Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Конституційний суд

Основи статусу цього органу врегульовані § 32-а конституції. У його компетенцію входить перевірка конституційності правових норм та вирішення інших завдань, покладених на нього законом. Неконституційні норми Конституційним судом скасовуються. Порушити провадження у Конституційному суді може у передбачених законом випадках будь-яку особу.
Конституційний суд складається з 11 членів, що обираються Державними зборами більшістю 2/3 голосів депута-тов. Кандидатури пропонуються комітетом, до складу якого входять по одному члену від кожної з партійних депутатських груп. Члени Конституційного суду не можуть перебувати в партіях і займатися політичною діяльністю поза межами, обумовлених компетенцією цього органу.
Закон, що регулює організацію і діяльність Конституційного суду, приймається голосами 2/3 присутніх депутатів Державних зборів. В даний час діє закон XXXII 1989 про Конституційний суд з пізнішими змінами.
Згідно з цим законом. Конституційний суд здійснює попередній контроль конституційності окремих положень законопроектів, прийнятих, але ще не опублікованих законів, регламенту Державних зборів, міжнародних договорів і наступний контроль конституційності правових норм та інших правових засобів державного керівництва, а також дозволяє справи про розбіжність правових норм та інших правових засобів державного керівництва з міжнародними договорами і усуває неконституційність, допущену по помилці. Він дозволяє також конституційно-правові скарги на порушення гарантованих конституцією прав, а також компетенційні конфлікти між органами публічної влади. У компетенцію Конституційного суду входить, крім того, тлумачення положень конституції.
Закон визначив як місцеперебування Конституційного суду славний історичними пам'ятниками місто Естер-гом. Мабуть, малося на увазі позбавити Конституційний суд від щоденного впливу політичних сип, однак, реаль-но суд перебуває в Будапешті.
Членом Конституційного суду може бути обраний має юридичну освіту і несудимий угорська гражда-нин, що досяг 45 років. Обирати слід осіб, видатних своїми знаннями права, університетських професорів, докторів юридичних наук або мають стаж роботи з юридичної професії не менше 20 років. Не можна обирати членом Конститу-ційного суду особа, яка протягом чотирьох попередніх років було членом Уряду або партійним функцио-нером, а також займало керівну посаду в державній адміністрації. Строк повноважень членів
Конституційного суду - 9 років, і переобрання не допускається. Граничний вік для членів Конституційного суду - 70 років.
Зі свого складу члени Конституційного суду обирають на три роки голову та його заступника, які в межах терміну свого мандата в Конституційному суді можуть бути переобрані.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Конституційний суд "
 1. Контрольні запитання до розділу 1
  конституційне право". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 2. Контрольні запитання до розділу 8
  конституційного контролю. 10 . Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 3. Конституційний закон
  конституційного закону (теоретичні аспекти): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Алма-Ата: 1991. Миронов О.О., Шафір М.А. Конституція РСР і конституційні закони / / Державно-правові проблеми реалізації Радянської Конституції: Межвуз. СБ науч. тр. - Свердловськ: 1987. Морозова Л.А. Конституційні закони в радянській правовій системі / / Рад. держава і право. - 1982. N 10. Стовповая Н.В. Про
 4. § 4. Проголошення рішення Конституційного Суду
  Рішення Конституційного Суду проголошуються в його засіданні у строки, встановлені Конституційним Судом відповідно до цього законом, вони є остаточними оскарженню і опротестування не підлягають. Конституційний Суд має право після оголошення рішення виправити допущені в ньому неточності в найменуваннях і позначеннях, описки, лічильні та інші помилки редакційного характеру.
 5. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
 6. Контрольні питання до розділу 15
  конституційного ладу постсоціалістичних держав. 3. Особливості конституційного закріплення прав і свобод особистості. 4. Питання конституційної економіки в постсоціалістичних державах. 5. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій. 6. Форми правління в постсоціалістичних державах. 7. Інститут президентської влади. 8. Правовий статус
 7. Контрольні питання до розділу 13
  конституційна економіка ". 2. Основні риси конституційної регламентації власності. 3. Регламентація в конституціях питань оподаткування. 4. Вимоги, що пред'являються конституціями до бюджету. 5. Особливості конституційно-правового статусу центральних банків. 6. Критерії незалежності центральних банків. 7. Механізми економічної інтеграції у федеративних
 8. Додаток Бібліографія з питань Конституції
  конституційність Конституції та статути суб'єктів Російської Федерації (загальні питання, окремі
 9. § 5. Опублікування рішення
  сударственним органам і посадовим особам. Рішення Конституційного Суду у формі запиту, вимоги, а також з питань процедурного характеру публікуються в порядку, встановленому Конституційним Судом. Відповідно до Декрету Президента Республіки Білорусь від 10 грудня 1998 № 22, яким затверджено Положення про офіційне опублікування і набрання чинності правових актів Республіки
 10. Глава Основні віхи конституційного розвитку Росії
  конституційний розвиток Росії, треба враховувати всі вищесказане. І конкретно важливий ще один момент: не можна зводити конституційний розвиток в нашій країні лише до появи актів, формально іменованих конституціями. Слід враховувати сукупності актів конституційного рівня і значення: виходячи зі сказаного вище, - вони разом представляли образ конституції для свого етапу . З урахуванням цього можна
 11. Конституційне регулювання
  конституційного регулювання / / Журнал російського права. - 1997. N 2. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: БЕК . 1994. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: Фонд "Правова культура". 1996. Кузнєцов І.М. Про способи конституційного регулювання суспільних відносин в соціалістичних країнах / / Праці ВНДІ радянського законодавства: т. 6. - М.: 1976. Ломовский
 12. Висновок
  сударства, все більше наближаючи її до стандартів, які склалися в країнах з давніми демократичними традиціями, стверджуючи принципи правової держави. При цьому слід зазначити величезну увагу нашої держави до потреб громадян. Воно проводить з урахуванням наявних матеріальних ресурсів активну соціальну політику. Хоча поза увагою в даній книзі виявилися багато важливі рішення
 13. 25.2.7. Звернення до Конституційного Суду Російської Федерації
  конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації» громадяни та їх об'єднання вправі звернутися до КС РФ зі скаргою про визнання неконституційним закону або окремих його положень, якщо: а) цим законом порушені їхні права і свободи, б) цей закон застосований або підлягає застосуванню в конкретній справі. Таким чином, платник податків, який вважає свої права порушеними тим чи
 14. § 1. Види рішень Конституційного Суду Республіки Білорусь
  конституційності нормативних актів, про тлумачення раніше прийнятих висновків, про їх перегляд. Про початок провадження у справі Конституційним Судом приймається рішення. Послання Конституційного Суду про стан конституційної законності приймається також шляхом рішення. Поряд з ними як особливий вид рішень можуть прийматися запити і вимоги до державних органів, посадових осіб, які
© 2014-2022  yport.inf.ua