Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 2

2. Від військових зборів також звільняються:
а) громадяни, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування та організаціями на період мобілізації та у воєнний час.
Відповідно до Федерального закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації" від 26 лютого 1997 р. N 31-ФЗ передбачає, що бронювання громадян, що перебувають у запасі та працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та організаціях, на період мобілізації та на воєнний час проводиться відповідно до зазначеного Федерального закону, іншими федеральними законами, нормативними правовими актами Президента Російської Федерації та нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації.
Бронювання громадян, що перебувають в запасі, проводиться з метою забезпечення на період мобілізації та на воєнний час діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій. Громадяни, які підлягають бронюванню, звільняються від призову на військову службу під час мобілізації і наступних закликів у воєнний час на час наданої відстрочки;
б) співробітники органів внутрішніх справ, Державної протипожежної служби, установ і органів кримінально-виконавчої системи, органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин та митних органів Російської Федерації;
в) цивільний персонал Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, а також органів внутрішніх справ, Державної протипожежної служби, установ і органів кримінально-виконавчої системи, органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин та митних органів Російської Федерації;
г) льотно-технічний склад, а також робітники і службовці авіаційного та залізничного транспорту, безпосередньо здійснюють і забезпечують перевезення або зайняті обслуговуванням та ремонтом літаків (вертольотів), аеродромної техніки, рухомого складу і пристроїв залізничного транспорту;
д) плаваючий склад суден морського флоту, а також плаваючий склад річкового флоту і флоту рибної промисловості - в період навігації;
е) громадяни, безпосередньо зайняті на посівних і збиральних роботах, - в період проведення таких робіт;
ж) громадяни, які є педагогічними працівниками освітніх установ;
з) громадяни, які навчаються за очною і очно-заочній (вечірньої) формами навчання в освітніх установах;
і) громадяни, навчаються за заочною формою навчання в освітніх установах - на період екзаменаційних та залікових сесій і написання дипломної роботи;
к) громадяни, звільнені з військової служби, - протягом двох років з дня звільнення в запас (закінченням військової служби вважається дата виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини);
л) громадяни, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей;
м) громадяни, які мають відстрочку від призову на військову службу на підставах, передбачених ст. 24 коментованого Федерального закону, за винятком підстав, передбачених підпунктом. "Г" і "д" п. 1 зазначеної статті. По всій видимості, законодавець у даному випадку не звільнив від військових зборів громадян, які мають двох і більше дітей, а також мають дитину у віці до трьох років з причини множинності зазначених випадків для населення Росії;
н) громадяни, які перебувають за межами Російської Федерації.
Звільнення від військових зборів цієї категорії громадян викликано фізичною неможливістю цих громадян брати участь в розглянутих заходах внаслідок територіальної віддаленості від Російської Федерації;
о) члени Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації , вищі посадові особи суб'єктів Російської Федерації (керівники вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації), громадяни, тимчасово виконуючі обов'язки вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації);
О.1) громадяни, представлені в установленому порядку законодавчим (представницьким) органам державної влади суб'єктів Російської Федерації як кандидатур вищих посадових осіб суб'єктів Російської Федерації (керівників вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації), - до прийняття рішення про відхилення поданої кандидатури або про наділення її повноваженнями вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації);
п) громадяни, які пройшли альтернативну цивільну службу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 2 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua