Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Конституційні основи судової системи та конституційного контролю

В Індії, на відміну від інших федеративних держав, існує єдина, строго централізована судова система, покликана служити зміцненню єдності країни і однаковому застосуванню законодавства на всій її території. Нижчої ступенем судової ієрархії є суди панчаятов, що розглядають самі незначні цивільні і кримінальні справи. Далі, у міру прийняття до свого розгляду більш складних категорій справ, йдуть суди мунсіфов "судді-індуси", додаткові та окружні судді. Вищою судовою інстанцією штату є Вищий суд штату, виступаю-щий як в якості суду першої інстанції, так і апеляційного суду. Свій вищий суд можуть мати і союзні території. Вищим органом єдиної централізованої судової системи Індії є Верховний суд, який складається з зазвичай старшого за віком головного судді і 17 членів. Члени Верховного суду призначаються президентом з числа найвизначніших юристів країни за консультації з головним суддею і міністрами кабінету (ст. 124). По досягненні 65-річного віку вони зобов'язані йти у відставку, а також можуть бути достроково звільнені за негідну поведінку або зміщені наказом президента з причини професійної непридатності. Наказ президента про зміщення члена Верховного суду повинен бути підтриманий рішенням 2/3 присутніх членів обох палат парламенту.
Верховний суд уповноважений розглядати в якості суду першої інстанції суперечки між урядом Союзу і шта-тами, а також спори між штатами (ст. 131). Він є вищою апеляційною інстанцією у кримінальних та цивільних справах. У межах існуючого законодавства він видає приписи з питань судочинства, а на прохання президента може давати різні висновки з питань факту чи права. Найбільш важлива роль Верховного суду Індії та Вищих судів штатів як органів конституційного контролю.
При розгляді будь-якої справи Верховний суд може давати тлумачення конституційних положень (ч. 3 ст. 132), а формулируемое їм право обов'язково для всіх судів країни (ст. 141). Верховний суд має право оголосити неконституційним будь-який закон, що суперечить конституції Індії. Найчастіше це стосується законодавчих актів, які порушують основні права громадян.
Право Верховного суду та Вищих судів штатів на здійснення конституційного контролю неодноразово намагалася використати опозиція проти низки рішень уряду, пов'язаних із здійсненням земельних реформ, скасуванням пенсій і особливих привілеїв колишніх правителів князівств в 50-ті роки, націоналізацією 14 банків в 1970 р. і т.д. Водночас практика знає чимало прогресивних рішень Верховного суду та Вищих судів штатів, прийнятих в порядку конституційного контролю, які розширили право на свободу слова і друку, на страйки, мінімальну заробітну плату, на юридичний захист громадян, виступали на захист інтересів національних, кастових або релігійних меншин.
У федеральній судовій системі також діють апеляційні суди і нижчі суди: суди сесій і суди магістра-тов.
Тенденція до деякого посилення судової влади, що спостерігається протягом останніх двадцяти років, говорить про те, що перебувають при владі в Індії круги, мабуть, вважають за краще зберегти і навіть дещо посилити "вагу" "судового балансира" в системі поділу влади як необхідну противаги як володіє майже диктаторськими повноваженнями уряду, так на випадок можливого виходу парламенту з-під контролю уряду. Не позбавлене сенсу і ідеологічний вплив такої діяльності судів на народні маси в умовах високого рівня соціальної напруженості в країні. Тому процес деякої загальної демократизації форм і змісту діяльності Верховного суду і відносного посилення судової влади в цілому перебувають цілком у руслі природної логіки руху країни до більш широкого використання демократичних інститутів разом з прискореним розвитком сучасної ринкової економіки сьогоднішній Індії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Конституційні основи судової системи та конституційного контролю "
 1. Контрольні запитання до розділу 8
  конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 2. Контрольні запитання до розділу 1
  конституційне право ". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 3. Конституційний закон
  конституційного закону (теоретичні аспекти): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Алма-Ата: 1991. Миронов О.О., Шафір М.А. Конституція РСР і конституційні закони / / Державно-правові проблеми реалізації Радянської Конституції: Межвуз. СБ науч . тр. - Свердловськ: 1987. Морозова Л.А. Конституційні закони в радянській правовій системі / / Рад. держава і право. - 1982. N 10. Стовповая Н.В. Про
 4. Стаття 5 . Здійснення правосуддя тільки судами
  конституційного, цивільного, адміністративного та кримінального судочинства (ч. 2 ст. 118 Конституції РФ). Судова система Російської Федерації встановлюється Конституцією Російської Федерації і федеральним конституційним законом. Створення надзвичайних судів не допускається (ч. 3 ст. 118 Конституції РФ). Судова влада. § 2. Судова влада в Україні здійснюється тільки
 5. Контрольні питання до розділу 15
  конституційного ладу постсоціалістичних держав. 3. Особливості конституційного закріплення прав і свобод особистості. 4. Питання конституційної економіки в постсоціалістичних державах. 5. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій. 6. Форми правління в постсоціалістичних державах. 7. Інститут президентської влади. 8. Правовий статус
 6. Введення
  конституційного контролю за відповідністю Основному Закону країни нормативних правових актів. Конституційний Суд Республіки Білорусь покликаний захищати правові цінності, забезпечувати верховенство Конституції в ім'я головної мети, для якої створюється держава, служити людям, затверджувати їх права, свободи, а коли це необхідно, то і сприяти належному виконанню покладених
 7. Розділ I. Конституційно-правові основи функціонування судової влади
  основи функціонування судової
 8. Стаття Цілісність і стійкість конституційного ладу
  конституційного ладу Російської Федерації. (2) Інші положення Конституції Російської Федерації не можуть суперечити основам конституційного ладу Російської Федерації. (3) Зміна положень цього розділу Конституції здійснюється референдумом Російської Федерації - всенародним
 9. § 4. Проголошення рішення Конституційного Суду
  Рішення Конституційного Суду проголошуються в його засіданні у строки, встановлені Конституційним Судом відповідно до цього законом, вони є остаточними оскарженню і опротестування не підлягають. Конституційний Суд має право після оголошення рішення виправити допущені в ньому неточності в найменуваннях і позначеннях, описки, лічильні та інші помилки редакційного характеру.
 10. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь по захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
 11. Контрольні питання до розділу 12
  конституційного принципу поділу влади та принципу стримувань і противаг. 4. Значення судової влади в системі поділу влади. 5. Механізм взаємодії виконавчої та законодавчої влади в рамках системи стримувань і противаг. 6. Односторонні повноваження глави виконавчої влади (в рамках системи стримувань і противаг). 7. Повноваження законодавчої влади (у
 12. 20. Система органів державної влади Росії
  конституційними повноваженнями, що дозволяють йому брати участь у здійсненні законодавчої влади, у формуванні та визначенні діяльності органів виконавчої влади, у формуванні органів судової влади (наприклад, представляє Ради Федерації кандидатури для призначення на посади суддів Конституційного суду України, Верховного суду України, Вищого арбітражного суду РФ). Частиною 1 ст. 11
 13. Контрольні питання до розділу 13
  конституційна економіка ". 2 . Основні риси конституційної регламентації власності. 3. Регламентація в конституціях питань оподаткування. 4. Вимоги, що пред'являються конституціями до бюджету. 5. Особливості конституційно-правового статусу центральних банків. 6. Критерії незалежності центральних банків. 7. Механізми економічної інтеграції у федеративних
 14. 25.2.7. Звернення до Конституційного Суду Російської Федерації
  конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації» громадяни та їх об'єднання вправі звернутися до КС РФ зі скаргою про визнання неконституційним закону або окремих його положень, якщо: а) цим законом порушені їхні права і свободи, б) цей закон застосований або підлягає застосуванню в конкретній справі. Таким чином, платник податків, який вважає свої права порушеними тим чи
© 2014-2022  yport.inf.ua