Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В . В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Судова система

Основи судової системи були закладені в 1958 р. при встановленні режиму П'ятої республіки, коли уряд на основі перехідних положень (ст. 91 конституції) провело ряд реформ в галузі судоустрою та судочинства. Фран-цузское правосуддя грунтується на декількох принципах: колегіальність (з деякими винятками) - рішення прини-томиться декількома суддями; професіоналізм (за деякими винятками, зокрема, коли беруть участь присяжні), не-залежність, яка забезпечується низкою гарантій (незмінюваність не поширюється на магістратів адміністративної юстиції). Закон 1977 встановив принцип безкоштовності правосуддя: витрати при його здійсненні покладаються на дер-дарства при розгляді цивільних та адміністративних справ. Це правило не поширюється на кримінальну юстицію: вважається нормальним, що при її здійсненні засуджена особа несе витрати щодо заподіяної шкоди суспільству і окремим особам. Ще один принцип - рівність перед правосуддям і нейтральність суддів, публічний розгляд справи (за деякими винятками) і можливість подвійного розгляду справи, тобто у першій та апеляційній інстанціях, за деякими винятками (по малозначним провинам, за позовами з сумою менше 7 тис. франків). Завжди є можливість касаційного оскарження.
За загальним правилом (за винятком судів присяжних) кримінальні і цивільні суди знаходяться в одному судовому устано-дженні. Судова система Франції багатоступінчаста, і її можна розділити на дві гілки - власне судову систему і систему адміністративних судів. Крім того, є суди із спеціальним призначенням. Нижчу ступінь в системі судів про-щей юрисдикції займають трибунали малої інстанції. Їх, як мінімум, один в кожному головному місті департаменту, в крупних судових округах і іноді у великих кантонах (тобто в територіальній одиниці більш високого рівня, ніж комуна, але в даний час не має своїх виборних органів). Хоча справи в цьому трибуналі розглядаються одноосібно суддею, але в суді полягає декілька магістратів. Магістратами в цьому суді є судді трибуналу великої інстанції, відряджаються на три роки (можливе продовження терміну). Трибунал малої інстанції розглядає всі цивільні справи із сумою позову, що не перевищує 20 тис. франків, причому в цьому випадку відсутня можливість апеляційного оскарження по позовах до 7 тис. франків. При розгляді кримінальних справ цей суд називається трибуналом поліції. Він правомочний розглядати порушення, за які можливе позбавлення волі до двох місяців і (або) штраф нижче 6 тис. франків. У деяких випадках цей трибунал може виконувати ряд нотаріальних дій, опечатувати майно, видавати документи про громадянство та ін
Трибунал великої інстанції доводиться один на департамент, але у великих департаментах є по декілька таких трибуналів (всього 181). Ці трибунали діляться на палати (як мінімум по цивільних справах і виправний суд). Трибунал розглядає цивільні справи, позови про власність, справи про розлучення, спори про громадянство та ін Як правило, він засідає у складі трьох суддів, але по ряду справ може засідати і у складі одного судді (у справах неповнолітніх, який розглядає цивільні та кримінальні справи щодо цих осіб). При трибуналах великої інстанції діють слідчі судді, призначувані на три роки з можливістю повторних призначень. У деяких таких трибуналах може бути по кілька слідчих суддів (70 - в Парижі). За незначних справах розслідування проводиться поліцією. Коли трибунал великої інстанції засідає як виправний суду, то він діє в колегіальному складі, хоча по деяких справах може засідати і у складі одного судді.
У Франції існує 34 апеляційних судна, в юрисдикцію яких входить від 2 до 4 департаментів. Склад таких су-дів різний: у Парижі такий суд має 25 палат, а чотири суди - тільки одну, яка міняє назву залежно від ха-рактер розглянутої справи. Апеляційний суд завжди виносить свої рішення колегіально. Цивільно-правова частина апеляційного суду включає щонайменше дві палати - по цивільних і по соціальних справах. Часто є палата по торгових справах. У складі такого суду є обвинувальна палата - по цивільних і по соціальних справах. Часто є палата по торгових справах. У складі такого суду є обвинувальна палата - однією з її функцій є функція дисциплінарного суду відносно офіцерів судової поліції (офіцерів МВС і військової жандармерії та ін.) У цьому суді також діє палата у справах неповнолітніх. Незалежно від апеляційного суду в кожному департаменті є суд присяжних; є суди присяжних і у справах неповнолітніх; оскарження рішень цих судів проводиться до Касаційного суду. Склад суду присяжних - три члени, а його голова обов'язково є членом апеляційного суду. До складу суду входить 9 присяжних, що підбираються за списками виборців. Суд діє в сесійному порядку. Перед відкриттям сесії перший голова суду шляхом жеребкування підбирає 35 присяжних і 10 їх заступників; з цих осіб формується колегія присяжних. Виконання обов'язки присяжного обов'язково під загрозою штрафу.
У Франції діє значне число судових органів спеціального призначення: торгівельні суди, що формуються комерсантами за допомогою двоступеневих виборів, поради прюдомов (всього в країні 281). Кожна рада включає 5 секцій, що розглядають справи в торговельній сфері, промисловості, сільському господарстві, у сфері обслуговування. Поради, що включають на паритетних засадах представників найманих працівників і підприємців, розглядають справи, що стосуються трудових угод. Крім того, існують 409 судів по орендних справах, що засновуються на паритетній основі і розглядають спори між орендодавцями та орендарями.
Військові суди - виправний трибунал і суд присяжних - розглядають справи відповідно до Кодексу військової юс-тиции. У воєнний час, а також під час осадного або надзвичайного стану діють територіальні трибунали озброєних сил і вищий трибунал збройних сил.
На вершині судової ієрархії знаходиться Касаційний суд. Він є касаційною інстанцією і має дуже склад-ную структуру. До його складу входять п'ять палат з цивільних і одна - з кримінальних справ. Деякі справи розглядаються в змішаному складі (не менше трьох палат), коли справа торкається компетенцію кількох палат з метою уникнути створення протиріч всередині самого суду. Пленарне засідання Касаційного суду під керівництвом його першого голови або старшого за віком голови палати є правомочним виносити рішення за скаргами після касаційного розгляду, а в деяких випадках і при першому касаційному розгляді.
У Франції в якості окремої існує гілка адміністративної юстиції, очолювана Державною радою; в неї входять адміністративні та апеляційні адміністративні суди. Перших в країні налічується 25.
Прокуратура представлена ??прокурорами при судах на різних рівнях. Нижчий рівень - прокурор при суді великої ін-станції, потім - генеральний прокурор із заступниками при апеляційному суді. Прокуратура при Касаційному суді вклю-сподівається генерального прокурора, його першого заступника та заступників. Усі прокурори підпорядковуються міністру юстиції. Вони представляють у судах одну зі сторін процесу - держава і підтримують обвинувачення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Судова система "
 1. Контрольні питання
  судовий прецедент в англо-американській правовій системі? 4. Романо-германська правова система та її особливості. 5. Місце і роль закону в системі континентального права. 6. Роль і значення судового контролю в континентальному праві. 7. Мусульманське право і його основні джерела. 8. Взаємодія російського права з іншими правовими системами
 2. 4. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи (ст. 52 Основ).
  Судово-медичної експертизи, залученими для виробництва експертизи, на підставі постанови особи, яка провадить розслідування, або ухвали суду. Судово-психіатрична експертиза проводиться в призначених для цієї мети установах державної системи охорони здоров'я. Громадянин або його законний представник мають право клопотати перед органом, що призначив
 3. Тема 13. Правова система Англії
  судової правотворчості. Судові доктрини і концепція норм права. Своєрідність основних правових інститутів і галузей права. Основні тенденції в розвитку сучасної англійської права. Зростання ролі статутного права (законодавства). Зростання делегованого законодавства. Реформа права. Правові системи Шотландії: особливості історичного розвитку і системи джерел
 4. Стаття 5. Здійснення правосуддя тільки судами
  судовій системі РФ "). Судова влада самостійна і діє незалежно від законодавчої та виконавчої влади (п. 2 ст. 1 ФКЗ від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ" Про судовій системі РФ "). Судова влада здійснюється за допомогою конституційного, цивільного, адміністративного та кримінального судочинства (п. 3 ст. 1 ФКЗ від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ" Про судову систему РФ ").
 5. Стаття 239. Імунітет бюджетів
  судового акта, за винятком випадків, встановлених статтями 93.3, 93.4, 93.6, 142.2, 142.3, 166.1, 218 і 242 цього Кодексу. (в ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 2. Звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації службою судових приставів не про-випроваджує, за винятком випадків, встановлених цим Кодексом. 3.
 6. Стаття 13. Обов'язковість судових постанов
  судовій системі РФ "). Невиконання постанови суду, а так само інше прояв неповаги до суду тягнуть відповідальність, передбачену федеральним законом (п. 2 ст. 6 ФКЗ від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ "Про судову систему РФ"). Обов'язковість на території Російської Федерації постанов судів іноземних держав, міжнародних судів і арбітражів визначається міжнародними договорами
 7. Тема 15. Правові системи країн Британської Співдружності
  систем Британської Співдружності. Класифікація національних правових систем країн Британської Співдружності. Прецедентне право і загальне правовий спадок країн Британської Співдружності. Особливості правових систем Канади, Австралії та Нової Зеландії: Співвідношення англійського права та місцевого звичайного права. Джерела права. Судова система. Розділ четвертий Релігійні та традиційні
 8. Тема 20. Змішані правові системи
  систем. Особливості історичної взаємодії і поєднання елементів романо-германської правової сім'ї та англійського загального права в правових системах різних країн. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіани. Правова система Ізраїлю. Правова система ПАР. Інші змішані правові системи. Розділ шостий Порівняльне правознавство та національні
 9. Тема 9. Судова система ВКЛ
  система
 10. Стаття 73. Судові доручення
  судовому дорученні обов'язково для арбітражного суду, якому дано доручення, і має бути виконано не пізніше ніж у 10-денний термін з дня отримання копії ухвали. З метою дотримання судом, що розглядає справу, правил про належному повідомленні особи, заявив клопотання про участь у судовому засіданні шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку, в тому числі способами, зазначеними в ч.
 11. Стаття 29. Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації
  судових актів з обраще-нию стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації. (В ред. Федеральних законів від 27.12.2005 N 197-ФЗ, від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 08.05.2010 N
 12. Дмитрієв Ю.А., Шапкін М.А., Шумілов Ю.И.. Правоохоронні органи Російської Федерації: підручник, 2009
  судової системи, поняття і ознаки судової влади та правосуддя, принципи судоустрою та правосуддя. Розглядаються організація, система і структура Прокуратури РФ, Міністерств юстиції та внутрішніх справ РФ, Федеральної служби безпеки, Федеральної служби наркоконтролю, органів митної служби, адвокатури, нотаріату, організацій, які здійснюють приватну детективну і охоронну
 13. Глава VI. Судова система Європейського союзу
  система Європейського
 14. Розділ VII. Судова система Європейського Союзу
  система Європейського
 15. Стаття 82. Комплексна експертиза
  судових експертиз може бути доручено органом або особою, що їх призначили, декільком установам (міжвідомча комісійна або міжвідомча комплексна судові експертизи). Організація і виробництво зазначених судових експертиз покладаються на керівника СЕУ або на керівників декількох судово-експертних установ. Керівник СЕУ, організуючий її діяльність, може
© 2014-2020  yport.inf.ua