кметів громад, відповідно, в общинної виборчої комісії.
Для того, щоб запропонувати реєстрацію незалежного кандидата, ініціативний комітет повинен зібрати певну кількість підписів: на пости Президента та віце-президента - 5000, народних представників - 2000, общинних радників і кметів - 500, кметів населеного місця з менш ніж 1500 виборців - третю частину їх числа.
На виборах Президента і віце-президента висунення кандидатів виробляється "попарно" і голосування фактично виробляється за "кандидатську пару", а не окремо за кандидата в Президенти і кандидата у віце-президенти.
У передвиборній кампанії беруть участь кандидати, їх помічники, партії, партійні коаліції та громадяни: у ній можуть брати участь державні органи і профспілки. Обов'язкова умова - ведення передвиборної кампанії на офіційному мовою (болгарською). Передвиборна агітація здійснюється на передвиборних зборах, шляхом випуску афіш, плакатів, реклами, закликів, а також через засоби масової інформації, правом доступу до яких мають всі кандидати, партії та партійні коаліції.
У період передвиборної кампанії в Болгарії проводяться опитування громадської думки про можливі результати вибо-рів. Щоб уникнути маніпулювання громадською думкою опублікування результатів опитувань припиняється за 14 днів до виборів і не допускається в день виборів.
Передвиборна кампанія закінчується за 24 години до дня виборів і заборонена в сам день виборів.
Голосування проводиться в неробочий день з 6 до 19 годин. Для забезпечення рівного виборчого права в паспорті голосуючого робиться відмітка про участь у виборах.
На виборах Президента і віце-президента обраною вважається кандидатська пара, що отримала більше половини дійсних голосів, за умови, що в голосуванні брало участь більше половини виборців. Якщо ніхто не набрав необхідної кількості голосів, то призначаються нові вибори, як це визначено в конституції; фактично це другий тур, тому що беруть участь дві кандидатських пари, які отримали найбільшу кількість голосів. Результати голосування в 2 турі визначаються за мажоритарною системою відносної більшості.
У розподілі мандатів в Народні збори беруть участь партії та коаліції, які отримали не менше 4% всіх дійсних голосів, поданих по країні. Мандати народних представників і общинних радників розподіляються пропорційно за методом д'Ондта. Незалежний кандидат в народні представники вважається обраним, якщо отримане ним число дійсних голосів виборців одно районної виборчої квотою (загальне число голосів виборців ділиться на число мандатів від району) або перевищує її.
Мандати на общинних виборах розподіляються між кандидатськими списками пропорційно кількості поданих за них голосів за методом д'Ондта. Загороджувальний пункт не застосовується.
Вибори кметів вважаються дійсними, якщо брало участь більше половини всіх виборців. Обраним вважається кандидат, що отримав більше половини від загального числа дійсних бюлетенів. Якщо жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, то проводиться другий тур, право на участь в якому мають два кандидати, що набрали в першому турі найбільшу кількість голосів. Якщо в першому турі взяв участь один кандидат, то можуть бути зареєстровані й інші кандидати. У цьому випадку застосовується мажоритарна система відносної більшості.
Національні та місцеві референдуми проводяться на основі загального, рівного, прямого виборчого права при тай-ном голосуванні (ст. 10 конституції). Рішення про проведення національного референдуму приймає Народні збори. На підставі даного рішення Президент визначає дату проведення голосування.
Стаття 15 конституції і ст. 17 закону про місцеве самоврядування та місцевої адміністрації визначають, що однією з форм участі громадян у місцевому самоврядуванні є референдум. Рішення про проведення референдуму приймає громадська рада.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вибори і референдум "
 1. Стаття 5.15. Порушення встановленого законодавством про вибори і референдуми права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму
  виборах і референдумах права зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативних груп з проведення референдуму на користування на рівних умовах користування приміщеннями, що знаходяться в державній або муніципальній власності, для зустрічей з виборцями, учасниками референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у
 2. Стаття 5.10. Проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму поза агітаційного періоду і в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми
  виборна агітація, агітація з питань референдуму поза агітаційного періоду, встановленого законодавством про вибори і референдуми , або в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти
 3. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів при фінансуванні виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
  виборах і референдумах, а одно витрачання іншими особами в цілях досягнення певного результату на виборах, референдумі грошових коштів, що не перераховані до виборчого фонду, фонд референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або перевищення встановлених законом граничних розмірів витрачання коштів виборчого фонду, фонду референдуму , або витрачання
 4. Стаття 5.10. Проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму поза агітаційного періоду і в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  виборна агітація , агітація з питань референдуму поза агітаційного періоду, встановленого законодавством про вибори і референдуми, або в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів; на посадових осіб - від двох тисяч до п'яти тисяч рублів; на
 5. Стаття 5.16. Підкуп виборців, учасників референдуму чи здійснення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  виборах і референдумах - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від трьох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на юридичних осіб - від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 6. Стаття 5.16. Підкуп виборців, учасників референдуму чи здійснення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми
  виборах і референдумах - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати
 7. Стаття 5.50. Порушення правил перерахування коштів, внесених до виборчого фонду, фонд референдуму (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  виборах і референдумах термін пожертвувань (їх частини), перерахованих у виборчий фонд, фонд референдуму з порушенням вимог законодавства про вибори і референдуми, неперерахування в зазначений термін в дохід відповідного бюджету пожертвувань, внесених анонімними жертводавцями, - (в ред. Федерального закону від 09.02.2009 N 3 -ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на
 8. Стаття 5.20. Незаконне фінансування виборчої кампанії, кампанії референдуму, надання забороненої законом матеріальної підтримки, пов'язані з проведенням виборів, референдуму виконання робіт, надання послуг, реалізація товарів безкоштовно або за необгрунтовано заниженими (завищеними) розцінками (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  виборів, референдуму і спрямованих на досягнення певного результату на виборах, на висунення ініціативи проведення референдуму, на досягнення певного результату на референдумі, або виконання оплачуваних робіт, реалізація товарів, надання платних послуг, спрямованих на досягнення певного результату на виборах, на висунення ініціативи проведення референдуму, на досягнення
 9. Стаття 5.7. Відмова у наданні відпустки для участі у виборах, референдумі
    виборів, референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати
 10. Стаття 5.14. Умисне знищення або пошкодження друкованих матеріалів, які до виборів, референдуму
    виборів і референдумів, призначених після дня набрання чинності зазначеного
 11. Стаття 5.7. Відмова у наданні відпустки для участі у виборах, референдумі
    виборів, референдуму - (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 12. Стаття 5.56. Порушення порядку та термінів подання та зберігання документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму (Введена Федеральним законом від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
    виборів, референдуму, або їх надання з порушенням встановлених законом строків - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двох тисяч до п'яти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) 2. Знищення документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму, до закінчення строків їх зберігання, а також порушення встановленого порядку
 13. Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму (В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) (В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
    виборів і референдумів, призначених після дня набрання чинності зазначеного Федерального
 14. Стаття 5.50. Порушення правил перерахування коштів, внесених до виборчого фонду, фонд референдуму
    виборах і референдумах термін пожертвувань (їх частини), перерахованих у виборчий фонд, фонд референдуму з порушенням вимог законодавства про вибори і референдуми, неперерахування в зазначений термін в дохід відповідного бюджету пожертвувань, внесених анонімними жертводавцями, а одно неповернення невикористаних коштів, призначених для внесення виборчого застави, - тягне
 15. Стаття 5.49. Порушення заборони на проведення у період виборчої кампанії, кампанії референдуму лотерей, тоталізаторів (взаємних парі) та інших заснованих на ризику ігор, об'єктом яких є вибори, референдум та їх результати
    вибори, референдум та їх результати, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати
 16. Стаття 5.15. Порушення встановлених законодавством про вибори і референдуми порядку і термінів повідомлення виборчої комісії про факт надання приміщень і права на надання приміщень для зустрічей з виборцями, учасниками референдуму (В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 222-ФЗ)
    виборах і референдумах порядку і термінів повідомлення виборчої комісії про факт надання зареєстрованому кандидату, виборчому об'єднанню, ініціативній групі з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму для зустрічей з виборцями, учасниками референдуму приміщення, що перебуває у державній або муніципальній власності або у власності організації, в
 17. Стаття 142.1. Фальсифікація підсумків голосування Коментар до статті 142.1
    виборів, референдуму. Необхідно відзначити, що для притягнення до кримінальної відповідальності досить виконати хоча б одне із зазначених дій. 4. Завідомо неправильне встановлення результатів виборів або референдуму може бути пов'язано з оголошенням обраним кандидата, який не набрав необхідної кількості голосів, або, навпаки, оголошення програли вибори того, хто їх виграв,
 18. Стаття 5.48. Порушення прав зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, ініціативних груп з проведення референдуму, інших груп учасників референдуму при виділенні площ для розміщення агітаційних матеріалів (В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) (Введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
    виборів, реєстрації ініціативної групи з проведення референдуму перевищує 30 відсотків, а так само порушення організаціями, що надають рекламні послуги, умов розміщення агітаційних матеріалів - (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч рублів; на юридичних осіб - від
© 2014-2022  yport.inf.ua